Poniedziałek, 27 maja 2019

Maszty telefonii komórkowej mają już nie straszyć, Rzeczpospolita
Niewypłacalność może wykluczyć, Rzeczpospolita
Przepisy o daninach lokalnych do generalnej naprawy, Rzeczpospolita
Czy VAT od usług budowlanych na pewno będzie należny po odbiorze, Rzeczpospolita
Najem kilku nieruchomości to nie zawsze działalność gospodarcza, Rzeczpospolita
Podatek od galerii handlowych może maleć, Dziennik Gazeta Prawna
Policja nakaże domowemu tyranowi opuścić mieszkanie, Dziennik Gazeta Prawna
Mieszkanie z remont, Gazeta Wyborcza
Zielone podwórka, Gazeta Wyborcza

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Maszty telefonii komórkowej mają już nie straszyć". Poziom pola elektromagnetycznego wokół bloku czy szkoły będzie można sprawdzić w internecie. Rząd przygotował przepisy, dzięki którym osoby mieszkające w pobliżu masztów telefonii komórkowej mają czuć się bezpieczniej. Dziś budowa stacji telefonii komórkowej w pobliżu domów budzi ogromne emocje. Nikt nie chce mieć anten za oknem, choć każdy korzysta z internetu. Propozycje zawiera nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli tzw. megaustawa. Projekt zwiększa uprawnienia mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Będą mogli zgłaszać swoje uwagi do WIOŚ podczas procedury dopuszczenia do użytkowania instalacji emitujących pole elektromagnetyczne. Dopuszcza się również karę grzywny za m.in. nieprzekazywanie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych do WIOŚ, za eksploatację instalacji mimo wyraźnego sprzeciwu WIOŚ albo stwierdzenia przekroczenia emisji pół elektromagnetycznych ponad dopuszczalne normy w miejscach dostępnych dla ludzi- czytamy. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.05.2019.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Niewypłacalność może wykluczyć". Samo złożenie wniosku o układ może uniemożliwić udział w przetargu. Włoska firma stanęła do przetargu. Jej oferta okazała się najkorzystniejsza i zamówienie zostało jej tymczasowo przyznane. Już dwa miesiące wcześniej popadła w kłopoty finansowe, co zdecydowało o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego. Upadłość nie została ogłoszona, bo sam wniosek nie został jeszcze przez sąd rozpatrzony. Mimo to zamawiający wykluczył firmę z przetargu. Decyzję zaskarżyła firma. Jej zdaniem było to niezgodne z prawem unijnym. Sprawa trafiła do sądu włoskiego, a ten skierował pytanie do TSUE, który stwierdził: już samo złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego to przyznanie się do trudnej sytuacji finansowej. Dopuszczalne jest więc wykluczenie z przetargu wykonawcy, którego wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.05.2019.).

 

"Rz" w dodatku "Podatki i księgowość" zamieszcza z kolei tekst: "Przepisy o daninach lokalnych do generalnej naprawy". Ustalając podstawę podatku od nieruchomości dla całkowicie zamortyzowanych budowli należy uwzględnić dodatkowe odpisy- uznał WSA w Kielcach. To przełom, ale orzecznictwo nie jest jednolite. A to kolejny argument za tym, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wymaga uregulowania na nowo- czytamy w ramach wstępu. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.05.2019.).

 

Na łamach dodatku "Podatki i księgowość" znajdziemy również tekst: "Czy VAT od usług budowlanych na pewno będzie należny po odbiorze". Wbrew nadziejom wielu podatników Trybunał Sprawiedliwości UE nie ustanowił ogólnej zasady, że roboty budowlane można zawsze uznawać za wykonane wraz z momentem podpisania protokołu odbioru przez usługobiorcę. Rozliczenie VAT od usług budowlanych wywołuje spory. Podstawową kontrowersją jest to, czy za moment wykonania takich świadczeń można uznać dzień podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, za czym obstaje wielu podatników. Do tej pory organy podatkowe jednoznacznie odrzucały ten pogląd. Kwestia ta została rozpoznana przez TSUE w wyroku z 2 maja 2019 r. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.05.2019.).

 

"Podatki i księgowość" informują też: "Najem kilku nieruchomości to nie zawsze działalność gospodarcza". Nie ma przeszkód, aby przychód uzyskany przez podatnika z najmu dziesięciu nieruchomości mógł spełniać przesłanki do uznania go za przychód z najmu prywatnego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2019 r. Więcej szczegółów, razem z komentarzem eksperta- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.05.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa z kolei: "Podatek od galerii handlowych może maleć". Wartość, od której liczy się daninę, zmniejsza się co miesiąc o dokonane odpisy amortyzacyjne- potwierdził po raz kolejny WSA w Warszawie. Precedensowy wyrok w tej kwestii zapadł 17 kwietnia. Już wtedy warszawski rząd orzekł, że podstawą opodatkowania w podatku minimalnym jest wyłącznie niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego. Teraz korzystne dla podatników stanowisko potwierdził inny skład orzekający. Oba wyroki dotyczą wprawdzie stanu prawnego obowiązującego w 2018 r., ale rozstrzygnięcia te powinny mieć zastosowanie również dzisiaj. Nowelizacja przepisów o podatku minimalnym, która weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. (dziś zwany jest on "podatkiem od przychodów z budynków"), nie dotyczyła bowiem konstrukcji podstawy opodatkowania. Z przepisów wynikało i nadal wynika, że podstawę opodatkowania ustala się "na pierwszy dzień każdego miesiąca". Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.05.2019.).

 

"DGP" informuje w innym miejscu: "Policja nakaże domowemu tyranowi opuścić mieszkanie". Policja zyska nowe uprawnienia, które pozwolą skuteczniej chronić osoby dotknięte przemocą domową. Wśród nich znajda się m.in. wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Odpowiednie zmiany w prawie zapowiada resort sprawiedliwości. Aby osiągnąć wskazane cele, ministerstwo planuje zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Proponuje dodanie rozdziału, który będzie normował orzekanie w przedmiocie wniosku o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz wniosku o zakazanie zbliżania się do tych miejsc. Planowane jest również wprowadzenie rozwiązań polegających na udzielaniu przez sąd zabezpieczeń w tych postępowaniach oraz nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności wydanemu postanowieniu. Policjanci mają natomiast otrzymać uprawnienie do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia zajmowanego mieszkania lub zakazie zbliżania się do mieszkania. Planowana data przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2019 r.- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.05.2019.).

 

"Gazeta Wyborcza" w dodatku "Zachodniopomorskie Nieruchomości" odnotowuje: "Mieszkanie z remont". Do końca maja można składać wnioski w programie "Mieszkanie za remont". To bardzo popularna akcja, dzięki której mieszkania otrzymało już kilka tysięcy szczecinian. O wynajęcie mieszkania do remontu może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem własnego lokalu. Zakłada się, że remont lokalu przyszły najemca wykona na własny koszt. Termin wykonania prac wynosi 8 miesięcy. Średni koszt takiego remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W ostatnich edycjach wnioski składało 500- 600 osób. Kompletne dokumenty należy składać w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, lub wysłać pocztą w wyznaczonym terminie. W ostatnich siedmiu latach ZBiLK przekazał już ponad 1000 mieszkań do remontu. Lokalizacje są przeróżne. Praktycznie na terenie całego Szczecina ZBiLK posiada wolne lokale nadające się do remontu w ramach tego programu- czytamy na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 27.05.2019.).

 

Obok "Zachodniopomorskie Nieruchomości" zamieszczają tekst: "Zielone podwórka". Piętnaście kolejnych podwórek i przedogródków otrzyma miejskie dofinansowanie na "zieloną przemianę". To tegoroczna odsłona kontynuowanego od wielu lat programu Zielone Podwórka i Zielone Przedogródki Szczecina. W obecnej edycji konkursu, do ZBiLK zgłoszono 25 wniosków. Komisja wybrała 15 projektów podwórek i przedogródków, które będą realizowane przy wsparciu finansowym miasta. Pierwsze Zielone Podwórka pojawiły się na mapie Szczecina w 2008 r. Przez 11 lat trwania programu wykonano już 123 zagospodarowania podwórek. W ramach programu wspólnoty otrzymały ponad 12 mln zł dofinansowania. Z kolei program Zielone Przedogródki ruszył w 2015 r. Dzięki niemu wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie zagospodarowania terenu przed wejściem do budynku. Więcej szczegółów- także na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 27.05.2019.).

 

Zobacz również