Strona główna | Prezentacja zachodniopomorskich TBS-ów

Prezentacja zachodniopomorskich TBS-ów

Towarzystwa budownictwa społecznego Pomorza Zachodniego działają w warunkach determinowanych między innymi specyfiką województwa, strategią rozwoju regionu, polityką państwa i samorządu wojewódzkiego wobec jego uwarunkowań, problemów i przyszłości. Gminy z tzw. ziem odzyskanych mają odmienną sytuacją mieszkaniową z uwagi na znaczny zasób komunalny oraz brak reprywatyzacji. Spowodowało to w szczególnie duże zaangażowanie samorządów w budowę i realizację lokalnej polityki mieszkaniowej. Często towarzystwa budownictwa społecznego są jej istotnym narzędziem. Stało się to źródłem pożytecznej współpracy zachodniopomorskich towarzystw. Organizowane co kilka miesięcy spotkania pomagają w wymianie doświadczeń, wypracowaniu wspólnego stanowiska wobec zmian i projektów zmian w przepisach oraz wobec związanych z szeroko pojętym mieszkalnictwem – bezpośrednio bądź pośrednio – zamierzeń rządu i samorządów.

Spośród blisko 20 TBS-ów działających na Pomorzu Zachodnim stale współpracują:

Wymienione osiemnaście TBS-ów Pomorza Zachodniego:

    • zrealizowało w latach 1996-2008 221 budynków, w których znajduje się 6.854 mieszkań na wynajem;
    • zarządza łącznie 6.837 mieszkaniami zlokalizowanymi w budynkach własnych i 30.133 mieszkaniami zlokalizowanymi w budynkach stanowiących własność gmin, Skarbu Państwa i wspólnot mieszkaniowych;
    • aktualnie buduje 590 mieszkań, w 16 budynkach;

planuje w latach 2010-2013 zrealizować 4052 mieszkania, w 170 budynkach;

Wszystko to nie byłoby możliwe bez ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i współpracy z właściwymi w sprawach gospodarki mieszkaniowej ministerstwami, urzędami centralnymi i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dorobek Zachodniopomorskich Tebeesów.