Poniedziałek, 25 styczeń 2021

¨Procesy frankowiczów przyspieszą¨
¨Zbliża się przełom w procesach o kredyty frankowe¨
¨Coraz bliżej do rekompensat za smog¨
¨Za odpady z biurowców stawki powinny być wyższe¨
¨Spadkowe mieszkanie bez daniny¨
¨Spotkania na szczycie branży budowlanej¨
¨Duże zmiany w Izbie Finansowej NSA¨
¨Wspólnota nie może odłączyć wody dłużnikowi¨
¨Na program <> jest jeszcze 100 mld zł. Bez wymiany kopciuchów, smogu się nie pozbędziemy¨

Więcej poniżej.

Poniedziałkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Procesy frankowiczów przyspieszą¨. Jeszcze w tym tygodniu do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego trafią pytania prawne, na które odpowiedź rozwieje wątpliwości w sprawie kredytów  frankowych. Jak ustaliła ¨Rz¨ pytania prawne w Izbie Cywilnej złoży Małgorzata Manowska, pierwsza prezes SN. Niektóre pytania sformułowane są wariantowo, tak by prowadziły do kompleksowej odpowiedzi SN na pojawiające się w procesach frankowiczów problemy prawne. Gdy 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie małżeństwa Dziubaków uznał, że bank zastosował w umowie z nimi klauzule niedozwolone, do polskich sądów wpłynęło łącznie 35 tys. pozwów. Klienci banków domagają się unieważnienia umów kredytowych indeksowanych w obcej walucie, w których banki nie informowały ich o ryzyku walutowym. Szacuje się, że takich umów zawierających niedozwolone klauzule mogło zostać zawartych nawet 700 tys.- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania.  ¨Rz¨ wraca do sprawy w obszernym tekście: ¨Zbliża się przełom w procesach o kredyty frankowe¨. SN rozstrzygnie wątpliwości dotyczące unieważniania niekorzystnych umów z bankami. Wniosek będzie zawierał kilka pytań dotyczących całego spektrum zagadnień frankowych. Poczynając od skutków prawnych stwierdzenia, że w umowie kredytowej są niedozwolone (abuzywne) postanowienia umowne. Poza tym, jaki wpływ obecność takich klauzul ma na ważność całej umowy, czy ewentualnie można zamiast postanowień niedozwolonych wprowadzić inne. Kolejne problemy do rozstrzygnięcia to zasady rozliczeń stron umowy kredytowej, gdy sąd dochodzi do wniosku, że umowa jest nieważna lub bezskuteczna- czytamy. Więcej- na 10 stronie głównego wydania. Temat rozwiązania kwestii problemów wokół spraw frankowych pojawi się także w rozmowie z I prezes SN, którą ¨Rz¨ zamieszcza na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.01.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje natomiast: ¨Coraz bliżej do rekompensat za smog¨. Już niedługo okaże się, czy prawo do oddychania czystym powietrzem pogrąży finansowo budżet państwa. Wkrótce Skarb Państwa może zostać zasypany pozwami o wypłatę odszkodowań za zły stan powietrza. Wszystko zależy od rozstrzygnięcia warszawskiego Sądu Apelacyjnego: 17 lutego wyda on wyrok w precedensowej sprawie aktorki Grażyny Wolszczak. Prawo do czystego powietrza trafiło również na wokandę SN. Sąd Okręgowy w Gliwicach postanowił zadać pytanie prawne, czy prawo do życia w czystym środowisku i oddychania powietrzem spełniającym standardy stanowi dobro osobiste. Były też pierwsze próby wniesienia pozwu zbiorowego. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.01.2021.).

¨Życie regionów¨ w ¨Rz¨ zauważa z kolei: ¨Za odpady z biurowców stawki powinny być wyższe¨. Samorządy chwalą powrót możliwości segregacji na trzy worki. Nie chcą indywidualnego rozliczania odpadów w blokach, bowiem jest ono kosztowne. Związek Miast Polskich zaopiniował propozycje Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska dotyczące zmian w gospodarce komunalnej odpadami. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według samorządowców projekt nie rozwiązuje jednego z największych obecnych problemów, jakim jest odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych. Związkowi podoba się propozycja podwyżki maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mają zostać podniesione z 6,5 do 23 zł. Ale zdaniem samorządowców wciąż będą one za niskie. ZMP krytykuje propozycje dotyczące indywidualnej odpowiedzialności za brak segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych. Według niego za idealistyczne należy uznać podejście resortu, że mieszkańcy, którzy nie chcą obecnie podporządkować się obowiązkowej selektywnej zbiórce, karnie podejdą do obowiązku indywidualizacji wytwarzanych przez siebie odpadów. Według ZMP indywidualny odbiór odpadów z bloków podniesie koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty obsługi administracyjnej, co przełoży się na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.01.2021.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina: ¨Spadkowe mieszkanie bez daniny¨. Można szybko sprzedać odziedziczony lokal, jeśli podatnik ma ważny powód i kupi za to nową nieruchomość. Ulga mieszkaniowa to ratunek dla tych, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jeśli odziedziczą lokal w spadku po dalszych krewnych, także mogą uniknąć daniny. Mogą skorzystać z ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nie są właścicielami innej nieruchomości lub nie przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nie są najemcami innej nieruchomości, będą mieszkać w danej nieruchomości, będąc zameldowanym na pobyt stały oraz nie dokonają jej zbycia przez pięć lat.  Czy można sprzedać taki lokal przed upływem 5 lat, nie tracąc prawa do ulgi? Tak. W omawianej sprawie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zbycie mieszkania- przy zachowaniu prawa do ulgi- może nastąpić wyłącznie w sytuacji ¨uzasadnionej konieczności¨ zmiany warunków lub miejsca zamieszkania. Co to jest uzasadniona konieczność i jak skorzystać ze zwolnienia- o tym szczegółowo na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.01.2021.).

¨Rz¨ także krótko: na tle Europy Polska odnotowała drugi najwyższy wzrost cen transakcyjnych mieszkań w III kw. 2020 r. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, ceny najszybciej rosły w Luksemburgu, wolniej m.in. na Słowacji i w Niemczech. Po trzech kwartałach popyt koncentruje się w sześciu największych miastach wojewódzkich poza Warszawą- czytamy na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.01.2021.).

¨Rz¨ informuje również: ¨Spotkania na szczycie branży budowlanej¨. Już 1 lutego startują Dni Budownictwa i Architektury. Rozpoczną się mocnym akcentem- od III Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4 FUTURE. Choć sytuacja związana z pandemią wywołuje wiele niepewności w gospodarce, to według wielu analiz i pytań do producentów materiałów budowlanych branża ma się dobrze, a dla wielu firm wręcz znakomicie. Jak długo będzie tak dobrze? Czy możemy spodziewać się tąpnięcia, czy też sektor wyjdzie z obecnej sytuacji obronną ręką? Na jakie rozwiązania, technologie i ulepszenia stawiać w tych ¨ciekawych¨ czasach? Czy warto inwestować w budownictwo? Eksperci odpowiedzą na te pytania 1 lutego, gdy wystartują Dni Budownictwa i Architektury (potrwają do 4 lutego). Więcej- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.01.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje natomiast ¨Duże zmiany w Izbie Finansowej NSA¨. Od początku roku skargi kasacyjne dotyczące podatków od spadków i darowizn oraz od nieruchomości rozstrzyga nowy III wydział orzeczniczy Izby Finansowej NSA. Celem zmian jest lepsza organizacja i przyspieszenie rozpatrywanych spraw, w tym m.in. podatkowych. Zmiany zaszły również w I wydziale Izby Finansowej. Rozstrzyga on teraz, tak jak dotychczas, sprawy z zakresu VAT, a także- to nowość- z zakresu akcyzy. Szczegóły dla zainteresowanych- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.01.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Wspólnota nie może odłączyć wody dłużnikowi¨. Wspólnota mieszkaniowa nie może samodzielnie podejmować decyzji o odłączeniu dostaw jakichkolwiek mediów do poszczególnych lokali. Stanowi to zarówno naruszenie zasad współżycia społecznego, jak i przekroczenie nadanych przez ustawodawcę wspólnocie uprawnień. Do takiego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Krakowie. To kolejny dowód na to, że wyciąganie odpowiedzialności wobec wspólnotowych dłużników jest trudne, Sprawa zaczęła się w marcu 2017 r., kiedy na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej przeprowadzono głosowanie nad odcięciem dopływu ciepłej wody do lokalu powódki. Uzasadnieniem takiego działania był fakt, że kobieta zalegała z opłatami, co powodowało w praktyce, że część kosztów ponoszonych przez mieszkańców dzieliło się na mniej osób, ergo- sąsiedzi kobiety musieli płacić więcej. Sąd okręgowy uwzględnił żądanie stwierdzenia nieważności uchwały. W swym uzasadnieniu wskazał m.in., że przedmiotem uchwał wspólnoty mieszkaniowej mogą być tylko sprawy dotyczące nieruchomości wspólnej. Ingerencja w sferę uprawnień właścicielskich poszczególnych członków jest więc niedozwolona. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.01.2021.).

¨Głos Szczeciński¨ zauważa: ¨Na program <<Czyste powietrze>> jest jeszcze 100 mld zł. Bez wymiany kopciuchów, smogu się nie pozbędziemy¨. Przez ostatnie 2,5 roku (od momentu powstania programu ¨Czyste powietrze¨) szczecinianie złożyli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 311 wniosków o dofinansowanie wymiany ¨kopciuchów¨ na ekologiczne źródła ciepła. Do tej pory wymieniono z tego programu jedynie 101 pieców. W gminach sąsiadujących (Gryfino, Stargard, Police i Goleniów) w tym samym czasie z rządowego programu wymieniono 878 źródeł ciepła. Dofinansowanie przyznane w ramach programu, pozwoliło na wymianę źródeł ciepła w 2579 gospodarstwach domowych w całym województwie. To kropla w morzu potrzeb- twierdzą aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego dodając, że w całym kraju z rządowego programu przez ostatnie 2,5 roku zrealizowano zaledwie 70 tys. inwestycji- czytamy na pierwszej i drugiej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 25.01.2021.).

Zobacz również