Poniedziałek, 17 październik 2022

¨Tylko rodzina będzie mogła być stroną umowy dożywocia¨
¨Maksymalne ceny energii prawie dla każdego¨
¨Nie więcej niż 2 tys. złotych za tonę węgla¨
¨Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału na bakier z dyrektywą¨
¨RPP już zareagowała na wystrzał inflacji, teraz musi poczekać na efekty¨
¨Czym jest <>?¨
¨Inflacja nadal nabiera pędu¨
¨Spłata kredytu na garaż nie daje ulgi w PIT¨
¨Można sprzedać wydzielone działki bez VAT i podatku dochodowego¨
¨Resort rozwoju chce uregulować spółdzielcze grunty¨
¨TK przyjrzy się działaniom komisji ds. reprywatyzacji¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Tylko rodzina będzie mogła być stroną umowy dożywocia¨. Firma ani fundusz nie odkupią już mieszkania od seniora. Ale to za mało, by ich w pełni chronić. Tak zwane umowy dożywocia przewidziane w kodeksie cywilnym, na mocy których senior może odsprzedać mieszkanie w zamian za opiekę do końca swoich dni, mają  być ograniczone. Zawężony zostanie krąg osób, które będą mogły zawierać takie umowy i transakcje, do najbliższych i rodziny. Przepisy w obecnym kształcie nie zapewniają wystarczającej ochrony konsumentom, którymi są, co do zasady, osoby w starszym wieku. Dlatego za konieczne Ministerstwo Sprawiedliwości uznało opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przewidując nowelizację w zakresie umowy dożywocia. Seniorzy stosują tego typu umowy, aby zapewnić sobie spokój i utrzymanie w jesieni życia. Niektórzy zawierają je z tzw. funduszami hipotecznymi, które traktują ten stosunek prawny jako formę inwestycji. Jak wskazuje resort, bazują one na założeniu, że wartość środków przekazanych seniorowi będzie mniejsza niż wartość nieruchomości. Dlatego w obecnych warunkach seniorzy padają ofiarą różnych ¨znachorów prawnych¨, zapewniających ich o nader korzystnych warunkach zbycia swojego mieszkania lub domu. Jak wskazują prawnicy, dobrym pomysłem może być poddanie tego produktu bardziej kompleksowym procedurom nadzorczym, analogicznym do tych, które obowiązują w innych segmentach rynków finansowych. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.10.2022.).

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Maksymalne ceny energii prawie dla każdego¨. Rząd przyjął projekt ustawy ograniczający cenę energii elektrycznej dla przedsiębiorców i podmiotów wrażliwych. Projekt zakłada, że maksymalna cena energii elektrycznej dla MŚP oraz samorządów i np. szpitali ma wynieść 785 zł za MWh. Według rządu taka ochrona obejmie 99 proc. przedsiębiorców. Podmioty wrażliwe i samorządy będą mogły korzystać z obniżonej, sztywnej taryfy na prąd, do 100 proc. zużycia energii elektrycznej. Proponowany mechanizm ma działać wstecz. Oznacza to, że jeśli umowa z ceną wyższą została zawarta ze sprzedawcą prądu po 24 lutego, to nadpłata zostanie zwrócona. Dla gospodarstw domowych maksymalna cena energii ma wynieść 693 zł za MWh- czytamy na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.10.2022.).

Niżej ¨Prawo co dnia¨ zauważa: ¨Nie więcej niż 2 tys. złotych za tonę węgla¨. Samorządy będą miały preferencyjne ceny zakupu węgla. W zamian mają go dystrybuować. Zgodnie z projektem przyjętym przez rząd, samorządy będą mogły sprzedawać węgiel do 2 tys. zł za tonę. Samorząd zaś będzie go kupował po gwarantowanej cenie do 1,5 tys. zł za tonę. Różnica 500 zł to pokrycie kosztów dystrybucji opału. Dla kupującego, przy uwzględnieniu 3 tys. zł dodatku węglowego, efektywna cena wyniesie 1 tys. zł za tonę. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali wniosek do gminy o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego. Węgiel ten będzie limitowany, określi to rozporządzenie. Dystrybucję będzie można zorganizować przez spółkę komunalną lub skład węgla. Samorządy będą zwolnione ze stosowania prawa zamówień publicznych- czytamy także na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.10.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zamieszcza również tekst: ¨Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału na bakier z dyrektywą¨. Nie ma powodu, aby frankowicze rekompensowali bankom straty będące konsekwencją nieuczciwego traktowania konsumentów- mówi Marcin Szymański, adwokat, kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Przed TSUE odbywa się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych polskiego sądu o dopuszczalność żądania przez strony umowy kredytu, która okazała się nieważna w następstwie nieuczciwych postanowień, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Według rozmówcy ¨Rz¨ oczekiwany wyrok TSUE ma obecnie największe znaczenie dla rozwiązania problemów nieuczciwych umów o kredyt powiązany z kursem waluty obcej. Jest również kluczowy dla efektywności ochrony konsumentów w Polsce. TSUE podkreślał wielokrotnie, ze efektywność umowy udzielanej konsumentom na mocy dyrektywy 93/13 zależy zwłaszcza od skuteczności tzw. efektu zniechęcającego. Jego działanie ma polegać na tym, że nieuczciwe postanowienia zawarte w umowie z konsumentem są bezskuteczne z mocy prawa, a ich bezskuteczność sprowadza na stosujące je banki tak dotkliwe konsekwencje ekonomiczne, że nie będą skłonne podejmować ryzyka zamieszczania nieuczciwych postanowień w umowach z konsumentami. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.10.2022.).

¨Rz¨ zamieszcza w innym miejscu tekst pod hasłem: ¨RPP już zareagowała na wystrzał inflacji, teraz musi poczekać na efekty¨. Stoimy przed takim wyborem: albo walka z inflacją będzie dłuższa i łagodniejsza, ale bezpieczna, albo szokowa, ale ryzykowna- przekonuje dr hab. Ireneusz Dąbrowski, profesor SGH i członek Rady Polityki Pieniężnej. Jak zauważa pandemia sprawiła, że część popytu konsumpcyjnego nie była wtedy realizowana. Ten odłożony popyt ujawnił się później i to pozwoliło firmom rzeczywiście podnosić ceny. Ale ten proces jest na wyczerpaniu. Dochodzimy do momentu, gdy konsumenci nie będą akceptowali  podwyżek cen. W niektórych branżach, np. w budownictwie i handlu dobrami trwałego użytku to już widać. Zdaniem rozmówcy ¨Rz¨ dotychczasowe podwyżki stóp były wystarczające, aby wygasić nadmierny popyt. Dalsze tłumienie popytu byłoby jednak prostą drogą do recesji i wzrostu bezrobocia, a tego chcemy uniknąć. Pełny tekst rozmowy- na 22 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.10.2022.).

¨Podatki i księgowość¨– kolejny dodatek ¨Rz¨ zamieszcza tekst: ¨Czym jest <<pierwsze zasiedlenie>>?¨. Dopóki budynek (budowla lub ich część) nie zacznie być używany w sposób dla niego przewidziany, nie można mówić o pierwszym zasiedleniu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 5 sierpnia 2022 r. Spółka (podatnik) zajmuje się kupnem , sprzedażą, wynajmem oraz zarządzaniem  nieruchomościami komercyjnymi na własny rachunek. Spółka nie prowadzi działalności deweloperskiej. We wrześniu 2021 r. nabyła lokale od spółki sprzedającej, która nabyła je w roku 2017, a do lat 2020- 2021 nie przeznaczała ich do użytkowania. Spółka zwróciła się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy transakcja będzie podlegała opodatkowaniu i czy ewentualnie wystąpi możliwość rezygnacji z opodatkowania przewidzianego w ustawie o VAT. Organ podatkowy stwierdził, że pierwsze zasiedlenie nastąpiło w momencie, kiedy spółka sprzedająca nabyła lokale bezpośrednio od dewelopera, czyli w 2017 r. Podatnik w odpowiedzi na wydaną interpretację indywidualną wniósł skargę do WSA. Więcej szczegółów- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.10.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ przypomina z kolei: ¨Inflacja nadal nabiera pędu¨. Wzrost cen obejmuje kolejne kategorie towarów i usług. W perspektywie kilku miesięcy roczna inflacja dojdzie do 20 proc. Główny urząd Statystyczny potwierdził w  piątek wstępne szacunki wrześniowej inflacji. Ceny płacone przez konsumentów były średnio o  17,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o  1,6 proc. 12-miesięcna inflacja była we wrześniu najwyższa od lutego 1997 r. Miesięczny wzrost cen wyższy niż we wrześniu tego roku zanotowano ostatnio w 1996 r. Analitycy Pekao tłumaczą, że wysokie ceny energii zaczynają rozlewać się na ceny innych towarów i usług. Ich dostawcy są zmuszeni do podnoszenia cen ze względu na wysokie koszty działania. Duża część ekonomistów rynkowych, a także niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej są zdania, że w ciągu kilku miesięcy roczna inflacja w Polsce dojdzie do 20 proc. Najszybciej rosły we wrześniu ceny opału. W porównaniu z sierpniem zostały podniesione o  9 proc. W skali roku zwiększyły się o 172,2 proc. W ten sposób w statystykach cenowych znalazła odbicie sytuacja na rynku węgla. O 106,8 proc. w porównaniu z wrześniem ub.r. (ale tylko o 0,6 proc. w zestawieniu z sierpniem) poszły w górę ceny cukru ? to efekt paniki zakupowej z okresu wakacji. O 48,7 proc. w ujęciu rocznym (2,2 proc. w miesiąc) podrożały tłuszcze roślinne, a o 47,7 proc. ? mąka (w  porównaniu z sierpniem jej ceny podniesiono o 1,8 proc.).  W  dużej mierze dzięki podwyżkom cen opału w kategorii ¨użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii¨ mamy w skali roku podwyżki rzędu 30 proc. o prawie 20 proc. poszły w  górę ceny żywności, a o prawie 18 proc. ? usług restauracyjnych i  hotelarskich. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.10.2022.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Spłata kredytu na garaż nie daje ulgi w PIT¨. Sprzedający nieruchomość ma prawo do ulgi mieszkaniowej w zakresie, w jakim spłaci kredyt zaciągnięty wcześniej na zakup zbywanego mieszkania, ale nie garażu ? wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o podatnika, który kupił w 2019 r. mieszkanie z garażem, a transakcję sfinansował częściowo kredytem hipotecznym. W 2021 r. sprzedał tę nieruchomość. Spytał, czy jeśli za uzyskane pieniądze spłaci teraz kredyt zaciągnięty w 2019 r., to będzie to wydatek na własne cele mieszkaniowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział, że przychód ze sprzedaży nieruchomości może być zwolniony z podatku, tylko jeśli zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Takim celem nie jest sfinansowanie zakupu garażu. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.10.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy też: ¨Można sprzedać wydzielone działki bez VAT i podatku dochodowego¨. Podział nieruchomości na kilka mniejszych oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie oznaczają jeszcze, że sprzedający prowadzi działalność gospodarczą ? orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd przyznał podatnikowi rację, co oznacza, że w tej sprawie nie ma VAT od zbycia wydzielonych działek. Wcześniej ten sam sprzedający wygrał przed NSA spór z fiskusem o podatek dochodowy. Chodziło o podatnika, który w 2011 r. kupił wraz ze znajomą grunty rolne o łącznej powierzchni 4,5 ha. Następnie współwłaściciele wystąpili o wydzielenie 11 działek budowlanych (mających w sumie 1,5 ha) oraz drogi wewnętrznej. Otrzymali też decyzję o warunkach zabudowy dla pięciu budynków. W latach 2012?2016 sprzedali łącznie pięć z wydzielonych działek, co fiskus uznał za działalność gospodarczą.  NSA orzekł, że działania podatnika nie wykraczały poza zarząd majątkiem osobistym i nie można przypisać im cech zorganizowanej działalności handlowej. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.10.2022.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Resort rozwoju chce uregulować spółdzielcze grunty¨. Uregulowanie stanu prawnego gruntów, na których zostały wzniesione spółdzielcze budynki, oraz ustabilizowanie sytuacji prawnej lokatorów posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywę jego ustanowienia. To najważniejsze założenia projektu ustawy, który przygotowuje resort rozwoju. W piątek informację o szykowanych przepisach opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo przewiduje, że nowe rozwiązania wejdą w życie jeszcze przed końcem tego roku. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, konieczność podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania stanu prawnego gruntów zabudowanych przez spółdzielnie (do których spółdzielnia nie posiada trwałego tytułu prawnorzeczowego) była sygnalizowana od lat. Problem ma swój początek jeszcze w czasach PRL-u. To wtedy organy władzy publicznej wydawały decyzje lokalizacyjne, które były podstawą stawiania budynków mieszkalnych na gruntach należących do państwa. Jednym z proponowanych rozwiązań jest przyznanie spółdzielniom mieszkaniowym roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków. Ma to dotyczyć wskazanych w przepisach podmiotów. Użytkowanie wieczyste ma być też ustanawiane w drodze decyzji administracyjnej, a nie umownej. Pozwoli to na sprawniejsze działanie i otworzy drogę do podejmowania kroków prawnych w razie stwierdzenia przewlekłości działania organu. Spółdzielnie mają mieć rok na zgłoszenie roszczeń  (od momentu, gdy ustawa wejdzie w życie). Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.10.2022.).

¨DGP¨ informuje również: ¨TK przyjrzy się działaniom komisji ds. reprywatyzacji¨. Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy część kompetencji organu jest zgodna z konstytucją. Chodzi o możliwość wydawania postanowień, które są podstawą do wpisywania ostrzeżeń w księgach wieczystych. Skarga konstytucyjna , która niedawno zawisła w  trybunale, porusza kwestię budzącą kontrowersje już od dobrych kilku lat. Chodzi o przyznanie komisji weryfikacyjnej prawa do wydawania postanowień z nakazem wpisania do księgi wieczystej danej nieruchomości ostrzeżenia o tym, że organ prowadzi czynności sprawdzające. Idea takich ostrzeżeń jest słuszna ? są formą zabezpieczenia i mają uchronić np. potencjalnego nabywcę mieszkania, nieświadomego, że proces zwrotu kamienicy, w której owo mieszkanie się znajduje, budzi wątpliwości. W praktyce jednak wpisy mogą oznaczać kłopoty dla podmiotów i ludzi, którzy z dziką reprywatyzacją nie mają nic wspólnego. Brakuje aktualnych i zbiorczych statystyk, ale wiadomo, że już w 2018 r. komisja wpisała ostrzeżenia w prawie 300 stołecznych księgach wieczystych. Problem dotknął wówczas m.in. jedną z dużych inwestycji deweloperskich, a konsekwencje odczuli nabywcy mieszkań wybudowanych na zreprywatyzowanym gruncie, którzy nie mogli przystąpić do aktu notarialnego i stać się właścicielami lokali. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.10.2022.).

Zobacz również