Poniedziałek, 25 listopada 2019

Uwłaszczenie będzie ze sporym poślizgiem, Rzeczpospolita
Jakość życia może być atutem, Rzeczpospolita
Branża budowlana bez odwrotnego obciążenia, Rzeczpospolita
Chcesz skorzystać z ulgi, musisz mieć fakturę, Rzeczpospolita
Wspólna inwestycja popłaca, Rzeczpospolita
Pyrrusowe wygrane frankowiczów, Rzeczpospolita
Jesień w gospodarce, Dziennik Gazeta Prawna
TK zajmie się sprawą wiatraków, Dziennik Gazeta Prawna
Czasowy wynajem nie przekreśla prawa do ulgi mieszkaniowej, Dziennik Gazeta Prawna
Gorszej oferty nie trzeba podważać na wszelki wypadek, Dziennik Gazeta Prawna
Zaświadczenia z poślizgiem. Prawo do bonifikaty niezagrożone, Dziennik Gazeta Prawna
Nadchodzą dotkliwe podwyżki, Gazeta Wyborcza
Po większą bonifikatę tylko do końca roku, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Uwłaszczenie będzie ze sporym poślizgiem". Wzmianka w księdze wieczystej o opłacie przekształceniowej nie blokuje obrotu lokalem. By się jej pozbyć, trzeba zapłacić i wystąpić do sądu o jej wykreślenie. Do końca roku już blisko. Większość dużych miast nie wydała wszystkich zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. I prędko tego nie zrobi. Ci, którzy już otrzymali ten dokument, odbierają pisma z wydziałów wieczystoksięgowych sądów, z których wynika, że w księdze wieczystej widnieje wzmianka o roszczeniu o opłatę przekształceniową. Mają więc obawy, że utrudni to obrót lokalem. Prawnicy nie mają wątpliwości, że to mało prawdopodobne. Urzędy wysyłają zaświadczenie jednocześnie właścicielowi lokalu oraz do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego. Ten zaś w II dziale księgi wieczystej wpisuje prawo własności w miejsce prawa użytkowania wieczystego, a w dziale III pojawi się informacja o roszczeniu miasta z tytułu opłaty przekształceniowej. Wpis o opłacie nie blokuje obrotu nieruchomością. Jeżeli użytkownik zapłaci ją, jeszcze zanim miasto prześle zaświadczenie do sądu, to informacji o roszczeniu nie będzie w księdze. W tekście przypomniano: 2,5 mln użytkowników wieczystych gruntu przekształciło swoje prawo we własność. 147 tys. właścicieli lokali i domów jednorodzinnych dostało zaświadczenie o przekształceniu. Natomiast 6 miesięcy w dużych miastach może jeszcze potrwać oczekiwanie na potwierdzenie uwłaszczenia. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.11.2019.).

 

"Życie Regionów" w "Rz" zauważa z kolei: "Jakość życia może być atutem". Nasze metropolie mogą i powinny konkurować z tymi z Zachodu. Głównie standardem usług dla mieszkańców. W poznańskim obszarze metropolitalnym stopa bezrobocia wynosi tylko 1,5 proc., co daje czwarte miejsce w całej UE. W najlepszej dziesiątce pod tym względem znalazły się też Kraków i Bielsko- Biała. W zestawieniu uwzględniającym sytuację na rynku pracy polskie metropolie wypadają na tle europejskich konkurentów po prostu znakomicie- wynika z analizy "Życia Regionów". Jednak można też mówić o słabych stronach naszych aglomeracji. Zarówno pod względem rozwoju gospodarczego, jak i zdolności do przyciągania nowych mieszkańców plasujemy się w ogonie Europy (może z wyjątkiem Warszawy)- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.11.2019.).

 

Kolejny dodatek "Rz""Podatki i księgowość" przypomina: "Branża budowlana bez odwrotnego obciążenia". Dla zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności nie ma znaczenia czy usługodawca występuje w charakterze wykonawcy, czy podwykonawcy robót. Od 1 listopada 2019 r. istnieje obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w pewnych sektorach gospodarki. Są nim objęte towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Po zmianie przepisów obowiązująca podzielona płatność objęła te same kategorie robót budowlanych, które dotychczas objęte były odwrotnym obciążeniem. W przeciwieństwie jednak do poprzednich przepisów, znaczenia nabrała wartość prac, gdyż tylko roboty budowlane, których wartość (brutto) na wystawionej fakturze przekracza 15 000 zł, podlegają MPP. Podzielona płatność nie dotyczy robót budowlanych o niższej wartości- czytamy. Dla zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności przestało mieć przy tym znaczenie, czy nabywcą jest podatnik VAT czynny, czy podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT. Poza zakresem podzielonej płatności, także dobrowolnej, pozostają natomiast roboty budowlane wykonane na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT. Więcej- na drugiej i trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.11.2019.).

 

"Prawo co dnia" radzi natomiast: "Chcesz skorzystać z ulgi, musisz mieć fakturę". Paragon nie wystarczy, by odliczyć wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Konieczny jest dokument zawierający dane podatnika. Wydatki na cele mieszkaniowe są zwolnione z PIT, jeśli podatnik udowodni fiskusowi, że to on je poniósł. Musi mieć fakturę dokumentującą dane nabywcy, kwotę wydatku oraz datę transakcji. Skarbówka odpowiedziała tak na pytanie podatniczki, która sprzedała mieszkanie w 2013 r. przed upływem pięciu lat od nabycia. Była pewna, że uniknie PIT, ponieważ przeznaczyła uzyskaną kwotę na wykończenie nowego mieszkania. Dowodem tego są paragony oraz faktury wystawione na nazwisko jej męża. Zapytała, czy może na tej podstawie skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Jej zdaniem wszystkie wydatki udokumentowane paragonami powinny być zwolnione z podatku. Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Wyjaśnił, że poniesienia wydatków na cele uzasadniające zwolnienie z podatku można dowodzić wszelkimi rzetelnymi i wiarygodnymi dokumentami. Sam zaś paragon nie jest wystarczającym dowodem, gdyż dokumentuje jedynie przedmiot transakcji i sprzedającego, a nie osobę ponoszącą wydatek. Jeśli chodzi o faktury wystawione na męża, wnioskodawczyni odliczy połowę wynikających z nich wydatków. Kwoty te pochodzą bowiem z majątku wspólnego- czytamy na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.11.2019.).

 

Obok "Prawo co dnia" zauważa: "Wspólna inwestycja popłaca". Osoba, która przeznaczy pieniądze ze sprzedaży mieszkania na budowę domu, może skorzystać ze zwolnienia z podatku. Również wtedy, gdy nowa posiadłość należy także do małżonka. Najnowsza interpretacja fiskusa ucieszy tych, którzy chcą uniknąć zapłaty PIT od dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że prawo do zwolnienia z podatku daje wspólna małżeńska inwestycja w nowe lokum. W opisywanym przypadku fiskus zgodził się na pełne zwolnienie. Podkreślił, że najważniejsze jest, aby pieniądze ze sprzedaży zostały wydane w ciągu trzech lat na cele mieszkaniowe. W tym budowę domu, także wchodzącego w skład wspólnego majątku małżonków. Oprócz tego zwolnienie daje też m.in. zakup mieszkania, remont lub spłata kredytu- odnotowano także na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.11.2019.).

 

W "Rz" czytamy również: "Pyrrusowe wygrane frankowiczów". Mimo uznania klauzuli indeksacyjnej w kredycie walutowym za niedozwoloną, klienci nic realnie nie zyskali. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ciekawy wyrok w sprawie przeciwko BPH, dotyczącej hipoteki indeksowanej do waluty. Klienci chcieli usunięcia z umowy nieuczciwego ich zdaniem mechanizmu walutowego i przewalutowania kredytu na złote przy zachowaniu stawki LIBOR. Sąd dostrzegł nieuczciwość mechanizmu walutowego i zapytał kredytobiorców, czy zgadzają się na uznanie umowy za nieważną i na skutki z tym związane. Ci stwierdzili, że nie chcą nieważności i oczekują usunięcia niedozwolonych zapisów walutowych. Sąd oddalił ich roszczenia, uznając, że konsument nie korzysta z ochrony gwarantowanej przez unijną dyrektywę. Zatem nic mu się nie należy. Umowa pozostaje w mocy. Banki już wcześniej sygnalizowały, że unieważnienie umowy może dla klienta oznaczać negatywne skutki. Chodzi przede wszystkim o konieczność wzajemnego rozliczenia się. Prawnicy takich orzeczeń spodziewają się więcej, szczególnie jeśli argumentacja klientów zmierza tylko do rozliczenia kredytu według wariantu PLN+ LIBOR, bez aspektu nieważności umowy- czytamy na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 25.11.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje z kolei: "Jesień w gospodarce". Produkcja budowlano- montażowa zanotowała w październiku najsłabszy wynik od ponad 2,5 roku. Spada zatrudnienie i tempo wzrostu realnych wynagrodzeń. W minionym miesiącu nieco lepiej wypadł przemysł. W listopadzie słabiej wypadły już badania koniunktury w firmach i wśród konsumentów. Segmentem, w którym nie widać obaw przed spowolnieniem, są nieruchomości. Liczba oddanych mieszkań jest w tym roku rekordowa. Podobnie z pozwoleniami na budowę nowych lokali- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. "DGP" kontynuuje wątek w kolejnym tekście: "Rekordowa liczba oddanych mieszkań i zezwoleń na nowe". Mieszkaniówka jest w fazie ekspansji. I to takiej, jakiej nie widzieliśmy od początku transformacji. W ciągu dziesięciu miesięcy wydano klucze do 164,6 tys. lokali. W samym tylko październiku do ponad 19 tys. Rok temu było to odpowiednio niecałe 149 tys. i 18,8 tys. Imponująco wyglądają też dane o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach budowy zgodnie z projektem budowlanym. Przez dziesięć miesięcy tego roku było ich prawie 229 tys. Co oznacza, że jeśli będą realizowane, to obietnica premiera- że rocznie będzie oddawane do użytku 200 tys. mieszkań- już jest praktycznie zrealizowana. Jeszcze 6- 7 lat temu liczba wydawanych pozwoleń w tym okresie była o 100 tys. mniejsza. Praźródłem popytu jest ciągle duże na tle UE tzw. ubóstwo mieszkaniowe. Według Eurostatu w przeludnionych lokalach, albo takich o niskim standardzie, w 2018 r. mieszkało 8,6 proc. Polaków. Tylko w czterech unijnych państwach było gorzej- czytamy na trzeciej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 25.11.2019.).

 

"DGP" informuje też: "TK zajmie się sprawą wiatraków". Trybunał Konstytucyjny zbada, czy Sejm mógł przywrócić z mocą wsteczną niekorzystne dla gmin zasady opodatkowania farm wiatrowych. Ukazało się właśnie postanowienie, w którym trybunał nadał dalszy bieg sprawie, Wniosek w tej sprawie złożyła do TK rada gminy Kobylnica. Zwróciła się o zbadanie zgodności z konstytucją przepisu, który wszedł w życie 30 czerwca br., ale z mocą wsteczną już od 1 stycznia 2018 r., pozbawiając gminy wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od wiatraków. Dla samej gminy Kobylnica był to uszczerbek ok. 4 mln zł. Wniosek do TK złożyło też kilka innych samorządów. Wszystkie trybunał rozpatrzy łącznie. Szczegóły- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 25.11.2019.).

 

W "DGP" czytamy również: "Czasowy wynajem nie przekreśla prawa do ulgi mieszkaniowej". Preferencja należy się nie tylko tym, którzy nieprzerwanie mieszkają w nowo kupionym lokalu. Trzeba natomiast rzeczywiście w nim pomieszkać- orzekł WSA w Warszawie. Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się podatnik, który sprzedał udziały w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Zrobił to przed upływem 5 lat od odziedziczenia ich po matce. We wniosku podatnik poinformował, że chciałby skorzystać z preferencji. Na razie jednak ma gdzie mieszkać, więc nowy lokal, który kupi, zamierza na razie wynajmować. Nie wyklucza, że w przyszłości się do niego przeprowadzi. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w takiej sytuacji ulga mieszkaniowa nie przysługuje. Jego zdaniem podatnik w nowo nabytej nieruchomości powinien faktycznie zamieszkać. Interpretację tę uchyli warszawski WSA. W uzasadnieniu wyjaśnił, że czasowy najem sam w sobie nie przekreśla możliwości realizacji własnego celu mieszkaniowego i nie odbiera automatycznie prawa do ulgi mieszkaniowej. Wcześniej NSA wskazał, że ustawodawca nie zastrzegł w przepisach, iż własny cel mieszkaniowy ma być realizowany nieprzerwanie od daty nabycia lokalu. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 25.11.2019.).

 

"DGP" informuje też: "Gorszej oferty nie trzeba podważać na wszelki wypadek". Firma, która wygrywa przetarg nie musi z ostrożności procesowej podważać ofert ocenionych niżej. Dopiero jeśli okaże się, że któraś z nich przesuwa się na pierwszą pozycję, to ma interes w formułowaniu przeciwko niej zarzutów- uznał Sąd Okręgowy w Krakowie. Wyrok ten rozstrzyga kwestię, która od wielu lat budzi wątpliwości- kiedy wnosić odwołanie. Szczegóły- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 25.11.2019.).

 

"DGP" przypomina również: "Zaświadczenia z poślizgiem. Prawo do bonifikaty niezagrożone". Samorządy nie dotrzymają ustawowego terminu na wydanie wszystkich zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wiele miast jest dopiero w połowie drogi, a opóźnienia mogą sięgnąć nawet kilku miesięcy. W Warszawie jak dotąd wydano zaświadczenia dla 43 proc. nieruchomości podlegających przekształceniu. Jak tłumaczą urzędnicy ratusza, to efekt ogromnej skali wyzwania. Warszawa ma ponad 447 tys. użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź i Wrocław mają ich łącznie 429 tys. Dzięki nowelizacji ustawy interesy prawne obywateli są jednak zabezpieczone. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy, gdy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie doręczone zostanie po 30 listopada 2019 r., właściciel gruntu, który zgłosi w terminie dwóch miesięcy od tej daty zamiar zgłoszenia opłaty jednorazowej, będzie mógł skorzystać z najwyższej bonifikaty od tej opłaty, obowiązującej w tym roku. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 25.11.2019.).

 

"Gazeta Wyborcza" zapowiada: "Nadchodzą dotkliwe podwyżki". Nadszedł czas na płacenie rachunków, które do tej pory zamiatano pod dywan- czytamy na wstępie. Już teraz za śmieci trzeba płacić średnio o 31 proc. drożej niż rok wcześniej. Ale to dopiero początek. Podwyżki w Warszawie sięgną od 50 do 100 proc. Mieszkańcy w blokach i kamienicach będą mieli jedną stawkę, zależną od metrażu. Właściciele domów jednorodzinnych zapłacą 94 zł miesięcznie. W Szczecinie czteroosobowa rodzina mieszkająca w bloku W zapłaci 90 zł miesięcznie. Ci z domów jednorodzinnych- 94 zł i to pod warunkiem segregacji odpadów. 44 gr. za mkw. mieszkania w przypadku zbiórki selektywnej i 88 gr. w przypadku braku zbiórki- tyle wynosiła stawka w Gdańsku przez ostatnie pięć lat. Od lutego mieszkańcy Gdańska zapłacą o 100 i 300 proc. więcej. W Bydgoszczy mieszkańcy płacą 13 zł miesięcznie od mieszkańca, od nowego roku zapłacą 22 zł. W cieniu powoływania nowego- starego rządu spółki energetyczne złożyły do URE wnioski o podwyżki. Nieoficjalnie wiadomo, że wnioskują one o 30- 40 proc., co oznacza, że prąd dla konsumentów indywidualnych może podrożeć o 10- 20 proc. Rozmowy trwają. NBP w projekcji inflacji zdążył założyć już 8- proc. wzrost cen energii dla gospodarstw domowych w 2020 i 2021 r. Więcej szczegółów- na 10 stronie "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 25.11.2019.).

 

"Kurier Szczeciński" zauważa: "Po większą bonifikatę tylko do końca roku". Mieszkańcy zainteresowani możliwością uzyskania 60- proc. bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów muszą się pospieszyć. Na skorzystanie zeń mają czas tylko do końca tego roku. Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za stosowną opłatą i udzieloną od niej ustawowo przewidzianą ulgą mogą występować osoby fizyczne będące współwłaścicielami udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi- w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Należne opłaty za przekształcenie z udzieloną 60- proc. bonifikatą w Szczecinie uiściło do tej pory 1601 osób. A łączna kwota, która wpłynęła z tytułu opłaty za przekształcenie z mocy prawa, wyniosła 5 628 000 zł. W Koszalinie od początku roku do 19 listopada wydano 4204 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do wtorku 19 listopada w Koszalinie wpłynęło 1837 zgłoszeń zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej, objętej najwyższą bonifikatą. Do tej pory rozpatrzono 1569 wniosków. Szczegóły- na pierwszej i czwartej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 25.11.2019.).

 

Zobacz również