Poniedziałek, 28 stycznia 2019

Mieszkańcy wciąż skazani na wysokie rachunki za śmieci, Rzeczpospolita
Szczegóły reformy przetargów wreszcie ujawnione, Rzeczpospolita
Ruszyły prace nad reformą rynku zamówień publicznych, Dziennik Gazeta Prawna
Przekształcenie nie dla każdego, Rzeczpospolita
Ekstradrogie dziury w ziemi, Gazeta Wyborcza
Kolejny klub dla seniorów już otwarty, Głos Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Mieszkańcy wciąż skazani na wysokie rachunki za śmieci". Za wywóz i składowanie odpadów płacimy coraz więcej. Bo rosną koszty, ale też zmienia się prawo. Opłaty za śmieci szybują w górę. Więcej za wywóz odpadów płacą już mieszkańcy Radzymina, Ząbek, Łodzi czy Koszalina. Rząd chce ratować sytuację i zezwolić na dopłacanie gminom do opłat za śmieci. Od 1 stycznia 2019 r. dwa razy więcej za wywóz śmieci płacą w Łodzi. Teraz za wywóz odpadów segregowanych łodzianin zapłaci 13 zł, a jeżeli śmieci nie segreguje- 22 zł od osoby. Podwyżki dostali też mieszkańcy podwarszawskiego Radzymina. Teraz płacą za śmieci segregowane 14 zł i za niesegregowane 28 zł. To nie koniec podwyżek w tym mieście, będą kolejne. Od 1 marca opłaty wzrosną też w podwarszawskich Ząbkach. Miesięczna stawka za selektywną zbiórkę wyniesie 68 zł (dzisiejsza to 26 zł) od jednego gospodarstwa domowego, a za odpady niesegregowane 136 zł (wcześniej 52 zł). Wiele gmin ma zawarte wieloletnie kontrakty. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że zmieni się sytuacja na rynku. Tymczasem koszty drastycznie wzrosły, firmy wolą je więc wypowiadać albo renegocjować, ,żądając większych stawek za wywóz odpadów. W kraju brakuje również instalacji do przetwarzania surowców. Dużym problemem jest również brak stabilności prawa. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 28.01.2019.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Szczegóły reformy przetargów wreszcie ujawnione". Po kilku dnia pojawiania się cząstkowych informacji o zmianach w prawie zamówień publicznych opublikowano liczące 682 artykuły przedłożenie rządowe i równie długie jego uzasadnienie. Nowe prawo ma przyjąć jeszcze ten rząd, uchwalić ten Sejm, by weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Zmian, pomijając te drobniejsze, jest kilkadziesiąt, a jedną z największych jest plan ustanowienia nowego organu w Krajowej Izbie Odwoławczej: Izby Koncyliacyjnej KIO, która ma rozstrzygać polubownie spory między wykonawcami a zamawiającymi jeszcze w trakcie realizacji- obowiązkowo- większych kontraktów. Projekt przewiduje wiele innych zmian, które mają z jednej strony stanowić podstawę do stworzenia polityki zakupowej państwa, z drugiej uelastycznić i usprawnić przetargi. Obok postępowania polubownego usprawnione ma być klasyczne postępowanie skargowe na orzeczenia KIO, m.in. poprzez obniżenie opłaty od skargi oraz wydłużenie terminu na jej wniesienie. Ustanowiony ma być także jeden dla całej Polski specjalistyczny sąd, który ma je rozpatrywać. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 28.01.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje również: "Ruszyły prace nad reformą rynku zamówień publicznych". Do konsultacji trafił długo oczekiwany projekt nowej ustawy- Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapowiedziami zmiany będą istotne i mają doprowadzić do zreformowania całego systemu zamówień. Projekt ustawy liczy 278 stron i zawiera 682 artykuły. Większość zmian ma uprościć udzielanie zamówień. Dlatego też dla tzw. progów unijnych stworzono całkowicie odrębną procedurę. Przewidziano też uproszczenia powyżej progów unijnych. Przykładowo nie będzie istniejącego dzisiaj obowiązku żądania wadium. Bardziej elastyczne mają być też warunki stawiane przedsiębiorcom. Kolejny cel to szukanie większej równowagi między zamawiającymi a wykonawcami. Temu służy m.in. przepis zabraniający kształtowania praw i obowiązków stron "w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją". Projektowany art. 462 wskazuje otwarty katalog takich klauzul abuzywnych dotyczących kar umownych- czytamy na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 28.01.2019.).

 

"Rz" w dodatku "Życie regionów" przypomina z kolei: "Przekształcenie nie dla każdego". Ze zmiany użytkowania wieczystego we własność nie mogą skorzystać osoby, których mieszkania znajdują się na gruntach z nieuregulowanym stanem prawnym. Od 1 stycznia 2019 roku, zamiast użytkowania wieczystego obowiązuje- automatycznie prawo własności. Dotyczy to domów jednorodzinnych i mieszkań w blokach czy kamienicach. Jednocześnie pogłębia zróżnicowanie mieszkańców pod względem własności. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów została pośpiesznie przeprowadzona tuż przed samorządową kampanią wyborczą w 2018 r. Rozwiązuje problem własności tylko części mieszkańców, nie proponując nic mieszkańcom budynków stojących na gruntach dekretowych. W Warszawie około 100 tys. mieszkańców, żyjących w blokach spółdzielni mieszkaniowych, nie ma prawa do gruntu, ponieważ ich domy zbudowano na terenach dekretowych. Dla gruntów tych nie można ustanowić użytkowania wieczystego. W innym miejscy pojawiają się dylematy, jakie stawki bonifikat przyjmować, aby zaspokoić społeczne oczekiwania, a jednocześnie wykazać dbałość o wspólny samorządowy budżet. Na rozstrzygnięcie oczekuje też kwestia, czy notariusze mogą sporządzać akty notarialne bez zaświadczeń o przekształceniu na własność. Szczegóły- na 10 stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 28.01.2019.).

 

"Gazeta Wyborcza" odnotowuje: "Ekstradrogie dziury w ziemi". W zeszłym roku za mieszkanie płaciliśmy rekordowe ceny, ale chętnych nie brakowało. Czy opłacało się wstrzymać z zakupem i 2019 rok przyniesie obniżki? 64,8 tys. mieszkań sprzedali, a kolejnych 65,7 tys. wprowadzili na rynek w ubiegłym roku deweloperzy w sześciu największych metropoliach: Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. To najlepszy wynik od lat. Eksperci z firmy REAS zwracają uwagę, że w dużej mierze przyczyniły się do tego rezultaty ostatniego kwartału, w którym obawiano się spowolnienia. Było wręcz odwrotnie- tylko w Warszawie w ofercie przybyło 9 tys. nowych lokali, czyli o 37 proc. więcej niż rok wcześniej. W całej Polsce rozpoczęła się ponadto budowa ok. 140 tys. kolejnych lokali, a pozwolenia na budowę deweloperzy uzyskali dla 160 tys. To dobra wiadomość dla szukających mieszkań, którzy narzekali w ubiegłym roku na mały wybór. Nie bez znaczenia dla dostępności jest to, że kupujący coraz częściej skłaniają się ku zakupowi dziury w ziemi. Przy czym nie ma już tak dużego ryzyka, jak dekadę temu, że deweloper upadnie, a wraz z nim znikną pieniądze wpłacone na niedokończone mieszkanie. Większa ochronę gwarantuje bowiem ustawa deweloperska. Według analityków rynku nieruchomości, najtrudniej nadal będzie znaleźć lokal o powierzchni 30- 50 mkw. Ten metraż cieszy się największym wzięciem. Trzeba się więc będzie szybko decydować, zwłaszcza że tempo budowy mieszkań najprawdopodobniej przyhamuje. Liczba zgłaszanych budów i uzyskiwanych pozwoleń zaczęła już spadać. Czekanie z zakupem nie wydaje się natomiast dobrym rozwiązaniem, również z punktu widzenia prognozowanych cen. Niestety, mieszkania nadal będą drożały. Średnia zwyżka za mkw. lokum w stanie deweloperskim w największych polskich miastach wyniesie w tym roku ok. 10 proc.- prognozuje portal RynekPierwotny.pl. Nie będzie się przy tym różnić od ubiegłorocznej, która wyniosła 11 proc. Więcej szczegółów- na ósmej stronie "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 28.01.2019.).

 

"Głos Szczeciński" odnotował: "Kolejny klub dla seniorów już otwarty". Na osiedlu Lotnisko otwarto Klub Senior+. Osoby powyżej 60. roku życia mogą spędzać w nim czas. Miasto zapowiada tworzenie kolejnych tego typu miejsc, których zadaniem jest integrowanie osób starszych. Klub Senior+ powstał w kompleksie mieszkalnym dla osób starszych przy ul. Śniadeckiego. ?Ten klub jest konsekwencją dobrej współpracy miasta, naszego stowarzyszenia i Stargardzkiego TBS- mówił Piotr Mync, prezes Stowarzyszenia Potrzebny Dom. ?W maju tego roku minie 10 lat jak oddaliśmy pierwszy w Stargardzie budynek przeznaczony dla seniorów. Naszego stowarzyszenia jeszcze formalnie nie było. Ponad dwa lata temu ze świetlicy powstał klub seniora. A teraz dzięki modernizacji przeprowadzonej z rządowego programu zaczyna działalność Klub Senior+. To kolejne miejsce dla osób starszych. W dzielnicy Kluczewo działa już Kawiarenka Senioralna. Stargardzki TBS zapowiada, że podobne miejsca powstaną też w innych rejonach miasta- czytamy na ósmej stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Szczeciński"- 28.01.2019.).

 

Zobacz również