Przetarg na budowę budynku oraz usługi oświatowe wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną – Stargard

 

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29, tel. (91) 578-47-50, zaprasza do zapoznania się z dokumentacją przetargową i złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku przeznaczonego na usługi oświatowe wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną – działki nr geod. 28/8, 326/6, 29/8 w obrębie 19 miasta Stargard przy ul. ks. Jana Twardowskiego w Stargardzie.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace i czynności niezbędne do budowy w/w obiektu, w szczególności:

1) budowę obiektu dwukondygnacyjnego bez podpiwniczenia, przekrytego stropodachem płaskim – pow. użytkowa 1783,02 m2, kubatura 7976,30 m3, wyposażonego w dźwig osobowy, wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wód opadowych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczną, teletechniczną, SSP, monitoringu wizyjnego CCTV, sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,

2) wykonanie zjazdu w pasie drogowym ul. ks. Jana Twardowskiego (dz. 320, 28/9),

3) wykonanie 24 miejsc parkingowych,

4) wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi,

5) budowę wiaty śmietnikowej,

6) wykonanie przejazdów komunikacyjnych i kołowych,

7) wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

8) budowę niezbędnej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodnej i kanali-zacyjnej, odprowadzenia wód opadowych,

9) urządzenie terenów zielonych (wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów, trawniki).

 

Dokumenty przetargowe wraz ze SIWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki  www.tbs.stargard.pl  w zakładce  „Zamówienia i przetargi – roboty budowlane – przetargi” oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.bzp.uzp.gov.pl w zakładce Ogłoszenia BZP.

Załączniki w linku:  http:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/www.tbs.stargard.pl/aktualnosc,93,1,0,219,.htm

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2017 r. o godz. 14.00 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

 

Zobacz również