Powiadomienie o wyborze oferty

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na:

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Szczegóły w załączonym dokumencie: POWIADOMIENIE

Zobacz również