Poniedziałek, 3 luty 2020

¨Emisja może niska, za to szkodliwość bardzo wysoka¨
¨Toruń i Bydgoszcz: wschodzący rynek magazynowy¨
¨Interes właściciela gruntu nie zawsze jest najważniejszy¨
¨Mąż nie straci lokalu przez stare długi żony¨
¨Ratusz odpuścił miliony¨
¨Kredytobiorcy nadal z preferencją¨
¨Odszkodowanie za rozbiórkę z nakazu władzy publicznej jest z VAT¨
¨Nierzetelny podwykonawca obciążeniem¨
¨Programy antysmogowe wkrótce do naprawy¨
¨Mieszkańcy Wojska Polskiego 91 A i B nie mogą doczekać się wjazdu do bloku¨
¨Nowe mieszkania w Polsce sprzedają się bardzo dobrze¨

Więcej poniżej.

Poniedziałkowa ¨Rzeczpospolita¨ w dodatku ¨Życie regionów¨ odnotowuje: ¨Emisja może niska, za to szkodliwość bardzo wysoka¨. O ile duże miasta mogą się pochwalić tysiącami usuniętych kopciuchów, o tyle małe ośrodki mają wiele do zrobienia. Na legendarnej już liście 50 najbardziej zatrutych miast UE opublikowanej przed trzema laty przez WHO 33 pozycje należą do Polski. Na pierwszym miejscu znalazł się Żywiec, na drugim- Pszczyna. Kolejne lokaty zajmują miasta ze Śląska i Małopolski. Klasyfikację WHO oparto na stężeniu pyłu PM 2,5 zatem wiadomo, że w dużej mierze idzie tu o zanieczyszczenia unoszące się z domowych palenisk. Być może jednak sytuacja zacznie się w końcu zmieniać na lepsze. 20 śląskich miast otrzymało blisko 95 mln zł unijnej dotacji z programu operacyjnego ¨Infrastruktura i środowisko¨. Wybrano 36 przedsięwzięć polegających na likwidacji niskiej emisji, poprzez inwestycje w budynkach wielorodzinnych. Projekty zostały przygotowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale też- po raz pierwszy- przez same gminy. To efekt ubiegłorocznego rozszerzenia listy beneficjentów POIiŚ. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.02.2020.).

¨Życie regionów¨ zauważa też: ¨Toruń i Bydgoszcz: wschodzący rynek magazynowy¨. Według szacunków BNP Paribas Real Estate na koniec III  kwartału ub.r. zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce sięgały 17,6 mln mkw. Na region Torunia i Bydgoszczy przypadało 332 tys. mkw., w budowie było ponad 80 tys. Wskaźnik powierzchni niewynajętej wynosił 4,2 proc., przy średniej krajowej na poziomie 6,7 proc. Stawki czynszów bazowych sięgały 2,9- 3,5 euro za mkw. miesięcznie przy rozpiętości w całej Polsce 2,5- 5,25 euro. Siłę polskiego rynku widać w liczbach: tylko w ub. roku powstało prawie 3 mln mkw. nowej powierzchni magazynowej. W latach 2014- 2018 podaż wzrosła o ponad 100 proc.- czytamy także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.02.2020.).

¨Życie regionów¨ zamieszcza również tekst: ¨Interes właściciela gruntu nie zawsze jest najważniejszy¨. Ingerencja we własność poprzez uchwalenie miejscowego planu jest przewidziana w systemie obowiązującego prawa. Gmina podjęła uchwałę w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Jedna z właścicielek działki zaskarżyła uchwałę, gdyż jej działkę przeznaczono na tereny rolne. Tymczasem na przestrzeni lat czyniła ona starania o zmianę przeznaczenia gruntów z rolnych na budowlane. Zdaniem skarżącej nieujęcie w uchwale jej działki w kategorii terenów budowlanych przeczy zasadom logiki i zasadom dobrego zagospodarowania terenu. Zarzuciła również, że zaskarżona uchwała narusza przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez nienależyte zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach zarówno nad planem, jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi na skargę gmina wskazała, że działka, o którą chodzi, znajduje się na terenach uznanych za trwałe użytki zielone, a projekt planu zagospodarowania sporządzono zgodnie z przepisami, dochowując również procedur związanych z jego uchwaleniem. Także rozpatrujący skargę WSA w Krakowie uznał, że zakaz zabudowy nieruchomości nie był nadużyciem władztwa planistycznego. Więcej szczegółów- na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.02.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje z kolei: ¨Mąż nie straci lokalu przez stare długi żony¨. Fiskus nawet po latach może ścigać członka zarządu za niezapłacony przez spółkę VAT. Jego małżonek odpowiada solidarnie z nim, chyba że zaległość powstała przed ślubem. Małżeństwo z przedsiębiorcą lub członkiem zarządu spółki może być ryzykowne. Małżonek odpowiada solidarnie za niezapłacone podatki. Ważne jest jednak, kiedy powstała zaległość. Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który w lipcu 2017 r. zawarł związek małżeński, bez rozdzielności majątkowej. W październiku 2017 r. małżonkowie kupili mieszkanie do majątku wspólnego. Pod koniec 2019 r. skarbówka wszczęła wobec żony wnioskodawcy dwa postępowania na podstawie art. 116 § 1 i § 2 ordynacji podatkowej. Dotyczyły one orzeczenia jej solidarnej odpowiedzialności jako osoby trzeciej- byłego członka zarządu spółki z o.o.- za zaległości spółki w VAT za lata 2014 i 2015. Podatnik nie wiedział, że jego żona pełniła taką funkcję. Niedługo potem małżonkowie podpisali intercyzę i nie mają już wspólności majątkowej. Chciał uzyskać potwierdzenie, że nie straci mieszkania. Dyrektor KIS stwierdził, że jeśli zaległość powstała przed zawarciem małżeństwa, wnioskodawca nie będzie odpowiadał za zobowiązania swojej żony własnym majątkiem osobistym ani majątkiem wspólnym- czytamy na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.03.2020.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Ratusz odpuścił miliony¨. Spółdzielnia oszukała miasto, ale nikt nie poinformował o tym prokuratury. Dlaczego? Nie wiadomo. Stołeczni urzędnicy mimo ustaleń wydziału audytu i kontroli oraz zaleceń prezydenta miasta nie zrobili nic, by odzyskać pieniądze za znacjonalizowana kamienicę przy ul. Zamoyskiego na warszawskiej Pradze. Za symboliczna złotówkę otrzymała ją spółdzielnia PAX, a po latach zrobiono na tym lukratywny interes. O kamienicy z Marianem Banasiem w tle (ma tutaj swoje mieszkanie)- więcej na szóstej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.02.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Kredytobiorcy nadal z preferencją¨. Fiskus nie pobierze podatku od kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe, a następnie umorzonego przez bank w latach 2019- 2020. Wynika tak z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia. Będzie ono obowiązywało wstecz, a więc także w odniesieniu do przysporzeń za ubiegły rok. Będzie dotyczyć kredytu, odsetek, prowizji i opłat, jeżeli ich poniesienie było niezbędne do zawarcia kredytu. Zasadniczo umorzenie jest przychodem, a więc jest opodatkowane. W konsekwencji na banku ciąży obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o wysokości przychodów uzyskanych w roku podatkowym (PIT- 11 ). Zaniechanie podatku w stosunku do kredytobiorcy nie jest nowością. To kontynuacja preferencji, która obowiązywała w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych w latach 2017- 2018. Najnowsze zwolnienie jest odpowiedzią na liczne apele, w tym m.in. rzecznika praw obywatelskich. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.02.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Odszkodowanie za rozbiórkę z nakazu władzy publicznej jest z VAT¨. Nawet gdy wyburzona ruina znajduje się na działce sąsiadującej z tą, która zajęta została pod inwestycję drogową, to otrzymana rekompensata jest opodatkowana- orzekł WSA w Warszawie. Spór w tej prawie toczyła spółka, która kupiła dużą działkę i wybudowała na niej budynek handlowo- usługowy. Gdy rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej, działka należąca do spółki została podzielona na dwie mniejsze. Jedna z nich przeszła na własność Skarbu Państwa, a budynek został w części rozebrany. Ostatecznie trzeba było rozebrać tez jego drugą połowę. W związku z wyburzeniem spółka otrzymała odszkodowanie. Od kwoty tej zapłaciła VAT. Miała jednak wątpliwości, czy podatek faktycznie był należny, uznając wypłacone odszkodowanie jako rekompensatę za rozbiórkę budynku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że VAT się należy. Jego zdaniem otrzymana przez spółkę kwota jest wynagrodzeniem za usługę świadczoną zgodnie z nakazem organu władzy publicznej. Taka usługa jest opodatkowana, a obowiązek podatkowy VAT powstał z chwilą otrzymania pieniędzy. Szczegóły- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.02.2020).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Nierzetelny podwykonawca obciążeniem¨. Przepisy pozwalające wykluczać z przetargów firmy, które zgłaszają nieuczciwych podwykonawców, są zgodne z prawem unijnym- uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Taka eliminacja nie może jednak następować w sposób automatyczny. W opisywanej sprawie TSUE doszedł do wniosku, że dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych nie stoi na przeszkodzie, by przepisy krajowe wprowadzały możliwość, a nawet obowiązek wykluczania z przetargów firm, które chcą skorzystać z usług podwykonawców niespełniających warunków. Jednocześnie jednak zauważył, że przepisy krajowe mogą zezwalać na zastąpienie podwykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w przetargu. A jeśli już nakazują wykluczanie, to muszą uwzględniać zasadę proporcjonalności. Eliminacja nie może więc następować w sposób automatyczny, tylko po analizie przewinień podwykonawcy. Polskie przepisy nie przewidują wykluczenia za przewinienia podwykonawców. Sytuacja zmienia się na etapie realizacji inwestycji. Jeśli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, to wzywa generalnego wykonawcę do zastąpienia takiej firmy inną lub też samodzielnego wykonania prac- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.02.2020.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Programy antysmogowe wkrótce do naprawy¨. Gminy dostaną bazę danych o kopciuchach, a progi udziału w rządowym programie ¨Stop smog¨ zostaną obniżone. Wkrótce reforma czeka także ¨Czyste powietrze¨. Eliminowaniu niskiej emisji, czyli trujących wyziewów z indywidualnych źródeł ciepła, ma służyć nowe narzędzie: centralny system, do którego informacje o piecach i kotłach będą wprowadzać kominiarze. Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakłada on powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zmieniony- w projekcie tej samej nowelizacji- ma zostać także program ¨Stop smog¨ kierowany do najuboższych mieszkańców. W jego ramach możliwa jest likwidacja źródła ciepła i termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych- gmina, która jest wnioskodawcą, może uzyskać zwrot 70 proc. kosztów z budżetu państwa. Do zmiany jest także program ¨Czyste powietrze¨. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce we współpracy z PGNiG zbierać dane o dostępie do sieci gazowej nieruchomości. Kolejny etap współpracy to wykorzystanie punktów obsługi klienta PGNiG do przyjmowania tych, którzy chcą wymienić źródło ogrzewania. Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne ułatwienia- prostszy ma być formularz wniosku, a do udziału w obsłudze wnioskodawców mogą dołączyć banki. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.02.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ zamieszcza tekst: ¨Mieszkańcy Wojska Polskiego 91 A i B nie mogą doczekać się wjazdu do bloku¨. Lokatorzy bloków nr 91 a i b przy Wojska Polskiego w Stargardzie od trzech lat mają problem z brakiem dojazdu. Stargardzkie TBS zapewnia, że jest gotowe wkrótce to zmienić. Na miejskim portalu ¨Głosu¨ pojawił się wpis jednego z mieszkańców o ¨nielegalnej sprzedaży¨ bramy wjazdowej na podwórko przy ul. Wojska Polskiego 91 a i b trzy lata temu. Od tej pory lokatorzy nie mają nowego wjazdu. ¨Głos¨ cytuje wyjaśnienia Stargardzkiego TBS: ¨Wielokrotnie informowaliśmy mieszkańców budynków przy ul. Wojska Polskiego 91a i 91b, że dojście i dojazd do nieruchomości jest obecnie, za zgodą wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 91, zabezpieczone i odbywa się przez prześwit bramowy stanowiący własność tej wspólnoty. Jej członkowie wyrazili zgodę na udostepnienie przejścia  i przejazdu mieszkańcom budynków 91a i 91b do czasu wybudowania drogi dojazdowej do działki stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Stargard oraz właścicieli lokali w budynku nr 91.¨. Dalej czytamy, że STBS wspólnie z wydziałem gospodarki nieruchomościami UM w grudniu 2017 r. rozpoczęło działania, których celem jest stworzenie możliwości dojazdu i dojścia do nieruchomości przez teren, który stanowi obecnie własność Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Decyzją Krajowego Zarządu ROD z 29.09.2019 r. wyrażono zgodę na likwidację części Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej. Podział działki stał się ostateczny 7.01.2019 r. STBS zapewnia, że jest przygotowane do zrobienia zjazdu w czasie trzech miesięcy od chwili przejęcia nieruchomości- czytamy na piątej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 03.02.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ informuje też: ¨Nowe mieszkania w Polsce sprzedają się bardzo dobrze¨. Rok 2019 drugim najlepszym rokiem w historii pierwotnego rynku mieszkaniowego. Deweloperzy na sześciu największych rynkach sprzedali ponad 64,5 tys. nowych mieszkań. Czwarty kwartał 2019 r. okazał się najlepszym kwartałem w całym roku. Dzięki temu wyniki sprzedaży dla 2019 r. w 6 aglomeracjach o największej skali rynku nieznacznie przekroczyły wynik z poprzedniego roku. Deweloperzy działający w sześciu największych miastach Polski sprzedali w IV kwartale 2019 r. 17,6 tys. mieszkań. To wynik o 9 proc. lepszy niż przed kwartałem. Rezultat ten wydźwignął roczny wynik sprzedaży do 65,5 tys. mieszkań, czyli poziomu o blisko 1 proc. lepszego niż przed rokiem. Był to jednocześnie drugi najlepszy wynik w historii pierwotnego rynku mieszkaniowego w Polsce- wynika z raportu JLL. Więcej- na dziewiątej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 03.02.2020.).

Zobacz również