Poniedziałek, 23 listopada 2020

¨Plastik i szkło nierzadko trafiają do tego samego worka¨
¨Sprzedaż nieruchomości- to nie takie proste¨
¨Franki jeszcze długo będą ciążyć bankom¨
¨Jest zgoda na ulgi podatkowe do 800 tys. euro¨
¨Są już znane szczegóły reformy systemu egzekucji¨
¨Wojewoda znów skieruje odpady na składowisko¨
¨Spalarnie dostały zielone światło¨
¨Frankowicze mają powód do zadowolenia. Prawomocny wyrok korzystny dla nich¨
¨Najlepsza publiczna przestrzeń¨

Więcej poniżej.

Poniedziałkowa ¨Rzeczpospolita¨ w dodatku ¨Życie Regionów¨ zamieszcza tekst: ¨Plastik i szkło nierzadko trafiają do tego samego worka¨. Mieszkańcy często nie zbierają selektywnie odpadów. Brakuje też wysokiej klasy instalacji do sortowania. Segregacja odpadów na terenie Podlasia to często fikcja. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli. Samorządy przyznają, że faktycznie z selektywną zbiórką nie jest najlepiej, ale nie wolno uogólniać. Nie tylko bowiem w tym regionie szwankuje. Dodatkowo problem pogłębiła pandemia. NIK postanowiła przyjrzeć się 15 gminom. W ośmiu z nich stwierdzono, że mieszkańcy niewłaściwie segregowali odpady. W sześciu gminach firmy źle odbierały je od mieszkańców lub z punktów selektywnej zbiórki, a nawet mieszano posegregowane wcześniej śmieci. Więcej smutnych wniosków z Podlasia- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.11.2020.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Podatki i księgowość¨ zauważa: ¨Sprzedaż nieruchomości- to nie takie proste¨. Zdaniem skarbówki, każda osoba, która sprzedaje prywatny grunt czy budynek, powinna działać jako podatnik VAT. Sądy administracyjne nie podzielają tego stanowiska. Przedsiębiorca, który sprzedaje nieruchomość wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej, powinien co do zasady być uznany za podatnika VAT. Trzeba się jednak zastanowić, co z osobami fizycznymi, które sprzedają nieruchomość (lub nieruchomości) należącą do ich prywatnego majątku. Czy taka osoba również powinna analizować przepisy ustawy o VAT i rozstrzygać czy doszło do pierwszego zasiedlenia takiej nieruchomości? Czy przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT naliczonego przy wybudowaniu obiektu lub nabyciu? I czy w zależności od wyników takiej analizy należy opodatkować sprzedaż 8- proc. albo 23- proc. stawką VAT, albo potraktować jako zwolnioną z VAT? Więcej o dylematach podatników- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.11.2020.).

¨Rz¨ zapowiada w innym miejscu: ¨Franki jeszcze długo będą ciążyć bankom¨. Tylko przez trzy kwartały wartość frankowych sporów w giełdowych bankach urosła o 2,8 mld zł, a rezerwy na ten cel- o 1,5 mld zł. A to dopiero początek. Na koniec września łączna liczba indywidualnych spraw frankowych dziewięciu banków z GPW mających hipoteki walutowe wyniosła 24,4 tys., czyli o 25 proc. więcej niż na koniec czerwca. Przez trzy kwartały tego roku przybyło 12,6 tys. spraw, co oznacza, że ich liczba się podwoiła. W ślad za rosnącą liczbą spraw zwiększa się wartość przedmiotu sporu. W przypadku indywidualnych spraw giełdowej dziewiątki wyniosła na koniec września 4,6 mld zł. Przez trzy kwartały wartość przedmiotu sporu urosła więc o 2,8 mld zł. To skutkuje wzrostem rezerw banków. Łączne, uwzględniające te na indywidualne sprawy oraz dopiero oczekiwane, wyniosły na koniec września w dziewięciu bankach 3,21 mld zł, czyli o 29 proc. więcej niż w czerwcu. Przez trzy kwartały urosły o 1,5 mld zł, czyli prawie 90 proc. To mocno uderzyło- obok odpisów na pandemię- w wyniki sektora. Po dziewięciu miesiącach tego roku branża ma 5,9 mld zł zysku, o połowę rok niż rok temu- czytamy. Szczegóły- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.11.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Jest zgoda na ulgi podatkowe do 800 tys. euro¨. Komisja Europejska zatwierdziła program dotyczący odraczania płatności podatku i rozkładania go na raty w ramach pomocy covidowej. Limit będzie czterokrotnie wyższy. To bardzo dobra informacja dla wszystkich podatników, którzy odczuwają negatywne skutki kryzysu wywołanego przez pandemię. Problem dotyczy ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych przez naczelników urzędów skarbowych, czyli rozłożenia należności na raty i odroczenia płatności. W praktyce z pomocy covidowej może skorzystać nawet 300 tys. przedsiębiorstw w Polsce. Decyzją komisji szczególnie zainteresowane powinny być duże podmioty działające w ramach grup kapitałowych, które łącznie muszą analizować poziom przyznanej im pomocy publicznej. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.11.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Są już znane szczegóły reformy systemu egzekucji¨. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Celem jest przyspieszenie poboru zaległych podatków, m.in. za wynagrodzenia za pracę, nieruchomości, ruchomości, w tym majątku wspólnego małżonków. Zasadniczo chodzi o zwiększenie egzekucji podatków, bo obecny system poboru zaległości się nie sprawdza. Potwierdzają to dane, z których wynika, że w przypadku dłużników zalegających wobec państwa na co najmniej  1 mln zł, efektywność egzekucji wynosi niespełna 40 proc. Rośnie za to liczba takich ponadmilionowych dłużników. W pierwszym kwartale br. było ich 13 108, a w kolejnym przybyło następnych 200. W 2019 r. urzędy skarbowe wystawiły ponad 12,1 mln tytułów wykonawczych, z czego załatwiły ok. 5 mln. Wyegzekwowały od dłużników podatkowych ok. 6,2 mld zł. Więcej o czekających nas zmianach w egzekucji długów podatkowych- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.11.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Wojewoda znów skieruje odpady na składowisko¨. W sytuacji awaryjnej, czyli gdy na obszarze województwa nie będzie technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wojewoda będzie mógł zarządzić o kierowaniu ich bezpośrednio na składowisko lub do spalenia. Jest to powrót do rozwiązań wprowadzonych wiosną, które automatycznie wygasły 5 września br. Teraz przywraca je kolejna nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uchwalona przez Sejm. Szczegóły. Obok czytamy: ¨Spalarnie dostały zielone światło¨. Sejm usunął z ustawy o odpadach przepisy mówiące o ograniczeniu do 30 proc. masy odpadów komunalnych, które mogą trafić do spalenia. Nie będzie też rozporządzenia z listą instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza, że zmiany wynikają z sygnalizowanych przez samorządy przyczyn wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. I jak podkreśla, wiele samorządów postuluje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających budowę niewielkich spalarni odpadów, które będą jednocześnie pełnić rolę lokalnych ciepłowni. Co w związku z likwidacją starych jednostek węglowych będzie także odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie na ciepło systemowe. Oba teksty- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.11.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotowuje: ¨Frankowicze mają powód do zadowolenia. Prawomocny wyrok korzystny dla nich¨. Sprawa dotyczyła umowy kredytu o nazwie ¨umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM¨, która była w ofercie jednego z banków. Kilka lat temu pewna rodzina zaciągnęła ten kredyt, powiązany z frankiem szwajcarskim. Gdy ze względu na kurs franka kredyt zaczął rosnąć, rodzina zdecydowała się oddać sprawę do sądu i walczyć o unieważnienie takiej umowy. W podobnej sytuacji w Polsce jest ok. 800 tys. osób. Po wyroku TSUE, przed polskimi sądami zapada więcej korzystnych wyroków dla kredytobiorców. Tak stało się też w czwartek przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. Oddalił apelację banku w całości i prawomocnie. To oznacza, że sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził wszystkie wpłaty kredytobiorcy na rzecz banku mimo że saldo kredytu w PLN nie zostało spłacone. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 23.11.2020.).

¨Kurier Szczeciński¨ poinformował: ¨Najlepsza publiczna przestrzeń¨. Centrum Dialogu ¨Przełomy¨, gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie, jest najlepszą przestrzenią publiczną w Polsce w latach 2015- 2019. To werdykt jurorów konkursu ¨Życie w architekturze (2015- 2019)¨ organizowanego przez redakcję ¨Architektura- Murator¨. W uzasadnieniu jury przeczytamy: ¨Jedna z najbardziej symbolicznych, wielowymiarowych i ideowych przestrzeni w Polsce nie tylko po 1989 roku, lecz wręcz po II wojnie światowej. Wyjątkowość projektu architektonicznego polega na umiejętnym ukształtowaniu budynku, tak by stanowił budowlę i plac jednocześnie. Na szczególne docenienie zasługuje stworzenie unikalnej i dającej podstawę do wielu interpretacji struktury, w której umieszczona jest ekspozycja podtrzymująca pamięć o powojennych losach miasta, podczas gdy na powierzchni- dachu muzeum- toczy się zwykłe życie, z jego wszelkimi przejawami¨. Więcej szczegółów- na pierwszej i trzeciej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 23.11.2020.).

Zobacz również