Poniedziałek, 24 grudzień 2018

Rząd ma sposób na ceny prądu, Rzeczpospolita
Śmieciowy ból głowy, Rzeczpospolita
Przestrzeń wspólna jest wartością, Rzeczpospolita
Termomodernizacja pozwala zaoszczędzić miliardy złotych, Głos Szczeciński

Więcej poniżej.

 

Poniedziałkowa "Rzeczpospolita" odnotowuje: "Rząd ma sposób na ceny prądu". Obniżka akcyzy na energię elektryczną jest najlepszym z pomysłów, ale nie rozwiąże głównych problemów- twierdzą eksperci. W najbliższy piątek na specjalnym posiedzeniu Sejmu posłowie pochylą się nad zmianami w prawie, dzięki którym rachunki Polaków za prąd w 2019 r. pozostaną na poziomie zbliżonym do tych z 2018 . Jeszcze tego samego dnia późnym popołudniem w tej samej sprawie zbierze się Senat. Czasu jest niewiele, bo nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia. Spośród wielu pomysłów na zahamowanie wzrostu cen prądu, wygrała opcja zmniejszenia opłat administracyjnych w rachunkach. Chodzi przede wszystkim o podatek akcyzowy, który spadnie z 20 zł do 5 zł za 1 MWh energii. To wpłynie na zmniejszenie opłat za energię w sumie dla wszystkich odbiorców o 1,85 mld zł. Spowoduje też zapłatę mniejszego VAT, co da efekt w postaci dodatkowego 0,5 mld zł. Drugi element to zredukowanie tzw. opłaty przejściowej (stanowi ona wsparcie dla firm energetycznych z tytułu likwidacji kontraktów długoterminowych) o 95 proc. Obniży to łączne koszty energii o kolejne 1,7 mld zł. W sumie oszczędności na rachunkach wyniosą więc około 4 mld zł. Oprócz tego środki uzyskane ze sprzedaży niewykorzystanych uprawnień do emisji CO2, warte 4- 5 mld zł, mają zasilić nowy fundusz zielonych technologii. O te pieniądze będą mogły się starać firmy i samorządy, które uznają, że mimo zmniejszenia opłat nadal płacą wyższe rachunki za energię. Minister energii proponuje też samorządowcom renegocjacje już zawartych umów- czytamy na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 24.12.2018.).

 

"Rz" w kolejnym dodatku "Życie regionów" zauważa: "Śmieciowy ból głowy". Gminy ostrzegają, że nie tylko za prąd będziemy płacić więcej, ale i za śmieci. Mieszkańcy gmin płacą za odbiór odpadów komunalnych coraz więcej. Po Nowym Roku w Koszalinie, Łodzi czy Lublinie szykują się podwyżki. Prawdziwy "śmieciowy ból głowy" mają jednak gminy na Mazowszu, gdzie do tej pory nie przyjęto aktualnego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Od 1 stycznia 2019 r. mieszkańcy Łodzi zapłacą dwa razy więcej za wywóz śmieci. Do tej pory za odbiór segregowanych odpadów płacili 7 zł miesięcznie od osoby, a za śmieci niesegregowane 12 zł. Teraz za wywóz śmieci segregowanych każdy łodzianin zapłaci 13 zł, a jeżeli śmieci nie segreguje- 22 zł od osoby. Ciągłe zmiany prawa prowadza do tego, że odbiór i przetwarzanie śmieci zaczyna być coraz droższe. Nikt nie przypuszczał jeszcze kilka lat temu, że pojawią się obowiązkowe zabezpieczenia roszczeń oraz obowiązek instalowania monitoringu w instalacjach przetwarzających odpady. W Polsce brakuje również instalacji do przetwarzania surowców. Pod wpływem Ministerstwa Środowiska zarządy województw, a później sejmiki przyjęły niekorzystne plany, które powodują, że w praktyce nie ma jak prawidłowo zagospodarować odpadów. Więcej szczegółów- na 10 stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 24.12.2018.).

 

W "Życiu regionów" znajdziemy również tekst: "Przestrzeń wspólna jest wartością". Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki to państwowa instytucja kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną oraz wydawniczą kształtuje świadomość społeczną, promuje kulturę architektoniczną i urbanistyczną oraz podejmuje działania w kierunku zachowania narodowego dziedzictwa architektonicznego XX wieku. Właśnie minął pierwszy rok jego działalności. Misją Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest prowadzenie badań nad architekturą i urbanistyką, i upowszechnianie wiedzy na ten temat. Ważnym elementem działalności instytutu jest bieżąca współpraca z architektami, samorządami i użytkownikami przestrzeni publicznej, budzenie społecznej świadomości architektoniczno- urbanistycznej oraz kształtowanie nowej jakości w myśleniu o przestrzeniach wspólnych- czytamy w ramach wstępu. Więcej na 15- 24 stronie dodatku.

Źródło: "Rzeczpospolita"- 24.12.2018.).

 

"Głos Szczeciński" odnotowuje: "Termomodernizacja pozwala zaoszczędzić miliardy złotych". W Polsce w ciągu ostatniego roku udało się zaoszczędzić 1 mld zł wydatków na energię. Na przestrzeni ostatniej dekady oszczędności wyniosły ponad 6,7 mld zł. Termomodernizacja jest szczególnie istotna w kontekście tematów ochrony klimatu i walki o czyste powietrze, które były poruszane w trakcie tegorocznego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. W tekście przypomniano o roli Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK. Od początku działania funduszu aż 97 wniosków dotyczyło budynków wielo- i jednorodzinnych. Najczęściej o dofinansowanie starają się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Łącznie wpłynęło od nich 91 proc. wniosków. W ciągu ostatnich dziesięciu lat funkcjonowania funduszu wartość przyznanych premii termomodernizacyjnych wyniosła ok. 1,3 mld zł. O premię mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. O dofinansowanie mogą także ubiegać się m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne- czytamy na ósmej stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Szczeciński"- 24.12.2018.).

 

Zobacz również