Poniedziałek, 26 lipca 2021

¨Bez zwrotu kamienic¨
¨Koniec ze zwrotami majątków¨
¨Milionowe sankcje za trucie ziemi, wody i powietrza¨
¨Zmiany klimatu: Polska nie jest bezpieczną wyspą¨
¨Koniec z lockdownem w betonowym bloku¨
¨Przepisy dotyczące czynszów w galeriach już obowiązują¨
¨Prosument zbiorowy od 2022 r., a wirtualny od lipca 2024 r.¨
¨Możliwość zamiany lasu na fabrykę coraz bliżej¨
¨Za droższe opakowania zapłacą klienci¨
¨RPO bierze w obronę 70- letnich frankowiczów¨

Więcej poniżej.

Poniedziałkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Bez zwrotu kamienic¨. Senat w piątek poprawił uchwalone wcześniej przez Sejm przepisy dotyczące zwrotu majątku przejętego przez państwo po II wojnie światowej. Ale to nie zadowoliło ani Izraela, ani diaspory żydowskiej w USA. Senatorowie co prawda uznali, że obywatele II RP i ich spadkobiercy mogą bezterminowo dochodzić swoich praw na drodze sądowej, jeśli wystąpią o to najdalej 90 dni od wejścia w życie przepisów. Dostaną jednak tylko kompensacje, a nie zwrot nieruchomości. Nie ma też szans na ogólną ustawę o restytucji mienia, na jaką zdobyły się wszystkie- poza Polską- kraje postkomunistycznej Europy- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨Rz¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście dodatku ¨Prawo co dnia¨¨Koniec ze zwrotami majątków¨. Postępowania w sprawie przejętych przez państwo nieruchomości nie będą umarzane, ale na ich podstawie da się uzyskać jedynie odszkodowanie. Senat niemal jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się) przegłosował nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego niezwykle ważną dla osób, których majątki zostały bezprawnie odebrane przez komunistyczne władze. Ustawa uchwalona przez Sejm zawierała niekonstytucyjny przepis, zgodnie z którym toczące się obecnie postępowania administracyjne o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych wydanych w okresie PRL miałyby ulegać umorzeniu z mocy prawa. Rozwiązanie to zostało zastąpione przepisem mówiącym, że jeśli postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej lub innej decyzji naruszającej prawo jest w toku w dacie wejścia w życie nowelizacji, a od wydania decyzji minęło 30 lat, to organ wprawdzie nie stwierdza nieważności decyzji, ale wydaje decyzję wskazującą, że decyzja nacjonalizacyjna została wydana z naruszeniem prawa. To zaś otwiera drogę do odszkodowania. Więcej- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.07.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje w innym miejscu: ¨Milionowe sankcje za trucie ziemi, wody i powietrza¨. Wyrzucanie śmieci do lasu może kosztować do 30 tys. zł. Sprawca będzie musiał po sobie posprzątać. Dzisiejsze kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku nie działają- uważa rząd i szykuje zmiany. Będzie drożej i surowiej. Zmiany mają być gotowe pod koniec roku. Co proponuje rząd? Otóż w wyroku skazującym za przestępstwo przeciwko środowisku obowiązkowa ma być nawiązka- 10 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kary więzienia nie uniknie natomiast sprawca m.in. niezgodnego z prawem składowania, usuwania, przetwarzania, odzysku, unieszkodliwianiu i transportu odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie zwierzęcym i roślinnym. Dziś grozi za to od trzech miesięcy do lat pięciu. Będzie surowiej, bo od roku do dziesięciu lat. Pojawić się ma też nowa administracyjna kara pieniężna- do 30 tys. zł- za szkodzenie środowisku. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.07.2021.).

¨Życie Regionów¨ w ¨Rz¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Zmiany klimatu: Polska nie jest bezpieczną wyspą¨. Klimatolodzy nie mają wątpliwości: globalne ocieplenie będzie oznaczać rosnącą liczbę gwałtownych zjawisk pogodowych i katastrof naturalnych, suszy, powodzi, huraganów. Z przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń raportu ¨Mapa ryzyka Polaków¨ wynika, że świadomość zagrożenia w naszym kraju rośnie. ¨Mapa¨ pokazuje, czego najbardziej boimy się i jakie negatywne zdarzenia uważamy za najbardziej prawdopodobne w swoim życiu. W pierwszej dziesiątce znalazły się też obawa o ocieplenie klimatu oraz silne wiatry i huragany. Z raportu wynika ponadto, że w ostatnim roku spadł odsetek osób uważających, że zmiany klimatu ich nie dotyczą. Tymczasem jak mówią urbaniści i architekci, na miastach mści się panująca w nich do niedawna moda na betonowanie rynków, ulic, terenów zielonych i rekreacyjnych. Sprzyja to gromadzeniu się wody, utrudnia jej wsiąkanie w glebę i odpływ do rzek. Zalewanie ulic i budynków stanie się codziennością do czasu, aż odkopiemy stare systemy melioracyjne lub zbudujemy je od zera. Już teraz buduje się wewnętrzne systemy retencji i dystrybucji wody deszczowej na terenach nowo budowanych zespołów budynków, ale to nie wystarczy- mówi w tekście jeden z architektów. Miasta decydują się też coraz bardziej na pozostawienie niezagospodarowanych nieużytków miejskich, które w razie potrzeby służą do zbierania i odprowadzania nadmiaru wody. Powstają zbiorniki retencyjne. Miasta przestają również kosić trawniki, bo łąki miejskie z jednej strony lepiej znoszą suszę, z drugiej- lepiej przyjmują nadmiary wody. Coraz częściej występujące powodzie błyskawiczne w miastach, to również efekt gęstej i nieprzemyślanej zabudowy- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.07.2021.).

¨Rz¨ zapowiada w innym miejscu: ¨Koniec z lockdownem w betonowym bloku¨. Koronawirus nasilił trend kupna i wynajmu nieruchomości na przedmieściach, które kuszą niższymi cenami. Ucieczkom z bloków sprzyja praca zdalna. Po pandemii będzie fala powrotów? Pandemia wypycha ludzi z dużych miast Niemiec na przedmieściu. 13 proc. respondentów badania jednego z tamtejszym portali, z miast powyżej 500 tys. mieszkańców planuje wyjazd w ciągu roku. 46 proc. ankietowanych, którzy myślą o krótkoterminowej przeprowadzce, mówi, że na decyzję wpłynęła pandemia. Trend jest widoczny także w innych światowych aglomeracjach. Nie ominął też Polski. Eksperci rynku nieruchomości przyznają, że rozgrzany jest w naszym kraju rynek działek. W maju zainteresowanie było 80 proc. wyższe r./r. W niektórych gminach ceny ziemi poszybowały o kilkadziesiąt procent- podaje serwis Nieruchomości- online.pl. To pierwszy taki come back domów i gruntów od 12 lat- zauważa ekspertka Polskiej Federacji Nieruchomości. Obawa przed kolejną falą pandemii sprawia, że chętniej kupujemy choćby kawałek ziemi, gdzie można czuć się bezpieczniej. Zyskują mieszkania na przedmieściach. RynekPierwotny.pl podaje, że w Krakowie średnia cena ofertowa mkw. lokali to ponad 10.5 tys. zł, w sąsiednich gminach- 6,8 tys. zł. W stolicy i pod miastem jest to ponad 11, i 7,3 tys. zł. W Łodzi 7,2 i 5,4 tys. zł, w Trójmieście ponad 9,8 i 8,2 tys. zł, w Poznaniu 8 i ok. 6 tys. zł, a we Wrocławiu 9,3 i 6,1 tys. zł za mkw. Różnica to ok. 30 proc., tylko w Trójmieście 17 proc. RynekPierwotny.pl podaje, że średnia cena domu deweloperskiego w obrębie innych metropolii to ponad 5,8 tys. zł za mkw., średnia całkowita 753 tys. zł dla całej Polskiej. Gros ofert jest poniżej tej kwoty. Za średnią cenę ok. 60- metrowego lokalu w metropoliach znajdziemy nowy, ok. 100- metrowy dom pod miastem. O tym, czy centra miast się obronią, więcej szczegółów- na 13 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.07.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Przepisy dotyczące czynszów w galeriach już obowiązują¨. Do 6 sierpnia najemcy mają czas na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli dotyczącego przedłużenia umowy najmu w centrum handlowym. Wynika tak z noweli ustawy antycovidowej, która weszła w życie w miniony piątek. Nowelizacja wprowadza m.in. 80- proc. obniżki czynszów dla najemców w galeriach handlowych na czas lockdownu i 50- proc. obniżki przez trzy miesiące pod zniesieniu ograniczeń. Obniżki czynszów nie będą przy tym działać wstecz. Należności za poprzednie lockdowny nie będą zatem ponownie przeliczane. Bonifikaty będą dotyczyć wszystkich świadczeń z tytułu używania powierzchni handlowej. Nie tylko czynszów, ale i kosztów wspólnych- czytamy. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.07.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Prosument zbiorowy od 2022 r., a wirtualny od lipca 2024 r.¨. W sprawie systemu rozliczeń prosumenckich oraz prosumenta zbiorowego i wirtualnego zapadł kompromis. Wirtualny ma wejść w życie najpóźniej, bo budzi największe wątpliwości, m.in. Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie noweli prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii proponowało likwidację systemu opustowego i zastąpienie go- w przyszłym roku- systemem sprzedażowym. Do resortu wpłynęło ponad 1000 uwag do tego projektu. Jednocześnie na początku lipca Jadwiga Emilewicz złożyła w Sejmie (wraz z grupą posłów PiS) projekt noweli ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw. Zakładał on wprowadzenie do polskiego prawa regulacji dotyczących prosumenta zbiorowego i wirtualnego oraz zastąpienie obecnego systemu opustowego netmeteringiem 1: 1 i obłożenie prosumentów opłatą dystrybucyjną z 15- proc. rabatem. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.07.2021.)

¨DGP¨ zauważa też: ¨Możliwość zamiany lasu na fabrykę coraz bliżej¨. Sejm odrzucił poprawki wniesione do kontrowersyjnej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Jedyna zmiana w stosunku do pierwotnej treści projektu polegała na wprowadzeniu zapisu, że umowa zamiany nie może być zawarta bez uzyskania pozytywnej opinii komisji sejmowej. Ustawa zakłada możliwość zamiany gruntów będących w gestii Lasów Państwowych na cele inwestycyjne. Przepisy od początku budzą wątpliwości nie tylko ze względu na materię, którą regulują, ale również tryb ich procedowania- odnotowano. Szczegóły- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.07.2021.).

¨DGP¨ w innym miejscu zamieszcza tekst: ¨Za droższe opakowania zapłacą klienci¨. Nawet 2- 3 mld zł rocznie może kosztować wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. W projekcie ustawy stawki mają być wyższe niż podane w założeniach. Resort klimatu zapowiada, że do końca lipca powinniśmy poznać projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która od 2023 r. ma wdrożyć unijne regulacje w tej sprawie. Chodzi o odpowiedzialność za wprowadzane na rynek opakowania i stworzenie mechanizmu finansującego gospodarkę odpadami opakowaniowymi- czytamy w ramach wstępu. Całość- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.07.2021.).

¨Gazeta Wyborcza¨ w dodatku ¨Ekonomia+¨ zamieszcza tekst: ¨RPO bierze w obronę 70- letnich frankowiczów¨. Zlicytowano im mieszkanie, ale pandemia uratowała ich przed eksmisją. Do Sądu Najwyższego trafiła skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 70- letniego małżeństwa frankowiczów. Ich kredyt we franku szwajcarskim opiewał na prawie 500 tys. zł, teraz ich dług to ponad 1,6 mln zł. Mieszkanie przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie, jeszcze kilka lat temu należące do Janiny i Andrzeja, mieści się na parterze. Okna wychodzą na ogródek, ale Janina już tam nie zagląda. Szyby w oknach wybito tyle razy butelkami i kamieniami, że przestała sprzątać szkło spomiędzy witryn. Od kilku lat małżeństwo żżyje na kartonach. Janina i Andrzej- frankowicze po siedemdziesiątce- stali się bezdomni, choć dzięki pandemii uniknęli eksmisji. Teraz nadzieję dał im Rzecznik Praw Obywatelskich… Całość tekstu- na czwartej i piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 26.07.2021.).

Zobacz również