Poniedziałek, 16 marzec 2020

¨Za zniszczenia odszkodowanie od państwa¨
¨Łódź chce rewitalizować zaniedbane miejsca¨
¨Banki pozwolą na wakacje kredytowe w związku z epidemią¨
¨Większa jawność w spółdzielniach¨
¨Wykupujemy mieszkanie komunalne¨
¨Nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Za zniszczenia odszkodowanie od państwa¨. Budowa szpitala na podstawie specustawy koronawirusowej będzie wymagała załatwienia prostych formalności budowlanych. W piątek Senat przegłosował projekt nowelizacji specustawy koronawirusowej. Projekt noweli przewiduje, że właścicielowi lub posiadaczowi, na którego nieruchomości zostaną przeprowadzone prace budowlane, będzie przysługiwało odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną w związku z ich prowadzeniem- np. w celu postawienia tymczasowego szpitala. Prawo do roszczenia odszkodowawczego powstaje z dniem utraty mocy przez specustawę, czyli po upływie sześciu miesięcy. Dziś specustawa koronawirusowa tego typu roszczeń nie przewiduje. Inna z proponowanych zmian dotyczy art. 12 specustawy. Obecnie przepis przewiduje, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania w związku z przeciwdziałaniem Covid- 19 nie stosuje się kilku aktów prawnych. Chodzi o prawo budowlane oraz trzy ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisy ustawy o działalności leczniczej. Autorzy projektu zaproponowali, by wprowadzić minimalną kontrolę ze stron administracji architektoniczno- budowlanej. W przypadku zawieszenia przepisów prawa budowlanego odpowiednie organy byłyby zobowiązane do wydania opinii dotyczącej kwestii bezpieczeństwa oraz wymogów- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 16.03.2020.).

¨Życie regionów¨ zauważa z kolei: ¨Łódź chce rewitalizować zaniedbane miejsca¨. Jak szybko wyremontować kamienice? Odpowiedzi na to pytanie szukają władze Łodzi. W mieście pojawił się pomysł, aby komunalne nieruchomości oddawać prywatnym inwestorom. Cztery kwartały na Starych Bałutach w Łodzi mogą trafić w ręce deweloperów. Władze miasta uważają, że dzięki temu na tym obszarze będzie można przeprowadzić szybką rewitalizację. Całość terenów mieści się w jednej z najbardziej zaniedbanych części miasta. Cała inwestycja, gdyby doszła do skutku, miałaby się odbyć na zasadach partnerstwa publiczno- prywatnego. Prywatni inwestorzy dostaliby możliwość inwestycji w budynkach należących do miasta. To umożliwiłoby remont kamienic. Deweloperzy, którzy zdecydują się zainwestować pieniądze w rewitalizację, mogliby później zarabiać na wynajmie mieszkań i powierzchni komercyjnych. W podjęciu decyzji przez miasto decydujące znaczenie będzie miało to, jak rynek nieruchomości zareaguje na propozycję. Problemem, z którym miasto będzie sobie musiało poradzić w razie rozpoczęcia inwestycji, będzie konieczność wykwaterowania ok. 1000 osób mieszkających w budynkach na tym terenie. Lokatorzy będą mogli wrócić po zakończeniu inwestycji, ale będą też musieli płacić znacznie wyższe czynsze niż obecnie. Jeśli udałoby się wdrożyć formułę PPP, to ten fragment miasta mógłby zostać odnowiony w kilku najbliższych latach. W innym przypadku planowa rewitalizacja prowadzona ze środków miejskich będzie mogła się zacząć dopiero za kilkanaście lat. Szczegóły- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 16.03.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Banki pozwolą na wakacje kredytowe w związku z epidemią¨. Na początku tygodnia Związek Banków Polskich powinien przedstawić standard dotyczący ¨wakacji kredytowych¨ dla osób i firm, które będą miały problemy z regulowaniem zobowiązań w związku z epidemią koronawirusa. O wsparciu dla klientów jako pierwszy mówił prezydent. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozwiązanie ma objąć wszystkie grupy klientów i każdy rodzaj pożyczki. Prawdopodobnie możliwość prolongaty spłat kredytu będzie ograniczona do trzech miesięcy. Wniosek o ¨wakacje¨ ma być prosty. Zakładana jest możliwość złożenia go bez konieczności odwiedzenia oddziału bankowego. Jedyna komplikacja- klient powinien uzasadnić odroczenie spłat następstwami epidemii. Chodzi o to, by rozwiązanie nie było nadużywane. Więcej szczegółów- na ósmej i dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.03.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Większa jawność w spółdzielniach¨. Konieczność udostępniania spółdzielcom wszystkich istotnych dokumentów przez internet oraz możliwość głosowania online, to kluczowe propozycje przygotowywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu nowelizacji. Resort pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Najbardziej rewolucyjna zmiana to wprowadzenie możliwości głosowania przez członków spółdzielni w ramach walnego zgromadzenia przez internet. Założenie jest takie, że każda spółdzielnia mająca co najmniej stu członków będzie musiała stworzyć dla każdego spółdzielcy teleinformatyczne indywidualne konto. Zaś członek spółdzielni będzie mógł wykonywać swoje prawo głosu za jego pośrednictwem, aż do czasu rozpoczęcia głosowania nad właściwą uchwałą lub poprawką na walnym zgromadzeniu. Aby to ułatwić, obrady walnego zgromadzenia będą musiały być transmitowane na stronach internetowych spółdzielni. Według jednego z prezesów spółdzielni, to absurd. Powód? Stworzenie takich narzędzi będzie kosztowne, a ostatecznie zapłacą za nie sami spółdzielcy. Ministerstwo Sprawiedliwości, odrzucając ten argument twierdzi, że już dzisiaj dostępne są na rynku internetowe systemy obsługi mieszkańców. I w wielu spółdzielniach, nie tylko tych największych, całkiem przyzwoicie funkcjonują. W projekcie ma być także przewidziana możliwość oddawania głosów osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie spółdzielni. Kolejna kwestia to dostęp do dokumentów. Teoretycznie już dziś spółdzielcy powinni otrzymać wszystko, co ich interesuje.  W praktyce zdarza się nawet, że spółdzielnie żądają nawet kilkunastu złotych za jedną stronę przekazanego dokumentu. Dlatego każda spółdzielnia mieszkaniowa będzie obowiązana udostępniać bez opłat dokumenty za pomocą elektronicznych kont i e- maili oraz celem sporządzenia fotokopii- czytamy na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.03.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ radzi z kolei: ¨Wykupujemy mieszkanie komunalne¨. Wiele miast wciąż sprzedaje komunalne mieszkania z bonifikatami. Dzięki temu można zostać właścicielem zajmowanego lokalu za stosunkowo niewielkie pieniądze. O wykupienie lokalu mogą się starać wyłącznie najemcy bez zaległości czynszowych. Lokal musi być w dobrym stanie i mieć uporządkowaną sytuację prawną- gmina może sprzedać tylko tę nieruchomość, która jest jej własnością. Lokale ze zniżkami można wykupić m.in. we Wrocławiu, w Lublinie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Olsztynie. Wysokość stosowanych bonifikat zależy od samorządów. Na przykład we Wrocławiu sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemcy odbywa się z 90- proc. bonifikatą. Maksymalne zniżki w Łodzi także sięgają 90 proc., a w Katowicach- 80 proc. Zdarzają się też miasta, w których najemcy mogą liczyć tylko na 30 lub 40 proc. ulgi. Poszczególne samorządy wprowadziły różnego rodzaju ograniczenia przy prywatyzacji mieszkań. Niektóre miasta nie sprzedają lokali w budynkach zabytkowych o szczególnych walorach architektoniczno- konserwatorskich, pojedynczych mieszkań w budynkach podlegających remontom kapitalnym lub rozbiórce, lokali znajdujących się w obrębie starówek i innych szczególnie cennych stref miasta, mieszkań nowych lub niedawno wyremontowanych, nadających się do rozbudowy lub przewidzianych do modernizacji. Więcej szczegółów- na 17 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 16.03.2020.).

Niżej ¨Gazeta¨ informuje: ¨Nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych¨. Od zeszłego roku obowiązują nowe przepisy odnośnie lokali komunalnych. Mają ułatwić przyznawanie lokali osobom najbardziej potrzebującym. Najważniejsza zmiana dotyczy prawa samorządów do weryfikacji dochodów najemców mieszkań. Lokatorzy na wezwanie gminy muszą wykazać dochody w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Weryfikacja dochodów dotyczy wyłącznie umów o najem zawieranych po 21 kwietnia 2019 r. Na żądanie gminy osoby starające się o mieszkanie komunalne muszą też złożyć oświadczenie o nieposiadanie tytułu prawnego do innego mieszkania położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Kolejna zmiana wiąże się z katalogiem opłat, w których przypadku zaległości mogą być podstawą do rozwiązania umowy najmu. Wprowadzono do niego opłaty za dostawę mediów do mieszkania- wody, prądu czy gazu- opłacane za pośrednictwem gminy. Więcej- także na 17 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 16.03.2020.).

Zobacz również