Poniedziałek, 15 marzec 2021

¨W mniejszych miastach spadek PIT najdotkliwszy¨
¨Można płacić ryczałt od najmu kilkunastu mieszkań¨
¨Akcja kredytowa najwcześniej odbije w drugim półroczu¨
¨Teraz piłka po stronie banków¨
¨Budowla warta mało, podatek nadal wysoki¨
¨Nieuregulowany stan prawny nieruchomości uzasadnia niższą cenę¨
¨Alternatywne zamieszkiwanie uprawnia do ulgi¨
¨Dalszy ciąg gry wokół DFG¨
¨Warto wykorzystać szansę na zmianę wysokości podatku od nieruchomości¨
¨Wciąż nie wiadomo, kto przebuduje kwartał¨

Więcej poniżej.

¨Życie Regionów¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨W mniejszych miastach spadek PIT najdotkliwszy¨. Pandemia nie oszczędziła nikogo, nawet małych miejscowości. Jeszcze gorzej może być w tym roku. Zestawienie dokonane przez ¨Rz¨ pokazuje, że w porównaniu z obawami z połowy roku wyniki budżetowe gmin za cały 2020 r. nie wyglądają dramatycznie źle. W maju wpływy z PIT spadły o 30- 40 proc. i gdyby taka sytuacja miała się utrzymać do końca roku, groziłoby to bankructwem wielu jednostek. Na tym tle spadek dochodów z PIT o 2,5 proc. na koniec roku (dla wszystkich samorządów) i 3,5 proc. dla miast to w analizie ¨Rz¨ dobry wynik. Nieco mniej dotknięte przez kryzys pandemiczny, przynajmniej w zakresie wpływów z PIT, wydają się miasta największe, o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. Nieco większy spadek PIT w małych miastach to zaskoczenie. Przykładowo z badania ¨Polskie miasta w czasach pandemii¨ przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że największe miasta (te powyżej 100 tys. mieszkańców) czują się najbardziej poszkodowane. W tej grupie aż 96 proc. badanych miast deklaruje, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się przez pandemię, wśród miast średnich (20- 100 tys. mieszkańców) uważa tak 86 proc. badanych, a wśród miast małych (poniżej 20 tys.)- 76 proc. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.03.2021.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Podatki i księgowość¨ przypomina: ¨Można płacić ryczałt od najmu kilkunastu mieszkań¨.  Właściciel nieruchomości ma prawo wybrać, czy chce zakładać działalność gospodarczą w zakresie najmu. Pojawiają się już pierwsze interpretacje potwierdzające szerokie prawo podatników do rozliczenia przychodów z najmu ryczałtem. Od 2021 r. zryczałtowany podatek można płacić zarówno od przychodów z najmu prywatnego, jak i najmu z działalności gospodarczej. To znaczna zmiana, bo dotychczas z ryczałtu korzystały tylko osoby fizyczne, a nie przedsiębiorcy i fiskus często uznawał prowadzony przez osoby fizyczne najem za biznes, np. ze względu na liczbę mieszkań. Kwestionował wówczas prawo do uproszczonego rozliczenia. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.03.2021.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Akcja kredytowa najwcześniej odbije w drugim półroczu¨. W 2020 r. i pierwszych miesiącach tego roku aktywa sektora były napędzane jedynie hipotekami i obligacjami państwowymi. Cięcie stóp procentowych, skutkujące spadkiem kosztu finansowania i wzrostem zdolności kredytowej klientów, przekłada się na wzrost akcji kredytowej. W 2020 r. pozytywny wpływ niższych stóp procentowych na akcję kredytową pewnie był, ale negatywne czynniki wzięły górę i w efekcie kredyty brutto udzielone sektorowi niefinansowemu urosły tylko o 0,4 proc. ING Bank Śląski zakłada, że większe odbicie inwestycji możliwe jest w drugim półroczu i w ślad za tym powinno pójść większe zapotrzebowanie na kredyty firm. To jednak będą pierwsze sygnały ożywienia, bo w większym stopniu nadejdzie ono na przełomie lat 2021 i 2022. Analitycy ING zakładają, że w bieżącym roku na całym rynku mocna będzie sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Korporacyjne odbiją mocniej wraz z pojawieniem się unijnych pieniędzy, które przyspieszą inwestycje- czytamy na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.03.2021.).

¨Rz¨ informuje też: ¨Teraz piłka po stronie banków¨. KNF nie zamierza wprowadzać regulacji mających skłonić banki do uruchomienia programu powszechnych ugód z frankowiczami. Do tej pory tylko nieliczne banki stanowczo opowiedziały się za przystąpieniem do zaproponowanego przez KNF programu ugód z klientami spłacającymi frankowe kredyty mieszkaniowe. Niektórzy eksperci wskazują, że być może nadzór powinien tak zmienić regulacje, aby zachęcić banki do ugód. Do tej pory walne zgromadzenia w sprawie ugód zwołały mBank, Millenium, Santander i BNP Paribas, ale na razie ich akcjonariusze nie będą głosować nad uruchomieniem programu, bo czekają na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawach frankowych zaplanowaną na 25 marca. Banki te mają 43 proc. takich hipotek w Polsce. Z prac wycofał się Raiffeisen, a Getin Noble Bank na pewno nie będzie oferował ugód na dużą skalę ze względu na problemy finansowe. Pod znakiem zapytania stoją porozumienia Deutsche Banku Polska i BPH. Ta czwórka ma 33 proc. franków w Polsce. Do ugód gotowe są już Pekao i ING Bank Śląski, mające wspólnie niecałe 4 proc. udziału we frankowym rynku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie ugód zwołał już BOŚ, niebawem zrobi to PKO BP (odpowiednio 1 proc. i 22 proc. udziału w rynku). Szczegóły- na 21 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.03.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje natomiast: ¨Budowla warta mało, podatek nadal wysoki¨. Podstawą opodatkowania nieruchomości, która jest w pełni zamortyzowana, jest jej wartość początkowa. Nie odejmuje się więc od niej dokonanych odpisów amortyzacyjnych- orzekł NSA. Oznacza to, że zużycie nie zmniejsza podatku od nieruchomości i firmy nie obniżą daniny od zamortyzowanych całkowicie budowli. Szansę na to dawał wyrok WSA w Kielcach z 13 lutego 2019 r.. NSA uchylił jednak ten wyrok i oddalił skargę spółki na interpretację indywidualną wójta gminy. Źródłem problemów firm są przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące podstawy opodatkowania. Zdaniem NSA z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, że dla wszystkich kolejnych lat, w których amortyzacja nie jest już dokonywana, podstawą opodatkowania jest wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Innymi słowy, wartość budowli niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne stanowiąca podstawę opodatkowania nie zmienia się w kolejnych latach, pokrywając się z wartością początkową budowli. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.03.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Nieuregulowany stan prawny nieruchomości uzasadnia niższą cenę¨. Fiskus nie ma prawa podwyższać przychodu ze zbycia mieszkania, jeżeli sprzeda je tanio z uwagi na lokatora, którego nie sposób eksmitować- wynika z wyroku WSA w Gdańsku. Zasadą jest, że przychód ze sprzedaży nieruchomości powinien odpowiadać jej wartości rynkowej. Ustawodawca dopuścił jednak wyjątek od reguły. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 3 ustawy o PIT cenę rynkowa ustala się ¨z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia¨. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że przyczyną obniżenia wartości rynkowej nieruchomości może być m.in.: zły stan techniczny, brak zainteresowania ze strony nabywców, zmiany w otoczeniu nieruchomości powodujące, że korzystanie z niej może być uciążliwe. W sprawie rozstrzygniętej przez gdański WSA chodziło o podatnika, który sprzedał mieszkanie przed upływem przed upływem pięciu lat od nabycia. W urzędzie skarbowym wyjaśnił, że przyczyną niskiej ceny był skomplikowany stan prawny i faktyczny nieruchomości- z uwagi na zamieszkującego w nim lokatora, którego nie był w stanie eksmitować. Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak, że podatek powinien być naliczony od ceny rynkowej. Podatnik się z tym nie zgadzał. Uważał, że również czynniki prawne mogą wpływać na obniżenie wartości rynkowej nieruchomości. Tego samego zdania był też WSA. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.03.2021.).

Obok w ¨DGP¨ czytamy: ¨Alternatywne zamieszkiwanie uprawnia do ulgi¨. Zakup mieszkania dla dziecka nie jest wydatkiem na własny cel mieszkaniowy, ale sfinansowanie zakupu połowy nieruchomości w zamian za prawo do zamieszkiwania w pokoju już tak- wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o podatnika, który sprzedał mieszkanie krótko po jego odziedziczeniu. W związku z tym powinien był zapłacić 19- proc. PIT od dochodu ze sprzedaży. Postanowił jednak skorzystać z ulgi meldunkowej, czyli wydać pieniądze na realizację własnych celów mieszkaniowych. Mężczyzna pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na zakup innego lokalu mieszkalnego, położonego blisko swego rodzinnego domu. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że lokal wykorzystuje do :alternatywnego zamieszkiwania¨, np. w razie awarii w jego rodzinnym domu. Poinformował przy tym, że nie nabył na własność całego mieszkania, a tylko połowę udziału. Współwłaścicielami pozostałych części byli jego córka i zięć. Spytał, czy w  wybierając zakup połowy udziału w mieszkaniu z prawem do zamieszkiwania w jednym pokoju, będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.03.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Dalszy ciąg gry wokół DFG¨. W środę w Sejmie ma odbyć się I czytanie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Deweloperzy podtrzymują swoje zastrzeżenia, licząc na zmianę projektu w parlamencie. Tymczasem w minionym tygodniu doszło do spotkania przedstawicieli UOKiK i Polskiego Związku Firm Deweloperskich z udziałem wiceszefowej MPRiT Anny Korneckiej. Jak dowiedział się ¨DGP¨, w efekcie spotkania ustalono m.in., że resort, na potrzeby określenia składki na DFG, oszacuje wielkość rynku deweloperskiego. Szacunki branży i GUS w tej sprawie są bowiem istotnie różne. Na podstawie zebranej wiedzy ministerstwo ma podjąć decyzję o wysokości składki na fundusz, którą określi w rozporządzeniu- czytamy. Więcej- na  szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.03.2021.).

¨Podatki i Księgowość¨ w ¨DGP¨ obszernie przypomina z kolei: ¨Warto wykorzystać szansę na zmianę wysokości podatku od nieruchomości¨. Dziś mija termin zapłaty pierwszej raty przez osoby fizyczne i trzeciej raty przez osoby prawne. W wielu przypadkach daninę można zmniejszyć, a nawet jej uniknąć. Trzeba pamiętać, że termin 15 marca dotyczy tylko tych osób fizycznych, które dostały decyzję od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli jej nie otrzymały przed tą datą, to muszą czekać na decyzję, a następnie zapłacić podatek w terminie 14 dni od jej doręczenia. W innej sytuacji są spółki, które same deklarują i wpłacają podatek do urzędu gminy- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.03.2021.).

¨Głos Szczeciński¨ poinformował: ¨Wciąż nie wiadomo, kto przebuduje kwartał¨. Dopiero z końcem marca poznamy wykonawcę przebudowy kwartału między ulicami Małkowskiego, ks. Bogusława, Boh. Getta Warszawskiego oraz Królowej Jadwigi w Szczecinie. Kolejny raz termin rozstrzygnięcia przetargu został przekroczony. Zmiana terminu jest związana z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły do postępowania przetargowego oraz modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający uznał termin 31 marca jako odpowiedni w celu rzetelnego przygotowania ofert- twierdzi Miasto. Co się zmieni po remoncie? Wewnątrz kwartału zaplanowano kompleksowe działania inwestycyjne. Obejmować będą m.in. budowę nowego budynku z 30 mieszkaniami ¨pod klucz¨. W parterze budynku zaplanowano świetlicę środowiskową, a także żłobek dl 30 dzieci- czytamy na czwartej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 15.03.2021.).

Zobacz również