Poniedziałek, 4 kwietnia 2022

¨Kosztu remontu nie ponosi ten, kto mieszka w lokalu¨
¨Nie taki kataster straszny¨
¨Frankowicz nie zapłaci podatku¨
¨Czeka nas kilka miesięcy dwucyfrowej inflacji¨
¨Ceny mocno w górę, wzrost lekko w dół¨
¨Jakie koszty pomocy uchodźcom¨
¨Gospodarka wyhamuje¨
¨Wojna przyniosła niepewność¨
¨40 plus. Będzie, ale nie wiadomo kiedy¨
¨Odblokowanie wiatraków czeka na nowego ministra¨
¨Niektórzy samotni rodzice zostaną pozbawieni preferencji¨
¨Przed 2019 r. wystarczyła wpłata na konto dewelopera¨
¨Szybujące ceny dobiją ciepłownie¨
¨Firmy: co z VAT od 40 zł za goszczenie Ukraińców¨
¨Ceny mieszkań w Szczecinie wzrosły o kilka procent. A to tylko przez dwa tygodnie od wybuchu wojny w Ukrainie¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Kosztu remontu nie ponosi ten, kto mieszka w lokalu¨. NSA oddalił skargę kasacyjną wspólnoty mieszkaniowej, która twierdziła, że ponieważ balkony są częścią składową mieszkań, to ich właściciele bądź użytkownicy mają obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Balkony w wielomieszkaniowym bloku były w złym stanie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał więc wspólnocie mieszkaniowej naprawę uszkodzeń. W odwołaniu od tej decyzji i następnie skardze do WSA w Warszawie wspólnota twierdziła, że przed wydaniem nakazu naprawy balkonów należało ustalić, kto rzeczywiście jest jego adresatem. W ocenie wspólnoty powinni być to właściciele mieszkań razem z balkonami. WSA przyznał jednak rację nadzorowi budowlanemu i potwierdził, że nakaz wyremontowania balkonów prawidłowo skierowano do wspólnoty mieszkaniowej. Balkony należało bowiem uznać za część wspólną nieruchomości. Wspólnota je naprawiła, ale wniosła skargę kasacyjną do NSA. Oddalając skargę NSA stwierdził, że balkony, tarasy lub ich elementy mogą być uznane  za wchodzące w skład nieruchomości wspólnej, choćby służyły one do wyłącznego użytku osób zajmujących określony lokal. Jeśli więc obowiązki wynikające z Prawa budowlanego dotyczą części wspólnych nieruchomości, adresatem nakazu ich wykonania pozostaje wspólnota mieszkaniowa. – prawomocnie orzekł NSA, przedstawiając motywy wyroku. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.04.2022.).

Niżej ¨Prawo co dnia¨ zauważa: ¨Nie taki kataster straszny¨. Rozsądnie skonstruowany podatek katastralny mógłby zakończyć obecne spory wokół opodatkowania budowli. Dzisiejszy system ma swoje zalety, ale jest problematyczny. Politycy jak ognia boją się wprowadzenia podatku od nieruchomości uzależnionego od wartości budynków czy gruntów, ale eksperci nie ustają w opracowywaniu koncepcji tego podatku. Można się było o tym przekonać podczas piątkowo- sobotniej konferencji, zorganizowanej przez Koło Podatkowe Prawa Podatkowego działające na Uniwersytecie Jagiellońskim, pod patronatem ¨Rz¨. Szczegóły- także na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.04.2022.).

¨Prawo co dnia¨ informuje w innym miejscu: ¨Frankowicz nie zapłaci podatku¨. Umorzona przez bank kwota kredytu we frankach szwajcarskich i przeliczonego na złote nie jest przychodem kredytobiorcy. Nie wykazuje się jej w zeznaniu rocznym. Dobra wiadomość dla osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy  we frankach. Kwota umorzona na podstawie umowy z bankiem nie jest ich przychodem. Taką odpowiedź otrzymała od skarbówki podatniczka, która zaciągnęła kredyt w 2008 r. W 2018 r. zawarła umowę z bankiem, na podstawie której kwota ta została przeliczona na złote. Bank zwolnił podatniczkę ze spłaty 207 tys. zł. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatniczka nie wykazuje umorzonej kwoty w zeznaniu rocznym, gdyż zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.04.2022.).

¨Rz¨ informuje również: ¨Czeka nas kilka miesięcy dwucyfrowej inflacji¨. Inflacja w marcu zbliżyła się do 11 proc. Na jej spadek można liczyć dopiero w drugiej połowie roku. Ale zależy to od przebiegu wojny w Ukrainie. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, podskoczył w marcu o 10,9 proc.  rok do roku, najbardziej od lipca 2000 r., po 8,5 proc. w lutym i 9,4 proc. w styczniu- oszacował wstępnie GUS. O tym, że wystrzał inflacji niemal w całości jest konsekwencją wojny w Ukrainie, świadczy to, że CPI wzrósł aż o 3,2 proc. w stosunku do lutego. To jego największa miesięczna zwyżka od 1996 r. Stało się tak za sprawą zdecydowanie największej we współczesnej historii Polski zwyżki cen paliw: o 28 proc. miesiąc do miesiąca. Kolejnych 0,6 pkt proc. dodał wzrost cen nośników energii dla gospodarstw domowych o 23,9 proc. rok do roku. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie jeszcze przyspieszała, ale to, jak bardzo  i jak długo, jest wysoce niepewne. Więcej szczegółów- na 14 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.04.2022.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Prognozy gospodarcze¨ zamieszcza tekst: ¨Ceny mocno w górę, wzrost lekko w dół¨. Wojna za wschodnią granicą wyraźnie podbiła inflację w Polsce. Widać już pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego, ale łagodnego. Stagflacyjne tendencje w polskiej gospodarce, które ekonomiści uważali za najbardziej prawdopodobną konsekwencję wybuchu wojny w Ukrainie, zaczynają uwidaczniać się w danych. Na razie jednak z dwóch składowych stagflacji- czyli połączenia stagnacji w realnej gospodarce i inflacji- bardziej odczuwalna jest ta druga. To znajduje odzwierciedlenie w średnioterminowych prognozach ekonomistów. Przewidywania dotyczące wzrostu cen istotnie wzrosły w porównaniu z okresem sprzed rosyjskiego ataku, a prognozy wzrostu PKB zostały obniżone w niewielkim stopniu- czytamy na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.04.2022.).

Dodatek ¨Rz¨¨Życie Regionów¨ informuje natomiast: ¨Jakie koszty pomocy uchodźcom¨. Nie wszystkie miasta otrzymały już pełną refundację wydatków poniesionych na przyjęcie Ukraińców. A potrzeby szybko rosną. W ramach specustawy o wsparciu uciekających przed wojną obywateli Ukrainy polski rząd zarezerwował ok. 8 mld zł. W tekście podano szacunkowe koszty, jakie ponoszą poszczególne miasta. Dalej czytamy, że zagwarantowane 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie jednej osoby to za mało. Realna stawka to 70 zł. Miasta dostały sygnał o możliwości indywidualnego negocjowania wyższej kwoty (do 120 zł) na sfinansowanie zakwaterowania w obiektach komercyjnych, np. hotelach. Dziś obserwujemy niezwykłe społeczne zaangażowanie i masowy ruch udostępniania lokali prywatnych na potrzeby uchodźców. To jednak z natury rozwiązanie tymczasowe- zaznacza cytowany w tekście ekspert Fundacji Batorego. Jak wskazuje, ustawa pomocowa daje chwilę wytchnienia i pozwala na załatwienie najpilniejszych problemów. Należy jednak już teraz rozpocząć przygotowania do długiego procesu zapewnienia osobom przybywającym z Ukrainy długoterminowego wsparcia. Jednym z największych wyzwań będzie tu niewątpliwie zapewnienie zakwaterowania do czasu usamodzielnienia się migrantów. Rezerwy publiczne są w tym zakresie skąpe, bo Polska od lat cierpi na ¨głód mieszkaniowy¨, a samorządom brakuje środków na rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.04.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje również: ¨Gospodarka wyhamuje¨. Prognozy wzrostu na ten rok to przeciętnie 3,5 proc. wobec 4,4 proc. przewidywanych jeszcze trzy miesiące temu. Szacunki średniej inflacji w tym roku zostały z kolei podniesione z niespełna 8 proc. do ok. 10,5 proc. ? wynika z ankiety DGP wśród ekonomistów 15 krajowych instytucji. Analitycy w większości uwzględnili już w swoich przewidywaniach wyższą od prognoz inflację w marcu. Wstępne dane GUS mówią, że ceny płacone przez konsumentów były w ubiegłym miesiącu  o 10,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z dwucyfrową inflacją

mamy do czynienia pierwszy raz od połowy 2000 r.- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Wojna przyniosła niepewność¨. Wysoka inflacja osłabi dynamikę produktu krajowego brutto i zmusi Radę Polityki Pieniężnej do dalszych podwyżek stóp procentowych. Więcej- na trzeciej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.04.2022.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨40 plus. Będzie, ale nie wiadomo kiedy¨. Kolejka po świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy wydłuża się. Pieniądze nie trafiły jeszcze do gmin, które mają je wypłacać. Od 16 marca osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni, choć istnieje możliwość wydłużenia tego czasu i podwyższenia kwoty, a wnioski w tej sprawie przyjmują gminy. Z  sondy ¨DGP¨ wśród kilkudziesięciu polskich miast wynika, że choć wniosków szybko przybywa, to wypłata pieniędzy jeszcze nie ruszyła. Wojewodowie mówią, że mają środki zabezpieczone na ten cel, ale do miast, z którymi rozmawiał ¨DGP¨ wynika, że na ich konta jeszcze nie trafiły. Między innymi dlatego w gminach nie ma jednomyślności, czy rozpatrywać podania, które już zostały złożone. ¨DGP¨ poprosił  MSWiA o wyjaśnienie wątpliwości. Do zamknięcia wydania odpowiedzi nie nadeszły. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że resort planuje na początek tygodnia konferencję, podczas której odniesie się do sprawy. Szczegóły- na szóstej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.04.2022.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Odblokowanie wiatraków czeka na nowego ministra¨. Samorządy, organizacje pracodawców i branża OZE od lat apelują o odblokowanie prac nad ustawą, która zliberalizuje tzw. zasadę 10H uniemożliwiającą rozwój energetyki wiatrowej. Pod koniec marca Ireneusz Zyska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, powiedział DGP, że według jego wiedzy projekt jest praktycznie gotowy, choć zastrzegł, że to domena resortu rozwoju. Teraz okazuje się, że dokument musi poczekać na nowego ministra rozwoju i technologii, który zastąpi odwołanego parę dni temu Piotra Nowaka. Przepisy antywiatrakowe rząd PiS wprowadził w 2016 r. Faktycznie wyeliminowały one rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i zablokowały budownictwo mieszkaniowe w sąsiedztwie istniejących wiatraków. Wagę rozwoju OZE uwidoczniła nam wojna w Ukrainie. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Zakłada ona, że do tego czasu około połowy produkcji energii ma u nas pochodzić z OZE- czytamy na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.04.2022.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Niektórzy samotni rodzice zostaną pozbawieni preferencji¨. Jeżeli nie zostanie zachowane odliczenie 1500 zł od podatku, to korekta Polskiego Ładu naruszy konstytucję. Chyba że przedsiębiorcom zostanie przywrócone prawo wyboru formy opodatkowania. Zasadniczo korekta Polskiego Ładu zakłada zmiany korzystne dla podatników, co podkreśla samo Ministerstwo Finansów. Z uzasadnienia do projektu jasno wynika, że resort ma świadomość obowiązujących konstytucyjnych kanonów ? nowelizacja nie może pogarszać sytuacji podatników w trakcie roku podatkowego. Może do tego jednak dojść, jeżeli zostanie uchylona wprowadzona z początkiem 2022 r. ulga dla samotnych rodziców. Problem dotyczy przedsiębiorców, którzy wybrali już na ten rok ryczałt ewidencjonowany, a jednocześnie uzyskują przychody opodatkowane według skali podatkowej- czytamy na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.04.2022.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Przed 2019 r. wystarczyła wpłata na konto dewelopera¨. Do końca 2018 r. wpłata na rzecz dewelopera, na konto przyszłej budowy lokalu, była wydatkiem uprawniającym do skorzystania z ulgi mieszkaniowej ? orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok potwierdza stanowisko ministra finansów zaprezentowane w interpretacji ogólnej z 2 września 2021 r. odnoszącej się do przepisów o uldze obowiązujących do końca 2018 r. W ówczesnym stanie prawnym były wątpliwości, czy do skorzystania z ulgi mieszkaniowej wystarczające było zawarcie umowy deweloperskiej i wpłata ? w ciągu dwóch lat ? pieniędzy ze zbycia nieruchomości na poczet budowy nowego mieszkania, czy też konieczne było przeniesienie prawa do nowo wybudowanego lokalu. Od 2019 r. do skorzystania z ulgi mieszkaniowej konieczne jest definitywne przeniesienie prawa własności w ciągu trzech lat od zbycia poprzedniej nieruchomości (art. 21 ust. 25a ustawy o PIT). Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.04.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Szybujące ceny dobiją ciepłownie¨. Bez wsparcia z publicznych pieniędzy koszty wytwarzania ciepła systemowego wzrosną dwukrotnie, a transformacja sektora stanie- ostrzegają ciepłownicy. Podwyżki cen uderzają przede wszystkim w małe i średnie ciepłownie oraz w mieszkańców, którzy palą węglem we własnych piecach. Bezpośrednio odczuwają je także gminy,

które zapewniają ogrzewanie szkołom korzystającym z węglowych kotłowni. Problem się pogłębi, bo rząd zapowiedział wstrzymanie importu węgla z Rosji. Większość tego węgla trafia do lokalnych ciepłowni i indywidualnych odbiorców. W najczarniejszym scenariuszu w sezonie grzewczym niektórzy mieszkańcy i inni odbiorcy ciepła systemowego mogą mieć zimne kaloryfery.  Kilkuset przedsiębiorstw

ciepłowniczych nie będzie stać na kupno węgla po cenach rynkowych ? alarmuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (ICPG). Przypomnijmy, że sektor mierzył się z rosnącymi kosztami ciepła wytwarzanego z węgla od wielu miesięcy w związku z szybującymi cenami uprawnień do emisji CO2. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.04.2022.).

¨DGP¨ w kolejnym dodatku- ¨Biuro Rachunkowe¨ zamieszcza tekst: ¨Firmy: co z VAT od 40 zł za goszczenie Ukraińców¨. Domaganie się podatku od tej pomocy byłoby wizerunkową klapą fiskusa- mówią eksperci. Jednak sami nie są zgodni, jak w tym przypadku interpretować prawo. Oczekują stanowiska Ministerstwa Finansów. ¨DGP¨ już o nie wystąpił- czytamy w ramach wstępu. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.04.2022.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotowuje: ¨Ceny mieszkań w Szczecinie wzrosły o kilka procent. A to tylko przez dwa tygodnie od wybuchu wojny w Ukrainie¨. Rynek nieruchomości w całej Polsce przeżywa potężne zmiany. Ceny mieszkań w Szczecinie wzrosły, większa jest też liczba ogłoszeń o sprzedaży mieszkań. To zmiany związane z wojną na Ukrainie. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w Polsce w mniej niż miesiąc, liczba aktywnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań wzrosła aż o 14 proc. Natomiast ceny mieszkań wzrosły w kraju od 23 lutego do 15 marca o średnio 1 proc. Natomiast w Szczecinie ceny mieszkań w tym czasie wzrosły o 3 proc. W tej chwili metr kwadratowy mieszkania kosztuje średnio w Szczecinie 8 415 zł. Jeszcze 23 lutego za ten sam metr trzeba było zapłacić 8 134 zł. W tym samym okresie liczba ogłoszeń o sprzedaży mieszkań na różnych portalach wzrosła w Szczecinie o 11 proc. Skala wzrostu liczby ofert jest ogromna, biorąc pod uwagę, że stało się to w mniej niż miesiąc. Spadek popytu bardzo wyraźnie widać na rynku kredytów hipotecznych. Z danych BIK wynika, że w lutym liczba udzielonych kredytów hipotecznych (14,9 tys.) spadła do najniższego poziomu od 4 lat. Po raz ostatni takie poziomy obserwowaliśmy w grudniu 2017 r. (13,5 tys.). Duża w tym zasługa podwyżek stóp procentowych, które spławiły, że dostępność kredytów hipotecznych bardzo mocno spadła. Niestety, pod tym względem będzie jeszcze gorzej. KNF nakazał bankom, aby do końca marca wprowadziły nowe zasady wyliczania zdolności kredytowej. W tym procesie banki muszą przyjmować, że stopy procentowe wzrosną aż o 5 pkt. proc. (dotychczas 2,5 pkt. proc.) w porównaniu do poziomu w dniu udzielania kredytu. Jeśli jakiś bank dotychczas zakładał wzrost o 2,5 pkt. proc., a teraz podwyższy ten próg do 5 pkt. proc., to dostępna kwota kredytu spadnie aż o 18 proc. Jeśli więc ktoś w marcu może liczyć np. na 300 000 zł, to od kwietnia w części banków dostanie 246 000 zł. Należy jednak dodać, że niektóre banki już wcześniej zakładały wyższy wzrost stóp niż 2,5 pkt. proc. więc w części z nich wpływ nowej rekomendacji może nie być aż tak drastyczny- odnotowano na łamach ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 04.04.2022.).

Zobacz również