Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego – Starogard

Rada Nadzorcza Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przy ul. Andrzeja Struga 29 zaprasza do składania ofert celem zwarcia umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w Stargardzie za rok 2021 i 2022 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z w/w badań.

Szczegóły w linku: sprawozdanie

Zobacz również