Poniedziałek, 18 grudnia 2017

Luksusowe lokale dla zamożnych, Rzeczpospolita
Remont dachu i wymiana kaloryferów, Rzeczpospolita
Mocny start Mieszkania+, Rzeczpospolita
Warunki inne, niż oczekiwano, Rzeczpospolita
Ceny mieszkań mogą mocno rosnąć, Rzeczpospolita
Deweloper jeszcze kupi ziemię od rolnika, Rzeczpospolita
Stare dęby i lipy chronione na nowych zasadach, Rzeczpospolita
MF: przy sprzedaży budynku VAT lub PCC, Dziennik Gazeta Prawna
Możesz wybierać wśród 1524 mieszkań na sprzedaż, Głos Szczeciński
Rozbiórki z odroczeniem, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

Poniedziałkowa "Rzeczpospolita" w dodatku "Nieruchomości mieszkaniowe" zamieszcza tekst: "Luksusowe lokale dla zamożnych". Rynek polskich nieruchomości luksusowych, w zależności od przyjętych kryteriów, w 2017 r. może być wart 1,3- 3,6 mld zł- wynika z najnowszego raportu KPMG. Najwięcej drogich lokali powstaje w Warszawie. Stolicę gonią Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Wśród inwestorów popularnością cieszą się nieruchomości nad morzem i w górach. Wybrzeże Bałtyku, szczególnie Trójmiasto, ale także Zakopane i okolice przeżywają w sezonie prawdziwe oblężenie. Z roku na rok przybywa więc inwestujących w nieruchomości w tych lokalizacjach. Zdążyli to dostrzec działający w Polsce deweloperzy, dlatego tak intensywnie rozwija się rynek nieruchomości w największych polskich kurortach- czytamy. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.12.2017.).

 

Wracamy na ziemię, dzięki kolejnej publikacji w "Nieruchomościach…": "Remont dachu i wymiana kaloryferów". Rusza sezon rocznych zebrań we wspólnotach mieszkaniowych. To na nich zapadają najważniejsze dla wspólnoty decyzje obowiązujące przez kolejne 12 miesięcy. We wspólnotach mieszkaniowych żyje wiele milionów Polaków. Początek roku to czas rozliczeń oraz podejmowania najważniejszych decyzji na przyszły rok, czyli o ile wniosą zaliczki i czy warto przeprowadzić remont. Podczas zebrania właściciele mogą też odwołać zarząd, z którego pracy nie są zadowoleni- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.12.2017.).

 

"Nieruchomości…" informują również: "Mocny start Mieszkania+". Zrealizujemy program mieszkaniowy Mieszkanie+. Musimy go zrealizować. Musimy stworzyć warunki, szczególnie dla młodych Polaków i młodych rodzin, żeby nie szukali przyszłości poza granicami kraju- mówił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa podczas konferencji "Mieszkanie+ dziś i jutro". W jej trakcie podsumowano dotychczasowe działania i podpisane porozumienia z samorządami dotyczące budowy mieszkań w ramach rządowego programu. A te zakładają powstanie 6 tys. mieszkań zlokalizowanych w budynkach rozsianych po całym kraju. To dużo, jeśli weźmie się pod uwagę, że ustawa, na podstawie której działa program, obowiązuje dopiero kilka miesięcy. Realizacja programu przez BGKN idzie sprawniej- to on bowiem prowadził pilotaż rozwiązań zawartych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. W budowie są już 1303 mieszkania. Budowę 15 tys. mieszkań zakładają natomiast kolejne projekty. W jakim systemie będą powstawać obiekty budowane w ramach rządowej inicjatywy, i czy da się zaprojektować ładne budynki w cenie 2 tys. zł za mkw.? O tym m.in. dyskutowano podczas debaty. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.12.2017.).

 

"Nieruchomości…" zwracają także uwagę: "Warunki inne, niż oczekiwano". 1 stycznia wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ich treść nie odpowiada jednak tej notyfikowanej przez Komisję Europejską. Rozbieżności dotyczą m.in. zasad sytuowania obiektów od granicy działki i brzmienia par. 13 warunków technicznych. Jego zmiana miała rozwiązać problem różnych grubości ścian, które przy obliczaniu przesłaniania (chodzi o zapewnienie światła w budynkach) liczy się dziś po wewnętrznym licu ściany. Według nowych reguł liczyć miano po licu zewnętrznym. Mimo notyfikacji resort infrastruktury nie zdecydował się na wprowadzanie zmian. Efekt? Deweloperzy, którzy założyli, że budować będą na podstawie zasad uzgodnionych z komisją, muszą teraz korygować projekty. Szczegóły- także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.12.2017.).

 

"Nieruchomości…" także krótko: 57 mkw.- to średnia powierzchnia mieszkania kupowanego na rynku wtórnym. Na lokale w stolicy klienci wydają przeciętnie 440,5 tys. zł. Na rynku wtórnym we Wrocławiu sprzedają się mieszkania w średniej cenie 373 tys. zł. Przeciętna wielkość nabywanego w tym mieście lokalu to 68 mkw. W Poznaniu jest to odpowiednio 343,5 tys. zł i 64 mkw.- podają Metrohouse i Expander.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.12.2017.).

 

"Nieruchomości…" rozmawiają też z Jarosławem Szanajcą, prezesem Dom Development. W tekście "Ceny mieszkań mogą mocno rosnąć" czytamy: Rok 2017 zapowiada się jako kolejny bardzo dobry dla deweloperów, REAS oczekuje kilkunastoprocentowego wzrostu sprzedaży mieszkań do ponad 70 tys. sztuk. Rozmówca "Rz" w świetle tych założeń nie ma żadnych obaw, jeśli chodzi o popyt. Głównym czynnikiem wspierającym sprzedaż mieszkań są niskie stopy procentowe, a według zapowiedzi prezesa NBP nie powinny one w najbliższym czasie rosnąć. Nie można jednak być pewnym, czy utrzyma się równowaga między popytem i podażą. Na razie ten balans jest jeszcze zachowany, jednak szczególnie z rynku warszawskiego płyną sygnały, że podaż może nie sprostać popytowi. Zachwianie równowagi i popytu będzie oznaczało, że wzrostowy trend sprzedaży mieszkań wyhamuje, ponadto pociągnie za sobą zdecydowany wzrost cen mieszkań po kilku latach relatywnej stabilizacji. W tekście znajdziemy również wątek, dotyczący rządowego programu mieszkań na wynajem: 392 zł za kawalerkę, 661 zł za 55- metrowe mieszkanie. To czynsze za lokale zbudowane w ramach Mieszkania+ w Jarocinie. Na pytanie, czy w świetle rosnących cen lokali na rynku pierwotnym, rządowy program nie staje się konkurencją, rozmówca "Rz" odpowiada: Mieszkanie+ to zupełnie inny segment rynku, którego nie można porównywać z tym, na którym działa Dom Development. Firma tworzy miejsca do zamieszkania o podwyższonym standardzie, na rzecz bardziej zamożnego klienta. W Warszawie sprzedaje mieszkania za średnio 500 tys. zł. Pełny tekst rozmowy- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.12.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje natomiast: "Deweloper jeszcze kupi ziemię od rolnika". Można zbyć prywatną ziemię nierolnikowi, jeżeli wcześniej zawarto przedwstępną umowę warunkową. W piątek Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która odblokuje tysiące transakcji sprzedaży gruntów rolnych. Przesądził, że jeżeli przed 30 kwietnia ub.r. doszło do zawarcia umowy warunkowej nabycie ziemi rolnej, to umowę przenoszącą własność można zawrzeć na zasadach obowiązujących przed tą datą. Oznacza to, że kupić grunt może osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym. Dzięki temu notariusze nie muszą się obawiać finalizowania umów. Nie okażą się one nieważne. Z orzecznictwa cieszą się również deweloperzy, którzy przypominają, że zaczyna brakować ziemi pod budowę, a teraz jest szansa na pozyskanie dodatkowych hektarów. W tekście czytamy, że na terenie całej Polski znajduje się 14 mln ha gruntów rolnych. Najwięcej klasy V i VI. Z kolei 950 tys. ha ziemi rolnej znajduje się 950 tys. ha. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.12.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Stare dęby i lipy chronione na nowych zasadach". Urzędy, ustalając, czy wnieść sprzeciw od wycinki drzew, kierują się już nowymi zasadami dotyczącymi pomników przyrody. Od niedzieli obowiązują przepisy dotyczące pomników przyrody. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik przyrody. Dzięki temu obowiązuje już komplet przepisów dotyczących ochrony i wycinki drzew. Rozporządzenie umożliwia wnoszenie sprzeciwu od wycinki przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na prawach powiatu, kiedy drzewo będzie odpowiadało wymogom w nim zawartym. Więcej szczegółów- także na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 18.12.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje: "MF: przy sprzedaży budynku VAT lub PCC". Przedsiębiorca, który wybudował lub przebudował budynek i używał go wyłącznie na potrzeby swojej firmy, może zdecydować, czy przy sprzedaży doliczy VAT, czy kupujący zapłaci PCC- wyjaśniło Ministerstwo Finansów. Tym samym resort potwierdził informację "DGP", którą redakcja zamieściła w tekście "Sprzedając nieruchomość, można wybrać podatek". Chodzi o sytuację zaistniałą po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczącym pierwszego zasiedlenia. TSUE potwierdził w nim, że polski przepis uniemożliwiający zastosowanie zwolnienia z VAT do sprzedaży nieruchomości, które były wcześniej wykorzystywane przez podatnika jedynie dla potrzeb własnej działalności, jest niezgodny z unijną dyrektywą VAT. Chodzi o art. 2 pkt 14 polskiej ustawy o VAT, który mówi, jak rozumieć pierwsze zasiedlenie. Od tego zależy, czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT po dwóch latach. Fiskus rozumiał to tak, że nowo wybudowane (lub przebudowane) nieruchomości muszą być przed sprzedażą wynajęte, wydzierżawione lub przynajmniej raz sprzedane. Nie dopuszczał myśli, że może to być także używanie (np. budynku) na własne potrzeby, np. jako siedziby firmy. Trybunał orzekł, że polskie regulacje są niezgodne z dyrektywą o VAT. Uznał, że wystarczy, aby pierwszy właściciel sam używał nieruchomości na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata. Po upływie tego terminu sprzedaż też będzie zwolniona z VAT- czytamy na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 18.12.2017.).

 

"Głos Szczeciński" w "Strefie Biznesu" odnotowuje: "Możesz wybierać wśród 1524 mieszkań na sprzedaż". W tej chwili przeciętna cena mkw. mieszkania w Szczecinie to 4874 zł. To o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Według najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, ceny transakcyjne nieruchomości nie uległy znacznym podwyżkom. Ale to wcale nie znaczy, że zmalało zainteresowanie kupowaniem mieszkań i domów. Nadal trwa boom na nieruchomości i to dotyczących rynku pierwotnego. Jak wskazują eksperci, wynika on przede wszystkim z popytu na mieszkania, które są formą lokaty kapitału. Dlatego nawet 60 proc. transakcji odbywa się bez udziału kredytu. W Szczecinie za mkw. mieszkania trzeba zapłacić o 3 proc. więcej. Przeciętna cena transakcyjna mieszkania w Szczecinie wynosi 288 372 zł. Jednocześnie w tej chwili kupujący mogą przebierać w ofertach, bo jest 1524 mieszkań do sprzedania i 171 mieszkań na wynajem. Szczegóły- na 10 stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Szczeciński"- 18.12.2017.).

 

"Kurier Szczeciński" informuje też: "Rozbiórki z odroczeniem". Cegła po cegle znika pierwsza z kamienic u zbiegu ulic Zygmunta Krasińskiego i Niemierzyńskiej w Szczecinie. Chodzi o tę przy ul. Zygmunta Krasińskiego 97. W ubiegłym tygodniu urobek z niej nadal ładowany był przez koparkę na wywrotkę i wywożony. I jak na razie to jedyny z budynków, który wyburzony zostanie do końca tego roku. Mimo że do 20 grudnia miały zniknąć z pejzażu tej części Niebuszewa- Bolinka także doprowadzone do ruiny i od kilku lat pustostany stojące po sąsiedzku, i jeden przy ul. Niemierzyńskiej. Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych udało się sfinalizować zaledwie jedno z pięciu zleceń na wyburzenia, czyli od etapu wyboru ofert po podpisanie umowy po rozbiórkę. W przypadku pozostałych czterech części- jak informuje ZBiLK- wykonawca został wyłoniony, ale nie przystąpił do podpisania umowy. A kolejna firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę też nie złożyła stosownych dokumentów. W związku z tym przetarg na rozbiórkę tych budynków został przez ZBiLK unieważniony. Kolejny ma być ogłoszony na początku 2018 r.- czytamy na 20 stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 18.12.2017.).

 

Zobacz również