Poniedziałek, 25 września 2017

Coraz trudniej o nowe gotowe mieszkanie, Rzeczpospolita
Bez pieniędzy za huk samolotów nad domami, Rzeczpospolita
Hotelowy biznes deweloperów mieszkaniowych, Rzeczpospolita
Najem bezpieczny, lecz trudno dostępny, Rzeczpospolita
Bank ziemi dostanie wykazy działek, Rzeczpospolita
Nie każde sąsiedztwo dobre dla warunków zabudowy, Rzeczpospolita
Gmina zapewni dach nad głową kredytobiorcy, Rzeczpospolita
Czynsz <<Mieszkania plus>> ponad trzy razy tańszy do rynkowego, Dziennik Gazeta Prawna
Sukces frankowiczów w Luksemburgu, Dziennik Gazeta Prawna
Mieszkanie, dom, wyposażenie, Gazeta Wyborcza
100 tysięcy nowych mieszkań w rok, Gazeta Wyborcza

Więcej poniżej.

 

Poniedziałkowa "Rzeczpospolita" w dodatku "Nieruchomości mieszkaniowe" odnotowuje: "Coraz trudniej o nowe gotowe mieszkanie". Na sześciu największych rynkach, czyli w Warszawie, Krakowie, Trójmieście,Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi deweloperzy oferują 52 tys. mieszkań. Pomimo że od 2012 r. liczba wprowadzanych do oferty lokali podwoiła się, to na większości rynków dostępnych ich jest coraz mniej. Od kilku lat spada też liczba mieszkań oferowanych na osiedlach, które mają pozwolenie na użytkowanie. Jak podaje Reas, w warszawskiej ofercie deweloperów jest dziś 1,9 tys. gotowych mieszkań. To ok. 10 proc. całej podaży. Dynamicznie rosnący popyt pozwolił deweloperom znacznie skrócić czas sprzedaży. Statystyczna inwestycja w stolicy sprzedaje się mniej więcej w sześć kwartałów, czyli jeszcze przed zakończeniem budowy. Lokale są na ogół wyprzedawane na wczesnym etapie budowy także dlatego, że kupujący mają większe zaufanie do deweloperów. Rynek jest znacznie dojrzalszy. Łatwiej jest skontrolować firmę i inwestycję, choćby ze względu na wprowadzone regulacje prokonsumenckie. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.09.2017.).

 

"Nieruchomości…" w "Rz" zauważają też: "Bez pieniędzy za huk samolotów nad domami". Właściciele nieruchomości w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska mogą ubiegać się o odszkodowania. W wielu wypadkach pozbawiono ich tej możliwości. Dla mieszkańców gminy Baranów budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wcale nie musi oznaczać, że manna poleci z nieba. Niektórym pogorszy się komfort życia, a i wartość części nieruchomości spadnie. Dużo na ten temat wiedzą już mieszkańcy Pyrzowic koło Katowic, Balic pod Krakowem czy Warszawy. Od lat walczą o odszkodowania od lotnisk. Chcą pieniędzy za spadek wartości ich nieruchomości oraz na poprawę akustyki mieszkań i domów. Zarządzający lotniskami wcale tak chętnie nie sypią groszem, twierdząc, że dwuletni termin na wnoszenie roszczeń już minął. Mieszkańcy idą więc ze swoimi roszczeniami do sądów. Sprawy ciągną się latami i nie zawsze mają dla nich dobry finał- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.09.2017.).

 

"Nieruchomości…" informują również: "Hotelowy biznes deweloperów mieszkaniowych". Atal to kolejny deweloper mieszkaniowy, który postanowił zdywersyfikować działalność, wchodząc w segment aparthoteli. Obecna w siedmiu aglomeracjach spółka nie tylko buduje aparthotel nad polskim morzem, ale nie zamierza oddawać zarządzania nim w ręce zewnętrznego operatora. Segment aparthotelowy firma postanowiła rozwijać ze względu na turystyczną atrakcyjność Trójmiasta. Na tego rodzaju działalność mocno postawiło także J.W. Construction. Budując lokale aparthotelowe spółka idzie dwutorowo: zarządza pewną częścią apartamentów, inna pula ma zewnętrznych operatorów. J.W. Construction zawiera z nabywcami lokali aparthotelowych umowy gwarantujące w ciągu pięciu lat stopę zwrotu w wysokości 5 proc. w skali roku- czytamy na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" w "Rz" odnotowuje: "Najem bezpieczny, lecz trudno dostępny". Notariusze nie chcą za 13,5 zł podpisywać aktów najmu okazjonalnego. Od 11 września z podpisaniem aktu notarialnego najmu okazjonalnego i wprowadzanego właśnie najmu instytucjonalnego (gdy wynajmującym jest firma) można mieć problem. Notariusze przeważnie informują, że najbliższe wolne terminy będą dopiero w październiku lub zasłaniają się urlopem. Część proponuje podpisanie umowy według starych przepisów z taksą wynoszącą ok. 260 zł, choć nie jest jasne, czy mogą to robić. Najem okazjonalny pozwala łatwiej pozbyć się uciążliwego lokatora, który zalega z czynszem. Z drugiej strony zawarta z notariuszem umowa gwarantuje prawa lokatorom. Dlatego, nowelizując ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawodawca uznał, że najem okazjonalny i najem instytucjonalny powinny być dostępne dla każdego. Niestety, z tym dostępem bywa różnie. Nie wydano dotąd przepisów wykonawczych, na podstawie których notariusze mogliby sporządzać akty notarialne będące załącznikami do tego typu umów najmu. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Bank ziemi dostanie wykazy działek". Samorządy mogą przekazywać już wykazy z nieruchomościami państwowymi Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Od 11 września do 10 listopada miasta na prawach powiatu, starostwa, podmioty publiczne gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa mają przesłać KZN wykazy działek znajdujących się na terenie miast. Do 12 marca 2018 r. trzeba będzie też przesłać wykazy nieruchomości wiejskich. Procedura przesyłania wykazów będzie powtarzana co roku. KZN zainteresują tylko działki przeznaczone w miejscowych planach pod budownictwo mieszkaniowe. Do zasobu będą włączane nieruchomości przygotowane do inwestycji, a więc wymagające mniejszych nakładów, np. w uzbrojenia. Działki KZN będzie oddawało w użytkowanie podmiotom, które będą na nich budować mieszkania na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie+. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa również: "Nie każde sąsiedztwo dobre dla warunków zabudowy". Po pięciu latach od wybudowania domu nie podważy się już ważności pozwolenia. Warunki zabudowy będą obowiązywać dwa lata, a nie bezterminowo. W przyszłym roku inwestorów czekają kolejne zmiany. Mają one uprościć formalności budowlane. Chodzi o projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z uproszczeniami procesu inwestycyjno- budowlanego. Projekt przewiduje, że nie będzie wolno podważać ważności pozwolenia na budowę domu po upływie pięciu lub ośmiu lat, liczonych od daty załatwienia końcowych formalności. W pierwszym wypadku chodzi o inwestycje kończące się zawiadomieniem o zakończeniu budowy, a w drugim- pozwoleniem na użytkowanie. Projekt przygotowany przez resort infrastruktury i budownictwa wprowadza też zmiany w warunkach zabudowy. Będą obowiązywały tylko dwa lata. Dzisiaj są bezterminowe. Projekt doprecyzowuje również treść zasady dobrego sąsiedztwa. Dzięki niej ustala się, czy inwestycja nawiązuje do istniejącej zabudowy, czy nie. Projekt przewiduje, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie brał pod uwagę tylko działki bezpośrednio graniczące z nieruchomością, dla której inwestor stara się o warunki zabudowy. Projekt przewiduje również, że warunków zabudowy nie będzie można wykorzystywać do wielu inwestycji. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Gmina zapewni dach nad głową kredytobiorcy". Frankowicze, którzy stracili mieszkanie, mogą ubiegać się o lokal od gminy. Pod warunkiem, że mają niskie dochody. Minister infrastruktury i budownictwa odpowiedział na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich w sprawie zapewnienia ochrony przed bezdomnością osobom, które straciły mieszkanie, ponieważ nie są w stanie spłacą kredytu mieszkaniowego. W swoim piśmie minister budownictwa poinformował, że osoby, które utraciły tytuł prawny do posiadanej nieruchomości wskutek zmiany sytuacji materialnej, uniemożliwiającej spłatę kredytu hipotecznego, mają prawo do uzyskania lokalu na czas nieoznaczony od gminy. W tym celu powinny złożyć do niej wniosek. Z uprawnienia tego mogą skorzystać tylko osoby znajdujące się w trudnej sytuacji majątkowej i osiągające niskie dochody, których wysokość ustalają poszczególne gminy- czytamy także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.09.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje: "Czynsz <<Mieszkania plus>> ponad trzy razy tańszy do rynkowego". W Warszawie 13,43 zł, w Gdańsku 10,85 zł, a w Lublinie 9,70 zł- tyle będzie mógł wynieść maksymalny czynsz za mkw. w mieszkaniach wynajmowanych w ramach rządowego programu. Przekazany w piątek do konsultacji projekt rozporządzenia to ostatni element przepisów związanych z Krajowym Zasobem Nieruchomości, który będzie stanowił coś w rodzaju banku gruntów pod budowę mieszkań. Zarówno inwestorzy prywatni, jak i samorządy, chcąc skorzystać z tych działek, będą musieli zagwarantować, że czynsz w wybudowanych mieszkaniach nie przekroczy określonych kwot. Ich stawki wskaże właśnie wspomniane rozporządzenie. Określa ono różne progi: maksymalny czynsz dla najmu z opcją (czyli z możliwością wykupienia mieszkania na własność po 30 latach) oraz związaną z nią maksymalną ratą za mkw. powierzchni użytkowej, maksymalny czynsz bez opcji oraz maksymalną cenę za mkw. Kwoty zestawiono w tabeli podzielonej na województwa oraz miejscowości będące siedzibą wojewody. Zarówno najem z opcją wykupu, jak i bez niej ma być tańszy od cen rynkowych. Według danych GUS średnia cena najmu mkw. mieszkania w Warszawie na rynku komercyjnym wynosi 42 zł, a więc ponad trzykrotnie więcej, niż będzie kosztować w ramach programu "Mieszkanie plus". Szczegóły- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 25.09.2017.).

 

"DGP" informuje też: "Sukces frankowiczów w Luksemburgu". Wymóg zapisania warunku umownego w przypadku umów kredytowych prostym i zrozumiałym językiem obejmuje nie tylko czytelność przekazu w ujęciu gramatycznym, lecz także możliwość pojęcia konsekwencji płynących z zawarcia kontraktu przez kredytobiorcę. Uznał tak Trybunał Sprawiedliwości UE. Wskazał wyraźnie, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której wszelkie ryzyko walutowe obciąża słabszą stronę umowy, a jednocześnie ta silniejsza nie dba o udzielenie kompleksowej informacji o ryzyku. Więcej- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 25.09.2017.).

 

"Gazeta Wyborcza" w komercyjnej wkładce "Targi Nieruchomości" zamieszcza tekst: "Mieszkanie, dom, wyposażenie". W najbliższy weekend: 30 września i 1 października w Arenie Szczecin odbędzie się jubileuszowa 30. edycja Targów Nieruchomości i wyposażenia wnętrz- jesień 2017. Będzie to największa prezentacja oferty zachodniopomorskiego rynku nieruchomości skierowana do osób poszukujących mieszkań i domów ponad 100 wystawców. Jubileuszowa edycja standardem nie będzie się różniła od poprzedniej. Z okazji targów wielu wystawców przygotowało specjalne oferty i promocje dla nowych klientów. Zaprezentują się deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe i pośrednicy nieruchomości z ofertą nowych, gotowych i planowanych inwestycji mieszkaniowych oraz nieruchomości z rynku wtórnego, a także firmy oferujące budowę domów jednorodzinnych- czytamy na pierwszej stronie wkładki.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 25.09.2017.).

 

Niżej we wkładce "Gazety" czytamy: "100 tysięcy nowych mieszkań w rok". Mieszkanie Plus i nagrzany rynek mieszkaniowy nie studzą entuzjazmu deweloperów. Po raz pierwszy w historii polskiego rynku rozpoczęli oni budowę ponad 100 tys. mieszkań. GUS zanotował rekord także w kategorii liczby mieszkań oddanych do użytkowania, ich liczba przekroczyła 85,5 tys. lokali. 101 308 lokali mieszkalnych zaczęli budować w ostatnich 12 miesiącach deweloperzy w Polsce. To pierwszy w historii polskiego rynku przypadek, gdy przekroczona została bariera 100 tys. mieszkań. Liczba rozpoczynanych budów rośnie z kwartału na kwartał, a efektem tego są rekordy w innej kategorii danych GUS- lokali oddawanych do użytkowania. Z obliczeń wykonanych przez Home Brokera na podstawie danych opublikowanych przez GUS wynika, że w okresie wrzesień 2016- sierpień 2017 budujący mieszkania przeznaczone na sprzedaż i wynajem oddali do użytkowania 85 541 lokali, o 10,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Nie spada też aktywność deweloperów na polu pozyskiwania pozwoleń na kolejne budowy. W ostatnim roku liczba nowych pozwoleń przekroczyła 127 tys., co oznacza wzrost o ponad 24 proc. rok do roku. Więcej szczegółów- także na pierwszej stronie wkładki.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 25.09.2017.).

 

Zobacz również