Poniedziałek, 4 listopad 2019

 

Zamiast mieszkania kłopoty. Deweloper wypowiada umowę, Rzeczpospolita
Hipoteka idzie za mieszkaniem, Rzeczpospolita
Firma w domu daje spore korzyści, Rzeczpospolita
Miasto zadba o jakość noclegów, Rzeczpospolita
Branża budowlana ciągle bez odpowiedzi w sprawie waloryzacji, Rzeczpospolita
Wyroki w październiku na korzyść frankowiczów, Rzeczpospolita
Miasta uciekają od węgla, Rzeczpospolita
Budownictwo jutra w Katowicach, Rzeczpospolita
Fala podwyżek za śmieci dotarła do gmin, Dziennik Gazeta Prawna
Odszkodowanie za grunty odebrane rolnikom jednak z VAT, Dziennik Gazeta Prawna
Refaktury mediów bez wpływu na podatek, Dziennik Gazeta Prawna
Papierek lakmusowy dla frankowiczów wraca do sądu, Dziennik Gazeta Prawna
Trwa śledztwo prokuratury. Biegły bada przyczyny, Głos Szczeciński
Zginęły trzy osoby, Kurier Szczeciński
Tragedia w kamienicy, Gazeta Wyborcza

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje obszernie: "Zamiast mieszkania kłopoty. Deweloper wypowiada umowę". Klienci Robyg idą do sądu. Chcą wysokich odszkodowań. Twierdzą, że zostali oszukani. Klienci firmy deweloperskiej Robyg składają właśnie do sądu pozwy o odszkodowanie. Deweloper wypowiedział im umowy rezerwacyjne mieszkań na osiedlu Yung City 2 na warszawskim Bemowie. Za te same pieniądze nie kupią już jednak mieszkania o tej samej powierzchni u innego dewelopera, bo ceny poszły w górę. Chcą więc zwrotu różnicy między ceną mkw. z daty zawarcia umów rezerwacyjnych a obecną. Prawnicy reprezentujący niedoszłych nabywców mieszkań utrzymują, że deweloper nie dopilnował spełnienia obowiązku podpisania umowy deweloperskiej, co przewidywała umowa rezerwacyjna. Najwyraźniej od początku przewidywał możliwość wypowiedzenia umów co nie dziwi, bo rozpoczął sprzedaż mieszkań, zanim otrzymał pozwolenia na budowę. Deweloper przyznaje, że realizację ostatniego z budynków osiedla zablokowała budowa metra. Dla pozostałych budynków nie udało się do tej pory uzyskać pozwoleń, nie wiadomo też, kiedy to się uda. Dlatego firma "dla dobra naszych klientów" postanowiła rozwiązać umowy rezerwacyjne i zwrócić wniesione opłaty. Zaproponowała również mieszkania w innych lokalizacjach. Według prawników trudno będzie klientom wywalczyć odszkodowanie. Dużo zależy od treści przeważnie lakonicznej umowy rezerwacyjnej. Dylematów nie rozwiązuje projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej, nad którą od dłuższego czasu toczą się prace legislacyjne. Nie zawiera ona regulacji dotyczącej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przyjętego przez dewelopera. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.11.2019.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Hipoteka idzie za mieszkaniem". Otrzymujący po rozwodzie dom czy mieszkanie z hipoteką bierze je po cenie, jakby nie były obciążone. Gdyby dług spłacał później jeden z byłych małżonków, może pozwać drugiego o rozliczenie się. Kwestia, którą zajął się Sąd Najwyższy, wynikła w sprawie o podział majątku dorobkowego między byłymi małżonkami, pozostającymi w związku od maja 2003 r. do marca 2014 r. W tym czasie (w 2008 r.) nabyli mieszkanie obciążone hipoteką zabezpieczająca kredyt obojga na jego zakup. W maju 2010 r. sąd ustanowił między nimi rozdzielność majątkową i od tego czasu kredyt spłaca tylko kobieta, która zgłosiła taką gotowość, choć dłużnikami pozostają w dalszym ciągu oboje małżonkowie (tak stanowi prawo). Rozpatrując sprawę SN skupił się na kwestii, czy podział majątku wspólnego odnosi się jedynie do aktywów czy też do pasywów, w tym obciążeń hipotecznych, gdy nieruchomość obciążoną sąd przyznaje jednemu z byłych małżonków. W tej konkretnej sprawie SN podzielił pogląd, że w razie podziału majątku wspólnego i przyznaniu jednemu z małżonków nieruchomości obciążonej hipoteką, nie uwzględnia się obciążenia w jej cenie- czytamy. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.11.2019.).

 

"Prawo co dnia" przypomina też: "Firma w domu daje spore korzyści". Przedsiębiorca odliczy odpisy od wartości początkowej lokalu wraz z miejscem postojowym, wydatki na wykończenie oraz odsetki od kredytu. Skarbówka wydała kolejną interpretację korzystną dla osób prowadzących działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Nie muszą wyodrębniać osobnego pomieszczenia, ale odliczą wydatki przypadające proporcjonalnie na powierzchnię wykorzystywaną w biznesie. Z pytaniem zwrócił się prawnik. Chce kupić mieszkanie na kredyt. Poniesie też wydatki na wykończenie. Kupi lokal łącznie z miejscem postojowym w garażu podziemnym. Zamierza wprowadzić lokal do ewidencji i prowadzić biznes pod tym adresem. Chce świadczyć usługi w sposób zdalny, jednak możliwe są też spotkania z klientami. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że kosztem mogą być odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej lokalu wraz z miejscem postojowym, zapłacone odsetki od kredytu, wydatki na czynsz i energię elektryczną. Szczegóły- także na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.11.2019.).

 

"Rz" w dodatku "Życie regionów" odnotowuje: "Miasto zadba o jakość noclegów". W Sopocie wynajmujący mieszkania na doby będą mogli starać się o specjalne certyfikaty. Jeśli spełnią określone warunki. Władze Sopotu chcą walczyć z patologiami towarzyszącymi najmowi krótkoterminowemu. Dlatego zdecydowały się wprowadzić dobrowolne certyfikaty. Inne miasta turystyczne bacznie obserwują sytuację i nie wykluczają, że pójdą w ślady tego kurortu. Eksperci nie wróżą jednak spektakularnego sukcesu. Certyfikat będzie mogła otrzymać każda osoba zajmująca się najmem, która poza obowiązkowym wpisem do ewidencji spełni wymagania określone w regulaminie przyznawania certyfikatu. Właściciel będzie musiał posiadać swój regulamin najmu apartamentu. Jego wzór może ściągnąć ze strony internetowej miasta. Musi w nim zobowiązać swoich najemców do przestrzegania spokoju nocnego, dbałości o części wspólne obiektu czy segregacji śmieci. Sopot liczy na spore korzyści z certyfikatu. Turyści będą mieli gwarancję jakości oferowanych usług, a właściciele mogą się reklamować, że go posiadają. Eksperci wskazują z kolei, że samorządy nie mają dziś ani struktur, ani środków finansowych pozwalających na kontrolowanie, czy właściciele faktycznie przestrzegają regulaminu dobrych praktyk. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku. "Życie regionów" wraca do sprawy w kolejnym tekście: "Być jak Paryż, Berlin czy Ateny". Polskie kurorty chcą mieć prawo do uchwalania własnych uregulowań dotyczących najmu na doby. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.11.2019.).

 

"Prawo co dnia" zamieszcza natomiast opinię pod hasłem: "Branża budowlana ciągle bez odpowiedzi w sprawie waloryzacji". Firmom nie pozostaje nic innego jak sądowe dochodzenie roszczeń związanych z waloryzacją kontraktów budowlanych. Te, które się na to zdecydują, muszą udokumentować i wyliczyć wartość żądanych kwot. Problem braku realnej waloryzacji kontraktów budowlanych zwłaszcza w zakresie trwających inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych na podstawie umów zawieranych w latach 2015- 2017, ciągle pozostaje nierozwiązany. Gwałtowne wzrosty kosztów poszczególnych czynników produkcji budowlanej w Polsce, jakie miały miejsce w latach 2016- 2018 są faktem, z którym dzisiaj nikt już nie chce polemizować. W kontekście podnoszonych przez stronę publiczną argumentów, dotyczących problemów i ryzyk związanych z realizacja kluczowych projektów inwestycyjnych, tym bardziej mogą dziwić ostatnie doniesienia dotyczące fiaska rozmów przedstawicieli branży budowlanej ze stroną publiczną w sprawie tzw. szybkiej ścieżki ugodowej. W praktyce sprowadza się to do pozostawienia kwestii waloryzacji projektów, realizowanych obecnie ze stratą spowodowaną gwałtownym wzrostem kosztów, wyłącznie do dyspozycji sądów powszechnych- czytamy na 16 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.11.2019.).

 

"Rz" odnotowuje też: "Wyroki w październiku na korzyść frankowiczów". Po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE prawie trzy czwarte wyroków było jednoznacznie korzystnych dla kredytobiorców. Częściej wygrywali również sprawy prawomocnie. Od 3 października, gdy TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie frankowej, do 30 października zapadło w polskich sądach 26 wyroków w sprawie hipotek walutowych. Osiem było niekorzystnych dla klientów, z czego tylko dwa były prawomocne, a w jednym przypadku skierowano sprawę do ponownego rozpoznania. W 18 sprawach wyroki były jednoznacznie korzystne dla klientów, z czego cztery były prawomocne. Gdy klienci wygrywali, sześć przypadków dotyczyło przewalutowania na złote po kursie zaciągnięcia z pozostawieniem stopy LIBOR, w ośmiu przypadkach sąd stwierdzał nieważność umowy. W jakim stopniu październikowy wyrok TSUE wpłynął na orzecznictwo w sprawach, w których werdykty zapadły po jego ogłoszeniu? Zdaniem cytowanych w "Rz" prawników, z pewnością wyrok TSUE bardzo mocno oddziałuje na kształtującą się linie orzeczniczą w sprawach frankowych, o czym świadczą wydane w ostatnim czasie korzystne wyroki na rzecz kredytobiorców. Ostatnio sądy rozpatrujące sprawy frankowiczów zwracają się z wnioskami do pełnomocników reprezentujących kredytobiorców o zajęcie stanowiska w zakresie treści wyroku TSUE, co przemawia za doniosłością tego orzeczenia i jego rolą w kształtowaniu orzecznictwa- czytamy. Więcej- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.11.2019.).

 

"Rz" informuje też: "Miasta uciekają od węgla". Przybywa miast, które chcą zakazu używania węgla przez mieszkańców. Na razie taki zakaz obowiązuje tylko w Krakowie, ale niebawem zaroi się od naśladowców. Nad zakazem spalania węgla myślą władze Raciborza i Rybnika. Raciborski samorząd szacuje, że tylko w zasobach komunalnych ma 1200 mieszkań z ogrzewaniem piecowym. W całym Rybniku ma być 18 tys. kopciuchów. A to ledwie początek. Zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych zapowiada również prezydent Sosnowca. Postulował już m.in. wprowadzenie przymusu podłączania budynków do ciepła systemowego lub gazu ziemnego, o ile takie sieci znajdują się w pobliżu. Na jego terenie ma być od 12 do 14 tys. kopciuchów. Proces ich rugowania razem z węglem w drodze zakazu nabiera impetu. Z mapy opublikowanej przez Polski Alarm Smogowy wynika, że takie zakazy zaplanowano już w 10 na 16 województw w Polsce. Więcej szczegółów- na 21 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.11.2019.).

 

W "Rz" czytamy również: "Budownictwo jutra w Katowicach". Ponad 5 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej, 70 ekspozycji, stoiska firm, wystawy, strefy porad, stoiska konsultacyjne, prezentacje, warsztaty, strefa zielenie i innowacji- to zapowiedź nowego wydarzenia w polskiej branży budowlanej. 4Buildings, które odbędzie się między 15 a 17 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, ma być czymś więcej niż targi budowlane- ma stworzyć ofertę zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla budownictwa. W pierwszym dniu 4Buildings, 15 listopada br., odbędzie się 17 sesji tematycznych. Konferencja obejmie zakresem cztery najważniejsze trendy w budownictwie XXI w.: odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo, nowe technologie oraz inteligentne rozwiązania w budynkach. Więcej- na 20 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.11.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje natomiast: "Fala podwyżek za śmieci dotarła do gmin". Obowiązek segregowania odpadów spowodował, że samorządy zaczęły drastycznie podnosić opłaty za ich odbiór. Mieszkańcy Łodzi już w grudniu zapłacą 24 zł od osoby, czyli w przypadku rodziny 2+2 prawie 100 zł miesięcznie- niemal dwukrotnie więcej niż dotychczas. Gminy tłumaczą, że same są zmuszone więcej płacić firmom zgłaszającym się do przetargów na odbiór i zagospodarowanie nieczystości. W Kielcach ceny za tę pierwszą usługę skoczą w 2020 r. o 40 proc., z kolei za zagospodarowanie miasto będzie płaciło o 60 proc. więcej. W Koninie tylko w tym roku samorząd dopłaci do śmieci 3 mln zł. Dlatego od stycznia też podniesie stawki- o połowę- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. Kwestią drastycznych podwyżek "DGP" zajmuje się również w kolejnym tekście: "Opłaty śmieciowe ostro w górę". Pierwsze samorządy wprowadzają opłaty sankcyjne za niesegregowanie nieczystości. Stawki za śmieci rosną w części gmin nawet dwukrotnie. Samorządy mają rok liczony od 6 września, czyli od wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dostosowanie do zmian lokalnego gospodarowania odpadami. Dzielenie odpadów na frakcje dotyczyć ma wszystkich, a za nieprzestrzeganie prawa przewidziano opłaty sankcyjne, które mogą wynieść od dwukrotności do czterokrotności opłaty podstawowej. Część samorządów chce nowe stawki wprowadzić z początkiem roku. Wymusza je oprócz zmian w prawie także sytuacja na rynku odpadowym. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.11.2019.).

 

"DGP" zauważa też: "Odszkodowanie za grunty odebrane rolnikom jednak z VAT". Jeżeli rolnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik, to wywłaszczenie go z ziemi nie jest zbyciem nieruchomości w ramach zarządu majątkiem prywatnym- orzekł NSA. Identyczne wyroki zapadają w NSA już od kilku lat. Tym razem z w omawianej sprawie sąd kasacyjny zastanawiał się nawet nad zadaniem pytania prejudycjalnego do TSUE. Ostatecznie wskutek analizy dotychczasowych wyroków Trybunału, skład sędziowski doszedł do wniosku, że wykładnia, iż odszkodowania za wywłaszczenie nie podlegają zwolnieniu z VAT, jest słuszna- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.11.2019.).

 

"DGP" informuje również: "Refaktury mediów bez wpływu na podatek". Do limitu, od którego zależy zwolnienie z podatku, nie wlicza się odsprzedaży przez wspólnotę mieszkaniową wody, prądu i usług odprowadzenia ścieków- potwierdził WSA w Warszawie. Korzystne w tej sprawie wyroki dla podatników zapadają już od co najmniej dwóch lat. Organy podatkowe nie zmieniają jednak swojego stanowiska i nadal twierdzą, że wspólnoty mieszkaniowe powinny uwzględniać wartość odsprzedawanych mieszkańcom mediów przy obliczaniu limitu zwolnienia z VAT. Warszawski sąd nie podzielił jednak stanowiska fiskusa. Orzekł, że odsprzedaż mediów nie jest transakcją związaną z nieruchomościami, bo dostawa mediów jest celem samym w sobie. To, że media są dostarczane do nieruchomości, nie oznacza jeszcze, że związek dostawy z budynkiem jest bezpośredni- orzekł sąd. Więcej- także na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.11.2019.).

 

W "DGP" czytamy również: "Papierek lakmusowy dla frankowiczów wraca do sądu". Sąd Okręgowy w Warszawie zajmuje się dziś sprawą państwa Dziubaków. Małżeństwo pozwało bank, w którym zaciągnęło kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. To o tyle wyjątkowa sprawa, gdyż właśnie w niej wypowiedział się TSUE. Wielu kredytobiorców chce zobaczyć rozstrzygnięcie polskiego sądu na własne oczy. TSUE stwierdził, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami polskiego prawa cywilnego. Sąd powinien orzec bądź o nieważności umowy, bądź przekształcić zobowiązanie w analogiczne do kredytu złotowego. W jednej ze spraw Sąd Apelacyjny w Warszawie już "przewalutował" kredyt. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.11.2019.).

 

"Głos Szczeciński" "Trwa śledztwo prokuratury. Biegły bada przyczyny". Trzy osoby zginęły w pożarze kamienicy przy ul. Małkowskiego w Szczecinie. Ogień wybuchł w piątek po południu. Paliło się mieszkanie na drugim piętrze w tzw. drugiej oficynie. Dwie ofiary to małżeństwo, lokatorzy mieszkania na drugim piętrze, w którym wybuchł ogień. Trzecią ofiarą jest lokatorka kamienicy, której mieszkanie mieści się piętro wyżej. Na miejsce przybył prezydent Szczecina Piotr Krzystek, oferując lokatorom miejsca w hotelu. ?Nikt z poszkodowanych nie skorzystał dotąd z propozycji, ale oferta jest aktualna- przypomina rzecznik UM Szczecin. ?Jeśli chodzi o mieszkanie zastępcze, można w poniedziałek zgłosić się do STBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Niektóre osoby z części kamienicy objętej pożarem i akcją gaśniczą wróciły już do swoich mieszkań- czytamy na pierwszej stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Szczeciński"- 04.11.2019.).

 

"Kurier Szczeciński" "Zginęły trzy osoby". Śledztwo dotyczące pożaru prowadzone jest wstępnie w kierunku podejrzenia sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach- poinformowała rzeczniczka szczecińskiej Prokuratury Okręgowej. W pożarze w śródmieściu Szczecina zginęły w piątek trzy osoby. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który pracował w piątek na miejscu zdarzenia- to ona ma pozwolić na ustalenie, czy doszło do podpalenia czy też przyczyna pożaru była inna. Z kamienicy ewakuowano 30 osób. Prezydent Szczecina zapewnił w piątek, że otrzymają pomoc od miasta. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 04.11.2019.).

 

"Gazeta- Szczecin": "Tragedia w kamienicy". Trzy osoby zginęły w pożarze w centrum Szczecina. Cztery rodziny wróciły już do swoich mieszkań. Kolejne trzy będą musiały poczekać w lokalach zastępczych. Do pożaru przy ul. Małkowskiego doszło w piątek po godz. 13. Płonęło jedno z mieszkań na drugim piętrze oficyny poniemieckiej kamienicy należącej do TBS. Akcję gaśniczą utrudniał gęsty, gryzący dym. Rodziny ze zniszczonych mieszkań na razie zatrzymały się u krewnych lub znajomych (nie skorzystały z hotelu). Od poniedziałku mogą starać się w TBS o lokum zastępcze- czytamy na czwartej stronie szczecińskiej "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 04.11.2019.).

 

Zobacz również