Poniedziałek, 17 lutego 2020

¨Ulga ekologiczna na własny, gotowy już dom¨
¨Polskie miasta nie chcą plastiku¨
¨Poidełka, recyklomaty i torby¨
¨Odpowiedzi pomogą stworzyć nowoczesną platformę¨
¨Nieczysta gra o biznesowe śmieci¨
¨Podejrzane stawki za śmieci z firm¨
¨Jest plan na rekompensaty¨
¨Coraz bliżej rekompensat, rząd znów wykorzysta wpływy z praw do emisji¨
¨Instalacje OZE były bez odwrotnego obciążenia¨
¨Zmiany w prawie budowlanym czekają na podpis prezydenta¨
¨KRUS i Policja z łatwiejszym dostępem do ksiąg wieczystych¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Ulga ekologiczna na własny, gotowy już dom¨. Walka ze smogiem daje podatkowe korzyści. Ale skarbówka postawiła parę warunków i nie każdy może skorzystać z nowej preferencji. W zeznaniu za zeszły rok można po raz pierwszy odliczyć od przychodu wydatki na ekologiczne ogrzewanie. O prawo do ulgi zapytała kobieta, która remontuje dom. Mieszka w nim, ale wcześniej darowała go córce. I to wyklucza możliwość odliczenia. Ulga przysługuje tylko właścicielowi lub współwłaścicielowi domu. W interpretacjach indywidualnych skarbówka podkreśla, że ulga nie przysługuje, jeśli modernizujemy dom będący w budowie. Z odliczenia może skorzystać ten, kto inwestuje w budynek mieszkalny jednorodzinny. Jego definicję znajdziemy w prawie budowlanym. Wynika z niej, że może to być budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej. Ważne jednak, by konstrukcyjnie stanowił samodzielną całość. Kolejne pytanie dotyczy rozliczenia dofinansowania do ekologicznej inwestycji. Dotacje na sfinansowanie części kosztów np. wymiany pieca, przekazane z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt129a ustawy o PIT. Nie trzeba więc ich wykazywać w zeznaniu. Natomiast 57 proc. wydatków poniesionych na ekologiczną inwestycję- czytamy na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.02.2020.).

¨Życie Regionów¨ w ¨Rz¨ zauważa natomiast: ¨Polskie miasta nie chcą plastiku¨. Jednorazowe sztućce i naczynia znikają masowo z urzędów, a w ślad za nimi- plastikowe butelki z wodą. Walka o klimat to już nie tylko puste hasło. Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk, Wałbrzych oraz wiele innych polskich miast rezygnuje z plastikowych butelek, naczyń i sztućców. Wałbrzych idzie krok dalej¨ wprowadza zakaz korzystania z jednorazowych torebek oraz wprowadza strefy wolne od jednorazowego plastiku. Włodarze innych miast chwalą jego inicjatywę, uważając też ją za ryzykowną. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku. ¨Życie Regionów¨ wraca również do sprawy w kolejnym tekście: ¨Poidełka, recyklomaty i torby¨. Polskie samorządy nie czekają na wejście w życie w 2021 r. unijnego zakazu korzystania z jednorazowych naczyń, sztućców oraz słomek. Już teraz się z nimi żegnają. A razem z nimi rezygnują z plastikowych butelek. Pojawiły się też butelkomaty- czytamy w ramach wstępu na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.02.2020.).

¨Życie Regionów¨ informuje też: ¨Odpowiedzi pomogą stworzyć nowoczesną platformę¨. Najczęstszym narzędziem wykorzystywanym w komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych jest system miniPortal/ePUAP. Urząd Zamówień Publicznych zebrał opinię na temat funkcjonujących obecnie narzędzi oraz informacje o potrzebach i oczekiwaniach uczestników rynku zamówień publicznych dotyczących komunikacji elektronicznej w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Zebrane opinie mogą być pomocne przy przygotowywaniu platformy e- Zamówienia. Jak wynika z przesłanych odpowiedzi przedstawicieli sektora publicznego (zamawiających), część podmiotów organizujących przetarg publiczny nie ogranicza się do jednego systemu i korzysta z drugiego pomocniczo. Większość zamawiających- 47,60 proc.- korzysta z miniPortalu/ePUAP, a 30,60 proc. z innych systemów dostępnych na rynku. Z ankiet przekazanych do UZP wynika, iż blisko połowa ankietowanych zamawiających prowadziła od jednego do pięciu postępowań z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, 19,5 proc. nie przeprowadziło ani jednego postępowania przetargowego drogą elektroniczną- czytamy. Więcej- na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.02.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Nieczysta gra o biznesowe śmieci¨. Warszawski ratusz domaga się, aby NIK zbadała proces legislacyjny ustawy odpadowej. Doszło do nieuprawnionego lobbingu ze strony przedsiębiorców- twierdzi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy najwięcej podejrzeń mają  wobec ustalonych lipcową nowelą maksymalnych stawek za odbiór odpadów z biurowców i sklepów. 54,18 zł- tyle najwięcej może dziś zażądać gmina za opróżnienie 1100- litrowego kontenera firmowych śmieci. To w niektórych miastach trzy razy mniej niż do tej pory. Przykładowo, Zabrze liczyło za tę pojemność 124 zł, Szczecinek- 111 zł, a Kraków- 180 zł. W niedawnym piśmie do szefa NIK wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski argumentował, że maksymalna stawka na tym poziomie nie pozwala na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Podejrzane stawki za śmieci z firm¨. Władze Warszawy chcą, by NIK sprawdził, czy przy ustalaniu opłat za odbiór odpadów z biurowców i sklepów nie doszło do nieuczciwego lobbingu. Na rozwiązaniach tracą gminy i mieszkańcy. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.02.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Jest plan na rekompensaty¨. Rząd wychodzi z projektem w sprawie zamortyzowania mniej zamożnym odbiorcom tegorocznych podwyżek cen prądu. Pieniądze mają pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Tegoroczne rekompensaty wyglądają na rozwiązanie prostsze niż ubiegłoroczny algorytm, według którego wyliczane były zwroty dla firm energetycznych za zamrożenie cen dla odbiorców. Ale sprzedawcy prądu będą obciążeni biurokracją związaną z przyjmowaniem milionów deklaracji i ustalaniem wypłat- odnotowano na pierwszej stronie głównego wydania. Szerzej ¨DGP¨ informuje o sprawie w kolejnym tekście: ¨Coraz bliżej rekompensat, rząd znów wykorzysta wpływy z praw do emisji¨– tym razem na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.02.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Instalacje OZE były bez odwrotnego obciążenia¨. Montaż na budynkach mieszkalnych paneli fotowoltaicznych nie był objęty odwrotnym obciążeniem. VAT trzeba rozliczać na zasadach ogólnych, co oznacza, że gmina mogła odliczyć ten podatek- wynika z precedensowego orzeczenia NSA. Wyrok jest korzystny dla gmin, które ściągają inwestycje w odnawialne źródła energii, m.in. panele fotowoltaiczne. Dotychczas zapadały w tej sprawie jedynie wyroki WSA. W zeszłym tygodniu również NSA po raz pierwszy potwierdził, że gmina, która pozyskuje środki z UE na instalacje montowane na domach mieszkańców, nie działa jako generalny wykonawca. Dotąd fiskus uważał inaczej, a taka wykładnia pozbawiała gminy prawa do odliczania VAT. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.02.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: : ¨Zmiany w prawie budowlanym czekają na podpis prezydenta¨. W czwartek Sejm zatwierdził nowelizację prawa budowlanego, odrzucając większość poprawek proponowanych przez Senat. Oznacza to, że ustawa w większości zachowała kształt proponowany przez Sejm. Wzbudzającą najwięcej kontrowersji zmianą jest podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany oraz projekt techniczny. Ma to skrócić czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę. Łatwiejsze będzie też uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych. Nowelizacja określa także, jakie roboty budowlane są zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Z kolei ustanowienie pięcioletniego terminu na stwierdzenie nieważności pozwolenia budowlanego ma zwiększyć stabilność takich decyzji (obecnie zdarza się unieważnianie ich po wielu latach, gdy budynek już stoi). Łatwiejsze ma być także legalizowanie samowoli budowlanych sprzed co najmniej 20 lat. Ustawa ma wejść w życie pół roku od ogłoszenia. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.02.2020.).

¨DGP¨ informuje też: ¨KRUS i Policja z łatwiejszym dostępem do ksiąg wieczystych¨. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe regulacje przewidują dodanie szefów Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (jest nim komendant główny policji) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do listy podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zgodę MS na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w ich centralnej bazie danych. Więcej szczegółów- także na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.02.2020.).

Zobacz również