Poniedziałek, 14 grudnia 2020

¨Nie ma przeszkód, by wyjechać na święta i sylwestra¨
¨NBP popiera propozycję ugód, czeka na szczegóły
¨Dzieci za płotem nie przeszkadzają¨
¨Rok dłużej na ulgę¨
¨Procedury budowlane także online¨
¨Modyfikacja w dodatkach mieszkaniowych od lipca 2021 r.¨
¨Mieszkaniówka uniknie głębokiego dołka¨
¨Bardziej przyjazne przetargi publiczne, czyli nowe Prawo Zamówień Publicznych (PZP)¨
¨Pandemia nakręca rynek nieruchomości premium¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ zauważa: ¨Nie ma przeszkód, by wyjechać na święta i sylwestra¨. Bardzo łatwo ominąć zakaz wynajmowania kwater i mieszkań turystom. Za jego złamanie właścicielom niewiele grozi. W internecie pełno ofert najmu apartamentów oraz pokoi w popularnych miejscowościach turystycznych. Zdesperowani właściciele walczą w ten sposób o przetrwanie. Rządowe zakazy świadczenia usług hotelarskich starają się omijać na różne, często bardzo pomysłowe sposoby. Prawnicy nie mają wątpliwości: omijanie prawa dziurawego jak sito nie jest specjalnie trudne. Wynajmując na święta i sylwestra hotel lub kwaterę, wcale nie trzeba więc sięgać po tryb ¨wyjazdu służbowego¨NK. Wystarczy wynająć lokal na dłużej. Pojęcie krótkotrwałego wynajmu jest zwrotem niezdefiniowanym. Tym samym wynajmowanie długoterminowe, w dodatku celem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jest dopuszczalne. Strony takiej umowy mogą przecież ją w każdej chwili rozwiązać. Ponadto jeżeli usługi hotelarskie nie są ogólnie dostępne, to nie wypełniają definicji usługi hotelarskiej. Wystarczy więc ograniczyć w kwaterach i hotelach usługi do określonej grupy osób, np. pracowników danego podmiotu na wyłączność, a hotel i kwatera mogą działać bez ograniczeń. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.12.2020.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨NBP popiera propozycję ugód, czeka na szczegóły¨. Komitet Stabilności Finansowej dostrzega rosnące ryzyko związane z hipotekami frankowymi spowodowane podważaniem ich statusu prawnego. Podczas piątkowego posiedzenia KSF zapoznał się z najnowszymi danymi i analizami dotyczącymi tego ryzyka oraz omówił propozycje wypracowania pozasądowych rozwiązań frankowych hipotek. Komisja Nadzoru Finansowego zasugerowała kilka dni temu rozwiązanie dotyczące ugód banków z frankowiczami. NBP ocenił, że propozycje KNF wymagają skonkretyzowania, przeanalizowania i przedstawienia publicznie. Bank Centralny od dawna wskazywał przy tym na konieczność poszukiwania możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Szef NBP ocenia, że kwestia ugód zależeć będzie od porozumienia między samymi bankami a kredytobiorcami. Niedawny wyrok TSUE oznacza dla banków konieczność zawiązywania rezerw, ciążąc na ogólnej ocenie stabilności sektora finansowego- czytamy. Więcej- na 16 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.12.2020.).

¨Prawo co dnia¨ także krótko: ¨Dzieci za płotem nie przeszkadzają¨. Można zamienić dom w przedszkole. Usługi oświatowe to typowe uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej. Właściciel domu jednorodzinnego nie chciał mieć przedszkola za płotem. Nie zgadzał się na zmianę sposobu użytkowania budynku sąsiada. Obawiał się hałasu i zwiększonego ruchu samochodów na ulicy. Argumentował, że teren planowanej inwestycji otacza niska zabudowa jednorodzinna. Utworzenie przedszkola spowoduje spadek cen nieruchomości. Zaskarżył więc decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku. WSA w Rzeszowie skargę oddalił. Prowadzenie przedszkola nie ma charakteru uciążliwego i nie należy do przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Zasada dobrego sąsiedztwa stwarza przed inwestorem konieczność takiego ukształtowania nowej zabudowy, aby współgrała ze stanem wyznaczonym w najbliższym sąsiedztwie, gdzie nie było dotąd obiektów pełniących funkcje oświatowe. Nie uprawnia to jednak do automatycznego stwierdzenia o braku kontynuacji funkcji. Usługi oświatowe są bowiem typowymi usługami uzupełniającymi zabudowę mieszkaniową, orzekł sąd- co odnotowano na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.12.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Rok dłużej na ulgę¨. Kto sprzedał nieruchomość w 2018 r., będzie mógł wydać pieniądze na własne cele mieszkaniowe aż do końca 2021 r.- przewiduje projekt rozporządzenia. Resort finansów chce w ten sposób wydłużyć o 12 miesięcy termin na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej przez podatników, którzy zbywają nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Do końca 2018 r. podatnicy mieli tylko dwa lata na wydanie pieniędzy ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy. Od 2019 r. termin ten wynosi trzy lata. Kto jednak sprzedał nieruchomość rok wcześniej, musiałby wydać pieniądze jeszcze według starych przepisów- czyli do końca 2020 r. To jednak może być utrudnione z powodu epidemii COVID- 19. Stąd pomysł, by podatnikom dać rok więcej- czytamy na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.12.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje też: ¨Procedury budowlane także online¨. Najprawdopodobniej już na przełomie stycznia i lutego 2021 r. część formalności budowlanych będzie można załatwiać, nie wychodząc z domu. Na możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przez internet inwestorzy poczekają jeszcze pół roku. Cyfryzacja procesu budowlanego będzie możliwa dzięki modyfikacji prawa budowlanego. Zmiany zawarte są w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Sejm rozpatrzył właśnie poprawki senackie do tej nowelizacji, która trafi teraz do podpisu na biurko prezydenta. Zgodnie z ustawą inwestorzy będą mogli wybierać, w jakiej formie chcą składać dokumenty: papierowej tak jak obecnie, czy też elektronicznej. W tym drugim przypadku na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl  zostanie udostępniony generator, za pomocą którego będzie można wypełnić wniosek, zgłoszenie lub zawiadomienie oraz załączyć do niego skan lub zdjęcie wymaganych dokumentów. Kompletny wniosek, zgłoszenie lub zawiadomienie inwestor wyśle przez internet. Pierwsze formularze online będą dostępne w ciągu 30 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Kolejne formularze, w tym przede wszystkim wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym pojawią się na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl nie wcześniej niż w terminie sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy. Docelowo drogą elektroniczną można będzie wysłać m.in.: zgłoszenie robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, o pozwolenie na budowę czy o wszczęcie postępowania legalizacyjnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, a także wniosek o pozwolenie na użytkowanie- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.12.2020.).   

¨DGP¨ zauważa również: ¨Modyfikacja w dodatkach mieszkaniowych od lipca 2021 r.¨. Rady gmin będą miały więcej czasu na przyjęcie uchwał określających wzór wniosku służącego do ubiegania się o dopłatę do czynszu. Stanie się tak na skutek poprawek do ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, które wprowadził Senat, a Sejm je ostatecznie przyjął. Ustawa przewiduje ważne modyfikacje związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych. Wśród nich jest m.in. nowe kryterium dochodowe, które trzeba będzie spełnić, aby otrzymać takie świadczenie. Obecnie próg wynosi 175 proc. najniższej emerytury w przypadku osoby samotnej oraz 125 proc. na osobę w przypadku rodziny. Na mocy wspomnianej ustawy w dodatkach mieszkaniowych będzie natomiast obowiązywać kryterium dochodowe stanowiące 40 proc. lub 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego (odpowiednio dla osoby samotnej i rodziny. Zmieni się też katalog dochodów wliczanych do tego kryterium. Ustawa w swoim pierwotnym kształcie zakładała, że zmiany dotyczące dodatków mieszkaniowych wejdą w życie 21 kwietnia 2021 r. Do tego dnia rady gmin miały też wyznaczony czas na to, by podjąć uchwały określające wzory: wniosku o to świadczenie oraz deklaracji o dochodach członków rodziny. Przyjęte poprawki spowodowały jednak, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Ponadto w ustawie o wspieraniu rozwoju mieszkalnictwa są zawarte przepisy o o wypłacaniu osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego specjalnej dopłaty do czynszu. Dopłata będzie przysługiwać tylko najemcom i podnajemcom mieszkań, które zostały wynajęte przed 14 marca br. Poza tym średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy musi być niższy o 25 proc. od przeciętnego dochodu w 2019 r. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.12.2020.).

¨DGP¨ ocenia w innym miejscu: ¨Mieszkaniówka uniknie głębokiego dołka¨. Choć nie uda się odrobić strat z lockdownu, pandemia spowoduje mniejsze spustoszenie na rynku niż przewidywano. Jeszcze w marcu Polski Związek Firm Deweloperskich szacował, że spadek sprzedaży nowych mieszkań w tym roku przekroczy 18 proc. Dziś nadal mówi o spadku, ale najnowsze prognozy związku oscylują wokół 7 proc. Po 10 miesiącach sprzedaż nowych lokali jest mniejsza o niecałe 9 proc. PZFD liczy, że firmy jeszcze poprawią ten wynik. Zdaniem ekspertów odbicie na rynku to efekt zbiegu wielu okoliczności. Mowa przede wszystkim o niskim oprocentowaniu kredytów i rosnącej inflacji, co motywuje do lokowania tracących na wartości oszczędności w aktywa trwałe. Inflacja przekraczająca 3 proc. i zerowe oprocentowanie depozytów powodują, że Polacy w nieruchomościach szukają sposobu na uniknięcie deprecjacji swoich oszczędności. Cytowane w tekście historyczne dane pokazują, że inwestycja w lokal przynosi wymierne zyski. Można zarobić na wynajmie a także wzroście wartości. W tym roku średnio w kraju jest to ok. 5 proc. (w niektórych miastach nawet 10 proc.). Szacunki na przyszły rok mówią o 3 proc. Nowe mieszkania kupowane są nie tylko za oszczędności. Według BIK, choć odnotowano spadek zainteresowania między marcem a majem, to już w czerwcu liczba zapytań kredytowych znów wzrosła rok do roku o 5,6 proc., a w październiku zwiększyła się o 8,1 proc. Wysoka sprzedaż mimo pandemii i kryzysu wynika też z ciągle wysokiego deficytu mieszkań i doświadczenia z ostatnich miesięcy. Okazuje się, że wielu ludziom brakuje przestrzeni. To przyspieszyło decyzje o zamianie mieszkania. Praca zdalna pobudziła tez popyt na second home. Dlatego też firmy lepiej niż przed miesiącami oceniają perspektywy na kolejny rok- czytamy. Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.12.2020.).

Urząd Zamówień Publicznych razem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczyna kampanię promującą nowe prawo zamówień publicznych. W tekście zamieszczonym na łamach ¨DGP¨ odnotowano: ¨Bardziej przyjazne przetargi publiczne, czyli nowe Prawo Zamówień Publicznych (PZP)¨. Uproszczone i bardziej przyjazne dla wykonawców procedury, w tym fakultatywny charakter wadium, obowiązkowe płatności częściowe, zaliczki, a także waloryzacja wynagrodzenia oraz mechanizmy zabezpieczające interesy podwykonawców- to jedne z wielu korzyści czekających na przedsiębiorców w nowym Prawie Zamówień Publicznych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś startować w przetargach publicznych, koniecznie sprawdź, jakie korzyści niesie dla Ciebie nowe prawo zamówień publicznych- czytamy w ramach wstępu. Opłacony tekst promocyjny- na siódmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.12.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ w dodatku ¨Ekonomia+¨ zauważa z kolei: ¨Pandemia nakręca rynek nieruchomości premium¨. 36 tys. zł za mkw. mieszkania- to dotąd najwyższa cena zanotowana na rynku nieruchomości luksusowych w Polsce. W obliczu pandemii sprzedaż luksusowych apartamentów idzie całkiem nieźle. Niektóre biura mówią nawet o rekordowych wynikach. Rynek nieruchomości premium rośnie w Polsce jak na drożdżach. W2019 r., jak wynika z raportu High Level Book 2020, osiągnął wartość 1,8 mld zł. To wzrost o 35 proc. w porównaniu z 2018 r. Łącznie w 2019 r. w siedmiu miastach w Polsce sprzedano ponad 1000 apartamentów. O ponad 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Z danych firmy zajmującej się selekcją, marketingiem i sprzedażą nieruchomości premium wynika, że rynek nie spowalnia tempa mimo pandemii. W I kw. tego roku sprzedaż była wyższa o 115 proc., w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W II kw. porównując rok do roku, mocno spadła- aż o 73 proc., ale za to zanotowano wzrost średniej ceny apartamentów premium o 9 proc.- czytamy na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 14.12.2020.).

Zobacz również