Poniedziałek, 22 maja 2023

¨Ostatni dzień na składkę zdrowotną¨
¨Przybywa pozwów, ale i ugód frankowych¨
¨Trudno zapanować nad ładem przestrzennym¨
¨Wyższe stopy procentowe to wyższe zyski¨
¨Jak rozliczyć nadpłatę składki- wyjaśnia Ministerstwo Finansów¨
¨Kolejne uproszczenia nie tylko w administracji¨
¨Osiedle Forsycja w Stargardzie. Już wiadomo, jakie będzie- nowoczesne i przyjazne¨
¨W przyszłym roku ze zmianami. Dla wspólnot na zielone podwórka i przedogródki¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ przypomina: ¨Ostatni dzień na składkę zdrowotną¨. Przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie do ZUS. Nie wszystkim udaje się to zrobić elektronicznie. Poniedziałek 22 maja to ostatni dzień na złożenie deklaracji  z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. Ten obowiązek mają przedsiębiorcy na skali, liniowym PIT i ryczałcie. Niestety, wiele osób ma problemy z wysyłką deklaracji. Podczas jej wypełniania w zusowskim programie Płatnik często okazuje się, że dane w systemie nie są zgodne z tym, co wyliczył przedsiębiorca. Niektórych danych nie ma w nim w ogóle. W takiej sytuacji Płatnik nie chce przetwarzać deklaracji, wskazując na błędy krytyczne. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2023.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Przybywa pozwów, ale i ugód frankowych¨. Wizja darmowego kredytu zawarta w opinii rzecznika TSUE skusiła wielu frankowiczów do sądowej batalii z bankami. Ale wciąż są chętni na polubowne rozstrzygnięcie. W połowie lutego rzecznik generalny TSUE przedstawił bardzo korzystną dla konsumentów opinię, zgodnie z którą banki nie mają prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu walutowego ze względu na zawarte w niej nieuczciwe warunki. Oznacza to, że frankowicze po wygranym procesie mogliby oddać bankowi tylko tyle, ile pożyczyli, bez płacenia odsetek. Opinia rzecznika to nie wyrok, ale i tak zachęciła wiele osób do wejścia z bankiem na ścieżkę sądową. Z analizy ¨Rz¨ wynika, że liczba pozwów w sprawach kredytów w CHF w I kw. 2023 r. dynamicznie wzrosła. W przypadku ośmiu banków notowanych na giełdzie łączna liczba spraw skierowanych do sądu sięgnęła 83 tys. na koniec marca br. To o niemal 11 proc. więcej i aż 45 proc. więcej w porównaniu z końcem marca 2022 r. Większość banków zanotowała też rekordową liczbę kwartalną nowych pozwów. Najczęściej pozywanym bankiem jest PKO BP- ma tez najwięcej portfeli kredytowych we frankach szwajcarskich i najwięcej takich klientów (niemal 100 tys.). Łącznie frankowicze weszli na ścieżkę sądową  już w niemal 22,2 tys. przypadków (a spraw jest o 58 proc. więcej niż rok wcześniej). Jednocześnie z bankowych raportów nie wynika, że nagle do zera spadła grupa frankowiczów chętnych do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Przeciwnie, liczba zawartych ugód wzrosła- na koniec I kw. br. było ich łącznie ok. 57,3 tys. (dla ośmiu analizowanych banków), co oznacza wzrost o 33 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r. Niektóre banki podkreślają nawet, że skłonność ich klientów do polubownego rozwiązania sporu nie spadła po opinii rzecznika TSUE. Liderem pozostaje PKO BP, który namówił na ugodę już 27 tys. kredytobiorców. To stan na koniec marca br. W I kw. zainteresowanie negocjacjami też było rekordowe, choć rekordy te dotyczyły stycznia i lutego, marzec wypadł już znacząco słabiej. Na koniec marca 2023 r. liczba mieszkaniowych kredytów w CHF spadła do 292,4 tys. z 364,7 tys. rok wcześniej- wynika z danych KNF. Ich łączna wartość w ciągu roku zmniejszyła się do 45,5 mld zł z 73,3 mld zł- czytamy na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2023.).

¨Życie Regionów¨ w ¨Rz¨ przynosi natomiast temat numeru: ¨Trudno zapanować nad ładem przestrzennym¨. O chaosie przestrzennym w Polsce przekonuje się każdy, kto podróżuje po kraju. Na problemy wskazują samorządy, które są odpowiedzialne za ład przestrzenny i Najwyższa Izba Kontroli. Nieprecyzyjne przepisy, ale także działania administracyjne samorządów zwiększają chaos w przestrzeni- uważa NIK. Nie tylko istnieje za mało miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale także wynika z nich, że mamy tyle miejsc (19 proc. powierzchni kraju), które możemy przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową, że zgodnie z szacunkami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zamieszkać mogłoby na nich nawet 200 mln osób. Tylko tych miejsc w rzeczywistości nie ma, a koszty bałaganu w 2019 r. wynosiły 84,3 mld zł, czyli każda i każdy z nas płacił za nie ponad 2 tys. zł. NIK przeprowadziła kontrolę w 17 urzędach gmin w 8 województwach: dolnośląskim, kujawsko- pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wynika z niej, że samorządy często zamiast aktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są drogie i czasochłonne, wydają tzw. WZ, czyli decyzje o warunkach zabudowy. Gminy także zmieniały mpzp, ale robiły to długo- nawet przez cztery lata, a to oznaczało, ze gdy nadchodził czas ich uchwalania, przestrzeń przedstawiała się już inaczej. Dodatkowo samorządy przygotowywały małe powierzchniowo plany. W ciągu ponad dwóch lat, których dotyczyła kontrola, 17 gmin wydało 1664 decyzje WZ dla nowych inwestycji mieszkaniowych, w tym ponad jedna trzecia dotyczyła terenów wcześniej nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Na chaos inwestycyjny zwracają uwagę same samorządy, jak i specjaliści zajmujący się gospodarką przestrzenną. Samorządowcy widzą dwa podstawowe problemy: zmieniające się prawo, które ingeruje w ich uprawnienia, oraz koszty przeprowadzenia aktualizacji planów. Kolejnym kłopotem dla samorządów jest to, że gminy nie mogą pobierać od prywatnych właścicieli opłat za zmianę planów, same muszą więc ponosić koszty. Gminy wydają WZ, które są tańsze i które uspokajają opinię społeczną. Od 2003  do 2022 r. wydano ich ponad 2,7 mln. Jak dalej czytamy, łączna powierzchnia gmin pokryta planami miejscowymi wyniosła na koniec 2021 r. 9,9 mln ha- to niespełna 32 proc. powierzchni kraju. W tym czasie w Polsce obowiązywało 59,4 tys. planów miejscowych, przy czym tylko 665 gmin (na 2477) miało wskaźnik pokrycia 90 proc. i więcej. W pozostałych było mniej. Lektura dla zainteresowanych- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2023.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zwraca z kolei uwagę: ¨Wyższe stopy procentowe to wyższe zyski¨. Kredytobiorcy i deponenci sponsorują środki na przegrywane procesy z frankowiczami oraz podatki ? do takiego wniosku skłania analiza sprawozdań finansowych giełdowych banków za pierwszy kwartał. 10 instytucji kredytowych, których akcje są notowane na warszawskiej giełdzie, miało w I kw. tego roku łącznie 6,9 mld zł zysku netto. rok wcześniej wynik tej samej dziesiątki wynosił 5,2 mld zł. Skąd poprawa? W największym stopniu sektor zawdzięcza ją wzrostowi wyniku odsetkowego. W giełdowych bankach zwiększył się on w porównaniu z I kw. ub.r. o niemal 4,6 mld zł do 14,1 mld zł. Wzrost wyniku odsetkowego to z jednej strony konsekwencja wyższego oprocentowania kredytów, a z drugiej strony niechęci bankowców do podnoszenia stawek depozytowych. Jak wynika z danych NBP, w marcu tego roku ? pomimo mocno promowanych ofert ze stawkami dochodzącymi nawet do 10 proc. ? przeciętne oprocentowanie środków klientów w krajowych bankach wynosiło niespełna 2,5 proc. Drugim co do znaczenia źródłem przychodów banków są prowizje. Tu wynik z początku 2023 r. jest nawet niższy niż 12 miesięcy wcześniej. Spadku w ujęciu nominalnym doświadczyło siedem z dziesięciu analizowanych przez nas instytucji. W ujęciu realnym, czyli biorąc poprawkę na kilkunastoprocentową inflację, prowizje obniżyły się na całym rynku. To m.in. konsekwencja słabości akcji kredytowej. Według danych NBP w I kw. tego roku krajowe banki udzieliły kredytów o wartości nieprzekraczającej 70 mld zł. rok wcześniej było to niemal 91 mld zł. jednak największym obciążeniem dla krajowych banków są rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych. W I kw. w giełdowych spółkach wyniosły one 3,3 mld zł (to czwarty z rzędu kwartał, w którym nowe rezerwy tego typu miały wartość przekraczającą 3 mld zł). Dziesiątka giełdowych banków odpisała na ten cel już ponad 33 mld zł (część rezerw została już wykorzystana; banki pokrywają z nich również straty związane z umorzeniem klientom części kredytów przy przewalutowaniu z franków szwajcarskich na złote). Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.05.2023.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Jak rozliczyć nadpłatę składki- wyjaśnia Ministerstwo Finansów¨. Dziś mija termin na rozliczenie się przez przedsiębiorców ze składki zdrowotnej za 2022 r. Ci, którzy zapłacili jej za dużo i dostaną zwrot nadpłaty, mają wątpliwości, jak powinni ująć składkę w rozliczeniach podatkowych. Wyjaśnia to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania ¨DGP¨. Pierwsza, najważniejsza wiadomość: zwrot nadpłaconej składki nie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej, a więc nie trzeba będzie płacić odsetek za zwłokę (z jednym wyjątkiem, o czy, w dalszej części tekstu) . Tego najbardziej obawiali się przedsiębiorcy, którzy odliczyli część składki zdrowotnej za 2022 r. od dochodu (przychodu) lub zaliczyli ją do kosztów podatkowych, a teraz, w 2023 r., dostaną jej zwrot z ZUS. Druga wiadomość ? równie korzystna, również dla księgowych ? jest taka, że nie trzeba będzie korygować złożonych już zeznań za 2022 r. Niektórzy będą musieli pamiętać o tym za rok ? przy składaniu zeznania za 2023 r. Otrzymany teraz zwrot będą musieli uwzględnić w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2024 r. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.05.2023.).

Piątkowy ¨Poradnik Gazety Prawnej¨ w całości poświęcono natomiast jednej kwestii: ¨Kolejne uproszczenia nie tylko w administracji¨. Wyższy próg dla działalności nieewidencjonowanej, obowiązek publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, częściowa rezygnacja z dwuinstancyjności przy wydawaniu decyzji administracyjnych zgodnych z żądaniem strony, wyższe kwoty wolne od podatku w darowiznach i spadkach, ułatwienia w budowaniu mieszkań na mocy specustawy mieszkaniowej w starych biurowcach i galeriach oraz na terenach przeznaczonych pod centra handlowe, ułatwienia w uzyskiwaniu pozwolenia na broń, a także w sprzedaży lasów ? ta wyliczanka pokazuje, jak zróżnicowane są zmiany, jakie niesie za sobą tzw. ustawa deregulacyjna. A to tylko część modyfikacji ? łącznie jest ich kilkadziesiąt, w kilkunastu ustawach. Nie wszystkie wprowadzają ułatwienia, jak wskazywałaby na to nazwa ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Deweloperów np. martwią nowe obowiązki, takie jak konieczność wyznaczania 1,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie i zwiększenie limitów dostępnych przestrzeni rekreacyjnych czy usługowo-handlowych. Nowe obowiązki będą miały także gminy. Znaczna część nowych regulacji już weszła w życie 12 maja, na wejście kolejnych przepisów ? trzeba jeszcze poczekać.  Opisano najważniejsze z nich- odnotowano na pierwszej stronie ¨Poradnika…¨.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 19.05.2023.).

¨Kurier Szczeciński¨ odnotował: ¨Osiedle Forsycja w Stargardzie. Już wiadomo, jakie będzie- nowoczesne i przyjazne¨. Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną osiedla Forsycja, które ma powstać w Stargardzie, wygrała pracownia architektoniczna Analog ze Szczecina. ? To wysoka półka polskiej architektury ? komentował po otwarciu zwycięskiej koperty Marek Orłowski, referent sądu konkursowego. ? W Stargardzie powstanie rzecz wybitna. Nowe osiedle mieszkaniowe Forsycja będzie budowane w pobliżu os. Pyrzyckiego, po drugiej stronie ul. Broniewskiego. Tam, w okolicy ul. H. Żybułtowskiej, miasto ma nieruchomość, którą chce zagospodarować na cele mieszkalne. W tym to celu ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczno- urbanistyczną. To praktyka, której zwolennikiem jest Piotr Mync, zastępca prezydenta Stargardu. Z dopuszczonych do konkursu 75 biur projektowych, które się zgłosiły, prace przesłało 29 z nich. Wygrała go, istniejąca od 2016 roku, firma Analog ze Szczecina. Prowadzi ją architekt i  wykładowca akademicki Piotr Śmierzewski, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Architektury na Uniwersytecie Stanowym w Oklahomie. Na rozstrzygnięciu konkursu w sali sesyjnej ratusza laureata reprezentowali Michał Czeszejko i Mateusz Modzelewski. Na osiedlu Forsycja powstanie 9 bloków mieszkalnych z ok. 400 miejscami postojowymi. Mają mieć po 3, 4 lub 5 kondygnacji. Znajdą się tam mieszkania o  powierzchni od 32 do 65 metrów kwadratowych. ? W  lokalach większych zaprojektowane są dwie równej wielkości przestrzenie, co jest rozwiązaniem innowacyjnym ? mówi Mateusz Modzelewski, architekt z firmy Analog. ? Zamiast kilku pomieszczeń, w których jedno jest największe, proponujemy układ dwóch równorzędnych pomieszczeń i trzecie mniejsze pomiędzy nimi, które jest częścią wspólną, z  kuchnią włącznie. To projekt adresowany przede wszystkim dla TBS -ów. Mieszkania będą nadążały za zmianami społecznymi. Osiedle Forsycja będzie realizowało Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Ma na swoim koncie wybudowane 34 bloki mieszkalne. ? Rozstrzygnięcie tego konkursu jest prezentem dla naszej spółki, która w tym roku świętuje 25-lecie ? komentuje Agata Kmieć-Łuciuk, prezes stargardzkiego TBS. ? Dziękujemy za docenienie potencjału naszej spółki. Przekazanie tej działki daje nam możliwość zaistnienia w kolejnym miejscu. W blokach na osiedlu Forsycja będą mogły zamieszkać rodziny o zróżnicowanym statusie materialnym- czytamy na 10 stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 22.05.2023.).

¨Kurier¨ zapowiada w innym miejscu: ¨W przyszłym roku ze zmianami. Dla wspólnot na zielone podwórka i przedogródki¨. Kolejne wspólnoty mieszkaniowe otrzymały dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programów Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina. Na realizację obu programów zostały zabezpieczone środki w budżecie miasta w wysokości ponad 465 tys zł. Program realizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Komisja przyznała dofinansowanie na remont i rewitalizację przedogródków wszystkim aplikującym do tego programu wspólnotom, tj.: przy ul. Bolesława Śmiałego 22 m, ul. Bolesława Śmiałego 18, ul. Pięknej 1, a także wspólnocie przy ul. Bolesława Śmiałego 22 na remont podwórka. Remont podwórka i przedogródka przy ul. B. Śmiałego 22 zakończy kompleksową modernizację kamienicy i jej otoczenia. ? Od przyszłego roku zobowiązuje się wspólnoty mieszkaniowe aplikujące do programów Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina o uzyskanie od Ogrodnika Miasta wytycznych w zakresie projektowanej zieleni i ogólnej koncepcji przed zleceniem usługi sporządzenia projektu ? informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds mieszkalnictwa. ? Wszystko po to, aby uniknąć nanoszenia korekt i poprawek na gotowym projekcie, do czego gmina zastrzegła sobie prawo w regulaminie obu programów. Oznacza to, że wspólnoty planujące zlecenie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie podwórka lub przedogródka w ramach programu powinny zawrzeć w umowie zapis o konieczności jej uzgodnienia z Ogrodnikiem Miasta. Następnie złożyć uzgodniony wniosek z projektem w okresie 2 stycznia ? 1 marca danego roku do ZBiLK. Program Zielone Podwórka ruszył  2008 roku. Od tego czasu, dzięki wsparciu gminy, wyremontowano 148 terenów. W sumie, przez ostatnie 15 lat, wspólnoty otrzymały pomoc na ten cel w wysokości ok. 16 mln zł- odnotowano na 16 stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 22.05.2023.).

Zobacz również