Przebudowa i rozbudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2022/BZP 00233772/01 z dnia 2022-07-01  r. o zamówieniu:

NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ZESPOŁU OFICYN PRZY UL. B. ŚMIAŁEGO 34,35,36  W SZCZECINIE  WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PODWÓRZA  I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02 sierpnia 2022 r. godz. 10.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie ? link do Platformy

https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=30591557

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.

Zobacz również