Poniedziałek, 26 kwietnia 2021

¨Rządowy przełom w opodatkowaniu silosów¨
¨Czy inne banki pójdą za PKO BP?¨
¨Czy Trybunał da znak do zmiany¨
¨Od poniedziałku 17 nowych branż z prawem do wsparcia¨
¨PKO BP wchodzi w ugody z frankowiczami¨
¨Warszawa wypadnie z Polskiej Strefy Inwestycji i zwolnienia z CIT¨
¨Podatek od nieruchomości firmowych: sprawy nie przesądził ani TK, ani NSA¨
¨TBS- y w dobrej kondycji¨
¨Zamiast lokaty ziemia¨
¨Mieszkania idą jak woda¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Rządowy przełom w opodatkowaniu silosów¨. Obiekty budowlane służące do składowania materiałów sypkich: zboże pasze itp., w praktyce mogą występować zarówno jako budynek, jak i budowla. NSA wydał przełomowy wyrok w sprawie podatku od nieruchomości od silosów. Orzeczenie porządkuje kryteria ich oceny jako budynków i jako budowli, co ma kolosalne znaczenie dla obciążeń podatkowych. Opisany w tekście spór zakończył się korzystnie dla spółki, bo NSA zdecydował się na korektę dotychczasowego podejścia do opodatkowania silosów. Nie miał wątpliwości, że skutki dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości społeczno- gospodarczej należy uwzględniać nie tylko podczas tworzenia prawa podatkowego, ale przede wszystkim jego stosowania. W indywidualnym przypadku po ustalenia przesłanki dotyczącej obiektu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego, należy więc zbadać, czy wykazuje wszystkie te elementy, które ustawodawca wskazał jako konstytuujące budynek. Jak tłumaczył w pisemnym uzasadnieniu sędzia NSA, nie można ograniczać tego procesu do eksponowania elementu funkcjonalnego, tj. jego przeznaczenia. Więcej szczegółów- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.04.2021.).

¨Rz¨ zastanawia się też: ¨Czy inne banki pójdą za PKO BP?¨. Lider polskiego sektora bankowego na przełomie maja i czerwca może wystartować z ofertą ugód dla frankowiczów. Pozostałe czołowe banki mające tego typu kredyty, jeśli do programu przystąpią, to znacznie później. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP zgodziło się na rozpoczęcie przez zarząd oferowania frankowiczom porozumień pozasądowych i na utworzenie funduszu wartego 6,7 mld zł, który pokryje straty wynikające z ugód i przewalutowań. Główne warunki zakładają przewalutowanie mieszkaniowego kredytu frankowego po kursie z dnia zaciągnięcia (co eliminuje dla klienta ryzyko walutowe i zmniejsza dług w złotych narosły po umocnieniu franka) oraz potraktowanie tego kredytu tak, jakby od początku był złotowy. Wpływ na warunki ugód mogą mieć uchwały Sądu Najwyższego i TSUE w sprawach frankowych, które mają zostać przedstawione w najbliższych trzech tygodniach. PKO BP ma nieco ponad 20 proc. udziału w polskim rynku hipotek frankowych. Głowne banki frankowe, takie jak Millenium, mBank, Santander i BNP Paribas, mają w sumie 43 proc. udziału. Ich walne zgromadzenia już się odbyły, ale nad programem ugód nawet nie głosowano. Jak dalej czytamy, decyzja PKO BP w sprawie wejścia na ścieżkę ugód z kredytobiorcami frankowymi nie będzie miała wpływu na potencjalne decyzje sceptycznych i niezdecydowanych banków. Więcej- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.04.2021.).

Dodatek ¨Podatki i księgowość¨ w ¨Rz¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Czy Trybunał da znak do zmiany¨. Sam fakt posiadania gruntów, budynków lub budowli przez przedsiębiorcę nie może automatycznie przesądzać o ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na potrzeby podatku od nieruchomości. W wydanym wyroku Trybunał Konstytucyjny ocenił po raz kolejny zgodność z konstytucją określonego rozumienia regulacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierającej definicję gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest ona na tyle ważna, że bezpośrednio wpływa na stawkę podatku lub powstanie obowiązku podatkowego. TK stwierdził w orzeczeniu, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z konstytucją. Sentencja wyroku zasługuje na aprobatę. Dzięki niej organy podatkowe i sądy administracyjne nie będą mogły automatycznie uznawać gruntu, budynku i budowli za związany z działalnością gospodarczą tylko z tego powodu, że znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorcy. Samo uzasadnienie wyroku pozostawia jednak wiele do życzenia. Trybunał nie zdecydował się na wskazanie chociażby przykładowych przesłanek, które powinny na zakwalifikowanie danego gruntu, budynku lub budowli do przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością gospodarczą. Pojawia się przy tym zasadnicza wątpliwość, w jaki sposób ustalić, czy dany grunt, budynek lub budowla potencjalnie mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności. Więcej- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 26.04.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje natomiast: ¨Od poniedziałku 17 nowych branż z prawem do wsparcia¨. Prawo do ulg w ZUS, dotacji czy postojowego mają przedsiębiorcy z 63 branż. Większość z nich może uzyskać wsparcie pięciokrotnie- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨ – 26.04.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje również: ¨PKO BP wchodzi w ugody z frankowiczami¨. Skarb Państwa chciał poczekać na rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym i TSUE, ale ostatecznie poparł program konwersji kredytów. Akcjonariusze PKO BP zgodzili się na utworzenie przez największy polski bank funduszu na pokrycie kosztów ugód z klientami spłacającymi walutowe kredyty hipoteczne. Oznacza to akceptację programu zaproponowanego pod koniec ubiegłego roku przez szefa KNF. Więcej- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 26.04.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Warszawa wypadnie z Polskiej Strefy Inwestycji i zwolnienia z CIT¨. Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022- 2027. Nie dostaną jej firmy inwestujące w stolicy. Dziewięć regionów zyska na zmianach- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.04.2021.).

W kolejnym dodatku ¨DGP¨¨Rachunkowość i Audyt¨ zamieszcza również tekst: ¨Podatek od nieruchomości firmowych: sprawy nie przesądził ani TK, ani NSA¨. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego nie rozwiał wszystkich wątpliwości dotyczących opodatkowania nieruchomości firmowych. TK stwierdził, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który nakłada na właściciela (posiadacza) gruntu, budynku lub budowli podatek według najwyższej stawki, właściwej dla działalności gospodarczej, tylko z tego powodu, że właściciel jet przedsiębiorcą, jest niezgodny z konstytucją. Chociaż wyrok zapadł w sprawie dotyczącej opodatkowania nieruchomości należących do osoby fizycznej, to teraz powstał spór o jego interpretację i skutki dla podatników i gmin- w sentencji i uzasadnieniu jest bowiem mowa o ¨przedsiębiorcach lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą¨. Po orzeczeniu TK zapadł też już pierwszy wyrok NSA, w którym stwierdzono, że samo posiadanie nieruchomości przez osobę prawną nie przekłada się automatycznie na najwyższą stawkę podatku od nieruchomości. Orzeczenie dotyczyło jednak specyficznej osoby prawnej- agencji rządowej. Już dziś można powiedzieć, że to nie będzie ostatni wyrok w sprawie opodatkowania nieruchomości wykorzystywanych do działalności. Szczegóły dla zainteresowanych- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.04.2021.).

¨DGP¨ na komercyjnej stronie ¨Strefa Gospodarki¨ zauważa natomiast: ¨TBS- y w dobrej kondycji¨. Mieszkania na wynajem oferowane przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, powstają w Polsce od ponad 20 lat. Do tej pory oddano do użytku już ponad 80 tys. tego typu lokali. To dobra alternatywa dla znacznej liczby Polaków. Obecnie dzięki korzystnym warunkom jakie oferują TBS- y, dynamicznie rośnie oferta mieszkań na wynajem z możliwością wykupu. ¨DGP¨ prezentując w tekście doroczny Ogólnopolski Ranking TBS- ów, postanowił bliżej przyjrzeć się ich pracy. Przy końcowej weryfikacji brano pod uwagę szereg zmiennych, od danych finansowych, poprzez ocenę inwestycji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu po aktywność na polu CSR. Lektura dla zainteresowanych- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 26.04.2021.).

¨Gazeta Wyborcza¨ w dodatku ¨Ekonomia+¨ odnotowuje natomiast: ¨Zamiast lokaty ziemia¨. W lutym tego roku serwis Otodom odnotował aż o 71 proc. większy ruch w kategorii działek na sprzedaż. Działki rekreacyjne wyszukiwane były w tym czasie aż o 99 proc. częściej niż przed rokiem. To zainteresowanie wynika z jednej strony ze zmian, jakie poczyniła pandemia- poszukujemy większych przestrzeni i skrawka ziemi do odpoczynku, z drugiej- chęci ulokowania kapitału- gotówki w bankach nie opłaca się trzymać. A lokować w działkach, i owszem. Stąd gigantyczne ceny działek pod zabudowę i rekreacyjnych niemal w całej Polsce. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 26.04.2021.).

¨Kurier Szczeciński¨ zauważa: ¨Mieszkania idą jak woda¨. Choć ceny pną się do góry, sprzedaż mieszkań nadal rośnie. Nadmorscy deweloperzy, podobnie jak ich koledzy z innych rejonów Pomorza Zachodniego zacierają ręce. Pandemia i lockdown tylko przez chwilę odbiły się na nich niekorzystnie. Ogromny powód do zainteresowania mają zarówno firmy, jak właściciele biur pośrednictwa i sprzedaży nieruchomości. Obserwatorzy rynku są zdania, że hossa utrzyma się przez cały rok. Przekłada się to rzecz jasna na ceny. Więcej o dynamicznej sytuacji kołobrzeskiego rynku mieszkań- na pierwszej i trzeciej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 26.04.2021.).

Zobacz również