Poniedziałek, 6 kwietnia 2020

¨Tarcza 2.0 bez pieniędzy, stawia za to na procedury¨
¨Tarcze antykryzysowe wykuwają się w biegu¨
¨Rząd łata tarczę antykryzysową¨
¨Gminne budynki będą cieplejsze i oszczędne¨
¨Państwowy deweloper z jednym hektarem¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Tarcza 2.0 bez pieniędzy, stawia za to na procedury¨. Rząd przygotował poprawki do ustawy antykryzysowej, które mają błyskawicznie wejść w życie. Jedną z ważniejszych zmian przewidzianych w projekcie jest zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników. Tyle że zwolnienie ze składek będzie mogło dotyczyć nie wszystkich, ale maksymalnie dziewięciu zatrudnionych. Nowelizacja przewiduje wiele istotnych zmian, które postulowała ¨Rz¨, np. w prawie upadłościowym. Chodzi o przesunięcie obowiązku zgłaszania upadłości przez przedsiębiorców na czas epidemii tym boleśniejsze, że za jego niedochowanie grożą sankcje odszkodowawcze i karne. Rząd posłuchał też apeli urzędów miast i inwestorów. Projekt zakłada możliwość składania poprzez ePUAP wniosku o pozwolenie na budowę razem z projektem budowlanym w formie elektronicznej, co obecnie nie jest możliwe. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.04.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa też: ¨Tarcze antykryzysowe wykuwają się w biegu¨. Wakacje składkowe także dla średnich firm, wsparcie zdalnego nauczania, a dla rządu dostęp do danych o lokalizacji telefonów- to niektóre wątki nowej specustawy, czytamy w ramach wstępu- na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym obszernym tekście: ¨Rząd łata tarczę antykryzysową¨. Wstępny projekt, przekazany w weekend do konsultacji, zakłada zmianę aż 59 ustaw- odnotowano na drugiej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.04.2020.).

¨Rzeczpospolita¨ w dodatku ¨Życie regionów¨ informuje natomiast: ¨Gminne budynki będą cieplejsze i oszczędne¨. Samorząd lokalny będzie mógł skorzystać z premii na remont budynków, która- pod pewnymi warunkami- wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Od 12 kwietnia zacznie obowiązywać ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dofinansowanie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Premia o której mowa, to połowa kosztów remontu. Wysokość premii remontowej stanowi połowę kosztów przedsięwzięcia remontowego, jeżeli inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, w której wszystkie udziały albo akcje należą do gminy. Również wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami samorządy gminne również mogły ubiegać się o premię termomodernizacyjną, na równi z innymi właścicielami lub zarządcami budynków. W praktyce gminy nie sięgały jednak po te możliwości. Chodziło o zbyt niski poziom dofinansowania w stosunku do potrzeb i stanu technicznego budynków komunalnych oraz konieczność zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Szacuje się, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych- czytamy na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.04.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Państwowy deweloper z jednym hektarem¨. Roczny budżet sięgający 0,5 mld zł, kilkunastoosobowy zespół, współpraca z agencją PR i zero wybudowanych domów- to bilans działania spółki Polskie Domy Drewniane. Budownictwo drewniane to strategiczny projekt resortu środowiska. Jednym z jego efektów jest powstanie i działalność deweloperskiej spółki Polskie Domy Drewniane SA. W 2018 r., jeszcze przed powołaniem ówczesny minister środowiska zapowiadał wzniesienie 5 tys. jednorodzinnych i wielorodzinnych domów z drewna. Miał to być wkład ministerstwa w rządowy program ¨Mieszkanie plus¨. Minęły dwa lata od szumnych deklaracji. Ramy prawne regulujące funkcjonowanie spółki określiła nowelizacja prawa ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą podstawowym przedmiotem działalności spółki jest energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie nimi oraz wynajmowanie budynków i lokali z możliwością ich sprzedaży. Jaki jest dotychczasowy efekt działania państwowego dewelopera? Otóż jak dotąd nie wybudowano ani jednego budynku. Plany wciąż pozostają ambitne, a nad ich realizacją czuwa kilkunastoosobowy zespół pracowników. Spółka planuje rozpoczęcie budowy czterech pilotażowych inwestycji do końca 2020 r. Z informacji uzyskanych w PDD wynika, że pierwsze 20 lokali w zabudowie jednorodzinnej ma powstać w Choroszczy. Kolejnych 11 lokali w Łodzi. Następne planowane inwestycje to już zabudowa wielorodzinna. PDD pracuje nad tym, aby pod koniec roku w budowie znajdowało się ok. 140 takich lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej wynoszącej prawie 9,5 tys. mkw. W perspektywie pięciu lat spółka planuje oddać do użytku ok. 250 tys. powierzchni użytkowej mieszkań. Realizację planowanych przedsięwzięć pokrzyżować może skromny zasób gruntów. Spółka dopiero rozpoczęła budowę banku ziemi. Zakupiony areał gruntów pod inwestycje to zaledwie 1 ha. Pozyskanie dalszych gruntów jest konieczne w celu zapewnienia ciągłości procesu inwestycyjnego. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.04.2020.).   

Zobacz również