Poniedziałek, 29 maja 2023

¨Gminy mają szukać miliardów na sprzątanie po państwowym¨
¨Fiskus ma sprawdzić, kto płaci daninę¨
¨Małe spowolnienie na silnym rynku¨
¨Firmy idą do nowoczesnych zielonych hal¨
¨Deweloperzy w poszukiwaniu źródeł finansowania¨
¨Osiedlowe sklepy na powierzchni¨
¨Goście wracają na targi¨
¨Deweloperzy mocno ostrożni, podaż mieszkań dalej niska¨
¨Czy może zabraknąć mieszkań¨
¨PRS- mieszkalny czy usługowy?¨
¨Galerie w pełnym wyzwań otoczeniu¨
¨Spółdzielnie: opór przed zmianami i zaskarżanie uchwał¨
¨Ograniczenia dla jednorazowego plastiku. Nowe obowiązki i opłaty¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Łatwiejszy zakup pierwszego mieszkania¨. Preferencyjne kredyty będą objęte stawką 2 proc. zamiast zera, jak chciał Senat. W piątkowym głosowaniu Sejm nadał ostateczny kształt ustawom, które od lipca br. pozwolą na oszczędzanie na mieszkania i kredytowanie ich zakupów na preferencyjnych zasadach. Posłowie odrzucili jednak poprawki Senatu zmierzające do tego, by w rządowym programie ¨Pierwsze mieszkanie¨ banki udzielały kredytów z zerowym oprocentowaniem. Pozostaje zatem zasada, którą forsował rząd: od pożyczonej kwoty kredytobiorca zapłaci 2 proc. odsetek. Sejm zaakceptował za to poprawkę, która sprzyja właściwemu informowaniu kredytobiorcy o kosztach, które poniesie w związku ze spłatą kredytu. Posłowie przyjęli również propozycję przepisu, który przewiduje, że kredytobiorca zaciągając 2- proc. kredyt będzie mógł wnieść wkład własny o wysokości 20 proc., albo nie wnosić go wcale. Inna poprawka dotyczy wpłat na konto mieszkaniowe, dokonywanych przez członków najbliższej rodziny osoby oszczędzającej. Takie darowizny są wolne od podatku od spadków i darowizn, ale co do zasady obdarowany powinien o takich darowiznach poinformować urząd skarbowy. Poprawka znosi ten obowiązek. W ustawie pozostały też ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z PIT zostały przychody z trzech kategorii: dopłaty do rat preferencyjnych kredytów, państwowe premie i odsetki od środków gromadzonych na kontach mieszkaniowych. Rządowy program przewiduje dwie formy wsparcia zakupu mieszkań: oszczędzanie z premią oraz udzielanie kredytów z preferencyjną, 2- proc. stawką od odsetek. Są one uregulowane w dwóch ustawach: uchwalonej właśnie ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe oraz w uchwalonej 1 października 2021 r. ustawie o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 proc. Ta druga ustawa, nieco zmieniona w piątek przez Sejm, już obowiązuje i przewiduje również tzw. rodzinne kredyty mieszkaniowe. Program preferencyjnych kredytów i oszczędności ma ruszyć dopiero w lipcu br. Z obu form wsparcia będą mogły skorzystać osoby w wieku do 45 lat, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny. Oszczędzający będzie mógł wpłacać na wolne od prowizji konto mieszkaniowe co miesiąc kwoty od 500 do 2000 zł. Kto będzie oszczędzał od trzech do dziesięciu lat i wpłaci pieniądze co najmniej 11 razy w każdym roku, otrzyma premię mieszkaniową. Kto zechce skorzystać z preferencyjnego kredytu 2 proc., powinien wykazać się zdolnością do jego spłaty. Kredyt będzie można otrzymać na mieszkanie zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2023.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Od lipca wyższe ulgi na darowizny¨. Obdarowanym i spadkobiercom łatwiej będzie uniknąć podatku, bo wzrosną kwoty wolne. Nie wejdzie danina od zrzutek. Już tylko na podpis prezydenta wprowadzająca szereg pozytywnych dla podatników zmian. Nazwano ją SLIM VAT 3, ale ucieszą się z niej nie tylko firmy, które mają problemy z tym podatkiem. Korzyści są też dla rodziców niepełnosprawnych dzieci czy małżonków zarabiających na wynajmie. A także dla beneficjentów darowizn i spadkobierców. Ci ostatni skorzystają na nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zwiększa bowiem kwoty wolne od podatku. W pierwszej grupie, do której zaliczamy członków najbliższej rodziny, wzrośnie do 36 120 zł (obecnie wynosi 10 434 zł). Druga grupa, to dalsza rodzina. Dla nich kwota wolna wyniesie 27 090 zł (obecnie 7878 zł). Dla nabywców, którzy są osobami niespokrewnionymi (trzecia grupa), limit zostanie podniesiony do 5733 zł (teraz 5308 zł). Wyższe ulgi mają obowiązywać od 1 lipca br. Z nowelizacji ucieszą się także zarabiający na wynajmie małżonkowie. Teraz mają wspólny limit przychodów, po przekroczeniu którego trzeba płacić wyższy ryczałt. Do 100 tys. zł rocznie wynosi 8,5 proc., powyżej 12 proc. Nowe przepisy stanowią, że każdy małżonek będzie miał własny limit. Czyli po 100 tys. przychodu rocznie. SLIM VAT 3 generalnie ma wejść w życie od 1 lipca br. Z przepisu przejściowego wynika jednak, że opisane zmiany w PIT i ryczałcie będą miały zastosowanie już do dochodów/ przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2023.).

¨Prawo co dnia¨ niżej także informuje: ¨Firmy z prawem wykupu użytkowanych gruntów¨. Zdaniem ekspertów samorządy mogą jednak zniechęcić przedsiębiorców do transakcji. Dojdzie do tego, jeśli gminy ustalą wysokie ceny nieruchomości. Tak może w praktyce wyglądać uwłaszczenie przedsiębiorców przewidziane w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W piątek nowelę przegłosował Sejm. Zgodnie z nią przedsiębiorcy będą mogli wykupić użytkowane przez siebie wieczyście zabudowane nieruchomości. Zgodnie z art. 32 u.g.n. grunt oddany w użytkowanie wieczyste może być sprzedany wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, jednak po przyjęciu ustawy uwłaszczeniowej przedsiębiorcy przez rok nie będą mogli, jak dotychczas, otrzymać od właściciela gruntu odmowy wykupu. Jeśli przedsiębiorca nie skorzystał z pomocy de minimis i jego grunt stanowi własność Skarbu Państwa, wówczas będzie zobowiązany do zapłaty 20- krotności iloczynu stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i wartości nieruchomości gruntowej na dzień zawarcia umowy kupna- sprzedaży. Jeśli zaś  wykorzystał pomoc w całości lub w części, będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni do wartości nieruchomości. W przypadku nabywanych w ramach roszczeń gruntów samorządów, cena sprzedaży nie będzie mogła być niższa niż 20- krotność i nie wyższa niż wartość nieruchomości ustalona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Faktycznie jednak cena zostanie określona w uchwale właściwej rady. Może zostać np. ustalona na poziomie 80- krotności iloczynu stawki opłaty i wartości nieruchomości, zatem zapisy w projekcie oznaczają, że po upływie roku, gdy przedsiębiorca ma czas na roszczenie o wykup nieruchomości, ich właściciele będą mogli konstruować zasady ustalania wysokości ceny sprzedaży, aby była ona maksymalnie wysoka i aby przedsiębiorcy nie byli zainteresowani wykupem gruntów. Sejm w piątek przyjął też rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która likwiduje studia uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego, a wprowadza plany ogólne określające parametry zabudowy na terenie gminy. Zgodnie z jedną z przyjętych poprawek, przy opracowywaniu i uchwalaniu miejscowych planów gminy będą mogły określać maksymalną intensywność zabudowy- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2023.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Podatki i księgowość¨ przypomina: ¨Nadchodzi KSeF¨. Krajowy System e- Faktur jest dobrowolny od półtora roku, jednak dla wielu podatników wciąż pozostaje tylko ciekawostką. Warto się jednak z nim zapoznać, ponieważ w przyszłym roku ma się stać rozwiązaniem obligatoryjnym. KSeF jest na razie rozwiązaniem dobrowolnym. Warto jednak już teraz przyjrzeć się temu, co dokładnie kryje się pod tym pojęciem, w szczególności że na początku maja rząd przyjął  projekt ustawy wprowadzający obowiązkowy KSeF. Na podatników czekają nie tylko wyzwania w obszarze merytorycznej analizy przepisów prawa, ale również wyzwania techniczne związane z wprowadzeniem odpowiednich  modyfikacji do dotychczasowych systemów. Jak dalej czytamy, w obecnym brzmieniu przepisów ustawy o VAT wprowadzenie zmian czy poprawek przy błędnej fakturze nie stanowi dla podatników większego wyzwania. Wystarczy wystawić fakturę lub notę korygującą. Projektowane przepisy w pewnym sensie odchodzą od takiego rozwiązania. Po pierwsze, KSeF pozbawia podatnika możliwości korekty danych na fakturach za pomocą not korygujących. Po drugie, faktura, która nie będzie zgodna ze schematem struktury danych, nie zostanie zwalidowana przez KSeF. Wydaje się więc, że szczególnie na początku podatnicy będą musieli z niezwykłą starannością weryfikować faktury nie tylko pod kątem poprawności danych, ale również zachowania odpowiedniej struktury logicznej wystawianych faktur. Więcej dla zainteresowanych- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2023.).

¨Życie Regionów¨ w ¨Rz¨ odnotowuje z kolei: ¨Wielkie miasta są w trudnej sytuacji¨. Zadłużenie 12 największych miast wzrosło w ciągu czterech lat o prawie 8,5 mld zł, do 28,5 mld zł na koniec 2022 r. Sytuacja finansowa wielkich miast jest coraz trudniejsza. Wyraźnie odczuwają skutki zmian podatkowych z ostatnich lat. Kraków policzył, że w roku 2023 r. utraci tylko z udziałów w dochodach z PIT kolejne ok. 157 mln zł. W dwóch ostatnich latach ubytek w dochodach bieżących miasta oszacowano na ok. 700 mln zł, zaś w przypadku wpływów z PIT ubytek ten to kwota ok. 310 mln zł. Dla Katowic to od 2019 r. ponad 671 mln zł, a same skutki zmian Polskiego Ładu to od 285 mln do 396 mln zł w zależności od tempa rozwoju (i wysokości podatku). Skarbnik Bydgoszczy informuje natomiast: W 2019 r. mieliśmy 292 mln zł nadwyżki operacyjnej, na ten rok zaplanowaliśmy 6 mln zł deficytu operacyjnego. To pokazuje skalę zmian, która nastąpiła w ostatnich latach. W 2021 r. Bydgoszcz miała 571 mln zł dochodu z tytułu PIT, rok później- 490 mln zł, a 469 mln zł wynosi plan na ten rok. Ekonomiści z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oszacowali, że zadłużenie gmin w ostatnich trzech latach ustabilizowało się i wynosi ok. 34 mld zł. Z kolei w miastach na prawach powiatu dług rośnie. Zadłużenie 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich w latach 2018- 2022  wzrosło z 20,06 mld zł  w 2018 r. do prawie 28,5 mld zł na koniec 2022 r. W zeszłym roku część miast ograniczyła wydatki inwestycyjne w porównaniu z poprzednimi latami. Zrobiły tak m.in. Bydgoszcz, Białystok czy Rzeszów. Autorzy raportu wskazują, że potrzebne jest opracowanie nowego modelu finansowania samorządów, uwzględniającego zadania realizowane przez poszczególne grupy samorządów i zróżnicowane potrzeby wydatków. Zanim taki model zacznie działać, niezbędne jest odbudowanie dochodów własnych przez zwiększenie udziałów w PIT, włączenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do grupy podatków, w których JST mają swoje udziały; umożliwienie mechanizmu zwrotu VAT płaconego przy realizacji inwestycji. Potrzebne są także: reforma podatków lokalnych i ograniczenie ¨janosikowego¨. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2023.).

Niżej ¨Życie Regionów¨ zauważa: ¨Mieszkańcy coraz częściej uciekają na przedmieścia¨. Centra dużych miast pustoszeją. Ich mieszkańcy najczęściej przenoszą się na podmiejskie obrzeża albo do tzw. obwarzanków- miejscowości otaczających miasta. Według danych GUS to tendencja ogólnopolska, a w ostatnich latach najbardziej wyludniły się m.in. Poznań, Łódź, Katowice i Bydgoszcz. W okresie 2004- 2018 w Krakowie liczba ludności Starego Miasta zmniejszyła się o ok. 25 proc., podobnie ubyło też mieszkańców warszawskich centralnych dzielnic. Władze Krakowa przyznają: Nie od dziś wiadomo, że za ucieczkę z centrów miast odpowiada w dużym stopniu pogarszający się stan tzw. substancji mieszkaniowej. Brakuje mieszkań- zaczyna brakować mieszkańców. Mieszkańcy Krakowa częściową winą za wyludnianie się starego centrum obarczają nadmierną ¨turystyfikację¨ stolicy Małopolski. Związek między wspomnianą substancją mieszkaniową a migracjami mieszkańców widzą również władze Poznania. W mieście ubywa zameldowanych mieszkańców osiedli zlokalizowanych w centrum, przybywa natomiast w osiedlach peryferyjnych. Podobnie jak Poznań, Bydgoszcz traciła i nadal traci mieszkańców, którzy masowo wręcz przenoszą się do podmiejskich gmin, takich jak Osielsko, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Dobrcz czy Łabiszyn. I tu ¨ucieczka¨ z centrum miasta spowodowana jest niezbyt zachęcającym stanem substancji mieszkaniowej. Władze Bydgoszczy mają nadzieję, że wprowadzone programy rewitalizacji przynajmniej częściowo zatrzymają odpływ mieszkańców- jak stało się to np. w Toruniu. W tym mieście prowadzony od kilku lat gminny program rewitalizacji spowodował migrację ludności wewnątrz miasta oraz zwyżkę cen nieruchomości na terenach objętych rewitalizacją. Aktualnie w Toruniu trwają pracę nad gminnym programem rewitalizacji do 2027 r. Samorząd wspólnie z powołanym Komitetem Rewitalizacji, złożonym w większości z mieszkańców miasta, analizuje problemy zdiagnozowane na poszczególnych obszarach i chce sprofilować projekty rewitalizacyjne tak, aby odpowiadały konkretnym potrzebom- czytamy także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2023.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Budować bez oglądania się na protesty¨. Rząd chce decydować, które inwestycje będą przygotowywane w uproszczonym trybie, bez konsultacji społecznych i możliwości odwołań od postanowień środowiskowych. Przyjęte przez rząd przepisy w tej sprawie trafiły właśnie do Sejmu. Chodzi głównie o zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Nowe regulacje z założenia mają usprawnić przygotowania do ważnych inwestycji, np. niektórych dróg czy elektrowni jądrowej, ale poszczególne zapisy już budzą sprzeciw organizacji pozarządowych. Proponowane przepisy wprowadzają termin ¨inwestycja strategiczna¨. O tym, które przedsięwzięcia zyskają taki status, ma decydować Rada Ministrów. Muszą one jednak spełniać trzy przesłanki. To m.in. brak rozwiązań alternatywnych dla inwestycji. Dla takich przedsięwzięć nie będą stosowane zapisy z działu III i V wspomnianej ustawy. Oznacza to, że przy podejmowaniu decyzji nie będzie konsultacji społecznych. I co kluczowe, nie będzie wydawanych decyzji środowiskowych. W zamian Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma wydawać postanowienie o zakresie ochrony środowiska, którego nie będzie można nigdzie zaskarżyć. Przewiduje się mocno uproszczoną formę oceny oddziaływania na środowisko. W projekcie zmian nie ma nic o inwentaryzacji przyrodniczej, o analizach ruchu, o analizach efektywności ekonomicznej. Mówi się jedynie o możliwych do zastosowania na danym etapie realizacji inwestycji działaniach przewidujących unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą i monitorowanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Ustawa ma też przyspieszyć proces uzyskiwania decyzji i pozwoleń na budowę. Proponowanym pakietem usprawnień legislacyjnych mają się teraz zająć komisje sejmowe. Organizacje pozarządowe chcą powalczyć o to, by zniknęły najbardziej kontrowersyjne propozycje. Więcej- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.05.2023.).

¨DGP¨ odnotowuje również: ¨Wiosenny wysyp zmian w podatkach- m.in. w SLIM VAT 3 i e-fakturach¨. Posłowie rozpoczęli prace nad Krajowym Systemem e-Faktur i przepisami o transgranicznych restrukturyzacjach. Przyjęte zostały uproszczenia w VAT, a także pakiet zmian w podatkach dochodowych oraz zmiany w podatku od spadków i darowizn. W piątek Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji zwanej potocznie SLIM VAT 3. Teraz ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Posłowie zaakceptowali też przepisy, które umożliwiają przekazanie 1,5 proc. podatku rolnego na rzecz m.in. związku zawodowego rolników indywidualnych. Następnie ustawą zajmie się Senat. Posłowie chcą też zapobiec zmniejszeniu od przyszłego roku limitu gotówkowego z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Ta ustawa czeka na II czytanie. Lektura dla zainteresowanych- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej. ¨DGP¨ kontynuuje wątek w kolejnym tekście: ¨Spadki i darowizny. Zmienią się kwoty wolne i skala podatkowa¨. Od 1 lipca br. 3,5-krotnie wzrosną kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla osób z bliższej i dalszej rodziny. Ale już wcześniej czekają nas podwyżki kwot wolnych oraz zmiana skali, czytamy w ramach wstępu- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.05.2023.).

Niżej ¨DGP¨ informuje: ¨Sprzedaż nieruchomości przewłaszczonej. Podatek tylko od prowizji lub odsetek¨. Przy opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości, która stanowiła zabezpieczenie udzielonej pożyczki, należy uwzględnić społeczno-gospodarcze przeznaczenie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. W konsekwencji kosztem odpłatnego zbycia nieruchomości jest również kwota zwrócona poprzedniemu właścicielowi ? orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Chodziło o mężczyznę, który udzielił pożyczki, a na wypadek braku spłaty odpowiednio się zabezpieczył. W zawartej przed notariuszem umowie pożyczki zawarto zapis o przewłaszczeniu nieruchomości pożyczkobiorcy w celu zabezpieczenia wierzytelności. Pożyczka faktycznie nie została spłacona. Dlatego mężczyzna skorzystał z prawa do zaspokojenia swoich wierzytelności z przewłaszczonej nieruchomości. Sprzedał ją, a w akcie notarialnym dokumentującym jej zbycie oświadczył, że przekazuje pożyczkobiorcy część ceny sprzedaży. Pozostawił sobie tylko równowartość przysługującej mu wierzytelności oraz kwotę na ewentualny podatek dochodowy. Chciał się upewnić, że od przychodu ze sprzedaży nieruchomości może odjąć kwotę niespłaconego kapitału pożyczki oraz kwotę zwróconą pożyczkobiorcy (nadwyżkę ceny sprzedaży ponad zobowiązanie). Dyrektor KIS stwierdził jednak, że podatkowym kosztem będzie tylko równowartość kwoty udzielonej pożyczki. Tylko ona była rzeczywistym uszczupleniem majątku mężczyzny ? uznał. W pozostałym zakresie nie zgodził się na zaliczenie do kosztów. WSA w Krakowie, uchylając interpretację fiskusa, orzekł, że kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie jest nie tylko wartość nominalna udzielonej pożyczki, lecz także kwota, którą pożyczkodawca jest zobowiązany zwrócić pożyczkobiorcy w wyniku wzajemnego rozliczenia. Więcej- także na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.05.2023.).

¨DGP¨ w rubryce ¨Sejm przyjął¨ odnotowuje natomiast: Uchwalenie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe oznacza, że od lipca banki będą udzielać kredytów hipotecznych, w których spłacie pomoże państwo. Bezpieczny kredyt 2 proc. jest dla tych osób, które nie są właścicielami domu czy mieszkania ani nie mają spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat. Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał do rat różnicę między stałą stopą ustaloną na podstawie średnich, pomniejszonych o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Kredytem można sfinansować zakup mieszkania lub domu, zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Można go też wziąć na budowę lub dokończenie budowy domu. Maksymalna wysokość to 500 tys. zł dla singla i 600 tys. zł dla rodziny. Drugim produktem, który uruchomi uchwalona ustawa, jest Konto mieszkaniowe. To sposób na odkładanie pieniędzy na własne mieszkanie. Minimalna wpłata miesięczna ? 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie). Poza oprocentowaniem, jak przy lokacie, państwo wypłaci premię oszczędnościową, rekompensującą inflację. Inna przyjęta przez Sejm ustawa, o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy planem ogólnym. Wydzieli on strefy planistyczne, podzieli je na funkcje i ustali wskaźniki zabudowy. Gminy na uchwalenie planów ogólnych będą miały czas do 1 stycznia 2026 r. Ustalenia planu ogólnego będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ustawa kończy z bezterminowymi wuzetkami. Nowe decyzje o warunkach zabudowy będą ważne przez pięć lat. Pojawi się też zupełnie nowy instrument: zintegrowany plan inwestycyjny. Będzie on uchwalany przy współudziale inwestora. Z kolei ustawa o gospodarce nieruchomościami ma być kolejnym krokiem w likwidowaniu użytkowania wieczystego. Ustawa daje przedsiębiorcy ? użytkownikowi wieczystemu gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., prawo do wystąpienia do właściciela z żądaniem sprzedaży. Taką możliwość firmy będą miały przez 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy- czytamy na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.05.2023.).

Dodatek ¨DGP¨¨Strefa Gospodarki¨ zamieszcza natomiast tekst: ¨TBS- y w służbie lokalnej społeczności¨. Za na­mi­ te­go­rocz­na edy­cja­ Ogólno­pol­skie­go­ Ran­kin­gu­ To­wa­rzystw Bu­dow­nic­twa­ Spo­łecz­ne­go,­ w któ­rej­ zwy­cię­ży­ło ­Star­gardz­kie­TBS, wy­prze­dza­jąc ­ubie­gło­rocz­nego­ wi­ce­li­de­ra,­ To­ruń­skie TBS.­Trze­ci­ sto­pień­ po­dium ­po­dzie­li­ły ­mię­dzy sie­bie ­­To­wa­rzy­stwa­ Bu­dow­nic­twa­ Spo­łecz­ne­go z Opo­la­ i Wro­cła­wia. Prezentacja zwycięskich spółek dostępna jest na stronie www.strefa-gospodarki.pl W tekście zamieszczono wypowiedź Agaty Kmieć- Łuciuk, Prezes  Zarządu Stargardzkiego TBS  Sp. z o.o.: Pierwsze miejsce Stargardzkie go TBS Spółka z o.o. na podium rankingu bardzo nas cieszy i pokazuje nam, że nasza praca jest zauważalna i doceniana, że warto myśleć i działać prorozwojowo, nawet jeżeli czasy są mało do tego sprzyjające. Nasze inwestycje, programy społeczne ¨Potrzebny Dom¨ czy ¨Złota Rączka¨, administrowanie i zarządzanie blisko 6 tysiącami mieszkań, aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych to kwintesencja naszej działalności, gdzie ważna jest nie tylko infrastruktura, lecz przede wszystkim człowiek i jego potrzeby mieszkaniowe, czasem bardzo specyficzne. Za tymi wszystkimi projektami kryje się cały Zespół pracowników Spółki i nasi partnerzy, w szczególności Miasto Stargard i lokalne organizacje pozarządowe. Wszyscy razem zapracowaliśmy na wspólny sukces i za to serdecznie dziękuję- czytamy na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.05.2023.).

Zobacz również