Poniedziałek, 27 września 2021

¨Ład pełen błędów, ale idzie pod głosowanie¨
¨Jak dzielić pieniądze w spadku¨
¨Sprzedaż trzymana w ryzach¨
¨Zacięty wyścig po działki¨
¨Tylko nieliczni mogą pozwolić sobie na pracę zdalną¨
¨Nieruchomości komercyjne przeszły przez proces zmian¨
¨15- minutowe ekomiasta coraz bliżej¨
¨Aglomeracje atrakcyjne dla wysokospecjalistycznych centrów¨
¨Rewolucja w rozliczaniu tarcz- będzie łatwiej dla pracodawców¨
¨W Sejmie awantura o Polski Ład, ale zasadnicze zmiany pozostają¨
¨Podatnicy stracą więcej, niż mieli stracić¨
¨Podatkowe zmiany dla rodzin¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Ład pełen błędów, ale idzie pod głosowanie¨. Wbrew krytyce organizacji gospodarczych i posłów opozycji, projekt zmian podatkowych został z niewielkimi zmianami przyjęty przez sejmową komisję. Posłowie z sejmowej Komisji Finansów Publicznych obradowali nad projektem tzw. Polskiego Ładu przez 13 godzin, ale wprowadzili niewiele merytorycznych zmian. Projekt zebrał wiele krytycznych uwag, ale i tak nie przeszkodziło to posłom Zjednoczonej Prawicy w tym, by go przyjąć. Jeszcze w tym tygodniu będzie mógł zostać uchwalony przez Sejm. Uznanie komisji zyskała poprawka zmieniająca zasady preferencyjnych rozliczeń rodzica samotnie wychowującego dziecko. Eksperci organizacji gospodarczych podczas obrad komisji zwracali uwagę, że niektóre rozwiązania nie były konsultowane z przedsiębiorcami i pojawiły się tuż przed skierowaniem projektu do Sejmu. Dotyczy to np. przepisów wprowadzających podatek przychodowy od spółek wykazujących  straty lub niską rentowność. Jak zauważa Federacja Przedsiębiorców Polskim, takie rozwiązanie stworzy jeszcze więcej nierówności w traktowaniu podatników- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.09.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też w innym miejscu: ¨Jak dzielić pieniądze w spadku¨. SN rozstrzygnie, czy wypłata na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wlicza się do schedy spadkowej. Choć takie dyspozycje i wypłaty z konta po śmierci jego posiadacza to sytuacje masowe, do tej pory nie ma pełnej jawności ani zgodności w orzecznictwie, jak ją traktować i czy podlega rozliczeniu przy podziale spadku. Kwestia ta wynikła w sprawie o podział spadku po zmarłych w nieodległym czasie po sobie małżonkach. Zostawili oni wspólne mieszkanie warte 110 tys. zł, a mężczyzna nadto 190 tys. zł na koncie, z którego jedna z dwóch córek wypłaciła na podstawie dyspozycji ojca na wypadek śmierci 75 tys. zł. Sąd rejonowy uznał, że wyjęte na podstawie dyspozycji pieniądze należy uwzględnić przy podziale, gdyż zmarły nie wyłączył ich wyraźnie z rozliczenia między spadkobiercami. Z kolei rozpatrując apelację poznański Sąd Okręgowy zwrócił się do SN z pytaniem prawnym: czy wypłacona na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci suma podlega zaliczeniu na schedę podatkową. Sądy, w tym SN, nie dopracowały się bowiem jednego stanowiska. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.09.2021.).

¨Rz¨ także krótko: ¨Sprzedaż trzymana w ryzach¨. Ronson Development ma za sobą bardzo dobre I półrocze, ale mimo utrzymującego się boomu bardziej zasadne jest… zmniejszenie tempa sprzedaży. Nie skupiamy się na liczbie sprzedawanych lokali, nie patrzymy, czy jest to 700, 900 czy 1000 rocznie. Jesteśmy skoncentrowani na marżach- utrzymuje spółka. Jeszcze przed końcem II kw. rozpoczęto działania mające na celu spowolnienie sprzedaży. Strategią na dziś jest uzyskanie jak najbardziej efektywnej ceny mieszkań. Spółka dąży do tego, by jej marże były dwucyfrowe. Co prawda w ostatnim czasie rosną ceny mieszkań, ale także również koszty budowy. Mimo ustalonych ryczałtowych wynagrodzeniach w umowach z generalnymi wykonawcami, występują oni z wnioskiem o waloryzację cen ze względu na dodatkowe koszty. W I połowie br. spółka sprzedała 604 lokale, o 42 proc. więcej niż rok wcześniej- czytamy na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.09.2021.).

¨Rz¨ we wkładce ¨Tereny Inwestycyjne¨ zauważa z kolei: ¨Zacięty wyścig po działki¨. Inwestorzy konkurują o najlepsze tereny. Bywa, że kupują je bez dogłębnej analizy w obawie, by nikt ich nie ubiegł. Tereny na inwestycje są dziś na wagę złota. Dobrze przygotowanych gruntów, bez wad prawnych i technicznych, w Polsce nie brakuje- zauważa cytowany w tekście dyrektor działu gruntów inwestycyjnych w firmie doradczej Colliers. Wynika to z gigantycznego popytu. Polska stała się dojrzałym rynkiem, docenianym nie tylko przez inwestorów europejskich, ale też azjatyckich czy południowoafrykańskich. Przedstawiciel Colliers zwraca jednocześnie uwagę na drastyczny spadek pozwoleń na budowę. W Warszawie, gdzie trzy lata temu wydawano pozwolenia na 20- 25 tys. mieszkań rok do roku, w 2020 r. wydano je dla 12- 14 tys. lokali. To spadek o niemal połowę. Z drugiej strony aktywność deweloperska wzrosła dwukrotnie, inwestorzy notują bardzo dobre wyniki sprzedaży mieszkań. W Warszawie, ale też w miastach regionalnych, co drugie mieszkanie jest nabywane w celach inwestycyjnych. Rynek chciałby konsumować znacznie więcej, niż może wyprodukować, nakręca spiralę chronicznego braku gruntów już nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich miastach regionalnych. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się grunty w Trójmieście, Wrocławiu, Krakowie.  Nie pomaga przy tym wdrożona w 2016 r. ustawa o zakazie obrotu gruntami rolnymi. Colliers podaje, że grunty pod budynki mieszkalne są sprzedawane powyżej 3 tys. zł do metra PUM (powierzchni użytkowej mieszkania). Na celowniku inwestorów są też działki pod inwestycje logistyczne. Zainteresowanie cieszą się zarówno działki będące własnością prywatnych podmiotów, jak i należące do KOWR lub specjalnych stref ekonomicznych. Podaż terenów wraz z dynamicznym rozwojem rynku magazynowego zaczęła maleć. Przykładem takich lokalizacji są okolice Kątów Wrocławskich, Strykowa czy Warszawy. Więcej szczegółów- na pierwszej i drugiej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.09.2021.).

Na łamach wkładki ¨Tereny Inwestycyjne¨ czytamy również: ¨Tylko nieliczni mogą pozwolić sobie na pracę zdalną¨. Rodzimą branże biurową, dotkniętą przez pandemię, czeka niewielka transformacja, ale zdaniem ekspertów nie wpłynie to na zainteresowanie najemców. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat popyt na powierzchnie biurowe będzie stopniowo wzrastał. Pandemia spowodowała, że wiele firm przeszło na pracę zdalną lub hybrydową. Ponadto przedsiębiorcy zmuszeni byli do optymalizacji kosztów działalności, a więc ostrożniej podchodzili do długoterminowych zobowiązań, wstrzymując się z podpisywaniem nowych umów najmu. Dziś firmy na świecie dyskutują o efektywności pracy zdalnej, roli, jaką ma pełnić współczesne biuro oraz tego, jakie warunki do pracy powinno zapewniać, zwłaszcza w kontekście BHP. Z danych Cushman & Wakefield wynika, że na koniec II kw. 2021 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na dziewięciu największych rynkach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin) przekroczyły wartość 12 mln mkw., utrzymując wzrost na poziomie 7 proc. rok do roku. Obecnie w budowie jest 1,16 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej planowanej do oddania w latach 2021- 2024. Do końca 2021 r. ukończonych zostanie dodatkowe 420 tys. mkw., natomiast w 2022 r.- ok. 545 tys. Więcej szczegółów- także na drugiej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.09.2021.).

¨Tereny Inwestycyjne¨ w ¨Rz¨ informują też: ¨Nieruchomości komercyjne przeszły przez proces zmian¨. Oferty komercyjne w Polsce to bezpieczna przystań do lokowania kapitału. Na fali wznoszącej są magazyny. Przemeblowuje się rynek biur. Cytowany w tekście dyrektor zarządzający firmą doradczą CBRE uważa, że wywołany pandemią kryzys paradoksalnie udowodnił, jak mocne są podwaliny rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Uwidocznił również trendy, jakie można było zauważyć już wcześniej. Jednym z największych wygranych zdaje się rynek magazynów, za czym stoi rozwój e- handlu. Zmienia się rynek biur, bo zmienia się sama praca. Duże zmiany czeka rynek centrów handlowych. Niektóre obiekty nie przetrwają. Ustąpią miejsca osiedlom i biurowcom. Część galerii zmienia rozkład sił, stawiając na rozbudowane strefy rekreacji i rozrywki. Jak dalej czytamy, ostatnie miesiące dały kolejne pozytywne sygnały o powrocie do normalności i z pewną dozą spokoju pozwalają patrzeć w przyszłość. Szczegóły- na trzeciej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.09.2021.).

¨Tereny Inwestycyjne¨ zauważają w innym miejscu: ¨15- minutowe ekomiasta coraz bliżej¨. Nie chcemy żyć w betonowych, zakorkowanych miastach. Coraz bardziej popularne są ogrody deszczowe, parki kieszonkowe, ekologiczny transport. Piotr Lorens, architekt miasta Gdańska, członek Stowarzyszenia Urbanistów Polskich zauważa, że w miastach dokonuje się interesująca zmiana nastawienia społeczności lokalnych. Coraz mniejsze uznanie budzą inwestycje mieszkaniowe czy usługowe, co może wynikać z obaw przed pogorszeniem warunków zamieszkania czy też nadmierną ingerencją w tereny zieleni. Pytany o proekologiczne inwestycje mówi o ogromnej popularności nowych parków, skwerów, ogrodów deszczowych, parków kieszonkowych. Duży potencjał dostrzec również można w procesie przekształcania terenów poprzemysłowych czy uprzednio zurbanizowanych, które nierzadko znajdują się w centrach miast, i lokowania tam inwestycji o funkcjach miastotwórczych- zabudowy mieszkaniowo- usługowej, kulturalno- oświatowej czy turystycznej. Więcej szczegółów- na czwartej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.09.2021.).

Niżej natomiast czytamy: ¨Aglomeracje atrakcyjne dla wysokospecjalistycznych centrów¨. Dostęp do wysokiej klasy specjalistów, sytuacja gospodarcza danego miasta, infrastruktura, sytuacja na rynku pracy, ale również warunki życia w mieście- to główne czynniki, które wpływają na zainteresowanie inwestorów daną lokalizacją. Sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy ponad 1500 centrów obsługi procesów biznesowych, usług wspólnych, IT oraz centrów badawczo- rozwojowych. Z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wynika, że w 2020 r. podjęto decyzję o lokalizacji w Polsce 58 nowych inwestycji, z czego 44 dotyczy usług dla biznesu. Aż 71 proc. podmiotów należy do firm zagranicznych- czytamy także na czwartej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.09.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Rewolucja w rozliczaniu tarcz- będzie łatwiej dla pracodawców¨. Jeśli zatrudniający pobrał dofinansowanie do pensji na nieuprawnionego pracownika, to zwróci te pieniądze, a nie dopłaty otrzymane na wszystkich zatrudnionych. Wsparcie dostaną firmy, którym nie zdążono wypłacić środków przed 31 czerwca 2021 r. Takie rozwiązania przewiduje rządowy projekt nowelizacji specustawy covidowej, który trafił do konsultacji społecznych. Mają one m.in. doprecyzować zasady rozliczeń i zwrotów dopłat do pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ułatwić korzystanie z pożyczek na założenie firmy (obie formy wprowadzono w ramach tzw. tarczy antykryzysowej). Są korzystne dla firm (w większości) i mają ułatwić działanie urzędów pracy, które realizują i rozliczają pomoc. Więcej- na 10 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.09.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨W Sejmie awantura o Polski Ład, ale zasadnicze zmiany pozostają¨. Zmiany w ustawach o podatku dochodowym wejdą w życie już od 1 stycznia 2022 r., w tym brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej- zdecydowała w ubiegłym tygodniu większość posłów komisji finansów publicznych. W środę rozpocznie się posiedzenie Sejmu, na którym zostanie rozpatrzone sprawozdanie komisji z jej prac. Pośpiech nad pracami nad Polskim Ładem krytykowała nie tylko opozycja, lecz także przedstawiciel sejmowego biura legislacyjnego. ¨DGP¨ informuje również: ¨Podatnicy stracą więcej, niż mieli stracić¨. W zakresie kosztów finansowania dłużnego Polski Ład może przynieść odmienny skutek od założonego. Wątpliwości mogą być większe niż te, które Ministerstwo Finansów próbuje właśnie rozwiać. Całość tekstów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej. ¨DGP¨ zamieszcza także obszerny tekst: ¨Podatkowe zmiany dla rodzin¨. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga ¨zero PIT dla dużych rodzin¨. Jedna z kluczowych zmian zakłada likwidację preferencyjnego rozliczenia dla samotnie wychowujących dzieci. Obecnie, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, osoby te mogą obliczać podatek w podwójnej wysokości od połowy uzyskanych przychodów. W ubiegły czwartek postanowiono, że artykuł ten z ustawy o PIT zostanie całkowicie uchylony. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.09.2021.).

Zobacz również