Poniedziałek, 8 maja 2017

Jak wykup z bonifikatą, to pod warunkiem, Rzeczpospolita
Mieszkanie na lato na Mazurach albo w Hiszpanii, Rzeczpospolita
Lokator wniesie wkład, spółdzielnia wybuduje, Rzeczpospolita
Z zapach grillowanej karkówki u sąsiada można walczyć, Rzeczpospolita
Premiowanie etatów bezprawne, Rzeczpospolita
Podatek również od niewykończonych pięter, Rzeczpospolita
Cena, która przekracza budżet, nie odbiera prawa do odwołania, Dziennik Gazeta Prawna
Moment faktycznego wykonania usług budowlanych jest decydujący, Dziennik Gazeta Prawna
Dom pomocy i klub seniora, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

Poniedziałkowa "Rzeczpospolita" w dodatku "Nieruchomości mieszkaniowe" przypomina: "Jak wykup z bonifikatą, to pod warunkiem". W wielu miastach można kupić mieszkanie komunalne z dużym upustem. Należy jednak pamiętać, że jeżeli sprzeda się je w ciągu pięciu lat, trzeba zwrócić bonifikatę. Mieszkanie za kilka procent jego wartości to nie lada gratka. Zasady ogólne wykupu reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Natomiast kwestie szczegółowe, dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych, zawarte są w uchwałach władz lokalnych. Gminy zwykle proponują najemcom bonifikaty. Same też ustalają ich wysokość- najczęściej 80 do 90 proc. wartości lokalu. Ale czasem upusty sięgają aż 95 proc. Wysokość bonifikaty uzależniają też od różnych czynników. Niektóre samorządy zwracają uwagę na stan techniczny budynku i mieszkania, inne z kolei na to, jak długo jest się najemcą mieszkania komunalnego. Najemca musi się jednak liczyć z tym, że będzie musiał oddać bonifikatę, jeśli sprzeda lokal w ciągu pięciu lat od daty jego nabycia. Od tej zasady są wyjątki, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Bonifikaty nie trzeba oddawać, jeśli pieniądze zostaną w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży przeznaczone na nabycie innego mieszkania lub nieruchomości na cele mieszkaniowe. W tym ostatnim wypadku chodzi m.in. o nabycie domu. Ale przepisy w tej sprawie są bardzo ogólnikowe- czytamy. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 08.05.2017.).

 

"Nieruchomości…" także krótko: 6 proc. wynosi średnia rentowność netto z najmu mieszkania w Warszawie. Mediana ceny zakupu mkw. lokalu w stolicy to 6,9 tys. zł. Stawka najmu to ponad 52 zł za mkw. lokalu. Na wynajmie mieszkań w Krakowie można zarobić 4,75 proc. w skali roku, a we Wrocławiu- 5,2 proc.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 08.05.2017.).

 

W "Nieruchomościach…" znajdziemy również tekst: "Mieszkanie na lato na Mazurach albo w Hiszpanii". O mieszkania wakacyjne klienci pytają coraz częściej w agencji Freedom Nieruchomości. Myślą zarówno o swoim urlopie, dłuższym pobycie z dziećmi, jak i o wynajmie krótkoterminowym, traktując zakup inwestycyjnie. Są zainteresowani przede wszystkim niewielkimi lokalami, z maksymalnie dwoma sypialniami i pokojem z aneksem kuchennym- czytamy na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 08.05.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje z kolei: "Lokator wniesie wkład, spółdzielnia wybuduje". Mieszkania lokatorskie przestaną być reliktem PRL. Znowu będzie można je budować. To część programu Mieszkanie+. Spółdzielnie mieszkaniowe znowu będą mogły inwestować w nowe mieszkania lokatorskie. Taką możliwość otwierają nowe przepisy, które będą częścią programu Mieszkanie+. We wtorek zajmie się nimi rząd. Dziś spółdzielnie budują rzadko i wyłącznie lokale na własność. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce to zmienić. Nie będzie jednak przymusu. Spółdzielnie zdecydują same, czy takie inwestycje interesują je, czy też nie. Zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał spółdzielniom nisko oprocentowanych kredytów mieszkaniowych. Dziś ze wsparcia finansowego korzystają towarzystwa budownictwa społecznego budujące na wynajem. Po wejściu w życie tej noweli będą mogły również spółdzielnie. Zgodnie z rządowym projektem spółdzielnie same zdecydują, w jakiej wysokości przyszli lokatorzy będą wnosić wkład mieszkaniowy. Od nich będzie też zależało, czy ustalą swoje warunki ubiegania się o taki lokal (np. dochodowe). Część kredytu udzielonego spółdzielniom przez BGK nie będzie jednak umarzana. Projekt zakazuje też przekształcania prawa lokatorskiego we własność. Resort twierdzi jednak, że nie będzie to zakaz bezwzględny. Spółdzielnia, jeśli będzie chciała, by spółdzielca w przyszłości wykupił lokal, może taki zapis zawrzeć w umowie w sprawie budowy lokalu lokatorskiego. Same spółdzielnie ostrożnie podchodzą do nowych przepisów. Czekają na ich uchwalenie. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 08.05.2017.).

 

"Prawo co dnia" zwraca również uwagę: "Z zapach grillowanej karkówki u sąsiada można walczyć". Jeżeli rozmowa z sąsiadem, który lubi przypiekać kiełbaski na tarasie, nie pomoże, zawsze można iść do sądu, a ten może wprowadzić zakaz grillowania. Sezon wiosenno- letni sprzyja korzystaniu z balkonów i tarasów w blokach. Grill na balkonie może być jednak dla innych uciążliwy. Poza tym stanowi zagrożenie pożarowe. Najlepszym rozwiązaniem problemu jest rozmowa z sąsiadem. Tyle że nie zawsze to skutkuje. Wówczas warto sprawdzić, czy wspólnota lub spółdzielnia ma regulamin. Określa on, co wolno, a czego nie wolno robić na terenie nieruchomości. Niektóre zawierają zakazy grillowania, a mieszkańcy i ich goście powinni się im podporządkować. Nie są to jednak normy bezwzględnie obowiązujące- czytamy. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 08.05.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Premiowanie etatów bezprawne". Obowiązująca od niedawna tzw. klauzula zatrudnienia pracowniczego odnosi się do warunków realizacji zamówienia, a nie cech, które już powinien posiadać ubiegający się o nie podmiot. Zmiany przepisów, które weszły w życie w lipcu ubiegłego roku, pozwalają zamawiającemu wymagać, by osoby, które pracują przy wykonaniu zamówienia publicznego, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jeden z zamawiających poszedł jeszcze dalej: postanowił przydzielać dodatkowe punkty przedsiębiorcom, którzy jeszcze przed składaniem ofert mieli etatowych pracowników. Było to jedno z kryteriów oceny ofert. Inny przedsiębiorca złożył odwołanie do KIO. Twierdził, że nie można formułować takiego kryterium oceny ofert- jest to sprzeczne z przepisami. Izba zgodziła się z taką oceną. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 08.05.2017.).

 

"Prawo co dnia" przypomina również: "Nie każdy kredyt daje prawo do ulgi". Za wydatek na cele mieszkaniowe nie można uznać spłaty kredytu, który został zaciągnięty na zakup sprzedanej nieruchomości. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji, jak należy rozliczyć dochód ze sprzedaży nieruchomości, która została nabyta na kredyt. Wniosek jest jeden: Spłata kredytu, uwzględniona w cenie nabycia, to nie wydatek na cele mieszkaniowe. Więcej- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 08.05.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Podatek również od niewykończonych pięter". Rozpoczęcie użytkowania części budynku powoduje obowiązek zapłaty podatku od całego budynku, nawet jeśli prace na pozostałych kondygnacjach trwają jeszcze latami. NSA w piątkowym orzeczeniu oddalił skargi spółki na niekorzystne dla niej rozstrzygnięcia nakazujące zapłatę podatku od nieruchomości od niewykończonej jeszcze powierzchni budynku. Sąd uznał, że okolicznością, od której zależy obowiązek odprowadzania podatku, jest samo istnienie budynku. Przyjęcie do użytkowania części kondygnacji dodatkowo potwierdziło, że cały budynek istniał już w 2007 r. i od całej jego powierzchni należy zapłacić podatek od początku kolejnego roku. Szczegóły- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 08.05.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" w dodatku "DGP Biznes" poświęconym przetargom i zamówieniom publicznym zamieszcza tekst: "Cena, która przekracza budżet, nie odbiera prawa do odwołania". Wykonawcy są uprawnieni do wnoszenia środków ochrony prawnej nawet w sytuacji, gdy skutkiem uwzględnienia takiego środka miałoby być unieważnienie postępowania. Wnosząc odwołania do prezesa KIO na czynności lub zaniechania zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca musi wykazać istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia, którego odwołanie dotyczy. Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialnoprawnych, stanowiących- zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych- o istnieniu interesu w uzyskaniu przez wnoszącego odwołanie danego zamówienia, a także poniesienia lub możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Dalej czytamy: Przekroczenie w złożonej ofercie budżetu zarezerwowanego przez zamawiającego nie odmawia prawa wniesienia odwołania przez wykonawcę. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 08.05.2017.).

 

"DGP" odnotowuje też: "Moment faktycznego wykonania usług budowlanych jest decydujący". Zapisy umów między inwestorem a wykonawcą robót nie mogą wpływać na powstanie obowiązku w VAT- uznał NSA. Sprawa dotyczyła spółki, która świadczy usługi budowlane i budowlano- montażowe. W umowach z inwestorami ustala harmonogram prac, który jest podzielony na etapy. Każdy kończy się sporządzeniem protokołu zdawczo- odbiorczego. Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uważał, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia przez spółkę faktury z tytułu wykonania całości lub części prac budowlano- montażowych. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 08.05.2017.).

 

 

"Kurier Szczeciński" zamieszcza tekst: "Dom pomocy i klub seniora". Nowy Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora pojawi się w szczecińskich Zdrojach. Rozpoczęcie jego budowy, a w zasadzie adaptacji pomieszczeń na ten cel w parterze jednego z bloków przy ul. Młodzieży Polskiej zaplanowano na sierpień tego roku. W ciągu najbliższych tygodni powinno zakończyć się postępowanie przetargowe, które prowadzi TBS "Prawobrzeże". Wybrany zwycięzca najpierw wykona koncepcję projektową i dokumentację. Prace budowlane w lokalu przy ul. Młodzieży Polskiej powinny rozpocząć się w sierpniu. Powierzchnia lokalu, który zostanie przystosowany do potrzeb seniorów wynosi 225 mkw. W instytucji funkcjonującej w określonych godzinach spędzać czas lub odpocząć będzie mogło ok. 30 podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz 20 seniorów. Obecnie w Szczecinie funkcjonują trzy podobne placówki- czytamy na 20 stronie "Kuriera".

 

Zobacz również