Poniedziałek, 25 październik 2021

Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 sfinansuje rekompensaty za rosnące ceny energii¨.
¨SN pozwala luzować terminy¨
¨Deweloper płaci odszkodowanie, a klient PIT¨
¨ING Bank Śląski uruchomi ugody frankowe¨
¨Niższe napięcie wokół cen prądu¨
¨Lepiej pomóc firmom niż dopuścić do przerwania produkcji¨
¨Darowizna bez VAT, jeśli nie prowadzi do konsumpcji¨
¨Nabycie przez spadkodawcę nie miało znaczenia¨
¨Stacje przekazu sygnału telefonii komórkowej są budowlami¨
¨Łatwiej będzie można prowadzić przetarg w internecie¨
¨Jednolite zasady dla platform wynajmu krótkoterminowego¨
¨Jak mądrze ogrzewać mieszkanie i płacić mniej?¨

Więcej poniżej.

Poniedziałkowa ¨Rzeczpospolita¨ informuje: ¨Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 sfinansuje rekompensaty za rosnące ceny energii¨. Rządowe wsparcie dla zagrożonych ubóstwem energetycznym gospodarstw domowych w związku z wysokimi cenami energii może wynieść od blisko 27 zł do ponad 73 zł miesięczne w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Takim wsparciem może być objętych nawet 2,6 mln gospodarstw domowych. Projekt może zostać opublikowany jeszcze dzisiaj. Znamy też źródło finansowania rekompensat. Z projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, do którego dotarła ¨Rz¨ wynika, że dodatek energetyczny przysługiwał będzie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli odbiorcy końcowemu energii elektrycznej, który ma dochody nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie 1 osobowym, bądź 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Proponowane limity wydatków z budżetu na lata 2022-2031 zwiększają się w każdym roku od poziomu ok. 1 477 mln zł. Maksymalnie do poziomu ok. 1 719 mln zł, co wiąże się przede wszystkim z prognozowanym wzrostem cen energii elektrycznej w latach 2020-2030. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych pochodzić będą z budżetu państwa oraz ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji. Tylko w tym roku przychody do budżetu z tego tytułu mogą wynieść ponad 20 mld zł.  Nowy system wsparcia bazuje już na istniejącym dodatku energetycznym, z którego jednak mogło skorzystać zaledwie blisko 240 tys. gospodarstw domowych- czytamy na łamach ¨Rzeczpospolitej¨.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.10.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje natomiast: ¨SN pozwala luzować terminy¨. Zakaz zmiany terminu przedawnienia przez czynność prawną nie stoi na przeszkodzie odroczeniu przez strony umową terminu spełnienia świadczenia, choćby stało się już wymagalne. W takim przypadku przedawnienie biegnie na nowo z upływem odroczonego terminu. To sedno piątkowej uchwały poszerzonego siedmioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się prokurator generalny. W takim przypadku przedawnienie biegnie na nowo z upływem odroczonego terminu. To sedno piątkowej uchwały poszerzonego siedmioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się prokurator generalny- odnotowuje ¨Rz¨.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 25.10.2021.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina w innym miejscu: ¨Deweloper płaci odszkodowanie, a klient PIT¨. Rekompensata od firmy, która oddała mieszkanie z blisko rocznym opóźnieniem, jest dla właściciela przychodem. W czasie pandemii część firm z sektora budowlanego miała problem z terminową realizacją umów. W efekcie konieczna była wypłata klientom odszkodowań. Okazuje się, że w wielu przypadkach osoba, która otrzymała rekompensatę od dewelopera, będzie musiała podzielić się nią z fiskusem. Przykładem może być podatnik, który miał podpisać umowę przenoszącą własność mieszkania na początku 2020 r., jednak termin realizacji inwestycji opóźnił się o dziewięć miesięcy. Podatnik otrzymał od dewelopera ponad 9 tys. zł odszkodowania, na początku zaś 2021 r. formularz PIT-11, w którym kwota ta wykazana została jako przychód z tytułu ¨inne źródła¨. Podstawą naliczenia rekompensaty był zapis z umowy deweloperskiej. Podatnik wystąpił o interpretację, by zyskać potwierdzenie, że świadczenie nie stanowi dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak jego stanowisko za nieprawidłowe. Stwierdził, że właścicielowi nie przysługuje zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W konsekwencji otrzymanie świadczenia skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł- czytamy na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.10.2021.).

¨Rz¨ informuje też: ¨ING Bank Śląski uruchomi ugody frankowe¨. To kolejny po PKO BP bank, który zaproponuje możliwość zawarcia ugód klientom mającym kredyty mieszkaniowe indeksowane kursem franka szwajcarskiego. ING Bank Śląski potwierdził, że od poniedziałku, 25 października, będzie oferował możliwość zamiany kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF na kredyt złotowy, tak jakby od momentu jego uruchomienia był on udzielony w polskiej walucie. To warunki zgodne z zasadami nakreślonymi przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Bank udostępni klientom możliwość złożenia wniosku o mediację poprzez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Proces ten będzie bezpłatny. Na początku roku ING BSK poinformował o zawiązaniu kolejnych rezerw na hipoteki frankowe, który wart jest niecałe 900 mln zł brutto (to tylko niewielka część, bo około 0,6 proc. jego portfela kredytów). Łącznie zawiązane rezerwy stanowią ponad 35 proc. frankowych kredytów. To powinno spowodować, że bank nie będzie ponosił już kosztów wynikających z objęcia ugodami hipotek frankowych odnotowano w ¨Rz¨.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.10.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Niższe napięcie wokół cen prądu¨. ¨DGP¨ poznał projekt dopłat do rachunków za energię elektryczną dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Maksymalne miesięczne kwoty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego wyniosą od 26,85 do 73,22 zł. Rząd chce przyjąć szybko projekt ustawy o dodatkach energetycznych dla najbiedniejszych rodzin przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak wynika z informacji ¨DGP¨, dopłata do gospodarstwa jednoosobowego ma wynieść 26,85 zł miesięcznie. Ponieważ dodatki będą przyznawane na pół roku, łącznie będzie to 161,10 zł. Dla gospodarstw dwu-, trzyosobowych kwota wzrośnie do 40,21 zł miesięcznie (241,62 zł na pół roku), a dla rodzin złożonych z czterech lub pięciu osób do 56,14 zł miesięcznie (338,4 zł na pół roku). Z kolei w przypadku gospodarstw liczących sześć osób lub więcej dodatek wyniesie 73,22 zł na miesiąc, czyli 439,32 zł w okresie półrocznym. W rządzie rodzą się też pomysły na pomoc dla firm. Nowy wiceszef resortu rozwoju Artur Soboń nie wyklucza, że mechanizm pomocowy dla części firm mógłby być wzorowany na tarczy antycovidowej- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ zamieszcza też obszerną rozmowę z Arturem Soboniem. W tekście ¨Lepiej pomóc firmom niż dopuścić do przerwania produkcji¨ czytamy: Nie wykluczam, że dobrym pomysłem dla części przemysłu byłaby pomoc, analogiczna jak covidowa, w zakresie dostaw gazu lub energii. Pełny tekst rozmowy- na trzeciej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.10.2021.).

¨DGP¨ informuje również w innym miejscu: ¨Darowizna bez VAT, jeśli nie prowadzi do konsumpcji¨. Jeżeli syn dostał od matki udziały w nieruchomości, ale matka prowadziła nadal na tej nieruchomości biznes i sprawowała nad nią władztwo ekonomiczne, to takie przekazanie nie  było opodatkowane- orzekł NSA. W omawianej sprawie organy podatkowe stały na stanowisku, że darowizna powinna być opodatkowana na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Nie ma tu zastosowania wyłączenie, ponieważ nie  była to darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Podatniczka uważała natomiast, że nie powinna płacić VAT od darowizny, bo mimo przekazania synowi udziałów w nieruchomości nie utraciła nad nią władztwa ekonomicznego. Również NSA uznał, że w sprawie nie ma zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.10.2021.).

Niżej w ¨DGP¨ czytamy: ¨Nabycie przez spadkodawcę nie miało znaczenia¨. Przed 2019 r. pięcioletni okres, po którym można sprzedać odziedziczone mieszkanie bez PIT, trzeba było liczyć dopiero od nabycia spadku, a nie od daty wybudowania lub nabycia nieruchomości przez spadkodawcę- orzekł WSA w Warszawie. Chodziło o kobietę, która odziedziczyła mieszkanie po tragicznie zmarłej matce. Z dnia na dzień spadły na nią długi ciążące na lokalu (40 tys. zł) oraz wobec firm pożyczkowych. Kobieta postanowiła więc szybko sprzedać mieszkanie i spłacić zadłużenie. Zrobiła to przed  upływem pięciu lat od nabycia spadku. Uważała, że przy wyliczaniu pięcioletniego terminu, po którym można sprzedać mieszkanie bez PIT, należy wziąć również pod uwagę okres posiadania lokalu przez spadkodawcę. Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak, że kobieta powinna zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży mieszkania, bo pięcioletni termin należy liczyć dopiero od daty nabycia spadku. Więcej szczegółów- także na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.10.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Stacje przekazu sygnału telefonii komórkowej  są budowlami¨. Stacje bazowe do bezprzewodowego przesyłu danych (tzw. BTS) nie są opodatkowane jako maszty, ale jako budowle sieciowe wraz z instalacjami i urządzeniami. Podatek jest więc należny od ich wartości- uznał NSA, powołując się m.in. na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r., z którego wynikało, że  jako budowle należy opodatkować obiekty wymienione  w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz w załącznikach do niego. Sąd zgodził się również z organami, że stacje BTS są opodatkowane jako całość techniczno- użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.10.2021.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Łatwiej będzie można prowadzić przetarg w internecie¨. Ruszył pilotaż modułu umożliwiającego prowadzenie przetargów i składanie ofert  na platformie e- Zamówienia. Za cztery miesiące ma być gotowy dla wszystkich. Już niebawem można spodziewać się pierwszych przetargów ogłaszanych i prowadzonych na platformie e- Zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych właśnie rozpoczął pilotaż modułu do składania ofert i wniosków. To najistotniejszy element całej platformy umożliwiający przeprowadzenie przetargu. Na początek będzie je prowadzić grupa 100 zamawiających z całej Polski wytypowanych przez UZP. Więcej- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.10.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Jednolite zasady dla platform wynajmu krótkoterminowego¨. W pierwszym kwartale przyszłego roku Komisja Europejska planuje przyjąć przepisy dotyczące platform pośredniczących w wynajmie krótkoterminowym (np. Airbnb i Booking.com). Unijni urzędnicy uważają, że platformy powinny być bardziej transparentne oraz dzielić się z organami publicznymi informacjami na temat użytkowników korzystających z tych serwisów. KE zastanawia się też nad przyjęciem mechanizmów zapewniających rejestrację wszystkich ofert zamieszczanych w serwisach- czytamy także na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.10.2021.).

¨Gazeta Wyborcza¨ w dodatku ¨Ekonomia plus¨ radzi natomiast: ¨Jak mądrze ogrzewać mieszkanie i płacić mniej?¨. Ceny gazu i prądu rosną, a ogrzewać mieszkanie trzeba. Jak to robić, żeby nie zbankrutować? Opłaty za czynsz i media to znacząca pozycja w miesięcznym budżecie. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli zapłacić więcej za ciepło w mieszkaniach. Ciepło stanowi udział ok. 80- 85proc. w bilansie energetycznym gospodarstwa domowego. Teraz mamy do czynienia z lawinowym wzrostem cen nośników energii elektrycznej, gazu, ale także węgla czy biomasy, w tym najbardziej popularnego peletu. Wzrosty cen surowców mają przełożenie na koszt ciepła sieciowego dostarczanego w miastach do budynków- czytamy. Więcej o sposobach na bardziej oszczędne ogrzewanie- na czwartej i piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 25.10.2021.).

Zobacz również