Poniedziałek, 25 kwietnia 2022

¨Koniec z rozliczaniem pensji na dwa sposoby¨
¨Domowe przedszkole dla ukraińskich dzieci¨
¨Polskie firmy mają odbudowywać Ukrainę¨
¨Refaktura mediów z obniżoną stawką¨
¨Okienko pogodowe dla wiatraków¨
¨Rząd przyjął korektę Polskiego Ładu. Teraz czas na Sejm¨
¨Wynagrodzenie dla dalszego podwykonawcy może być kosztem¨
¨Świadczenie za goszczenie uchodźców będzie przedłużone¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ zapowiada: ¨Koniec z rozliczaniem pensji na dwa sposoby¨. Od lipca firmy nie będą podwójnie obliczać pracowniczych zaliczek na PIT. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Polskiego Ładu zmienia zasady obliczania pensji. Jedna z nowości, która z pewnością ucieszy pracodawców, to likwidacja obowiązku podwójnego naliczania zaliczek na PIT. W piątek 22 kwietnia rząd przyjął projekt nowelizacji Polskiego Ładu. Główna zmiana to obniżka PIT z 17 do 12 proc. Dotyczy osób, które rozliczają się według skali. W nowelizacji są też inne nowości, ważne dla prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli po obniżce PIT okaże się, że skala jest dla nich lepsza niż ryczałt czy liniówka, będą mogli zmienić formę rozliczeń. Możliwości są dwie. Pierwsza: przejście z ryczałtu na skalę już w lipcu. Druga: zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku z ryczałtu albo liniowego PIT na skalę. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.04.2022.).

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Domowe przedszkole dla ukraińskich dzieci¨. Samorządowcy postulują, by można było otwierać domowe punkty wychowania przedszkolnego dla ukraińskich dzieci. W gminach, w których brakuje miejsc w przedszkolach, powinny być otwierane punkty wychowania przedszkolnego, w których zatrudniano by ukraińską kadrę. Taki postulat przedstawili samorządowcy na spotkaniu z pełnomocnikiem rządu ds. uchodźców. Pomysł jest też zbieżny z rozwiązaniami zawartymi w senackim projekcie specustawy, który będzie procedowany we wtorek. Opieka miałaby być świadczona w warunkach zbliżonych do domowych. Punkty mogłyby otwierać, za zgodą samorządu, osoby prawne lub fizyczne. Więcej- także na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.04.2022.).

W ¨Rz¨ także czytamy: ¨Polskie firmy mają odbudowywać Ukrainę¨. ¨Rz¨ dotarła do treści maila, w którym resort aktywów państwowych pyta spółki Skarbu Państwa o gotowość udziału w procesie wsparcia naszego sąsiada w odbudowie po wojnie. Choć wojna w Ukrainie trwa i nie wiadomo, kiedy się zakończy, to tamtejsze władze i firmy już myślą o odbudowie kraju. Skala zniszczeń jest ogromna. Rosjanie burzyli całe miasta, budynki mieszkalne, szkoły, przedszkola, sklepy, galerie handlowe, zabytki, obiekty sportowe, drogi, mosty, lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty, fabryki… Dużą część z nich trzeba będzie rozebrać i zbudować od nowa, inne wyremontować. A to nie wszystko. Wojna ogranicza, a w części kraju uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Szacuje się, że tegoroczny spadek PKB Ukrainy wyniesie 40- 50 proc. Więcej szczegółów- na 13 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.04.2022.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Podatki i księgowość¨ zamieszcza tekst: ¨Refaktura mediów z obniżoną stawką¨. W okresie od stycznia do końca lipca br. obowiązują niższe stawki VAT na niektóre towary. Z preferencji mogą również korzystać wynajmujący, którzy przenoszą na najemców koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego- czytamy w ramach wstępu. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.04.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Okienko pogodowe dla wiatraków¨. Eksperci uważają, że przekazanie projektu liberalizującego zasadę 10H z resortu rozwoju do Ministerstwa Klimatu daje szansę na przełom. Obowiązująca od 2016 r. zasada oznacza, że odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych ma wynosić co najmniej 10-krotność wysokości wiatraka. Praktycznie wyeliminowało to stawianie wiatraków na lądzie. Projekt ustawy, która ma ją zliberalizować, trafił właśnie z resortu rozwoju do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Prace nad nowelizacją nadzorować ma wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. W rozmowie z ¨DGP¨ deklaruje, że jest zdeterminowany, by projekt jak najszybciej trafił pod obrady rządu. Celem jest, by ustawa liberalizująca 10H została przyjęta przez Radę Ministrów w  maju a  przez Sejm w  czerwcu- czytamy. Więcej- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.04.2022.).

¨DGP¨ odnotowuje również: ¨Rząd przyjął korektę Polskiego Ładu. Teraz czas na Sejm¨. Obniżka stawki podatkowej z 17 do 12 proc., likwidacja ulgi dla klasy średniej, przywrócenie dotychczasowych preferencji dla samotnych rodziców oraz możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez ryczałtowców i przedsiębiorców płacących liniowy PIT- to najważniejsze zmiany zaakceptowane w piątek przez Radę Ministrów. Teraz projektem korekty Polskiego Ładu zajmie się Sejm. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca br., ale w dużej mierze będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia tego roku. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.04.2022.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Wynagrodzenie dla dalszego podwykonawcy może być kosztem¨. Wynagrodzenie wypłacone przez głównego wykonawcę dalszym podwykonawcom w ramach solidarnej odpowiedzialności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ? orzekł Naczelny Sąd administracyjny.

chodziło o spółkę zlecającą realizację inwestycji budowlanych. Zgodnie z art. 647′  par. 1 i 5 kodeksu cywilnego jest ona solidarnie odpowiedzialna za zapłatę wynagrodzenia dalszym podwykonawcom z tytułu wykonanych przez nich robót. W związku z tym spółka chciała upewnić się, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie wypłacone dalszemu podwykonawcy, jeśli nie zrobi tego sam wykonawca mimo otrzymania przez niego zapłaty. Argumentowała, że wydatek ten ? poniesiony w oparciu o wyrok sądu, ugodę, porozumienie czy uznanie roszczeń ? ma bezpośredni wpływ na jej ostateczny wynik finansowy i nie różni się niczym od pozostałych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ponoszonych w celu uzyskania, zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że spółka nie może

odliczyć od przychodu wypłat na rzecz dalszych podwykonawców, bo nie łączy jej z nimi żadna umowa. Sądy obu instancji były jednak innego zdania. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.04.2022.).

¨DGP¨ przypomina również: ¨Świadczenie za goszczenie uchodźców będzie przedłużone¨. Osoby, które zdecydują się zapewniać schronienie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przez okres dłuższy niż 60 dni, będą mogły dalej ubiegać się o pomoc finansową z tego tytułu. Czas pobierania tego świadczenia zostanie wydłużony o kolejne 60 dni. Taka zmiana znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zgodnie z jej art. 13 każdy podmiot, w tym osoba fizyczna, która na własny koszt zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z tego tytułu. Wynosi ono 40 zł dziennie za jedną osobę. Takie wsparcie może być przyznane na okres wynoszący maksymalnie 60 dni. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.04.2022.).

Zobacz również