Poniedziałek, 28 luty 2022

¨Dwucyfrowa inflacja to znów podstawowy scenariusz¨
¨Pomysł zamrożenia WIBOR zmroził ekonomistów¨
¨Rekordowa nadwyżka w lokalnych budżetach¨
¨ESG, czyli kompas zrównoważonego rozwoju¨
¨Głód działek jest coraz większy¨
¨Jakie są scenariusze na czasy po pandemii¨
Wracamy! Ale nie wszyscy¨
¨Ograniczone zwolnienie dla kredytobiorców¨
¨Nowelizacja Polskiego Ładu uchwalona¨
¨Ubezpieczenie niczym kaucja¨

Więcej poniżej.

Poniedziałkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Dwucyfrowa inflacja to znów podstawowy scenariusz¨. Wojna przedziurawiła polską tarczę antyinflacyjną. Wzrost cen konsumpcyjnych w Polsce może w najbliższym czasie przekroczyć 10 proc. rocznie. Skala i trwałość negatywnego oddziaływania wojny na Ukrainie na polską gospodarkę  będzie zależeć od jej natężenia. W każdym przypadku będzie to jednak scenariusz stagflacyjny- napisał w piątkowej analizie ekonomista PKO BP, tłumacząc, że konsekwencją konfliktu będzie wyższa inflacja  i wolniejszy wzrost gospodarczy. Analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że po rosyjskiejj agresji inflacja przekroczy 10 proc. rok do roku pomimo tarczy antyinflacyjnej. Stanie się to już w kwietniu lub maju. W całym 2022 r. ceny wzrosną średnio o 8,8 proc. rok do roku. Po styczniowych odczytach ekonomiści spodziewali się, że inflacja osiągnęła szczyt. Atak Rosji na Ukrainę spowodował jednak wystrzał cen surowców energetycznych, przemysłowych i rolnych- czytamy. Więcej szczegółów- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 28.02.2022.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Pomysł zamrożenia WIBOR zmroził ekonomistów¨. Zdecydowana większość z nich jest przeciwna zamrożeniu stawki WIBOR, aby ulżyć kredytobiorcom. Takie wsparcie miałoby liczne niepożądane skutki uboczne, nawet gdyby było adresowane tylko do części zadłużonych. Trzymiesięczna sstawka WIBOR, która jest podstawą oprocentowania dużej części kredytów hipotecznych, od połowy 2021 r. podskoczyła  o ponad 3,3 pkt proc. i przekracza już 3,5 proc. , coćgłówna stopa procentowa wynosi 2,75 proc .Sześciomiesięczny WIBOR, stosowany w większości nowych umów kredytowych, zbliża się do 4 proc. Gwałtowny wzrost oprocentowania kredytów rodzi obawy, że dla części zadłużonych gospodarstw domowych obsługa zobowiązań stanie się problemem. A oderwanie stawek WIBOR od stopy referencyjnej NBP prowokuje podejrzenia, że walka banku centralnego z inflacją mogłaby nieco mniej obciążać kredytobiorców, gdyby banki nie wykorzystywały sytuacji do poprawy rentowności. Aż 69 proc. uczestników ankiety ¨Rz¨ zgodziło się natomiast z tezą, że zamrożenie stawek WIBOR osłabiłoby wpływ podwyżek stóp procentowych na inflację, wymuszając na NBP większe podwyżki tych stóp. Więcej szczegółów- na 22 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 28.02.2022.).

¨Życie Regionów¨ w ¨Rz¨ informuje z kolei: ¨Rekordowa nadwyżka w lokalnych budżetach¨. Dobry wynik za 2021 r. nie zapewni jednak samorządom, wbrew twierdzeniom resortu finansów, bezpieczeństwa finansowego w arcytrudnym 2022 r. Samorządy wypracowały historycznie dobry wynik- zaznaczyło Ministerstwo Finansów, podając wstępne dane z 2021 r. Nadwyżka budżetowa wyniosła aż 17,5 mld zł, a nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) sięgnęła niebagatelnych 36 mld zł. Więcej szczegółów- na  trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 28.02.2022.).

¨Rz¨zamieszcza również dodatek specjalny: ¨Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości¨. W tekście wprowadzającym: ¨ESG, czyli kompas zrównoważonego rozwoju¨ czytamy: Odpowiedzialność za środowisko i ludzi są równie ważne, co zyski. Świadomość uczestników rynku nieruchomości w tym obszarze skokowo rośnie. ESG to kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny. W ostatnim czasie deweloperzy- ale i inne spółki i instytucje- na wyścigi przyjmują strategie ESG, powołują menedżerów i całe działy odpowiedzialne za ten obszar. Dlaczego jest to tak istotne? Szczegółowa odpowiedź- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 28.02.2022.).

W kolejnym tekście ¨Spotkania Liderów…¨ czytamy: ¨Głód działek jest coraz większy¨. Popyt inwestorów mogłoby częściowo zaspokoić łatwiejsze przekształcenie terenów pousługowych w mieszkaniowe. Z taką propozycją wyszedł podczas tegorocznej edycji Spotkania Liderów Branży Nieruchomości ? wydarzenia organizowanego przez ¨Rz¨–  wyszedł Polski Związek Firm Deweloperskich. To, że sytuacja na rynku jest trudna, pokazują dane GUS. Liczba rozpoczynanych inwestycji na rynku mieszkaniowym dawno nie była tak niska. Panuje drożyzna- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨-28.02.2022.).

Dodatek ¨Spotkania Liderów…¨ zastanawia się w innym miejscu: ¨Jakie są scenariusze na czasy po pandemii¨. Korekta w mieszkaniówce, boom w magazynach, stabilizacja w biurach- tego eksperci oczekują w 2022 r. Rynek nieruchomości w Polsce ma przed sobą dobrą przyszłość- wynika z wypowiedzi ekspertów zaproszonych do panelu o prognozach. Należy zastrzec, że debata odbyła się w momencie, w którym napięta sytuacja za wschodnią granicą była wymieniana jako czynnik ryzyka, ale raczej nikt nie zakładał, że faktycznie dojdzie do zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 28.02.2022.).

Na łamach dodatku ¨Spotkania Liderów…¨ czytamy również: ¨Wracamy do biur? Wracamy! Ale nie wszyscy¨. Hybryda, elastyczność, bezpieczeństwo. Biura po pandemii muszą się zmieniać, bo zmienia się świat, a na rynek wchodzą nowe generacje pracowników. To wnioski z debaty ¨Wracamy do biura?¨. Pandemia zahamowała dynamiczny rozwój rynku biur. Wiele firm przeszło na pracę zdalną, potem hybrydową. Nie słychać, żeby przez taki model działalności firma specjalnie ucierpiała. Czy biura, jakie znamy sprzed pandemii są jeszcze potrzebne? Po co, skoro biuro można mieć w domu? O tym rozmawiali eksperci na jednej z debat tegorocznego Spotkania Liderów Branży Nieruchomości. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 28.02.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Ograniczone zwolnienie dla kredytobiorców¨. Jak co roku minister finansów zaniecha poboru podatku od kredytów hipotecznych- w tym wypadku umorzonych po 31 grudnia 2021 r. Ale nie osobom, które kupiły za kredyt więcej niż jedno mieszkanie. Kluczowa będzie bowiem przesłanka ¨zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jednego gospodarstwa domowego¨. Minister nie zaniecha też poboru podatku od tej części kredytu refinansowego (zaciągniętego na spłatę uprzednio wziętych kredytów na cele mieszkaniowe) lub konsolidacyjnego, która dotyczyła innego celu niż mieszkaniowego. Obowiązujące do końca 2021 r. rozporządzenie nie zawierało żadnego z tych dwóch ograniczeń. Na planowanych zmianach mogą stracić tysiące podatników. Nadal nie jest znany ostateczny kształt rozporządzenia. Jego projekt ? w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów)  związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe ? został opublikowany w połowie stycznia. Rozporządzenie miało wejść w życie 17 lutego br. ? tak zapisano w wykazie prac Ministerstwa Finansów. Do tej pory jednak nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika, że projekt jest nadal w konsultacjach. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 28.02.2022.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Nowelizacja Polskiego Ładu uchwalona¨. Sejm zadecydował, że ustawowy mechanizm podwójnego liczenia zaliczek na PIT będzie obowiązywać już za luty, a nie, jak chcieli tego senatorowie, dopiero od marca. Rozporządzenie z 7 stycznia ma więc mieć zastosowanie tylko przy liczeniu zaliczek za styczeń. Sejm zgodził się natomiast, aby wniosek o rezygnację ze stosowania tego mechanizmu mógł złożyć każdy pracownik, a nie tylko ten, któremu pracodawca nie potrąca kwoty zmniejszającej podatek (425 zł miesięcznie). Uchwalona w ubiegłym tygodniu nowelizacja Polskiego Ładu czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację. Wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 28.02.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Ubezpieczenie niczym kaucja¨. Po wpisie do hipoteki bank będzie musiał zwrócić ubezpieczenie pomostowe- zakłada gotowy już projekt ustawy. Według oceny skutków regulacji pojedynczy kredytobiorca zaoszczędzi od ok. 500 zł do 2 tys. zł. Banki są przeciw. Projekt nowelizacji prawa bankowego ? jak informuje odpowiedzialny za jego przygotowanie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł ? czeka obecnie na wpis do wykazu prac rządu. Z Oceny Skutków Regulacji (OSR) wynika, że trafi on do konsultacji publicznych. Zmiany te potrzebne są kredytobiorcom, którzy ? w obliczu wzrastających stóp procentowych ? płacą podwyższone raty kredytów i dodatkowo ponoszą koszty z tytułu ubezpieczenia pomostowego ? argumentuje wiceszef MS. Jak wskazuje, kredytobiorcy często oczekują długie miesiące, a nawet przeszło rok na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Jak wyjaśnia, jest to spowodowane po pierwsze ustawą o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność  która obciążyła sądy wieczysto-księgowe, po drugie pandemią  a po trzecie ? boomem inwestycyjnym ostatnich lat, zwłaszcza w dużych miastach. Zgodnie z projektem w przypadku naliczenia przez bank dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej kwoty te po dokonaniu wpisu podlegały zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę- czytamy. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 28.02.2022.).

Zobacz również