Poniedziałek, 26 październik 2020

¨Areszt za brak segregacji gruzu¨
¨Hotel podlega podatkowi od przychodów z budynków¨
¨Zakup piwnicy to także cel mieszkaniowy¨
¨Niech nastanie frankowa jasność¨
¨Kupili budynek, tak by ominąć przepisy przetargowe¨
¨Sprzedaż nowych mieszkań wzrosła niemal dwukrotnie¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Areszt za brak segregacji gruzu¨. Od Nowego Roku osoba, która robi remont w domu, będzie musiała dzielić na frakcje wszystko, co zostanie po remoncie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje uregulować zbiórkę odpadów budowlanych i z rozbiórki. Obowiązkowo będą musiały być segregowane. Dotyczy to także drobnych prac remontowych. Za niedopełnienie tego obowiązku może grozić grzywna, a nawet areszt. Chodzi o nowelizację ustawy o odpadach. Implementuje ona unijne przepisy, w tym te dotyczące odpadów budowlanych. Dlatego w ustawie pojawia się odrębny rozdział. Wynika z niego, że selektywna zbiórka i odbiór tego rodzaju odpadów obejmuje co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton, cegła, płytki oraz odpady ceramiczne i kamienie). Takich odpadów nie wolno oddawać do spalarni. Eksperci i samorządowcy nie mają wątpliwości, że selektywna zbiórka takich odpadów będzie prawdziwą udręką. Przy dużych pracach remontowych to tytaniczna praca, która podniesie cenę prac rozbiórkowych i je wydłuży. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ¨Ruda¨ w Warszawie zastanawia się, jak segregacja z nowymi obowiązkami będzie wyglądać w praktyce. Wskazuje- gdzie mieszkańcy mają je segregować: w domu czy przed budynkiem na trawniku? Będzie też problem z egzekucją obowiązku tych odpadów. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.10.2020.).

Dodatek ¨Rz¨¨Podatki i księgowość¨ zauważa z kolei: ¨Hotel podlega podatkowi od przychodów z budynków¨. Udostępnianie budynku hotelowego w ramach świadczonej usługi hotelarskiej, noclegowej lub krótkotrwałego zakwaterowania, wypełnia warunek odnoszący się do oddania obiektu w całości lub części do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Tak orzekł WSA w Gdańsku w wyroku z 26 sierpnia 2020 r. Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą w przeważającej mierze na świadczeniu usług związanych z zakwaterowaniem oraz usług gastronomicznych. Działalność jest prowadzona przez dwa hotele i oba oferują usługi hotelowe na rzecz klientów. W obu świadczone są usługi noclegowe oraz krótkotrwałego zakwaterowania. Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o indywidualną interpretację, która wskazałaby, czy świadczone przez niego usługi hotelarskie podlegają zakresowi przedmiotowemu art. 30g ust. a pkt 3 ustawy o PIT, co skutkowałoby koniecznością zapłaty podatku od przychodu z budynków. Więcej szczegółów, wraz z komentarzem eksperta- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.10.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Zakup piwnicy to także cel mieszkaniowy¨. Zarówno zakup komórki przynależącej do mieszkania, jak i remont garażu pozwalają na skorzystanie z ulgi w PIT- potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spytała o to podatniczka, która sprzedała odziedziczoną po rodzicach działkę z domem przed upływem pięciu lat od otrzymania spadku. Pieniądze z tej sprzedaży wydała na zakup mieszkania w stanie deweloperskim wraz z przynależną do niego komórką lokatorską. Oprócz tego poniosła koszty zainstalowania specjalnej antresoli do wyłącznego korzystania w garażu podziemnym będącym częścią wspólną nieruchomości. Chciała się upewnić, że koszt zakupu komórki lokatorskiej oraz wykonania antresoli są również wydatkami na własne cele mieszkaniowe. Dyrektor KIS to potwierdził, wskazując, że ustawa o PIT nie definiuje pojęcia lokalu mieszkalnego, należy więc odwołać się do definicji zawartej w ustawie o własności lokali. Dodał, że piwnica, strych, komórka, garaż są pomieszczeniami przynależnymi, więc ich zakup stanowi wydatek na cele mieszkaniowe. Gdyby analogiczna sytuacja miała miejsce obecnie, to podatniczka nie musiałaby obawiać się podatku od dochodu ze sprzedaży przed upływem pięciu lat od odziedziczenia. Od 2019 r. bowiem ów pięcioletni okres, po upływie którego spadkobierca może sprzedać nieruchomość bez PIT, jest liczony już od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od daty otwarcia spadku- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.10.2020.).

W ¨DGP¨ znajdziemy również tekst pod hasłem: ¨Niech nastanie frankowa jasność¨. Należy rozstrzygnąć, w jaki sposób rozliczać ¨walutowe¨ kredyty w sytuacjach, w których stwierdzona zostanie nieważność umowy. Uważa tak rzecznik finansowy, który właśnie wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały w tej sprawie. Rzecznik uważa, że klarowne stanowisko SN zapewni przewidywalność orzecznictwa i ułatwi kredytobiorcom podjęcie decyzji o dochodzeniu swoich praw. Z obserwacji ekspertów z biura rzecznika wynika, że po przełomowym wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubaków z 3 października 2019 r. sądy coraz częściej uznają umowy tzw. kredytów walutowych za nieważne bądź bezskuteczne w całości lub części, z uwagi na abuzywność niektórych postanowień. Zauważono jednak poważną rozbieżność dotyczącą tego, jak po uzyskaniu wyroku strony mają rozliczyć nieważny kredyt walutowy. Stąd decyzja o wystąpieniu do SN w celu rozstrzygnięcia tych wątpliwości i zapewnienia przewidywalności. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.10.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Kupili budynek, tak by ominąć przepisy przetargowe¨. Zakup budynku, którego plany były specjalnie dostosowane do potrzeb instytucji, stanowi zamówienie publiczne- uważa rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wytoczonej Austrii. Powinni o tym pamiętać również polscy zamawiający, bo i w naszym kraju w ten sam sposób obchodzono obowiązek organizowania przetargów.  Dyrektywy 2004/18 o zamówieniach publicznych, zgodnie z jej art. 16 lit. a, nie stosuje się do ¨usług mających na celu nabycie lub dzierżawę (?) gruntu, istniejących budynków lub innych nieruchomości albo praw do nich¨. Wiener Wohnen, wiedeński zarządca mieszkań komunalnych, w oparciu o ten przepis zawarł bez przetargu umowę najmu dużego biurowca. Jak sam potem przyznał, w chwili podpisywania kontraktu nie był on jeszcze wybudowany. Co więcej, choć plany architektoniczne już istniały, to zmodyfikowano je tak, by dostosować do potrzeb zamawiającego. Ten tłumaczył później, że chodziło jednak tylko o podział pomieszczeń wewnątrz budynku. Sama konstrukcja pozostała niezmieniona. Wyjaśnienia te nie przekonały Komisji Europejskiej, która wszczęła postępowanie przeciwko Austrii o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. Rzecznik generalny uznał, że wiedeński zarządca był zobowiązany do zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych i zawarcia umowy o roboty budowlane. Kluczowe było to, że budynek został dostosowany do potrzeb zamawiającego. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.10.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ zauważa: ¨Sprzedaż nowych mieszkań wzrosła niemal dwukrotnie¨. W III kwartale deweloperzy działający w sześciu największych miastach w Polsce sprzedali 13,3 tys. mieszkań. To o 94 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Na większości rynków sprzedaż ta została zrealizowana przy cenach ofertowych wyższych niż w II kwartale. Zdaniem ekspertki JLL letnie miesiące przyniosły złagodzenie restrykcji, a z nimi wrócił optymizm Polaków. Stąd liczby opisujące sytuację na rynku pierwotnym w III kw. uznano za sensacyjne. Deweloperzy sprzedali niemal dokładnie tyle samo mieszkań, ile wprowadzili do sprzedaży, w związku z czym liczba w ofercie prawie się nie zmieniła. Fakt, że liczba mieszkań dostępnych do zakupu utrzymuje się na stabilnym poziomie jest kolejnym argumentem przeczącym tezie o nieuchronności spadku cen. Poza Krakowem wzrost poziomu oferty nie przekroczył 2 proc., w Warszawie i Wrocławiu pula ta zmalała. Rynek nieruchomości od lat uchodzi za bezpieczną lokatę kapitału. Nie wszyscy z kupujących mieszkania chcą przy tym zarabiać na najmie. Część wierzy, że inwestując w nieruchomości może zabezpieczyć zgromadzone oszczędności przed inflacyjną utratą wartości. Zdaniem ekspertów, ci nabywcy to obecnie jedna z ważniejszych grup popytowych. Zakupy zrealizowane z ich udziałem mogą z powodzeniem wypełnić lukę powstałą w wyniku odpływu fliperów i części kupujących, którzy chcieli zarabiać na najmie- czytamy na 11 stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 26.10.2020.).

Zobacz również