Poniedziałek, 27 marzec 2023

¨Wziąłeś dodatek na opał? Gmina sprawdzi, czy słusznie¨
¨Zrzutki bez podatku, nowe korzyści w najmie i ulgach¨
¨Inwestorzy pod ścianą¨
¨Agent może pytać o dane po latach¨
¨Dobre wyniki firm w 2022 r., ale inflacja wygrywa¨
¨Sejm uratuje zrzutki internetowe i wprowadzi ważne zmiany w PIT¨
¨Bez rzetelnej spowiedzi nie ma samooczyszczenia¨
¨Opłata za zrzut ścieków w umowie z firmą, a nie w uchwale rady gminy¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Wziąłeś dodatek na opał? Gmina sprawdzi, czy słusznie¨. Kontrolerzy weryfikują, czy wnioskujący o wsparcie podali w deklaracjach prawdziwe informacje. Dla niektórych Polaków ubiegających się o dodatek węglowy lub grzewczy (ten drugi na pellet, drewno, olej opałowy czy gaz) już zapukały osoby upoważnione przez gminy, by sprawdzić, czy dane w złożonych przez nich deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zawierają zgodne z prawdą informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu. Możliwość przeprowadzenia takiej kontroli przewiduje art. 2 ust. 15b ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W Gdyni przeprowadzono ponad 600 kontroli. Wykryto kilka nieprawidłowości wypełnionych deklaracji o źródłach ciepła, w tym nieodpowiednie wzory wniosków. Odnotowano też dwie potwierdzone próby wyłudzenia pieniędzy. W Bydgoszczy od listopada 2022 r. do lutego 2023 r. przeprowadzono ponad 1400 wywiadów środowiskowych. Niekiedy okazywało się, że gdy strażnicy przychodzili pod wskazany adres, był tam pustostan lub lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Kontroli poddawana jest również kwestia, czym mieszkańcy palą w piecach. W Warszawie od 1 stycznia do 1 marca 2023 r. strażnicy miejscy nałożyli 35 mandatów karnych związanych z paleniem śmieci, a 59 mandatów karnych otrzymali warszawiacy w związku z instalacją pieców. W Szczecinie kontrole jeszcze się nie rozpoczęły, ale mieszkańcy mogą się ich spodziewać w drugiej połowie 2023 r. Dodatek węglowy lub grzewczy przysługuje na jeden dom, w którym faktycznie się mieszka. Za poświadczenie nieprawdy i próbę wyłudzenia dodatku grozi od pół roku do ośmiu lat więzienia- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.03.2023.).

¨Prawo co dnia¨ niżej informuje: ¨Zrzutki bez podatku, nowe korzyści w najmie i ulgach¨. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych proponuje zmiany ważne dla podatników. Prace nad projektem uproszczeń dla przedsiębiorców w ustawie o VAT, tzw. SLIM VAT3 stały się dobrą okazją do poprawienia kilku innych przepisów. Chodzi o kontrowersyjne zmiany z tzw. ustawy deregulacyjnej. Wynika z niej, że darowizny od wielu osób muszą  być sumowane (począwszy od 1 lipca). Jeśli przekroczą pięcioletni limit (wyniesie 54 180 zł), będą opodatkowane. Jak zauważa ¨Rz¨, uderzy to w osoby, które dostaną pieniądze z dobroczynnych zbiórek. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn będą polegać na znacznym podwyższeniu kwot wolnych od podatku, przede wszystkim w rodzinie. Poprawka nie zawiera natomiast limitów kwoty wolnej  dla darowizn dokonywanych przez wielu darczyńców. Z tego wynika, że nowe przepisy nie przewidują opodatkowania beneficjentów dobroczynnych zbiórek. Następna nowość: dochody z funduszy inwestycyjnych będą mogły być kompensowane ze stratami. Korzyści ma też przynieść zmiana zasad rozliczania najmu przez małżonków. Teraz mają wspólny limit przychodów (100 tys. zł rocznie), po przekroczeniu którego trzeba zapłacić wyższy zryczałtowany podatek. Po zmianach każdy z małżonków będzie miał swój własny limit. Więcej szczegółów- także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.03.2023.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Inwestorzy pod ścianą¨. Gminy będą miały więcej narzędzi do wyciągania od deweloperów pieniędzy. Miasta i gminy często warunkują utworzenie przejścia dla pieszych, sygnalizacji świetlnej czy fragmentu drogi publicznej  dofinansowaniem przez dewelopera. Niektóre żądają również przekazania środków na zrealizowanie inwestycji drogowej. Wprawdzie ma to oparcie w przepisach ustawy o drogach publicznych, to art. 16 ust 1 ustawy jest często nadużywany i stosowany tam, gdzie nie ma ku temu podstaw. A tak jest, gdy droga istnieje, a miasto, choć utrzymywanie dróg to jego zadanie, przerzuca np. remont na inwestora. Jak mówią eksperci, ze strony rządu nie ma woli, by tę kwestię jasno uregulować, tak by przed nabyciem nieruchomości inwestor wiedział, z jakimi żądaniami ze strony miasta może się spotkać. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że planowane zmiany mogą ten problem jeszcze pogłębić. W opinii ekspertów dodatkowe narzędzie do eskalowania swoich żądań wobec inwestora da gminom nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewiduje ona, że inwestor będzie mógł wystąpić do gminy o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI) oraz tzw. inwestycję uzupełniającą, pod warunkiem że rada gminy i mieszkańcy mu to ZPI zatwierdzą. Warunkiem jego uchwalenia będzie też zawarcie z gminą umowy urbanistycznej, w które zostanie określone, jakie konkretnie świadczenie inwestor będzie zobowiązany spełnić na rzecz gminy. Wachlarz możliwości będzie w zasadzie nieograniczony. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.03.2023.).

¨Prawo co dnia¨ informuje w innym miejscu: ¨Agent może pytać o dane po latach¨. Przedawnienie roszczenia agenta o zapłatę prowizji nie powoduje, że nie ma tzw. roszczenia informacyjnego wobec zleceniodawcy. To sedno wyroku Sądu Najwyższego, ważnego dla branż kooperujących z agentami. Spółka z o.o. wytoczyła  bankowi sprawę, żądając nakazania mu złożenia oświadczenia o należnej jej prowizji z umowy agencyjnej za 16 lat współpracy oraz udostępnienia informacji potrzebnych do ustalenia, czy wysokość należnej prowizji wyliczono prawidłowo. W omawianej sprawie SN orzekł m.in., że możliwość uzyskania danych ma chronić interesy agenta. Zawiera też element prewencji przed nieprawidłowościami w rozliczeniach między stronami umowy agencyjnej. A czasem pozwala na wyeliminowanie niedopłaty. Więcej dla zainteresowanych- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 27.03.2023.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Dobre wyniki firm w 2022 r., ale inflacja wygrywa¨. Spółki z branży paliwowej, budowlanej, sprzedające artykuły konsumentom, a także niektóre banki, wypracowały w 2022 r. najlepsze w historii lub bliskie historycznym rekordom wyniki finansowe. Jednak rosnące koszty, wyższe stopy procentowe i pogarszające się nastroje konsumentów sprawiły, że przychody i zyski rosną na ogół wolniej od inflacji. Historyczne wyniki w zeszłym roku zanotowały firmy działające w sektorze paliwowym. Rekordzistą w skali krajowej był PKN Orlen (278,5 mld przychodów, 35,3 mld zł zysk netto), który w zeszłym roku przejął swoich konkurentów ? Lotos i PGNiG. Jedną z grup przedsiębiorstw, które w 2022 r. zanotowały poprawę wyników finansowych, były firmy budowlane. Rekordowe niemal 10 mld zł przychodów zanotował największy w branży Budimex. Spółka wypracowała także ponad 0,5 mld zł zysku netto. Zysk w zeszłym roku podwoił Torpol, zarabiając 184 mln zł, a ponad 30 mln zł zysku netto zanotował Mostostal Zabrze. Dla Torpolu to najlepszy poziom w historii, Mostostal lepsze wyniki po raz ostatni zanotował w poprzedniej dekadzie. Firmom budowlanym sprzyjało m.in. wejście w fazę realizacji kontraktów, które zawarły w poprzednich latach. W tym roku szansą na utrzymanie wysokich zysków są m.in. spadające ceny surowców, co powinno korzystnie wpłynąć na poziom kosztów. Ani poprzedni rok, ani początek nowego nie są udane dla banków. W 2022 r. zyski w branży obniżyły uchwalone przez Sejm wakacje kredytowe dla osób zadłużonych w złotych na cele mieszkaniowe. Na początku 2023 r. na pierwszy plan wybijają się pogłębiające się kłopoty z kredytami frankowymi i duży niepokój w branży wywołany problemami amerykańskich i europejskich banków. Jednak wyniki finansowe krajowych instytucji są czynnikiem sugerującym, że na poziomie krajowym sytuacja jest stabilna. Biorąc pod uwagę jedynie wyniki IV kw., banki wróciły do grona najbardziej zyskownych firm giełdowych. Niektóre zanotowały także rekordowe zyski w całym roku ? np. ING BSK zarobił 2,3 mld zł, a Bank Handlowy miał 1,55 mld zł zysku netto- czytamy na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.03.2023.).   

¨DGP¨ informuje obszernie w innym miejscu: ¨Sejm uratuje zrzutki internetowe i wprowadzi ważne zmiany w PIT¨. Nie będzie limitów zbiorczych zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, a małżonkowie będą stosować 8,5-proc. stawkę ryczałtu przy najmie prywatnym do kwoty przychodów 200 tys. zł, a nie jak jest obecnie do 100 tys. zł. Dziadkowie będą mogli rozliczyć ulgę rehabilitacyjną na niepełnosprawne dziecko, a rodzice, którzy wychowują takie dziecko, będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od wysokości zarobków. W życie mają też wejść zmiany będące częścią Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. O kolejny rok przesunie się obowiązek przesyłania JPK_PIT i JPK_CIT. Takie poprawki wprowadziła w ubiegłym tygodniu sejmowa komisja finansów publicznych do projektu zwanego potocznie SLIM VAT 3. Zgłosiła je wiceprzewodnicząca komisji Ewa Szymańska (PiS). Teraz projekt zmian wraz z poprawkami trafi do II czytania w Sejmie. Posłowie zajmą się nowelizacją już na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 12 kwietnia br. Znamy szczegóły wniesionych poprawek. Przede wszystkim jednak ustawa SLIM VAT 3 ma wejść w życie nie 1 kwietnia br. (jak zakładano), lecz 1 lipca br. Dzięki jednej ze zmian nadal nieopodatkowane będą zrzutki internetowe. Podwyższone zostaną bowiem limity zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla jednej osoby w okresie pięcioletnim. Korzystne zmiany mają także nastąpić w opodatkowaniu najmu prywatnego. Małżonkowie będą stosować 12,5-proc. ryczałt dopiero po przekroczeniu przychodów w kwocie 200 tys. zł, a nie 100 tys. zł, jak jest obecnie. Od początku 2023 r. najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie można już stosować zasad ogólnych, tj. skali podatkowej. Oznacza to, że podatnik nie może już odliczać kosztów. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.03.2023.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Bez rzetelnej spowiedzi nie ma samooczyszczenia¨. Zanim firma wykaże samooczyszczenie, by móc wystartować w przetargu, wpierw musi się drobiazgowo wyspowiadać ze wcześniejszych przewinień. Tylko szczegółowe wyjaśnienia są w stanie dowieść, że zrozumiała wcześniejsze błędy i podjęła wystarczające środki, by je naprawić ? wynika z niedawnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Wykonawcy, którzy mieli problemy z realizacją wcześniejszych umów, muszą liczyć się z tym, że nie będą mogli startować w kolejnych przetargach. To alternatywna przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy ? Prawo zamówień publicznych. Piętnuje on m.in. przypadki nienależytego wykonania zamówienia. Przepis ten zastosowano w przetargu na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie jednego z nadleśnictw. Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertą, nie kryła w złożonych przez siebie dokumentach, że podczas realizacji wcześniejszych umów zdarzały jej się niedociągnięcia. Przede wszystkim chodziło o opóźnienia, które kończyły się nakładaniem kar umownych. Jednocześnie jednak, jak zapewnił przedsiębiorca, podjęto kroki gwarantujące, że w przyszłości nie dojdzie już do podobnych uchybień. Mimo tych deklaracji zamawiający wykluczył firmę z przetargu. Nie kwestionował przy tym podjętych środków zaradczych, tylko treść wyjaśnień na temat wcześniejszych uchybień. Jego zdaniem były one zdawkowe, pomijały wiele istotnych okoliczności, dlatego nie można było uznać ich za wystarczające. Firma odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Skład orzekający nie miał wątpliwości, że w wyjaśnieniach zabrakło wielu ważnych szczegółów. Pominięto wysokość kar umownych, a także to, że z winy wykonawcy odwołano co najmniej dwa zlecenia, powierzając innym firmom wykonanie zastępcze.  Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.03.2023.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Opłata za zrzut ścieków w umowie z firmą, a nie w uchwale rady gminy¨. Gmina nie może w drodze uchwały ustalać wysokości opłaty za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych w oczyszczalni ścieków dla przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników na rzecz właścicieli nieruchomości ? stwierdził wojewoda lubuski, unieważniając uchwałę Rady Gminy Kolsko. W  rozstrzygnięciu przypomniał, że rada gminy na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa w drodze uchwały jedynie górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Czym innym natomiast są opłaty ponoszone przez samych przedsiębiorców, którzy świadczą te usługi na rzecz właścicieli nieruchomości. Stroną umowy ? obok przedsiębiorcy mającego odpowiednie zezwolenie ? powinien być więc organ wykonawczy gminy, do którego kompetencji należy gospodarowanie mieniem komunalnym- czytamy na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 27.03.2023.).

Zobacz również