Poniedziałek, 19 grudnia 2016

Hipoteczni pośrednicy zostaną bez prowizji?, Rzeczpospolita
Czas szybkich transakcji i wzrostu cen, Rzeczpospolita
Defrauduje i nie dba, to odwołujemy, Rzeczpospolita
Za oknem domu musi być zielono, Rzeczpospolita
Pieniędzy wystarczy zaledwie na kilka tygodni, Rzeczpospolita
Deweloper wybuduje i wynajmie rodzinie, Rzeczpospolita
Dąb pod topór bez pozwoleń, Rzeczpospolita
Zamawiający może preferować konkretny produkt, Dziennik Gazeta Prawna
Prawo opcji nie może służyć do fikcyjnego zawężenia zakresu przedmiotu zamówienia, Dziennik Gazeta Prawna
Współwłaściciel nie zapłaci za zwolnionego z daniny, Dziennik Gazeta Prawna
Każda przegroda budowlana wydziela budynek z przestrzeni, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

Poniedziałkowa ?Rzeczpospolita? zastanawia się: ?Hipoteczni pośrednicy zostaną bez prowizji??. Nowelizacja ustawy o kredytach hipotecznych może zmienić model ich sprzedaży przez pośredników finansowych. Między 16 a 20 grudnia odbędzie się ostatnie posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów przed skierowaniem do Sejmu projektu ustawy o kredycie hipotecznym. Parę dni temu Komitet Stały wprowadził radykalną zmianę polegającą na zakazie pobierania przez pośredników wynagrodzenia od banków. Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego jest zdumiony taką sytuacją. Jego zdaniem zaproponowany zapis będzie skutkował destabilizacją rynku, całkowicie odwróci model biznesowy i istnieje ryzyko, że profesjonalne usługi porównywania ofert kredytów hipotecznych znikną z rynku. Ustawodawca chce, aby klienci wiedzieli z góry, jaką prowizję pobierze pośrednik od sprzedanego kredytu. Pobieranie wynagrodzenia od banku jest głównym źródłem dochodu firm doradczych. Szczegóły- na szóstej stronie części ekonomicznej.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 19.12.2016.).

 

?Rz? w dodatku ?Nieruchomości Mieszkaniowe? odnotowuje: ?Czas szybkich transakcji i wzrostu cen?. To był dobry rok na rynku mieszkań z drugiej ręki. Inwestorzy szukali mieszkań także na wynajem krótkoterminowy. Okazje znikały z oferty nawet w kilka godzin. Mieszkania kupowano także z myślą o wynajmie wakacyjnym oraz krótkoterminowym. Klienci poszukują okazji. Na licytacjach i przetargach dokonują szybkich zakupów za gotówkę. W tekście przypomniano, że średnia cena mkw. mieszkania w Warszawie wyniosła 7,5 tys. zł. Z kolei przeciętna cena lokalu kupowanego na rynku wtórnym we Wrocławiu to 340 tys. zł. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 19.12.2016.).

 

W ?Nieruchomościach…? czytamy również: ?Defrauduje i nie dba, to odwołujemy?. Kiedy jedna osoba trzęsie wspólnotą mieszkaniową albo działa na jej niekorzyść, nie ma co się zastanawiać. Trzeba ją odwołać. W przepisach są rozwiązania awaryjne. Konflikty we wspólnotach były i będą. Sposób odwołania zarządu zależy od sposobu jego powołania. Mówią o tym art. 18 i 20 ustawy o własności lokali. Właściciele mogą zatem powierzyć zarząd w formie aktu notarialnego osobie fizycznej lub prawnej, lub też wybrać zarząd w zwykłej uchwale spośród osób fizycznych. Do odwołania zarządu (lub niektórych jego członków) jest potrzebny projekt uchwały. Przekazuje się go zarządowi, a ten ma obowiązek rozesłać projekt razem z zawiadomieniem o zebraniu. Podczas zebrania nie zgłasza się już projektów uchwał. Można wprowadzić tylko zmiany do tych, które zostały zgłoszone wcześniej. Jak właściciele są w konflikcie z zarządem, to obawiają się, że projekt w sprawie odwołania nie zostanie umieszczony w porządku obrad. Zarząd nie ma prawa tego zrobić. Jeżeli się jednak na to zdecyduje, to właściciele mogą przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów- bez udziału zarządu. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2004 r. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 19.12.2016.).

 

?Nieruchomości…? w ?Rz? odnotowują też: ?Za oknem domu musi być zielono?. Budowa domów to marginalna część biznesu deweloperskiego, choć liczba inwestycji tego typu rośnie. W ciągu trzech lat zwiększyła się o jedną trzecią. Z analiz RynkuPierwotnego.pl wynika, że w grudniu 2013 r. deweloperzy prowadzili w aglomeracji warszawskiej 111 inwestycji domów jednorodzinnych, podczas gdy dziś mają takich projektów 152. Zdecydowana większość oferty deweloperskiej, bo 80 proc., to szeregowce  i bliźniaki. Reszta to domy wolno stojące. Średnia powierzchnia nowych domów to ok. 150 mkw. Osiedla jednorodzinne powstają przede wszystkim na peryferiach, gdzie są odpowiednie tereny pod inwestycje. Budynki najczęściej są sprzedawane w stanie deweloperskim- czytamy na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 19.12.2016.).

 

?Nieruchomości…? także krótko: 9,7 tys. zł wynosi średnia stawka najmu ponad 180- metrowego domu w Warszawie. Na wynajem małego budynku (poniżej 115 mkw.) trzeba mieć w stolicy średnio 3,1 tys. zł miesięcznie. W Krakowie czynsze za największe domy wynoszą ok. 6 tys. zł, za najmniejsze- ponad 3,1 tys. zł. W Lublinie na ponad 180- metrowy budynek jednorodzinny najemca wyłoży średnio 4,1 tys. zł miesięcznie, na mniejszy niż 115 mkw.- ok. 2,2 tys. zł.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 19.12.2016.).

 

W ?Nieruchomościach…? znajdziemy również tekst: ?Pieniędzy wystarczy zaledwie na kilka tygodni?. Wiele osób czeka na rozpoczęcie 2017 roku. Wtedy możliwe będzie ponowne składanie wniosków o dopłaty do wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego. 1 stycznia 2017 r. odblokowana zostanie druga część środków zarezerwowanych na dopłaty w ramach ?MdM?. Na dopłaty zarezerwowano 746 mln zł. Niemal połowę z tej puli już rozdysponowano. Zatem od stycznia BGK będzie mógł przyznać 373 mln zł dopłaty. Zakładając poziom średniej dopłaty do kredytu (26 tys. zł) można się spodziewać udzielenia ok. 13- 14 tys. kredytów- czytamy na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 19.12.2016.).

 

?Prawo co dnia? zauważa: ?Deweloper wybuduje i wynajmie rodzinie?. W programie Mieszkanie+ będą budowane mieszkania na wynajem przede wszystkim dla rodzin z dziećmi i wyjeżdżających za pracą. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa upubliczniło przepisy o programie Mieszkanie+. Projekt umożliwić ma wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa do realizacji celów mieszkaniowych. Chodzi o powołanie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego i przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe. Przewiduje on utworzenie banku ziemi, czyli Narodowego Funduszu Mieszkaniowego (NFM). Trafią do niego państwowe działki budowlane, które obecnie znajdują się w zasobach starostw i miast na prawach powiatu, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz spółek skarbu państwa, takich jak PKP. A jest to majątek niemały. Tylko w Warszawie jest to 900 nieruchomości o powierzchni 2,6 mln mkw. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 19.12.2016.).

 

?Prawo co dnia? informuje też: ?Dąb pod topór bez pozwoleń?. Od nowego roku drzewo na prywatnej posesji wytnie się bez zezwolenia. Nowe zasady wycinki drzew i krzewów uchwalił w piątek Sejm. Szykuje się prawdziwa rewolucja. Chodzi konkretnie o nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Przewiduje, że bez zezwolenia będzie można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji, pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Całkowitej samowolce mają zapobiegać rady gminy. Będą mogły bowiem podejmować uchwały (o charakterze prawa miejscowego), w których określą, w jakich wypadkach nie chcą, by obowiązywały zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na ich terenie. Mogą też wskazać, jakich drzew nie można wycinać, albo te, na których wycinkę obowiązują zezwolenia. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 19.12.2016.).

 

?Dziennik Gazeta Prawna? w dodatku ?Biznes?, poświęconym przetargom i zamówieniom publicznym, zamieszcza tekst: ?Zamawiający może preferować konkretny produkt?. Należy przejrzyście formułować zasady oceny ofert i uzasadnić poziom oczekiwań i parametrów przedmiotu zamówienia, nawet jeśli ich spełnienie będzie dostępne tylko dla niektórych zainteresowanych wykonawców. Zmiany przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych zobowiązały zamawiających m.in. do aktywnego poszukiwania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Konsekwencją wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych przepisów jest coraz większa popularność kryteriów jakościowych odnoszących się do konkretnych parametrów oferowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego urządzeń- czytamy. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 19.12.2016.).

 

W innym miejscu ?DGP Biznes? zauważa: ?Prawo opcji nie może służyć do fikcyjnego zawężenia zakresu przedmiotu zamówienia?.  Zastosowanie prawa opcji w zamówieniach publicznych nie wymaga zawarcia dodatkowych aneksów, gdyż warunki określa umowa o wykonanie zamówienia publicznego. Instytucja prawa opcji pozwala na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala na prawidłowe dokonanie kalkulacji ceny składanej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego oferty. To w ramach wstępu. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 19.12.2016.).

 

?DGP? odnotowuje też: ?Współwłaściciel nie zapłaci za zwolnionego z daniny?. Sejmowa Komisja ds. Petycji przygotowała projekt nowelizacji przepisów dotyczących solidarnego obowiązku podatkowego w podatku rolnym i od nieruchomości. Ma to rozwiązać problem, który powstaje, gdy nieruchomość należy do kilku właścicieli, a jeden ze współwłaścicieli jest np. zwolniony z podatku. Co do zasady obowiązek podatkowy ciąży wówczas solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Projekt zakłada, że solidarna odpowiedzialność zostanie wyłączona- gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych od podatku lub temu nie podlega. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie tylko na tych współwłaścicielach, którzy będą zobowiązani do jego zapłaty. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło:?Dziennik Gazeta Prawna?- 19.12.2016.).

 

?DGP? zauważa: ?Każda przegroda budowlana wydziela budynek z przestrzeni?. Słupy, kolumny i filary w parkingu podziemnym mogą pełnić tę samą funkcję co ściana. W efekcie parking jest opodatkowanym budynkiem- potwierdził WSA w Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła spółki, która uznała, że w poprzednich latach niesłusznie płaciła podatek od parkingu podziemnego w galerii handlowej oraz od platformy rozładunkowej. Uważała, że powierzchnia użytkowa parkingu nie powinna być wliczana do powierzchni budynku galerii, bo nie jest ona wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych- ścian i przez to nie spełnia definicji budynku. Sąd był jednak innego zdania. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 19.12.2016.).

Zobacz również