Poniedziałek, 30 marzec 2020

¨Nie ma już zakazu najmu na doby¨
¨Wirus może być w odpadach?¨
¨Kiedy wirus sparaliżuje miasta¨
¨Czarny scenariusz to upadłości¨
¨Jak ująć sprzedaż nieruchomości w zeznaniu rocznym¨
¨Firmowe mieszkanie bez szybkiego rozliczenia¨
¨Nabywca nieruchomości może ponieść konsekwencje niewiedzy komornika¨
¨Bigos w galeriach handlowych¨
¨Reforma śmieciowego rynku zaczeka¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Nie ma już zakazu najmu na doby¨. W internecie pełno ofert najmu mieszkań pod kwarantannę. Polskie przepisy na to zezwalają. Właściciele lokali pod najem krótkoterminowy znaleźli sposób, by na nich zarabiać. Na portalach pełno anonsów. Zamiast jednak turystów w apartamentach mieszkają osoby, które muszą odbyć kwarantannę. Od 20 marca minister zdrowia zniósł zakaz wynajmu krótkoterminowego. Oznacza to, że nie ma przeszkód, by takie lokale wynajmować. Część operatorów zarządzających budynkami pod wynajem krótkoterminowy zgłosiła wojewodom chęć przeznaczenia ich pod kwarantannę- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.03.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zastanawia się również: ¨Wirus może być w odpadach?¨. Śmieci z kwarantanny wywozi się ze zwykłymi. To błąd- uważają eksperci. Zabiegają o zmianę. Część gmin, firm przetwarzających odpady, a także wywożących śmieci uważa, że nie powinno się traktować odpadów z kwarantanny w kategorii zwykłych komunalnych. Inaczej uważa rząd. Jego tarcza antykryzysowa nic na ten temat nie mówi, choć zawiera uregulowania o odpadach na czas pandemii. Przepisy o tarczy dają wojewodzie władzę nad odpadami. W szczególnych sytuacjach będzie mógł podjąć decyzję, że gospodarka odpadami w danej gminie będzie pomijała jej regulamin czystości i porządku. Wojewoda może też podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby frakcji, np. do jednej, tj. odpadów zmieszanych. Więcej szczegółów- także na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.03.2020.).

¨Życie Regionów¨ w ¨Rz¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Kiedy wirus sparaliżuje miasta¨. Lokalne władze odczują dotkliwie skutki pandemii także w swoich budżetach. Dlatego apelują o szybką reakcję rządu. Dziś nie ma nic ważniejszego niż bieżące zarządzanie kryzysem zdrowotnym, społecznym i gospodarczym. Ale już samorządowcy wybiegają myślami w niedaleką przyszłość, czyli możliwy kryzys, jaki czeka także ich budżety. Prezydent Tarnowa ostrzega: Obecna sytuacji grozi destabilizacją miejskich finansów. Wtóruje mu prezydent Warszawy. Samorządowcy podkreślają, że uderzenie w lokalne budżety przyjdzie z kilku stron. Należy spodziewać się spadku dochodów z podatków PIT i CIT od firm. Mniejsze będą też wpływy z czynszów za lokale komunalne, bo miasta chcą ulżyć zamkniętym przez rząd lokalnym restauracjom, punktom usługowym czy sklepom- czytamy. Więcej- na pierwszej stronie dodatku. Dopełnienie tego tekstu stanowi kolejny: ¨Lokalne władze szacują straty¨. Ubytki w dochodach z CIT i PIT i z lokalnych opłat są pewne. Konieczne będą adekwatne cięcia wydatków- odnotowano na drugiej stronie dodatku. Obok prezydent Białegostoku podkreśla: ¨Czarny scenariusz to upadłości¨. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.03.2020.).

¨Rz¨ w kolejnym dodatku- ¨Podatki i księgowość¨ zamieszcza tekst: ¨Jak ująć sprzedaż nieruchomości w zeznaniu rocznym¨. Odpłatne zbycie lokalu jest` zwolnione z PIT, gdy następuje po upływie pięciu lat od jego nabycia albo dochód zostanie wydany na własne cele mieszkaniowe w ściśle określonym terminie. Okres ten od 2019 r. został wydłużony z dwóch do trzech lat. Sprzedaż nieruchomości może powodować konsekwencje w podatku od osób fizycznych. W 2019 r. zmieniły się niektóre regulacje prawne odnośnie sprzedaży nieruchomości. W kontekście zbliżającego się terminu na złożenie zeznania podatkowego o przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT- 39), warto przyjrzeć się obowiązującym regulacjom- zachęcają autor tekstu na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.03.2020.).

W dodatku ¨Podatki i księgowość¨ znajdziemy również tekst: ¨Firmowe mieszkanie bez szybkiego rozliczenia¨. Przedsiębiorca może zastosować przyspieszoną amortyzację nieruchomości. Pod warunkiem, że lokal był używany przez poprzedniego właściciela przynajmniej pięć lat. Fiskus ogranicza prawo do szybkiego rozliczenia w kosztach firmowych lokali. Twierdzi, że indywidualna stawka amortyzacji nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy kupili mieszkanie mające mniej niż pięć lat. Mimo że sami je wykorzystywali przez dłuższy czas. Pokazuje to interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2020. Więcej- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.03.2020.).

¨Podatki i księgowość¨ przestrzegają też: ¨Nabywca nieruchomości może ponieść konsekwencje niewiedzy komornika¨. Brak pełnej informacji lub błędna ocena stanu faktycznego na moment dostawy nieruchomości w ramach licytacji komorniczej może generować ryzyko w rozliczeniach VAT dla nabywcy. Dostawy nieruchomości podlegają opodatkowaniu właściwą stawką VAT (23 i 8 proc.) albo korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Sprzedaż nieruchomości przez komornika w ramach czynności egzekucyjnych jest dokonywana w imieniu i na rzecz dłużnika. Jako płatnik komornik jest również odpowiedzialny za ustalenie, pobranie i wpłacenie podatku należnego od takiej transakcji. Komornik wskazuje w ogłoszeniu o licytacji cenę nabycia oraz stwierdza, czy będzie do niej doliczany VAT, czy nie, a w razie sprzedaży wystawia fakturę w imieniu i na rzecz dłużnika. Oznacza to, że wpływa w sposób bezpośredni na ustalenie kwoty, którą zapłaci podmiot trzeci za zakup nieruchomości w ramach przetargu. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.03.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa: ¨Bigos w galeriach handlowych¨. Już nie 90- proc. obniżka czynszów, ale całkowite wygaszenie umów najmu- tak rządzący rozwiązali problem handlowców, jednocześnie tworzący piramidę kolejnych kłopotów. Wprowadzenie zakazu handlu w galeriach handlowych dla wszystkich podmiotów z wyjątkiem sklepów spożywczych czy drogerii spowodowało ogromne kłopoty najemców. Dlatego w projekcie ustawy o tarczy antykryzysowej przesłanej do Sejmu znalazł się m.in. art. 15ze o obniżeniu czynszów w sklepach wielkopowierzchniowych (powyżej 2000 mkw.) o 90 proc. dla najemców objętych zakazem handlu, jednak już następnego dnia- w piątek- rząd przesłał obszerną autopoprawkę, w której diametralnie zmienia treść tego artykułu, i w takiej wersji został on ostatecznie przyjęty przez Sejm. W rezultacie, zgodnie z ust. 1 tego przepisu, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych ¨wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do użytkowania powierzchni handlowej¨. Wygląda więc na to, że umowy pomiędzy wynajmującymi powierzchnię w galeriach a najemcami ulegają wygaszeniu z mocy prawa. Jak zauważają eksperci- przepis jest kompletnie niezrozumiały i świadczy o nieudolności jego twórców. Zamiast rozwiązać istotny problem dla praktyki, wprowadza dalszą niepewność w stosunkach między stronami umów. Szczegóły- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.03.2020.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Reforma śmieciowego rynku zaczeka¨. Do końca tego roku możliwa będzie ewidencja odpadów na papierze. Zaczekają także decyzje ministra klimatu dotyczące budowy kolejnych spalarni. Terminy ważne dla rynku gospodarki odpadami zmienia znowelizowana specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Szczegóły- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.03.2020.).

Zobacz również