Poniedziałek, 31 maja 2021

¨Nie ma rekompensaty za smog, ale może być za utratę zdrowia¨
¨Ulgę można połączyć z kredytem¨
¨Sąd wytyka błąd, a fiskus swoje¨
¨Reforma PiS uderzy mocniej w biedne miasta¨
¨Więcej swobody mniej biurokracji dla energii z wiatru¨
¨Fiskus przyjrzy się kosztom pracy z domu¨
¨Każdy grunt lotniskowy bez podatku od nieruchomości¨
¨Sejm za późniejszym wejściem w życie rejestru zadłużonych¨
¨Licytacja na kliknięcie¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Nie ma rekompensaty za smog, ale może być za utratę zdrowia¨. Trzeba wykazać, kto wyrządził szkodę, zatruwając powietrze, sąsiad, fabryka czy władza- uznał SN. Prawo do oddychania nieskażonym powietrzem jest dobrem wszystkich ludzi, a nie dobrem osobistym- to sedno piątkowej uchwały Sądu Najwyższego, która będzie miała znaczenie dla wszczynania i prowadzenia procesów za naruszenie środowiska. Ale SN wskazał, jak bronić się przed smogiem. Do SN zwrócił się gliwicki Sąd Okręgowy, rozpatrujący w II instancji sprawę działacza organizacji antysmogowej z Rybnika. Domaga się on od Skarbu Państwa, tj. Ministerstwa Klimatu i Aktywów Państwowych, 50 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych przez notoryczne przekraczanie normy jakości powietrza w tym mieście. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa w innym miejscu: ¨Ulgę można połączyć z kredytem¨. Właściciel domu odliczy wydatki na zakup nowego pieca, który sfinansował kredytem bankowym. Podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt na ekologiczne inwestycje w swoim domu, odliczą poniesione wydatki. Źródło finansowania nie przeszkodzi im w skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to w najnowszej interpretacji.  ¨Źródło wydatków termomodernizacyjnych (kredyt, pożyczka) nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek (czy to bezpośrednio ze swoich dochodów, czy też zaciągając kredyt, który następnie spłaca). Jeśli zatem wydatki są sfinansowane kredytem czy pożyczką, których spłata obciąża podatnika, to są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu¨- wyjaśnił dyrektor KIS. Więcej- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2021.).

Obok ¨Prawo co dnia¨ zauważa: ¨Sąd wytyka błąd, a fiskus swoje¨. Opłata za czynności egzekucyjne może być pobrana, wyłącznie gdy nastąpi faktyczne zajęcie pieniędzy. Trzeba to brać pod uwagę przy miarkowaniu. WSA w Krakowie uwzględnił skargę gminy, która jako wierzyciel spiera się z fiskusem o wysokość kosztów egzekucyjnych. Chodziło o ściągnięcie prawie 150 tys. zł zaległego podatku od nieruchomości. Ostatecznie jednak fiskus umorzył postępowanie, uznając, że nie uzyska kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Do gminy jako wierzyciela wysłał zaś rachunek za swoje ¨usługi¨ jako egzekutora. Tak powstał spór, bo gmina uznała koszty za wygórowane. Przy pierwszym podejściu WSA potwierdził zarzuty samorządowców. Urzędnicy skarbówki ponownie zajęli się sprawą, ale finalnie rachunek za egzekucję się nie zmienił. Gmina go zaskarżyła i znów wygrała. W spornej sprawie doszło do skutecznego zajęcia jedynie w nieznacznej części. I fiskus powinien to uwzględnić przy obciążeniu wierzyciela kosztami. Przy czym, jak tłumaczył sąd, przy miarkowaniu należy mieć na uwadze, że opłata za czynności egzekucyjne może być pobrana wyłącznie, gdy nastąpi faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych- czytamy także na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2021.).

¨Rz¨ w dodatku ¨Życie Regionów¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Reforma PiS uderzy mocniej w biedne miasta¨. Im więcej bogatych podatników, tym mniejsze straty dla samorządu- takie mogą być konsekwencje rządowych propozycji. To dobrze brzmi, ale tylko dla metropolii. Wielka rewolucja podatkowa zapowiedziana przez PiS w programie Polski Ład ma kosztować samorządy 10- 11 mld zł ubytków w dochodach z PIT. Stracą na tym wszystkie samorządy- komentuje cytowany w tekście główny ekonomista Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Ale, nieco paradoksalnie, relatywnie najbardziej stracą nie te wielkie aglomeracje, gdzie jest najwięcej bardziej zamożnych pracowników płacących PIT, ale miasta z przeciętnie rozwiniętym rynkiem pracy, gdzie większość osób ma płace poniżej średniej krajowej. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2021.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Więcej swobody mniej biurokracji dla energii z wiatru¨. W tym tygodniu kończą się konsultacje publiczne ustawy, która ma odblokować budowę farm wiatrowych na lądzie. Eksperci ostrzegają, że pomimo zmian Polska może nie wypełnić celów klimatycznych na 2030 r. proponowane poluzowanie obostrzeń dotyczących stawiania farm wiatrowych pozwoli na ponad 25- krotne zwiększenie dostępności terenów pod inwestycje wiatrowe z obecnych 0,28 do 7,08 proc. powierzchni Polski, co umożliwi budowę farm o mocy 31- 32 GW- szacuje Fundacja Instrat. Ustawa z 2016 r. wprowadziła tzw. zasadę 10H, według której lądowe elektrownie wiatrowe mogą być lokowane od domów w odległości nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka. W praktyce zablokowało to rozwój nowych projektów Na koniec 2020 r. moc elektrowni wiatrowych w kraju sięgała ponad 6 GW, a nowe farmy powstawały na bazie pozwoleń uzyskanych jeszcze przed wprowadzeniem 10H. Instrat w swojej analizie wskazuje, że planowane poluzowanie obostrzeń jest krokiem w dobrą stronę, ale niepokojące jest nieproporcjonalne zwiększenie biurokracji, które może opóźnić tempo rozwoju inwestycji. Więcej szczegółów- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 31.05.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Fiskus przyjrzy się kosztom pracy z domu¨. Resort rozwoju nie określił limitu dla ekwiwalentu bądź ryczałtu, który firmy wypłacą pracującym zdalnie. Zdaniem ekspertów obie strony mogą przez to napotkać podatkowe przeszkody. Ekwiwalent bądź ryczałt, w ramach którego będą zwracane koszty pracy zdalnej dla osób pracujących w ten sposób na stałe, nie będzie przychodem zatrudnionego, a pracodawca zaliczy taki wydatek do firmowych kosztów. Maksymalna jego wysokość będzie zależeć od uzgodnień pracodawcy i podwładnego, nie określają jej żadne przepisy. Takie rozwiązanie zawiera konsultowany obecnie projekt nowelizacji kodeksu pracy i innych ustaw, w którym resort pracy i technologii zdecydował się na uregulowanie wątpliwości związanych z pracą zdalną. Więcej- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.05.2021.).

Niżej w ¨DGP¨ czytamy: ¨Każdy grunt lotniskowy bez podatku od nieruchomości¨. Od początku lipca z przepisów będzie wprost wynikać, że wszystkie grunty położone na obszarze części lotniczych lotnisk publicznych są zwolnione z daniny od nieruchomości- przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który trafił już do Sejmu. Grupa posłów PiS uzasadnia konieczność zmian niejednoznacznym brzmieniem obecnych przepisów, które nie oddają intencji ustawodawcy. Chodzi o art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym zwolnienie z daniny od nieruchomości dotyczy budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Projektodawcy zauważają, że mogłoby to wskazywać, iż podatek trzeba płacić od pozostałych gruntów (niezabudowanych). Część urzędników fiskusa rozumie te przepisy właśnie w taki sposób i w prowadzonych postępowaniach uznaje, że lotniskowe tereny niezabudowane nie powinny korzystać ze zwolnienia. Szczegóły- również na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.05.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Sejm za późniejszym wejściem w życie rejestru zadłużonych¨. Krajowy Rejestr Zadłużonych- zamiast 1 lipca- ruszy 1 grudnia. To efekt piątkowych głosowań, w których Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Teraz nowe przepisy idą do podpisu prezydenta. Posłowie poparli też drugą ważną poprawkę Senatu, która przedłuża termin obowiązywania tzw. uproszczonej restrukturyzacji z 30 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.  Zmienia ona tarczę antykryzysową 4.0. Uproszczoną restrukturyzację- od 1 grudnia- zastąpić mają zmienione przepisy o postępowaniu o zatwierdzenie układu. Więcej- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.05.2021.).

¨DGP¨ odnotowuje również: ¨Licytacja na kliknięcie¨. Sejm zatwierdził nowelizację, która wprowadza e- licytację nieruchomości, a także częściową elektronizację postępowania sądowego na czas pandemii. Umożliwienie przeprowadzania licytacji zajętych nieruchomości w ramach egzekucji sądowej przez internet to rozwiązanie nie tylko na czas pandemii. Zdaniem ekspertów wyprowadzenie przetargów z sal sądowych do przestrzeni wirtualnej zwiększy liczbę licytantów i poprawi ich bezpieczeństwo, bo zniknie możliwość ich zastraszania, a obecnie także ryzyko zakażenia. W efekcie powinno to się przełożyć na większe zyski ze sprzedawanych w drodze egzekucji nieruchomości. Przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej (która postulowała wprowadzenie nowych przepisów) i Ministerstwa Sprawiedliwości (przygotowało zmiany) są zgodni, że jest to jedna z niewielu sytuacji, gdy wprowadzane rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich uczestników i stron postępowania. Zarówno dla wierzycieli, którzy w większym stopniu zostaną zaspokojeni, jak i dla dłużników, których dług bardziej zmaleje. A także dla komorników, mogących sprawniej prowadzić postępowania. Pomimo tych zalet e- licytacja nieruchomości nadal nie będzie formą domyślną, lecz będzie się odbywała na wniosek wierzyciela, przy czym jeśli jest ich więcej, wystarczy, że jeden z nich złoży stosowny wniosek. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości, protokół opisu i oszacowania będą zamieszczane na stronie internetowej KRK. Licytant przystępujący do przetargu będzie musiał wpłacić rękojmię oraz pdoać dane niezbędne do wydania postanowienia o przybiciu. Przetarg trwał będzie siedem dni, a jego początek i koniec zawsze muszą przypadać pomiędzy godz. 9 a 14.- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 31.05.2021.).

Zobacz również