Poniedziałek, 24 maja 2021

¨Uchwała <> jest bardzo potrzebna¨
¨Polski Ład- katastrofa dla gmin¨
¨Nic nie zatrzyma galerii, czas na małe miasta¨
¨Stali coraz mniej i drożeje, fabryki chcą zniesienia ceł¨
¨Ład niepokoi duże miasta¨
¨Nowy ład w lokalnych budżetach¨
¨Deweloperski Fundusz Gwarancyjny na ostatniej prostej¨
¨Przepisy o czynszach do poprawy¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ poniedziałkowej  ¨Rzeczpospolitej¨ rozmawia z Małgorzatą Manowską, I Prezes Sądu Najwyższego. W tekście ¨Uchwała <<frankowa>> jest bardzo potrzebna¨ czytamy: Izba Cywilna SN mogłaby załagodzić spory o kredyty walutowe, dałaby wskazówki sądom powszechnym niejednolicie rozstrzygającym te zagadnienia. To usprawniłoby postępowania. Rozmowę z I Prezes ¨Rz¨ rozpoczyna od kwestii, dlaczego dopiero teraz Izba Cywilna SN zwróciła się do pięciu instytucji, w tym trzech rzeczników o zajęcie stanowiska w rozpatrywanej sprawie frankowej. Według I Prezes SN, wystąpienie z prośbą o stanowisko do podmiotów publicznych, które mogłyby wnieść jakąś wartość merytoryczną do postępowania czy też przybliżyć sądowi różne problemy, jakie wiążą się z rozstrzygnięciem  tzw. pytania abstrakcyjnego, nie jest obligatoryjne tym niemniej z takim wnioskiem wystąpił jeden z sędziów i podczas głosowania został on uwzględniony. Na kolejne pytanie, jak dalece stanowisko Izby może załagodzić spory frankowe, pada kolejna odpowiedź: Z pewnością dałoby sądom powszechnym pewne wskazówki co do niejednolicie rozstrzyganych zagadnień prawnych. To z kolei usprawniłoby postępowanie przed tymi sądami. Sprawy frankowe, które masowo wpływają do sądów powszechnych, nie są jedynymi sprawami obywateli w sądach, a więc uchwała pełnego składu izby ma duże znaczenie również dla innych spraw oczekujących na rozstrzygnięcie. Przede wszystkim jednak tutaj kwestie prawne i to izba zdecyduje, czy istnieją przesłanki podjęcia uchwały, a jeśli tak, to jaką treść będzie miała. Pełny tekst rozmowy z I Prezes SN- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 24.05.2021.).

¨Życie regionów¨ odnotowuje z kolei: ¨Polski Ład- katastrofa dla gmin¨. Rząd po raz kolejny bije w samorządy. Tym razem mogą się one już nie podnieść. Ani pod względem swoich finansów, ani pod względem samej idei samorządności.  Jeśli sprawy dalej się tak potoczą- może to oznaczać faktyczny kres samorządności, jaką znamy. To nie są tylko słowa, tylko realne zagrożenie- alarmuje Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich i senator. To mocny komentarz do programu Polski Ład. Zakłada on swoistą rewolucję wprowadzającą, mówiąc w skrócie, bardziej sprawiedliwy system podatkowy, na którym skorzystać ma 18 mln Polaków, a bogaci mają zapłacić nieco większe daniny. Z przybliżonych szacunków resortu finansów wynika, że samorządy będą jednym z największych poszkodowanych  tym ¨sprawiedliwym¨ systemem i stracą 10- 11 mld zł dochodów z  PIT, czytamy w ramach wstępu- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 24.05.2021.).

¨Życie regionów¨ informuje również: ¨Nic nie zatrzyma galerii, czas na małe miasta¨. Wszystkie obecnie budowane centra handlowe mają mniej niż 30 tys. mkw. powierzchni, a trzy czwarte znajdują się poza aglomeracjami i dużymi miastami. Na celowniku są miasta z populacją mniej niż 100 tys. Od kilku lat rynek centrów handlowych zdecydowanie zmienia się w stronę obiektów mniejszych, czy podzielonych na kilka budynków w ramach tzw. parków handlowych. Pandemia przyspieszyła ten trend, takie miejsca pozwalają na łatwiejsze utrzymanie dystansu społecznego oraz nie powodują skupiania dużej liczby osób w jednym miejscu. Choć centra mocno odczuły skutki kilku lockdownów z ostatniego roku, to deweloperów nie zniechęca to do dalszych inwestycji. W 2020 r. do użytku oddano blisko 260 tys. mkw. powierzchni w centrach handlowych, co stanowi wynik zbliżony do roku 2019. W 2021 r. możemy spodziewać się, że na rynek trafi kolejne 250- 300 tys. mkw. powierzchni najmu. Przy czym żadna nowo oddana inwestycja nie zaoferuje więcej niż 30 tys. mkw. powierzchni- czytamy. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 24.05.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Stali coraz mniej i drożeje, fabryki chcą zniesienia ceł¨. Producenci AGD alarmują, że tylko w ostatnich dwóch miesiącach stal podrożała o 40 proc., a jest coraz większy problem z jej zdobyciem. Zakładom grożą przestoje, a konsumentom duże podwyżki. Branżowa organizacja producentów AGD apeluje do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o działania. Zdaniem sektora presję cenową na rynku stali potęgują cła ochronne wprowadzone przez Komisję Europejską w 2018 r.  Przemysł AGD wykorzystuje rocznie ok. 1,3 mln ton surowców, stal to ok. 45 proc. W stosunku do 2020 r. podrożała już o 120 proc., a tylko w ostatnich dwóch miesiącach ceny wzrosły aż o 40 proc. Nie da się uniknąć wpływu tak znacznych zwyżek cen na konsumentów, zatem wzrost cen jest pewny, choć producenci starali się minimalizować ich skalę. Więcej szczegółów- na 14 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 24.05.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa też: ¨Ład niepokoi duże miasta¨. Warszawa- ponad 1 mld zł rocznie, Kraków- ponad 300 mln zł, Łódź- ponad 200 mln zł. Władze 12 największych miast  w Unii Metropolii Polskich wstępnie oszacowały ubytki we wpływach podatkowych, które będą skutkiem realizacji przez PiS reform zawartych w Polskim Ładzie. W sumie największa dwunastka  straci ok. 3 mld zł, a wszystkie samorządy 10- 11 mld zł. Częściową rekompensatą ma być subwencja inwestycyjna- zapewnia resort finansów. Nie wiadomo, jaka to będzie kwota i jakie zasady jej rozdzielania. Władze lokalne jako rekompensatę wolałyby większe udziały w PIT, ale szanse na to są znikome- odnotowano na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Nowy ład w lokalnych budżetach¨. Samorządowcy podkreślają negatywne skutki Polskiego Ładu na lokalne budżety. Jak twierdzi prezydent Gdańska, ubytek rzędu 200 mln zł oznacza zmniejszenie wpływów z tego tytułu o 20 proc. Dla porównania kryzys spowodowany epidemią w 2020 r. zmniejszył wpływy PIT o 3 proc., czyli ok. 30 mln zł. Polski Ład uderzy w gdański budżet z siedmiokrotną siłą- przekonuje pani prezydent. Szczegóły- na trzeciej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 24.05.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Deweloperski Fundusz Gwarancyjny na ostatniej prostej¨. Maksymalna składka na DFG wyniesie 1 proc. wpłat w przypadku rachunków powierniczych otwartych oraz 0,1 proc. dla rachunków zamkniętych- tak zdecydował Sejm, przyjmując poprawkę Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz DFG. To wyjście naprzeciw postulatom deweloperów. W pierwotnej wersji uchwalonej przez Sejm maksymalne składki miały wynosić odpowiednio 2 proc. i 0,2 proc. Z DFG wypłacane będą nabywcom lokali pieniądze m.in. w przypadku upadłości dewelopera czy banku. Wnioskodawcą ustawy był Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posłowie przyjęli też inną ważną poprawkę Senatu. Ma ona chronić klientów tzw. patodeweloperki. Zakłada ona, że jeśli deweloper albo inny przedsiębiorca zawiera z nabywcą umowę dotyczącą innego lokalu niż mieszkalny, jest zobowiązany do poinformowania nabywcy, że lokal ten nie jest mieszkalny i do umowy nie mają zastosowania przepisy o DFG. Ustawa reguluje także kwestię tzw. umów rezerwacyjnych. Wzmacnia również ochronę nabywców w sprawie wad istotnych i nieistotnych. Zakłada również, że ostatnia rata pieniędzy zgromadzonych na rachunku powierniczym wypłacana będzie deweloperowi po zawarciu kontraktu. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 24.05.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy też: ¨Przepisy o czynszach do poprawy¨. Najemcy mają nadzieję, że senatorowie nie ulegną naciskom galerii handlowych. Te drugie z kolei grożą, ze zaskarżą polski rząd do Komisji Europejskiej i będą dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa. W miniony czwartek Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Oprócz wsparcia branży turystycznej, reguluje ona też kwestię czynszów galerii handlowych, przyznając najemcom bonifikaty. Nowelizacja wprowadza m.in. art. 15ze’, który uprawnia najemców do 80 proc.  bonifikat za czas lockdownu i 50 proc. w trzy miesiące po jego zniesieniu. Zastępuje od dotychczasowy, kontrowersyjny art. 15ze, który w okresie lockdownu zwalnia najemców z czynszu w galeriach w zamian za przedłużenie umowy najmu. Zawiera też nowy krytykowany art. 7. Zgodnie z nim najemca, który na podstawie dotychczasowych przepisów złożył już wiążącą ofertę chęci przedłużenia umowy, ma 14 dni, by wycofać się z niej i skorzystać ze zmienionych regulacji. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 24.05.2021.).

Zobacz również