Poniedziałek, 31 styczeń 2022

¨Nie było powodów do sprzedaży bez przetargu¨
¨Na pożegnanie z ulgą wolno odliczyć 4 tysiące¨
¨Spółka nie ma podatku od obniżonego czynszu¨
¨Polski Ład uderzy w firmy z pierwszą składką¨
¨Polski Ład już bije w koniunkturę i stawia bariery dla biznesu¨
¨Konsumenci- bankruci mieli 0,5 mld zł długów¨
¨Rynek najmu rośnie, jednak Polacy nadal chętniej kupują mieszkania¨
¨Jaki VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność¨
¨Niższe rachunki nie dla wszystkich¨
¨Nie ma kar umownych przy użytkowaniu wieczystym¨
¨Będzie łatwiej o wyższy dodatek¨
¨Ceny mieszkań w Szczecinie. W tej chwili średnia cena metra kwadratowego wynosi 8 390 zł¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Nie było powodów do sprzedaży bez przetargu¨. Sąd oddalił skargę spółki na zarządzenie prezydenta miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości. Zarządzenie przeznaczało do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym udział miasta w nieruchomości gruntowej zabudowanej. Udział wynosił 662/1000 jej części, czyli 597 mkw. Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustalono na 152 tys. brutto. Zarządzenie zaskarżyła do WSA w Gliwicach spółka jawna będąca współwłaścicielem nieruchomości oraz znajdującego się tam lokalu. Domagała się stwierdzenia nieważności o przetargu. Złożyła też propozycję zakupu udziału gminy, ale w drodze bezprzetargowej. Prezydent miasta nie wyraził na to zgody. Odpowiadając na skargę, podkreślił, że obowiązuje zasada przetargowego trybu zbywania. Nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności zaskarżonego zarządzenia, którego treść znajduje oparcie w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami- uznał sąd, oddalając skargę. WSA uznał więc, że treść zarządzenia znajduje oparcie w przepisach. Wynika z nich, że gminne nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, i dotyczy to także udziału we współwłasności nieruchomości. A w przypadku nieruchomości stanowiących własność gminy obowiązuje zasada przetargowego zbycia. Nie ma zatem powodu do zastosowania trybu bezprzetargowego. Jest to jedynie opcja, z której jednostka samorządu terytorialnego może, lecz nie musi skorzystać- orzekł WSA. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.01.2022.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina też: ¨Na pożegnanie z ulgą wolno odliczyć 4 tysiące¨. W zeznaniu za zeszły rok po raz ostatni obniżymy podatek o składkę zdrowotną. Polski Ład zlikwidował ulgę na składki zdrowotne. W zeznaniach ze zeszły rok możemy jednak jeszcze z niej skorzystać. Przedsiębiorcy, którzy w grudniu zapłacili do ZUS dwa razy, odliczą od podatku 13 składek. Dalej w tekście czytamy, że część przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii nie mogli normalnie prowadzić działalności, korzystali ze zwolnienia ze składek z tarczy antykryzysowych. Oczywiste jest, że jeśli ich nie płacili, to nie mogą ich odliczyć- odnotowano także na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.01.2022.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Spółka nie ma podatku od obniżonego czynszu¨. Obniżka czynszu w czasie pandemii nie powoduje przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Kosztem podatkowym jest czynsz w obniżonej wysokości. Skarbówka wyjaśniła w najnowszej interpretacji, jak należy rozliczyć obniżkę czynszu, z której podatnik korzystał w czasie pandemii. Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność handlową poprzez sieć sklepów rozlokowanych w całym kraju. Wynajmuje lokale w centrach handlowych lub przy głównych ulicach handlowych. W wyniku pandemii spółka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Jednocześnie korzystała z możliwości przewidzianej w art. 15ze tzw. ustawy covidowej, czyli obniżki czynszu najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. Spółka wystąpiła o interpretację, by potwierdzić, że nie powstał u niej przychód podatkowy wynikający z nieodpłatnego, czy też częściowo odpłatnego świadczenia. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał też, że w wyniku podpisania odpowiednich aneksów do umów najmu, w spółce nie powstał przychód do opodatkowania. Zgodził się też ze zdaniem spółki odnośnie kosztów związanych z czynszem najmu, które powinny być rozpoznawane na zasadach ogólnych. Zgodnie z interpretacją dyrektora KIS po wynegocjowaniu obniżki czynszu, potwierdzonej aneksami do umów spółka powinna  ująć w kosztach wydatki czynszowe w obniżonej wysokości w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.01.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zamieszcza również tekst pod hasłem: ¨Polski Ład uderzy w firmy z pierwszą składką¨. Przedsiębiorcy powinni mieć wybór i płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną w wysokości 270,90 zł miesięcznie- przekonuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Bez tej zmiany wielu będzie musiało nadpłacać tysiące złotych i czekać ponad rok na ich zwrot. W rozmowie z ¨Rz¨ wskazuje na problem z rozliczeniem zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorcy będą je płacić w lutym, a to dopiero będzie prawdziwa bomba z opóźnionym zapłonem. Konkretnie chodzi o definicję podstawy naliczania składki, która w Polskim Ładzie jest inna niż podstawa do opłacania podatku. Obecnie składka będzie wyliczana o przychody pomniejszone o koszty, ale bez uwzględnienia remanentu. I tu pojawia się pierwszy gigantyczny problem dla przedsiębiorców, którzy mieli duże stany magazynowe na koniec roku. Jeśli bowiem będą sprzedawali ten towar, nie uzupełniając stanów magazynowych w styczniu, to zapłacą składkę od przychodu, a nie od dochodu. Przykładowo: przedsiębiorca kupił pod koniec roku maszyny za 3 mln zł, które w grudniu pozostały w remanencie, bo jeszcze ich nie sprzedał. Załóżmy, że w styczniu sprzedał je z 50 tys. zł zysku, ale składkę zapłaci nie od tej kwoty, tylko od całych 3 mln zł. A ta z powodu braku możliwości rozliczenia różnicy remanentowej wyniesie 270 tys. zł. Problem będzie dotyczył wszystkich, którzy pod koniec roku ponieśli duże wydatki na zakup towaru i sprzedadzą go już w nowym roku, ale także tych, którzy duże transakcje będą dokonywać pod koniec miesiąca, a więc nie zdążą uzupełnić stanów magazynowych. Podobnie będzie z tymi, którzy zrealizują kontrakt w pierwszej połowie roku, a w drugiej będą pracować nad następną umową, ponosząc straty. Oni wszyscy będą kredytować budżet Narodowego Funduszu Zdrowia… Pełny tekst rozmowy- na 16 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.01.2022.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Polski Ład już bije w koniunkturę i stawia bariery dla biznesu¨. Po raz pierwszy w historii państwowych badań koniunktury złe i niestabilne przepisy stały się dla firm większą barierą w prowadzeniu działalności niż wysokie podatki. Ekonomiści i biznes nie mają wątpliwości- to wina Polskiego Ładu. W badaniu GUS oceniał koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, handlu i usługach w styczniu tego roku. Okazuje się, że ogólny klimat koniunktury w większości obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od notowanego w grudniu zeszłego roku. I znacznie poniżej średniej długookresowej. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy z branż zakwaterowania i gastronomii oraz budownictwa. Wyraźnie źle sytuację widzą też firmy handlu detalicznego i przetwórstwa przemysłowego. GUS zapytał też przedsiębiorstwa o bariery w prowadzeniu biznesu. I właśnie  tu po raz pierwszy w historii tych badań wśród firm przetwórstwa przemysłowego niejasne, niespójne i niestabilne przepisy zyskały więcej wskazań niż wysokie obciążenia na rzecz budżetu, czyli podatki. Znaczenie obu tych barier wzrosło przy tym w porównaniu z grudniem zeszłego roku. Jeszcze większymi barierami okazały się koszty zatrudnienia (54,3 proc.) i niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (58,4 proc.). I także one zyskały na znaczeniu w porównaniu z końcem ub.r. Więcej szczegółów- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.01.2022.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Konsumenci- bankruci mieli 0,5 mld zł długów¨. Liczba upadłości konsumenckich rośnie w szybkim tempie. W tym roku może przebić 25 tys., m.in. przez podwyżki stóp procentowych i rat kredytów. Polacy, którzy zmuszeni byli ogłosić swoje bankructwo w minionym roku, zostawili co najmniej 540 mln zł niespłaconych długów- wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów, który ¨Rz¨ poznała jako pierwsza. W porównaniu z 2020 r. to znaczący wzrost, bo wówczas ich niespłacone zobowiązania wynosiły co najmniej 419 mln zł. Cytowany w tekście prezes BIG InfoMonitor ocenia: Nie ma wątpliwości, że rok 2022 również przyniesie wzrost upadłości konsumenckich i zapewne zobaczymy przełamanie poziomu 25 tys. Szczególnie że poza pandemią pojawiły się nowe elementy, które negatywnie odbijają się na sytuacji finansowej gospodarstw domowych, takie jak wzrost kosztów życia oraz stóp procentowych, przekładający się na wyższe raty kredytów i pożyczek. Szczegóły- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

¨Rz¨ razem z partnerem publikacji: platformą OLX zamieszcza z kolei tekst: ¨Rynek najmu rośnie, jednak Polacy nadal chętniej kupują mieszkania¨. Kwartalnik mieszkaniowy Otodom, OLX i Polityki Insight podsumowuje IV kwartał 2021 r. na rynku nieruchomości. Tematem specjalnym jest dostępność rynku najmu w Polsce. Polacy nie są przyzwyczajeni do wynajmowania mieszkań, a polski rynek najmu jest nadal jednym z najmniej rozwiniętych w UE. Według danych z najnowszego Kwartalnika mieszkaniowego Otodom, OLX i Polityki Insight jedynie ok. 4 proc. osób mieszka w wynajętych lokalach. To ponad pięciokrotnie mniej od unijnej średniej (21 proc.) i ponaddziewięciokrotnie mniej niż w Niemczech (41 proc.). Dopiero na początku XXI w. rynek najmu w Polsce zaczął rosnąć- głównie dzięki inwestycjom osób prywatnych. Jak wynika z najnowszego wydania Kwartalnika… jedynie 8 proc. Polaków nie chce i nie planuje mieć mieszkania na własność. Mimo tych uwarunkowań polski rynek najmu, choć w skali europejskiej stosunkowo niewielki, cały czas rozwija się i profesjonalizuje. Autorzy raportu szacują, że obecnie najmem zajmuje się łącznie ok. 800 tys. podmiotów- osób fizycznych i firm prywatnych. Liczba ta systematycznie rośnie od co najmniej dekady, na co wpływa przede wszystkim rozwój rynku najmu krótkoterminowego. Po okresie stagnacji czynsze najmu w ostatnim kwartale 2021 r. wróciły do poziomu sprzed pandemii. Najszybsze wzrosty miały miejsce w dużych miastach (100- 500 tys. mieszkańców)- tam czynsze  zwiększyły się o 7 proc. r./r. Był to największy wzrost w całym pięcioletnim analizowanym w raporcie okresie. Z kolei w małych miastach mieszkania na wynajem drożały z powodu wypychania osób z rynku własnościowego na rynek najmu przez rosnące ceny mieszkań do kupienia. Niewykluczone, że najem przyciągnie nowych klientów ze względu na rynkowe zmiany. Mowa tu zarówno o rosnących stopach procentowych, które mogą utrudnić uzyskanie kredytu, jak i szybujących cenach mieszkań. Więcej szczegółów- na 23 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.01.2022.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Podatki i Księgowość¨ zamieszcza tekst: ¨Jaki VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność¨. Od 1 stycznia w odniesieniu do opłat  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania każdej opłaty rocznej w stosunku do uzyskanej kwoty. Jak dalej czytamy, w związku z wątpliwościami co do przyjętej przez organy podatkowe interpretacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w zakresie dotyczącym skutków w VAT, WSA we Wrocławiu zdecydował się skierować pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług  następującego z mocy prawa przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 25 lutego 2021 r. TSUE uznał, że przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo pełnej własności w zamian za uiszczenie opłaty jest dostawą towarów, stanowiąc przeniesienie własności z mocy prawa. Uzupełnieniem tej tezy jest stanowisko, zgodnie z którym przy odpłatnym przekształceniu gmina działa w charakterze podatnika, a nie jako organ władzy publicznej. Z wyroku zdaje się zatem wynikać, że każda opłata przekształceniowa powinna zostać objęta opodatkowaniem VAT. Wśród licznych zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład znalazły się zapisy dotyczące do opodatkowania VAT opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o VAT zmieniono tak, aby obowiązek podatkowy w VAT powstawał w przypadku przeniesienia z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty- czytamy. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.01.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje natomiast: ¨Niższe rachunki nie dla wszystkich¨. Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które nie mają własnych kotłowni, mogą boleśnie odczuć podwyżki cen gazu. Przedsiębiorstw, które dostarczają im ciepło (używając do jego produkcji paliwa gazowego), nie obejmą bowiem osłonowe regulacje, które w zeszły piątek zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Chodzi o ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, nad którą pracowano w iście ekspresowym tempie. Prezydent podpisał ją tego samego dnia, w którym Sejm zakończył procedowanie, odrzucając wiele poprawek zgłoszonych przez Senat. Senatorowie proponowali m.in. rezygnację z drastycznych sankcji karnych, które obejmą członków zarządów spółdzielni i wspólnot w razie niezłożenia sprzedawcy paliwa gazowego odpowiedniego oświadczenia. Inna senacka poprawka, która również przepadła w głosowaniu, dotyczyła propozycji zmiany jednej z definicji zawartych w ustawie. I przez to, że ostatecznie w tekście pozostawiono zapis w pierwotnym brzmieniu, wielu mieszkańców może stracić szansę na niższe rachunki. W ustawie znajduje się bowiem przepis, który zakłada, że o korzystniejszą taryfę za paliwo gazowe mogą ubiegać się także odbiorcy, którzy są uprawnieni i zobowiązani do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych. Warunkiem koniecznym (oprócz złożenia oświadczenia) jest jednak to, aby takie podmioty zużywały paliwo gazowe ¨do lokalnej produkcji ciepła¨. I to właśnie ten zapis zawęża do minimum grupę mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z rekompensat. Problem tkwi w tym, że- jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy- ¨przez lokalną produkcję nie należy rozumieć wytwarzania ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach na potrzeby sieci ciepłowniczej, jak również w ramach niezależnie prowadzonej działalności gospodarczej¨. Jak zauważał Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, który apelował do Senatu o wprowadzenie poprawek do przepisu, definicja lokalnego źródła ciepła zawarta w rozporządzeniu ministra klimatu i ochrony środowiska zakłada, że ¨lokalne źródło ciepła to zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie¨. W świetle uzasadnienia ustawy oznaczałoby to, że przed podwyżkami byliby jedynie chronieni jedynie ci mieszkańcy, którzy mają w budynku własne kotłownie, a umowy na dostawę gazu na ich potrzeby zawiera spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota. A takich przypadków jest niewiele. Taką interpretację przepisów potwierdza również Urząd Regulacji Energetyki, który ¨DGP¨ poprosiła o stanowisko. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.01.2022.).

¨DGP¨ informuje też w innym miejscu: ¨Nie ma kar umownych przy użytkowaniu wieczystym¨. Przekazując spółce teren w użytkowanie wieczyste, nie wolno określać sankcji za niezagospodarowanie go w określonym terminie- orzekł Sąd Najwyższy. Sprawa dotyczyła zapłaty kar umownych, które nałożono na spółkę w związku z niewypełnieniem przez nią obowiązków wynikających z użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości należących do gminy. Umowa zawarta w 2007 r. zobowiązywała firmę do zabudowania obu działek budynkami mieszkalnymi z funkcjami usługowymi w terminie pięciu lat od sporządzenia aktów notarialnych potwierdzających przekazanie terenów. Zastrzeżono też, że w ciągu dwóch lat od przekazania gruntów rozpocznie ona budowę, a przynajmniej wykona fundamenty. Jeżeli tego nie zrobi zapłaci kary wynoszące 10 proc. ceny nieruchomości, za którą nabyła użytkowanie wieczyste. Spółce nie udało się wypełnić tych warunków i gmina zażądała zapłaty. Spółka odmówiła zapłaty, podnosząc argument, że gmina sama przyczyniła się do niemożności zrealizowania inwestycji, zbywając sąsiedni grunt i pozwalając na budowę marketu. Sprawa trafiła do sądu I instancji, który oddalił powództwo gminy. Wyjaśnił, że pozwana spółka słusznie podniosła problem zabudowy sąsiednich działek marketem. Gmina wydała bowiem pozwolenie na jego budowę oraz takie ułożenie parkingu, które sprawiło, że lokalizacja budynków na działkach oddanych w użytkowanie wieczyste pozwanej spółce stała się nieatrakcyjna dla potencjalnych klientów, a możliwości zabudowy- ograniczone. Ostatecznie odpowiedź SN w tej kwestii była jednoznaczna: Postanowienie umowy o ustanowieniu użytkowania wieczystego określające obowiązek zapłaty przez użytkownika wieczystego kary umownej w wyniku niezagospodarowania nieruchomości w terminie wskazanym w umowie jest nieważne. Gminom ani Skarbowi Państwa nie wolno ¨uzupełniać¨ tych umów karami za niezagospodarowanie terenu- mogą zastosować jedynie sankcje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.01.2022.).

¨DGP¨ zauważa również: ¨Będzie łatwiej o wyższy dodatek¨. Zgłoszenie pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a nie uzyskanie wpisu do niej, wystarczy do uzyskania dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie- przewiduje art. 7 ustawy z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, którą Sejm uchwalił na ostatnim posiedzeniu, prezydent podpisał i jej tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Modyfikacja ta jest związana z możliwością uzyskania przez rodzinę jednorazowego dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.01.2022.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotował: ¨Ceny mieszkań w Szczecinie. W tej chwili średnia cena metra kwadratowego wynosi 8 390 zł¨. Według obliczeń Expandera średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Szczecinie wynosi teraz 8390 zł. Wzrosła ona przez rok aż o 18 proc. Bowiem w grudniu 2020 roku ze metr kwadratowy mieszkania w Szczecinie średnio trzeba było zapłacić 7 112 zł. Jeszcze w listopadzie 2021 roku, czyli niewiele ponad miesiąc temu, cena metra kwadratowego mieszkania w Szczecinie wynosiła 8319 zł. Czyli zaledwie przez miesiąc wzrosła o ponad 70 zł. Na pierwszy rzut oka może to niewiele, ale kupując mieszkanie około 50 metrowe to cena za takie mieszkanie jest wyższa o ponad 3500 zł. Tak wysoka cena metra kwadratowego mieszkania uplasowała Szczecin w czołówce miast z najdroższymi mieszkaniami w Polsce. Wyprzedzają nas jeszcze Kraków, Wrocław, Gdynia, Poznań, Gdańsk i oczywiście Warszawa, gdzie w tej chwili za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić prawie 12 400 zł. Inwestycje w mieszkania dotychczas były wyjątkowo opłacalne. Jeśli do wzrostu ceny dodamy zysk z najmu, to nawet w tych miastach gdzie wzrosty były najmniejsze i tak z naddatkiem udało się pokonać inflację na poziomie 7,8 proc. Wiele osób obecnie zastawia się co stanie się z cenami mieszkań w przyszłym roku. Naszym zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz to stabilizacja. W części miast ceny wciąż będą rosły, ale zdecydowanie wolniej niż dotychczas, a w części być może zobaczymy niewielkie spadki. Ceny nie będą rosły już tak szybko ponieważ znaczący wzrost stóp procentowych z jednej strony powoduje, że kredyty hipoteczne stają się droższe i trudniej dostępne. Z drugiej wzrost WIBOR- u sprawi, że bez problemu będzie można znaleźć obligacje korporacyjne z oprocentowaniem powyżej 6 proc. brutto. Nie wiadomo czy pozwoli to pokonać inflację, ale jest prawdopodobne, że część inwestorów zamiast kolejnego mieszkania kupi obligacje. Z drugiej strony jest też kilka czynników, które będą stabilizować ceny czy nawet pchać je w górę. Na rynku pierwotnym będą to wysokie koszty materiałów budowlanych i rosnące płace. Na rynku wtórnym wysoka inflacja będzie zniechęcała do zamiany mieszkania na gotówkę, która szybko traci na wartości. Poza tym warto pamiętać, że w przyszłym roku ruszy program ¨Mieszkanie bez wkładu własnego¨. Co prawda nie powinien on wpływać na wzrost cen (ze względu na limity cenowe), ale zapewne uruchomi odłożony popyt ze strony osób, które czekają na ten program. Jaki stąd wniosek u cytowanych w tekście analityków? Połączenie tych wszystkich przeciwstawnych czynników powinno w 2022 r. utrzymywać ceny w pobliżu obecnych poziomów- czytamy na łamach ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 31.01.2022.).

Zobacz również