Przetarg na budowę noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu – Stargard

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29, tel. (91) 578-47-50, zaprasza do zapoznania się z dokumentacją przetargową i złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu – działka nr geod. 538/2 w obrębie 6 miasta Stargard – w podziale na Część 1 i Część 2.

Część 1 – zakres prac obejmuje:

 • budowę obiektu dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem i poddaszem nieużytkowym – pow. użytkowa (bez poddasza) 576,75 m2, kubatura 2184,00 m3,
 • dostawienie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w konstrukcji stalowej,
 • przeniesienie drewnianego budynku gospodarczego (pow. zabudowy 3,60 m x 7,14 m),
 • rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego,
 • zmianę lokalizacji osłony śmietnikowej,
 • wykonanie placu manewrowego dla wozów straży pożarnej, dojść i dojazdów (ogółem pow. utwardzona – 796,36 m2),
 • budowę niezbędnej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodnej
  i kanalizacyjnej, deszczowej (wykonanie studzienek chłonnych na terenie inwestycji
  do odprowadzenia ścieków opadowych). Dla Części 1 z wykonania wyłącza się budowę przyłącza telefonicznego i budowę przyłącza cieplnego,
 • zieleń (wycinka drzew owocowych i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów, trawniki),
 • serwisowanie w okresie rękojmi i gwarancji wszystkich zamontowanych systemów technologicznych, instalacji i urządzeń: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, węzła cieplnego i instalacji solarnej wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów.

Część 2 – zakres prac obejmuje:

 • budowę przyłącza cieplnego o średnicy DN32 /Dz 42,4×2,5/ i długości 46,14 m
  dla potrzeb w/w budynku noclegowni.

Dokumenty przetargowe wraz ze SIWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki  www.tbs.stargard.pl  w zakładce  ?Zamówienia i przetargi ? roboty budowlane ? przetargi? oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.bzp.uzp.gov.pl w zakładce Ogłoszenia BZP.

Załączniki w linku: http:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/www.tbs.stargard.pl/aktualnosc,93,1,0,99,.htm

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2017 r. o godz. 14.00 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

 

Zobacz również