Poniedziałek, 23 maj 2022

¨Na rynku kredytów hipotecznych doszło do tąpnięcia¨
¨Wynajem na cele mieszkalne jest zwolniony z VAT¨
¨Ryczałt wesprze gminy¨
¨Samorządy mogą dostać miliardy od ryczałtowców¨
¨Kluczowe dla nas są kredyty hipoteczne¨
¨Koniec pandemii? Nie w przetargach¨
¨Sprzedawca condohoteli nie informował o ryzyku¨

Więcej poniżej.

Poniedziałkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Na rynku kredytów hipotecznych doszło do tąpnięcia¨. Najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej pokazują ogromny spadek liczby udzielanych hipotek. Liczba przyznanych kredytów zmalała o 38,7 proc. rok do roku, a ich wartość wyniosła 5,14 mld zł, co oznacza spadek o 32,5 proc. Dla kredytów mieszkaniowych kwiecień w ujęciu liczbowym był bardzo zły. W kwietniu banki udzieliły tylko 14 570 kredytów- najmniej od początku pandemii i najmniej od grudnia 2017 r. Tak słaby rezultat akcji kredytowej w kwietniu, mimo dużej liczby wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w marcu, może częściowo wynikać ze spadku poziomu akceptacji wniosków kredytowych przez banki. W maju RPP podniosła kolejny raz z rzędu stopę referencyjną, która wynosi teraz 5,25 proc. Kwietniowe dane nie uwzględniają jeszcze wpływu tej decyzji, ale już i tak znacząco spadła wówczas zdolność kredytowa. Ponadto od kwietnia KNF zasady liczenia tej zdolności (stąd wysyp wniosków o kredyt właśnie w marcu). Jak dalej czytamy, póki co jakość portfela kredytów hipotecznych się nie pogarsza. Nie oznacza to jednak, że tak pozostanie. Prawie cały portfel złotowych kredytów mieszkaniowych o wartości 415,4 mld zł to kredyty na zmienną stopę. Dlatego kolejne podwyżki stóp procentowych, a co za tym idzie wzrost WIBOR- u, mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość portfela w kolejnych miesiącach- czytamy na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.05.2022.).

Dodatek ¨Rz¨¨Podatki i księgowość¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Wynajem na cele mieszkalne jest zwolniony z VAT¨. Z preferencji można skorzystać wtedy, gdy najemca zaspokaja bezpośrednio swoje własne potrzeby mieszkaniowe. Nie mają one zastosowania do umowy ze spółką, która chce zakwaterować w obiekcie swoich pracowników. Z tego powodu ze zwolnienia nie skorzystają także właściciele nieruchomości wynajmujący je pośrednikom zajmującym się podnajmem lokali. Jak dalej czytamy, wynajem musi dotyczyć nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Jest to przesłanka wykluczająca zastosowanie zwolnienia do wynajmu lokali użytkowych, które nie są przystosowane i przeznaczone do zamieszkania. Nieodłączna od wynajmowania nieruchomości jest kwestia opłat za media. Podatnicy zazwyczaj podnoszą, że media są nierozłącznie związane z samym najmem nieruchomości, w związku z czym odsprzedaż wody czy ciepła powinna być traktowana jako część usługi kompleksowej i tym samym korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla świadczenia głównego. Sądy administracyjne i organy skarbowe podchodzą jednak do tego zagadnienia w sposób mniej liberalny, gdyż uzależniają uznanie zużycia ciepłej wody, energii elektrycznej i cieplnej czy odprowadzania ścieków za element usługi kompleksowej tylko jeżeli najemca nie ma możliwości wyboru sposobu korzystania z tych mediów poprzez zdecydowanie o wielkości zużycia. Według interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, związane z wynajmowanym lokalem media stanowią odrębne i niezależne świadczenia, podlegające opodatkowaniu zgodnie ze stawkami, właściwymi dla danej czynności. Więcej szczegółów- na pierwszej i trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.05.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Ryczałt wesprze gminy¨. Od 2024 r. lokalne władze mogą dostać udział we wpływach ze zryczałtowanego PIT- deklaruje w rozmowie z ¨DGP¨ Artur Soboń, wiceminister finansów. Byłoby to spełnienie jednego z ważniejszych postulatów samorządów w sprawie Polskiego Ładu. Jak wyjaśnia Soboń, plan jest taki, że w tym i przyszłym roku zostaną przeprowadzone analizy, w 2023 r. mogłoby zostać zmienione prawo, zaś JST mogłyby mieć udział we wpływach z ryczałtu od 2024 r. Miałoby to być komplementarne ze zmianami w szykowanej subwencji rozwojowej, która od tego samego roku ma być naliczana według liczby ludności (a w 2023 r. według ubytków w PIT). Minister Soboń nie wyklucza, że samorządy miałyby w ryczałcie udział taki jak w reszcie dochodów z PIT ? czyli dostałyby mniej więcej połowę. To o tyle ważne, że w ramach Polskiego Ładu rząd ułatwił korzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania działalności gospodarczej (m.in. podniesiono limit przychodów do 2 mln euro). To sprawiło, że wielu podatników, którzy dotychczas rozliczali się w ramach zwykłego PIT, zmieniło formę opodatkowania na ryczałt. Dla samorządów to strata poważnej części wpływów ? podatek ryczałtowy zasila dziś w całości budżet centralny, a nie lokalny. Zmiana najbardziej pomogłaby dużym miastom, gdzie średnio zarobki są wyższe i więcej jest chętnych do korzystania z ryczałtowej formy opodatkowania- odnotowano na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Samorządy mogą dostać miliardy od ryczałtowców¨. Lokalne władze straciły na zmianach w PIT, ale możliwe, że będą miały udział w podatku, z którego dotąd nie dostawały nic. Szczegóły- na drugiej i trzeciej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.05.2022.).

W ¨DGP¨ znajdziemy również tekst: ¨Kluczowe dla nas są kredyty hipoteczne¨. WIRD (typowany na następcę WIBOR) wynosi dziś ok. 4,7 proc., gdy WIBOR to ponad 6,45 pro. -Korekta zapewne będzie zbliżona do obecnej różnicy między tymi wskaźnikami- mówi Piotr Patkowski, wiceminister finansów. Pełny tekst rozmowy- na czwartej i piątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.05.2022.).

¨DGP¨ przygotowało też specjalny dodatek, nawiązujący do Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W jednym z tekstów wprowadzających: ¨Gospodarka na wojennej ścieżce¨ czytamy: Inwazja Rosji na Ukrainę wzmocniła stagflacyjne tendencje w gospodarce. Potężne ruchy migracyjne wpływają na popyt i sytuację na rynku pracy. Znalezienie się Polski w strefie frontowej nie ograniczy jej atrakcyjności jako miejsca inwestycji. Lata 2021?2022 przejdą do historii jako jeden z większych epizodów inflacyjnych na świecie, zwłaszcza w gospodarkach rozwiniętych. W Polsce zanotowano dwucyfrowy wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych po raz pierwszy od dwóch dekad. Powrót do normalności nie będzie niestety bezbolesny. Do tej pory wzrost wynagrodzeń nadążał za wzrostem cen, a nawet go przekraczał, osładzając gospodarstwom domowym wzrost rat kredytów oraz szeroko rozumianą ¨drożyznę¨. Presja kosztowa, problemy z dostawami i niepewność ciążą jednak w coraz większym stopniu firmom. W drugiej połowie roku czeka nas wyraźne spowolnienie, a wraz z nim mniejsze podwyżki płac. Dla części gospodarstw domowych walka z inflacją będzie oznaczać realne zubożenie- czytamy w analizie głównego ekonomisty, dyrektora Centrum Analiz i Transformacji Cyfrowej w Banku Pekao. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.05.2022.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Koniec pandemii? Nie w przetargach¨. Zwalniający z przetargów wyjątek związany z COVID- 19 wciąż jest chętnie wykorzystywany. Nawet przy zamówieniach informatycznych czy budowlanych, które trudno wiązać z chorobą. Już w pierwszym uchwalonym na początku pandemii pakiecie przepisów antycovidowych pojawiło się wyłączenie zwalniające z obowiązku przeprowadzania przetargów na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Powód wydawał się oczywisty. Chodziło o to, żeby bez zbędnych formalności i jak

najszybciej móc kupować maseczki, respiratory czy środki dezynfekujące. Jako wyjątek przepis ten przewidziano początkowo na pół roku. Po jego wygaśnięciu, w listopadzie 2020 r., posłowie uchwalili nowy, analogiczny do uchylonego. Chodzi o art. 6a ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Choć od tygodnia nie obowiązuje już stan epidemii, to w zamówieniach publicznych trwa w najlepsze. Od początku roku ponad pół tysiąca razy zamawiający powołali się na wskazane wyłączenie. Przeprowadzona przez DGP analiza informacji zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych pokazuje, że zdecydowana większość tych zamówień znajduje uzasadnienie. Testy na obecność wirusa, jednorazowe rękawiczki czy kombinezony ochronne ewidentnie służą do walki z chorobą. Część wydatków może jednak budzić wątpliwości ? trudno w nich się doszukać bezpośredniego powiązania z zapobieganiem COVID-19. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.05.2022.).

Niżej ¨DGP¨ informuje: ¨Sprzedawca condohoteli nie informował o ryzyku¨. Wprowadzanie w błąd co do bezpieczeństwa inwestycji w lokal oraz wysokości i częstotliwości otrzymywania zysków, a także nieprzekazywanie istotnych informacji modelu finansowania ? to skłoniło Tomasza Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), do wydania decyzji wobec CGA Invest. Firma zrealizowała i sprzedawała lokale w tzw. condohotelu Czarna Perła w Siennej (gmina Stronie Śląskie). W przypadku działań CGA Invest prezes UOKiK dostrzegł sporo nieprawidłowości. Przede wszystkim spółka w materiałach reklamowych zapewniała, że ulokowanie funduszy w condohotelu jest bezpieczne i gwarantuje zyski. Jednocześnie firma nie stosowała żadnych środków ochrony wpłat nabywców, więc inwestycja była obarczona podwyższonym ryzykiem. Spółka nie przekazywała też istotnych informacji co do modelu finansowania ? konsumenci nie wiedzieli, że budowa condohotelu była w całości opłacana z ich środków. Powyższe aspekty są o tyle istotne, że osoby kupujące takie lokale nie są chronione przez ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. CGA Invest miała też przekazywać mylne informacje o potencjalnych korzyściach. ¨DGP¨ przypomina, że od 2019 r. wielokrotnie informował o obarczonych dużym ryzykiem inwestycjach w apart- i condohotele, gdzie  firmy je sprzedające nierzadko wprowadzają konsumentów w błąd. Więcej- także na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.05.2022.).

Zobacz również