Pozyskiwanie, modernizacja budynków i lokali mieszkalnych-remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” sp. z o.o. 70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11F działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartą w dniu 7 maja 2019 umową nr WMiRSPN/6/HM/2019 (CRU 19/0001805) o zastępstwo inwestycyjne przy realizacji Zadania pn.: Pozyskiwanie, modernizacja budynków i lokali mieszkalnych-remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora przy ul. Bałtyckiej 35A w Wielgowie.

Szczegóły w linku: ul. Bałtyckiej 35A 

Zobacz również