Przetarg na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu

  USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Osoba prowadząca sprawą Pliki do pobrania
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu.

ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz,

tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowania terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214, jedn. ewid. Wałcz-Miasto

Termin złożenia oferty:
18.07.2019r. godz. 10:30

Data publikacji

28.06.2019r.

Monika Rudnicka

 

Jan Gacki

1.    Ogłoszenie o zamówieniu

2.    SIWZ i załączniki

3.    Dokumentacja budowlana

Zobacz również