Poniedziałek, 20 grudnia 2021

¨Kryzys cen energii w portfelu¨
¨Węgiel i presja Gazpromu napędzą wzrost cen¨
¨Estoński CIT: koszty inwestycji rozliczymy przed jej startem¨
¨Zmiany w ewidencji gruntów muszą wynikać z dokumentów¨
¨Skromne budżety miast na 2022 r.¨
¨Szybkie korekty Polskiego Ładu¨
¨Armia wyprzedaje koszary¨
¨Żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie¨
¨Tarcza antyinflacyjna może zostać z nami na dłużej¨
¨Drogie gaz i prąd to wyższa inflacja i problemy dla gospodarki¨
¨Tarcza nie ochroni wszystkich potrzebujących¨
¨Deweloperzy: przez nowe przepisy mogą wzrosnąć ceny mieszkań¨
¨Fotowoltaika na rozstajach, branża przestrzega konsumentów¨
¨RIO miesza samorządom w uchwałach śmieciowych¨
¨Dodatek osłonowy będzie przyznany bez decyzji¨

Więcej poniżej.

Poniedziałkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Kryzys cen energii w portfelu¨. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wyższe taryfy za prąd i gaz w przyszłym roku. Wzrosną na rachunku o ok. 24 proc., a gazu od 41 do 58 proc. Za prąd możemy zapłacić średnio ok. 21 zł więcej miesięcznie. W efekcie tarczy antyinflacyjnej w I kw. 2022 r. odnotujemy średni wzrost na rachunkach brutto o ok. 6 zł. Najwięcej o skali podwyżek mówią nam stawki taryfy za sprzedaż prądu i gazu, będące najważniejszą składową naszych rachunków. Nowe taryfy sprzedaży prądu wzrosły średnio- w zależności od dostawcy- o 37 proc., a więc do ok. 414 zł/MWh, dla użytkowników taryfy G 11 (większość gospodarstw domowych). Taryfa detaliczna ustalona dla PGNiG Obrót Detaliczny, którą będą objęte dostawy gazu dla większości gospodarstw domowych, wzrosła o 83,7 proc., czyli do 200,17 zł za MWh. URE wskazuje, że za ogrzewanie domu możemy zapłacić w skali miesiąca nie 300, ale prawie 500 zł. Zmiana prawa energetycznego pozwala ograniczyć skalę podwyżki gazu przez przeniesienie części kosztów zakupu na trzy kolejne lata- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨Rz¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Węgiel i presja Gazpromu napędzą wzrost cen¨. Od 2022 r. realne skutki kryzysu energetycznego odczujemy na własnej kieszeni. Podwyżki rzędu kilkunastu- kilkudziesięciu proc. mogą przełożyć się na wzrost inflacji do blisko 10 proc. Rosnące koszty produkcji energii z węgla oraz ograniczona podaż gazu ziemnego w Europie przekładają się już od kilku miesięcy na rosnące ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii. Teraz przyjdzie czas na nasze portfele… Więcej szczegółów- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.12.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje z kolei: ¨Estoński CIT: koszty inwestycji rozliczymy przed jej startem¨. Spółka może wyzerować tegoroczny podatek. Musi założyć fundusz i przelać środki na specjalne konto. Ponad 40 tys. spółek kapitałowych może skorzystać z szybkiego rozliczenia kosztów, czyli superamortyzacji, tworząc tzw. fundusz inwestycyjny- informuje Ministerstwo Finansów. Wydało w tej sprawie objaśnienia i zachęca, żeby obniżyć podatek jeszcze w tym roku. Fundusz inwestycyjny to jeden z wariantów estońskiego CIT. Może być atrakcyjnym narzędziem dla firm, które planują inwestycje. Rozliczą je w podatkowych kosztach jeszcze przed rozpoczęciem, zamiast amortyzować wydatki przez wiele lat- ocenia cytowany w tekście doradca podatkowy. Więcej- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.12.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Zmiany w ewidencji gruntów muszą wynikać z dokumentów¨. Właściciel działki zwrócił się do prezydenta miasta o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji jej powierzchni. Aktualizacja miała polegać na wprowadzeniu do ewidencji gruntów i budynków ¨pełnej rzeczywistej powierzchni gruntu w oparciu o uchwałę Prezydium Rady Narodowej z 1960 r. oraz akt notarialny z 1961 r.¨. Zdaniem wnioskodawcy powierzchnia gruntu, określona w ewidencji, została zaniżona w stosunku do rzeczywistej- co ma znaczenie przy przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność. Wnioskodawca nie przedłożył jednak żadnego dokumentu, który dotyczyłby zmian granic działki decydujących o jej powierzchni. Prezydent miasta odmówił dokonania żądanej korekty, a wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego utrzymał decyzję w mocy. Zdaniem obu organów w zasobie danych ewidencyjnych, prowadzonym na podstawie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawczego ministra rozwoju regionalnego i budownictwa, brak jest dokumentów źródłowych, które mogłyby stać się podstawą do zmiany przebiegu granic działki- a w konsekwencji do zmiany jej powierzchni. W skardze do WSA w Warszawie właściciel posesji zarzucił, że w uzasadnieniu odmownej decyzji nie wykazano istnienia jakichkolwiek wytycznych lub podstaw prawnych, na mocy których dokonano podziału nieruchomości, wskazującego istotną różnicę z wcześniejszym pomiarem, ujawnionym w akcie notarialnym z 1961 r. W ocenie sądu zarzuty okazały się niezasadne. Skarżący nie przedłożył bowiem organowi ewidencyjnemu żadnego dokumentu dotyczącego przebiegu granic działki, decydujących o powierzchni nieruchomości- czytamy na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.12.2021.).

Dodatek ¨Życie Regionów¨ w ¨Rz¨ odnotowuje z kolei: ¨Skromne budżety miast na 2022 r.¨. Samorządowcy nie chcą, by przez Polski Ład mocno ucierpiała jakość usług i inwestycje. Wybierają raczej wysoki deficyt i zadłużenie. Na dłuższą metę tak się jednak nie da. Składając swoje plany dochodów i wydatków na przyszły rok. Samorządy musiały zmierzyć się z niespotykanymi wcześniej wyzwaniami- dochody spadają, a koszty funkcjonowania ogromnie rosną. Po stronie dochodowej największe ubytki niosą reformy podatkowe Polskiego Ładu. W efekcie dochody z podatku PIT w przypadku największych miast będą w 2022 r. o 5- 8 proc. niższe niż w 2021 r. Co prawda rząd przekaże jeszcze w tym roku specjalną subwencję, ale ledwo starczy ona na pokrycie strat w PIT rok do roku. Politykę wydatkową miast jeszcze mocniej komplikuje niezwykły wzrost kosztów ich funkcjonowania. Jak wyliczał prezydent Warszawy, wydatki Warszawskiej Grupy Zakupowej na energię elektryczną wzrosną o 60 proc., a stołecznego metra- aż o 86 proc. Z kolei Wrocław oszacował, że na koszty energii i paliw miejski zakład komunikacyjny będzie musiał wydać o 25 mln zł więcej, a inne jednostki miejskie- o 30 mln zł. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.12.2021.).

¨Prawo co dnia¨ odnotowuje natomiast ¨Szybkie korekty Polskiego Ładu¨. Obowiązki przesyłania ksiąg elektronicznych i ograniczenia kosztów ukrytych dywidend będą przesunięte do 2023 r. Ustawy tworzące tzw. Polski Ład jeszcze nie weszły w życie, a już zostały znowelizowane. Ostatecznie zdecydował o tym Sejm na posiedzeniu w piątek 17 grudnia. Niektóre z tych nowych przepisów, odsuwające do 2023 r. część obowiązków już obowiązują. Prezydent podpisał je już w piątek 17 grudnia i tego samego dnia ukazały się w Dzienniku Ustaw. Tę część zmian w podatku dochodowym dołączono bowiem do pilnego projektu nowelizacji ustawy o akcyzie, obniżającej stawki tego podatku na paliwa i energię elektryczną. Pozostałe poprawki do Polskiego Ładu czekają jeszcze na podpis prezydenta.  W ramach poprawiania nowych porządków dodano do Polskiego Ładu przepis dotyczący podatkowych rozliczeń związanych z przekształcaniem spółek. Dość istotną korektą jest zmiana ustawy o PIT, likwidująca lukę dotyczącą obliczania składki zdrowotnej. Z kolei odsunięte o rok przepisy dotyczą m.in. wysyłania do organów skarbowych ksiąg prowadzonych w formie elektronicznej. O rok odsunięto również nowe wyłączenia kosztów tzw. ukrytych dywidend. To ograniczenie ma zapobiegać redukowaniu zobowiązań podatkowych w spółkach kapitałowych poprzez sztuczne generowanie kosztów. Wyłączono m.in. koszty najmu nieruchomości należących do wspólników, a wynajmowanych przez spółkę. Przez najbliższy rok nie będzie też zmiany w zakresie obowiązków płatności bezgotówkowej. Próg wartościowy transakcji, obligujący konsumentów do zapłaty za towary i usługi w formie wpłaty na konto bankowe przedsiębiorcy, miał być obniżony z 15 do 8 tys. zł. Więcej szczegółów- na 17 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.12.2021.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Armia wyprzedaje koszary¨. W pandemii jak świeże bułeczki sprzedają się powojskowe tereny: skrawki poligonów, opuszczone kwatery i działki w zapomnianych leśnych garnizonach. Agencja Mienia Wojskowego zaciera ręce. Przetargową gorączkę pomogła nakręcić pandemia. Ludzie pozamykani w mieszkaniach zaczęli doceniać uroki rekreacyjnych działek i własnych gruntów. Pod młotek w AMW idą tereny, które dotąd nie budziły zainteresowania inwestorów. Wielkie wzięcie mają nawet wymagające remontu i ogrzewane piecem mieszkania w opuszczonych peryferyjnych garnizonach. Analitycy nie mają wątpliwości: polowanie na grunty i kwatery z demobilu to efekt boomu w budownictwie i gorączkowego poszukiwania pewniejszych lokat. Gdy tylko pojawiła się nieruchomościowa gorączka, wojsko błyskawicznie zaczęło odkurzać nawet dotąd pomijane, niezbyt atrakcyjne oferty. Agencja Mienia Wojskowego, która zagospodarowuje  zbędne już wojsku nieruchomości, w końcu listopada miała w swoich zasobach 3,9 tys. działek o pow. 2,9 tys. ha i ponad 1,9 tys. budynków. AMW cieszy się z rynkowego ożywienia, bo już w połowie roku wykonała założony plan sprzedaży. Łącznie z wyprzedaży i dzierżaw uzyskano ponad 120 mln zł.  Już wiadomo, że do zagospodarowania w przyszłym roku będzie 630 ha gruntów o szacunkowej wartości 442 mln zł, i w pierwszej kolejności pod młotek pójdą działki o mniejszym potencjale rynkowym. Dla atrakcyjniejszych terenów AMW spróbuje znaleźć nowe korzystne formy użytkowania. W portfelu Agencji nie brak perełek wystawianych na sprzedaż. Po Nowym Roku pod młotek pójdą pomagazynowe tereny przy ul. Dworcowej na zdemilitaryzowanym Helu. Jest tam dość miejsca na kolonię nadmorskich domków i bloków na wynajem. AMW chce też oddać cywilom Czerwone Koszary przy ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie. To łącznie z imponującym placem apelowym ponad 7 ha ziemi. W dolnośląskim Brzegu Agencja przy zagospodarowaniu terenów starej składnicy saperskiej współpracuje ze specjalistami Krajowego Zasobu Nieruchomości i aktywistami miejscowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Chcą stworzyć kompleksowe osiedle z enklawami zieleni i miejscem na lokalne usługi. Na przyszły rok AMW szykuje też niespodziankę. W ofercie pojawią się budynki i działki, które po latach sporów o prawa własności, procesów sądowych, odwołań i protestów z mocy ustawy uwolnione zostaną wreszcie od balastu roszczeń- czytamy na 21 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.12.2021.).

¨Rz¨ zamieszcza również rozmowę z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim pod jednoznacznym hasłem: ¨Żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie¨.  Szef resortu finansów spodziewa się, że koszt Polskiego Ładu wyniesie ok. 17 mld zł, bo- jak podkreśla- tyle pieniędzy zostanie w portfelach 18 mln obywateli, 9 mln podatników, w tym dwie trzecie emerytów i rencistów, w ogóle przestanie płacić PIT. Zmiany są korzystne lub neutralne dla 90 proc. osób płacących podatki w Polsce. Odnosząc się do sytuacji samorządów po wprowadzeniu nowych reguł podatkowych ocenia: Wiedzieliśmy, że Polski Ład spowoduje mniejsze wpływy. Dlatego równolegle pracowaliśmy w resorcie nad rozwiązaniami wzmacniającymi i stabilizującymi dochody jednostek samorządu terytorialnego. Środki wszystkich JST z PIT i CIT, łącznie z dodatkowymi 8 mld zł będą w przyszłym roku o ok. 10 proc. wyższe od tych prognozowanych przez same JST. A jeżeli ich dochody spadną poniżej poziomu referencyjnego, to JST otrzymają dodatkowo zwiększoną subwencję rozwojową. To tylko jedno z działań- czytamy. Całość rozmowy- na 27 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.12.2021.).

Natomiast ¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zapowiada: ¨Tarcza antyinflacyjna może zostać z nami na dłużej¨. W reakcji na większe od spodziewanych podwyżki taryf na gaz i energię, zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetycznej z rządu słychać głosy, że prawdopodobnie zostanie przedłużone działanie tarczy antyinflacyjnej. Sam wzrost ceny prądu dla statystycznego gospodarstwa domowego to ok. 250 zł rocznie. Trzyosobowa rodzina na energię elektryczną i ogrzewanie domu gazem może w przyszłym roku wydać o ok. 2 tys. zł więcej niż dotychczas. I to mimo obniżek podatków, które wynikają z tarczy inflacyjnej. Wprowadza ona między styczniem a marcem 2022 r. m.in. obniżkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc., a na energię z 23 do 5 proc. Zatem od stycznia do marca ceny będą wyższe średnio o 6 proc. w przypadku prądu i 38 proc. za gaz do ogrzewania. Po wygaśnięciu tarczy stawki byłyby wyższe od aktualnych odpowiednio o 24 i 58 proc- odnotowano na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca dalej obszernie do analizy tarczy i gospodarczych skutków drastycznych podwyżek. W kolejnym tekście ¨Drogie gaz i prąd to wyższa inflacja i problemy dla gospodarki¨ czytamy: Choć spodziewano się dwucyfrowych podwyżek taryf, ich ostateczna skala zaskoczyła ekonomistów. W efekcie korygują w górę prognozy dotyczące wskaźnika wzrostu cen. Ale to niejedyne zagrożenie. Cytowany w tekście główny ekonomista Credit Agricole zapowiada rewizję ścieżki inflacji. Na jej przyspieszenie wpłyną wprowadzone właśnie podwyżki cen. Średnia inflacja na przyszły rok skacze więc z 6,7 proc. do 7,1- 7,3 proc., szczyt w I kw. 2022 r. na poziomie ponad 9 proc.- oceniają z kolei ekonomiści ING Banku. Obok znajdziemy kolejny tekst: ¨Tarcza nie ochroni wszystkich potrzebujących¨. Trzyosobowa rodzina ogrzewająca dom gazem, mimo wsparcia, zapłaci w 2022 r. o ponad 2 tys. zł więcej rocznie niż obecnie. Całość tekstów- na drugiej i trzeciej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.12.2021.).

¨DGP¨ zamieszcza również kolejny tekst: ¨Deweloperzy: przez nowe przepisy mogą wzrosnąć ceny mieszkań¨. Niektóre zmiany zaproponowane w projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych będą miały negatywny wpływ na tempo i koszt inwestycji- przestrzega branża. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe prawo- od września przyszłego roku- zastąpić ma obowiązujące rozporządzenie ministra infrastruktury. Radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich zwraca m.in. uwagę na nowe propozycje dotyczące miejsc postojowych. Wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym za jedno zgrupowanie stanowisk postojowych będą uznawane te stanowiska, pomiędzy którymi odległość wynosi mniej niż 7 m, spowoduje, że niemożliwe stanie się sytuowanie miejsc postojowych wzdłuż linii rozgraniczających drogi wewnętrzne, które co do zasady  mają szerokość nie większą niż 5 m. Według niego spowoduje to konieczność odsuwania inwestycji od ulicy, co może się przełożyć na zmianę w zakresie intensywności zabudowy. Projekt wyznacza też minimalny- 6 pro.- udział mieszkań przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Duże emocje wywołuje również zapis odnoszący się do antresoli, która nie będzie mogła być zamknięta przegrodą budowlaną od strony wnętrza (tak, jak dotychczas). Utrudnia to znacząco sposób projektowania i wykorzystania dodatkowej przestrzeni. Uwagi deweloperów dotyczą też propozycji zmian odnośnie do nasłonecznienia jednopokojowych mieszkań w zabudowie śródmiejskiej. Usunięcie obecnej możliwości budowy mieszkania jednopokojowego w północnej, zacienionej elewacji utrudni projektowanie w centrach miast i w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej- oceniają deweloperzy. Resort rozwoju akcentuje, że projekt zmian w rozporządzeniu ma służyć przede wszystkim ograniczeniu zasięgu zjawiska tzw. patodeweloperki. Niemniej w pracach nad projektem nie wyklucza zmian. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.12.2021.).

Niżej ¨DGP¨ zauważa: ¨Fotowoltaika na rozstajach, branża przestrzega konsumentów¨. Rząd podpisał z biznesem porozumienie dotyczące rozwoju fotowoltaiki. Jednocześnie prezydent złożył podpis pod błyskawicznie przeprowadzoną przez Sejm ustawą o odnawialnych źródłach energii. Od  1 kwietnia 2022 r. zmieni ona zasady rozliczeń prosumenckich- zlikwiduje system opustów i zastąpi go net- bilingiem. Zmianie prawa towarzyszą wzrosty cen prądu. A także deklaracje szefowej resortu klimatu i środowiska, że dzięki net- bilingowi prosumenci będą mogli zaoszczędzić nawet 1,7 tys. zł na rachunkach. Resort poinformował, że obecnie mamy już ponad 744 tys. prosumentów. To sukces programu dopłat ¨Mój prąd¨ cieszącego się dużą popularnością. Dlatego w I kw. 2022 r. czeka nas IV edycja programu, która oprócz instalacji PV będzie wspierała zakup magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią. Więcej szczegółów- także na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.12.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨RIO miesza samorządom w uchwałach śmieciowych¨. Niejednomyślne i nieprzewidywalne decyzje regionalnych izb obrachunkowych w sprawie uchwał śmieciowych powodują, że gminy rezygnują z elastycznych rozwiązań, na czym tracą mieszkańcy. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i mieszkańcy gubią się w gąszczu kolejnych reguł rządzących odpadowymi rozliczeniami. Trudno się dziwić zwłaszcza warszawiakom. Rada Warszawy w ostatniej chwili, przed końcem roku, musiała zmienić metodę naliczania opłaty śmieciowej. Każde gospodarstwo domowe w zabudowie wielolokalowej- bez względu na liczbę osób, metraż mieszkania czy ilość zużywanej wody- będzie od 1 stycznia 2022 r. płacić miastu 85 zł. Zmianę wymusiła kontrowersyjna w ocenie prawników i ekspertów decyzja RIO w Warszawie. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.12.2021.).

Niżej ¨DGP¨ informuje: ¨Dodatek osłonowy będzie przyznany bez decyzji¨. Osoba, która będzie składać wniosek o dodatek osłonowy, otrzyma informację o jego przyznaniu na adres e- mailowy. Forma decyzji administracyjnej będzie zachowana m.in. w przypadku odmowy lub stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń. Takie rozwiązanie przewiduje jedna z poprawek do ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Pierwotnie art. 2 ust. 11 ustawy zakładał, że dodatek osłonowy będzie przyznawany decyzją. Jednak aby uprościć postępowanie zmierzające do jego wypłaty, przyjęte zostały przepisy analogiczne do tych, które obowiązują przy przyznawaniu świadczeń 500+ i 300+. Więcej- także na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.12.2021.).

Zobacz również