Poniedziałek, 22 lipca 2019

Kolejna rewolucja śmieciowa, Rzeczpospolita
Uszczelnienie VAT odłożone, spór o soki zażegnany, Rzeczpospolita
Mniej osób oprotestuje inwestycje, Rzeczpospolita
Fiskus przegrał spór o VAT w budowlance, Rzeczpospolita
Budimex wygrał ostatecznie spór o VAT, Dziennik Gazeta Prawna
Posłowie przyjęli obowiązkowy split payment i matrycę VAT, Dziennik Gazeta Prawna
Śmieci z biurowców trafią na wolny rynek, Dziennik Gazeta Prawna
Nowe życie starego fortu, Gazeta Wyborcza
Za pół roku zniknie TBS Prawobrzeże. Teraz ma 2 prezesów, Głos Szczeciński
Budują nowy blok ze żłobkiem, Głos Szczeciński

Więcej poniżej.

 

Poniedziałkowa "Rzeczpospolita" odnotowuje: "Kolejna rewolucja śmieciowa". Same samorządy będą określały zasady segregacji. To, co w jednej gminie będzie dozwolone, w innej już nie. Mieszkańcy gmin będą obowiązkowo segregować wszystkie śmieci. A jak nie będą tego robili, zapłacą więcej za wywóz odpadów. Parlament zakończył prace nad rewolucyjnymi przepisami w tej sprawie. Jest to nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ma ona zmusić Polaków do segregowania odpadów komunalnych. Posłowie przyjęli wszystkie poprawki senackie do ustawy. Jedna z nich przewiduje, że rady gmin w regulaminach będą mogły określać kryteria selektywnej zbiórki odpadów. Samorządy krytykują zmianę. Ich zdaniem będzie bałagan, ponieważ każda gmina będzie miała swoje kryteria. Sejm przyjął także poprawkę dotyczącą ustalania opłaty za śmieci na podstawie zużytej ilości wody. Dzięki niej radni będą mogli w uchwale określać zasady jej poboru. Dziś jest w prawie luka- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. "Rz" wraca do sprawy w kolejnym tekście: "Ostre zasady segregacji". Same gminy określą kryteria, czy mieszkańcy prawidłowo wyrzucają śmieci czy nie. A zatem nie będzie jednolitych zasad dla całej Polski. Oprócz przyjęcia senackiej poprawki o pozostawieniem gminom kryteriów segregowania śmieci, uchwalono także kolejną, zgodnie z którą w przypadku budynków usługowo- mieszkalnych obowiązywał komunalny system odbioru śmieci, jeżeli rada gminy tak postanowi. Przyjęta przez Sejm nowela ustawy przewiduje też, że właściciele nieruchomości niezamieszkanych będą sami decydować, czy chcą korzystać z systemu komunalnego. Sejm przyjął także poprawkę senacką dotyczącą karania za brak segregacji. Wynika z niej, że rada gminy będzie zobowiązana określił stawki opłaty podwyższonej za brak segregacji w wysokości nie niższej niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej, a nie- jak chciał Sejm- stawki maksymalnej. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.07.2019.).

 

"Rz" zauważa też: "Uszczelnienie VAT odłożone, spór o soki zażegnany". System podzielonej płatności w branżach wrażliwych zostanie wprowadzony dopiero 1 listopada- zdecydowali posłowie. W piątek Sejm uchwalił nowelę do ustawy o VAT wprowadzającą nowy system chroniący przed wyłudzeniami podatku. Podzielona płatność w handlu m.in. stalą, elektroniką, częściami samochodowymi czy usługach budowlanych ma obowiązywać od 1 listopada 2019 r. Pierwotnie rząd proponował, by nowy system obowiązywał już od 1 września. W czwartek premier oświadczył, ze trzeba odłożyć zmiany przede wszystkim ze względu na systemy księgowe. Wymienił jednak datę 1 listopada, a nie 1 stycznia 2020 r. Tak też się stało, a Sejm przyjął stosowną poprawkę posłów PiS. System podzielonej płatności oznacza, że część należności za towary i usługi, odpowiadający kwocie VAT, trafia na specjalne konto bankowe. Podatnik ma ograniczone możliwości dysponowania pieniędzmi na nim- służy głównie do regulowania należności wobec fiskusa. Nowy system zastąpi tzw. odwrotne obciążenie. Więcej szczegółów- także na pierwszej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.07.2019.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Mniej osób oprotestuje inwestycje". Nowe zasady wydawania decyzji środowiskowych mają pomóc w walce ze szkodliwymi dla otoczenia projektami. Nie wszyscy tak uważają. Większy wpływ na wydanie decyzji środowiskowej mają zyskać właściciele nieruchomości położonych do 100 metrów od inwestycji. Po burzliwej dyskusji w piątek Sejm uchwalił zmiany w przepisach środowiskowych. Chodzi o rządowy projekt zmian do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska. Najwięcej emocji wywołała zmiana definicji obszaru, na który oddziałuje przedsięwzięcie. Wprowadza kryterium odległości, które wyniesie 100 m. Posłowie opozycji zwracali uwagę na niebezpieczeństwo, jakie wiąże się ze zmianą definicji. Ich zdaniem będzie można realizować kontrowersyjne inwestycje, np. fermę norek, 100 m. od zabudowań mieszkaniowych. Nowe przepisy ostro krytykuje również rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem Sejm poważnie ograniczył prawa społeczności lokalnej do uczestniczenia w postępowaniach dotyczących środowiska. Mieszkańcom, np. trudniej będzie się dowiadywać o przebiegu sprawy. Nowe przepisy przewidują bowiem, że jeśli w sprawie będzie uczestniczyć ponad 10 podmiotów, to nie będzie już korespondencji "imiennej" Trzeba będzie sprawdzać wszystko w obwieszczeniach albo w Biuletynie Informacji Publicznej. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.07.2019.).

 

"Prawo co dnia" informuje również: "Fiskus przegrał spór o VAT w budowlance". Po spełnieniu określonych warunków protokół odbioru robót może stanowić podstawę do przesunięcia obowiązku podatkowego. NSA uwzględnił skargę kasacyjną spółki Budimex SA w sprawie, której w maju tego roku wypowiedział się już Trybunał Sprawiedliwości UE. Sprawa zaczęła się w 2014 r., gdy spółka wystąpiła o interpretację. Wyjaśniła, że realizuje kontrakty budowlane na podstawie umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC- czyli standardzie wypracowanym przez Międzynarodową Federację Inżynierów- Konsultantów. Jej wątpliwości dotyczyły momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług budowlanych, czy budowlano- montażowych. Ostatecznie spór sprowadził się do tego, czy o ich wykonaniu- a w konsekwencji momencie powstania obowiązku rozliczenia podatku- może decydować przyjęcie ich na podstawie dokumentów, takich jak np. świadectwa płatności czy przyjęcie usług na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. Więcej szczegółów- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.07.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje równie obszernie: "Budimex wygrał ostatecznie spór o VAT". Jeżeli roboty budowlane są realizowane na podstawie umów kontraktowych FIDIC, to fiskus nie może żądać podatku już z chwilą ich wykonania- wynika z wyroku NSA. Na stanowisko sądu kasacyjnego czekała nie tylko cała branża budowlana, lecz także Ministerstwo Finansów. Spór o to, czy wykonawca robót budowlanych może przesunąć obowiązek podatkowy w VAT do momentu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego trwa bowiem od 2014 r. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 22.07.2019.).

 

"DGP" odnotowuje też: "Posłowie przyjęli obowiązkowy split payment i matrycę VAT". Od listopada, a nie jak planowano od września, obowiązkowa stanie się podzielona płatność w niektórych branżach. Matryca stawek zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu kolejną dużą nowelizację ustawy o VAT. Trafi teraz do rozpatrzenia przez Senat. Już dziś można stosować split payment, ale od 1 listopada 2019 r. stanie się on obowiązkowy w takich branżach, jak np. elektroniczna, stalowa, złomowa, budowlana, węglowa. Wszystkie towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością (w sumie 150 pozycji) znajdą się w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Przedsiębiorcy, którzy wystawią faktury na kwotę co najmniej 15 tys. zł brutto, będą musieli zamieścić na niej formułkę: "mechanizm podzielonej płatności". Sprzedawca objęty obowiązkowym split paymentem nie będzie mógł wykluczyć tej formuły płatności w umowie z nabywcą. Wyjątkiem będą płatności poniżej 15 tys. zł. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 22.07.2019.).

 

"DGP" informuje również: "Śmieci z biurowców trafią na wolny rynek". Gminy nieco zyskują, ale finalnie tracą. Odbiorą odpady z lokali usługowych w budynkach komunalnych, ale śmieci dużych podmiotów, np. galerii handlowych i biurowców, trafią do firm odpadowych z wolnego rynku. Obecnie samorządy decydują, czy chcą odbierać śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, czyli biurowców, sklepów, instytucji. Większość gmin na ten krok się zdecydowała, by mieć pod kontrolą jak najwięcej powstających na jej terenie odpadów. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą umowy o odbiór odpadów zawierać niezależnie od samorządu. Do gminnego systemu odbioru odpadów będą mogli przystąpić na podstawie pisemnej zgody- przymusu nie będzie. Samorządowcy alarmują, że rozszerzy się szara strefa i jeszcze więcej odpadów będzie poza kontrolą. Szczegóły- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 22.07.2019.).

 

"Gazeta Wyborcza" w dodatku "Zachodniopomorskie nieruchomości" odnotowuje: "Nowe życie starego fortu". Na terenie dawnego Fortu Prusy w Szczecinie powstało nowe osiedle. Inwestycję zrealizował TBS Prawobrzeże. 17 lipca miało miejsce uroczyste zakończenie budowy i nowi lokatorzy odebrali klucze do swoich mieszkań. Nowe Miasto to od kilku lat jedna z najpopularniejszych inwestycji mieszkaniowych. Jeszcze na początku XXI w. było tu mnóstwo wolnych przestrzeni i zaniedbanej, starej zabudowy. W ciągu ostatnich lat deweloperzy zbudowali prawdziwe nowe miasto. Oddane właśnie do użytku osiedle to kolejna już inwestycja TBS Prawobrzeże na terenach byłego Fortu Prusy. Pierwsze budynki mieszkalne w rejonie ulic Kusocińskiego, Sowińskiego i Głowackiego oddane zostały przez spółkę w 2010 r. W ten sposób TBS zainicjował działania rewitalizacyjne na tym terenie. Przez ostatnie 10 lat ten obszar zmienił się nie do poznania: powstały nowe osiedla, sklepy, ulokowały się tu nowe firmy oraz instytucje. Na początku 2018 r. ruszyła budowa nowego osiedla. Na działkach o powierzchni 7 tys. mkw. wybudowane zostały kolejne budynki. Znalazło się w nich 95 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 5 tys. mkw. Średni metraż mieszkania to 53 mkw. W ramach inwestycji wykonano także chodniki, alejki, ławeczki, plac zabaw dla dzieci, miejsca parkingowe oraz wiaty na rowery. Koszt budowy osiedla wyniósł ok. 28,2 mln zł. Budowa była sfinansowana z BGK, wpłat partycypacyjnych oraz środków Gminy Miasto Szczecin. Mieszkania są oddane w standardzie pod klucz. Inwestycja położona jest na terenie objętym ochrona konserwatorską w zakresie historycznej struktury przestrzennej. Z tego względu dwa istniejące narożne budynki ceglane poddane zostały kompleksowej renowacji i adaptacji na trzy lokale użytkowe o pow. 190 mkw. każdy. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 22.07.2019.).

 

"Głos Szczeciński" zauważa natomiast: "Za pół roku zniknie TBS Prawobrzeże. Teraz ma 2 prezesów". Równolegle ze zmianami w innych miejskich spółkach powiększył się skład osobowy TBS Prawobrzeże. Do Pawła Sikorskiego na stanowisku prezesa dołączył Rafał Kuźmiczonek. Dotychczasowy zarząd TBS Prawobrzeże był jednoosobowy. TBSP zarządza aktywami, których wartość przekracza 500 mln zł. Dodatkowo spółka prowadzi szereg działań rewitalizacyjnych. Dlatego- jak informuje miasto- zdecydowano o wprowadzeniu zarządu dwuosobowego. Do konkursu przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą zgłosiło się dwóch kandydatów, spośród nich wybrany został Rafał Kuźmiczonek. Nowy prezes ostatnio koordynował realizację projektów inwestycyjnych w branży energii odnawialnej, wcześniej związany był z Zakładami Chemicznymi Police. Obejmie swoje stanowisko na początku sierpnia. Na przyszły rok planowane jest połączenie obu szczecińskich TBS- ów. Nie wiadomo na razie, jak będzie wyglądał zarząd połączonej spółki odpowiedzialnej za inwestycje mieszkaniowe- czytamy na czwartej stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Szczeciński"- 22.07.2019.).

 

"Głos" informuje też: "Budują nowy blok ze żłobkiem". Budynek z 24 mieszkaniami komunalnymi powstanie przy ul. Śniadeckiego na osiedlu Lotnisko w Stargardzie- Kluczewie. Na parterze będzie żłobek. Budowa właśnie się rozpoczęła. Odbyło się przekazanie placu budowy i rozpoczęła się budowa przy ul. J. Śniadeckiego 17, 17A, 17B, 17C. W budynku powstaną 24 mieszkania, które zostaną wynajęte miastu, w celu podnajęcia ich osobom uprawnionym do otrzymania mieszkania komunalnego, w tym w pierwszej kolejności osobom oczekującym na zamianę lokalu z urzędu, które zdecydują się na pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu w zasobie własnym miasta i podnajęcie lokalu w zasobach Stargardzkiego TBS- czytamy. Przyszli podnajemcy będą płacić tzw. czynsz komunalny i będą mogli korzystać z obniżek czynszu na zasadach określonych jak dla zasobu własnego miasta. Na parterze budynku, na powierzchni ok. 590 mkw., powstanie żłobek. Na pokrycie kosztów budowy części mieszkalnej pozyskano finansowe wsparcie z BGK. Wniosek Spółka złożyła we wrześniu 2018 r., a podpisanie umowy z BGK nastąpiło na początku 2019 r.- odnotowano na piątej stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Szczeciński"- 22.07.2019.).

 

Zobacz również