Poniedziałek, 14 czerwca 2021

¨Nieostrożny frankowicz też ma ochronę¨
¨Rekord inwestycji i deficytu¨
¨Dramatyczny skok cen drewna bije w meble i tartaki¨
¨Firma łatwiej pozyska pomoc publiczną¨
¨Klimatyzacja z pompą ciepła też z ulgą¨
¨Firma musi mieć prawo przedstawić swoje argumenty¨
¨Odsetki należą się tylko od precyzyjnie wskazanej należności¨
¨Prezydent podpisał nowelizację k.p.c.¨
¨Kolejna rewolucja w śmieciach¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Nieostrożny frankowicz też ma ochronę¨. Dyrektywa 93/13 chroni każdego konsumenta, którego można uznać za dostatecznie uważnego i rozsądnego- stwierdził w najnowszym orzeczeniu unijny Trybunał w Luksemburgu. Czyli ochrona w sprawie nieuczciwych warunków  w umowach konsumenckich (93/13) nie zależy od zachowania konsumenta, choćby było niedbałe, nieuważne przy zawieraniu umowy kredytu. TSUE odpowiadał na pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy- Woli zadane w sprawie umowy małżeństwa frankowiczów (i ich rodziców) z bankiem. Mężczyzna, gdy zawierał umowę, był studentem i miał wyuczony zawód kierowcy, a teraz przed sądem przyznał, że nie czytał, w każdym razie uważnie, umowy, przed jej podpisaniem. Kobieta była w trakcie studiów ekonomicznych i pracowała w urzędzie gminy, miała ukończone technikum rolne. W lipcu 2008 r. zaciągnęli kredyt na cele mieszkaniowe opiewający na 150 tys. zł waloryzowany w CHF, na 360 miesięcy. W tym procesie domagają się zapłaty od banku kwoty 46,4 tys. zł z odsetkami, wskazując, że jest to częściowe roszczenie z tytułu nieważności umowy, ewentualnie na podstawie niezwiązania ich niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Wśród zarzutów wobec umowy wskazują niejasności wzorca, brak pełnej informacji jasnym językiem na temat klauzuli waloryzacyjnej. W tej sytuacji sąd miał wątpliwości, czy można udzielić ochrony, czyli orzec abuzywność postanowień umowy zawartej przez konsumenta, który nie przeczytał jej przed zawarciem. Udzielając odpowiedzi TSUE wskazał, że za taką odpowiedzią przemawia fakt, iż konsument jest w słabszej pozycji niż bank zarówno pod względem możliwości negocjacyjnych, jak i stopnia poinformowania i nierzadko godzi się na postanowienia umowne, nie mając wpływu na ich treść. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.06.2021.).

Dodatek ¨Rz¨¨Życie Regionów¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Rekord inwestycji i deficytu¨. Samorządy chcą w tym roku przeznaczyć na rozwój aż 70 mld zł. Ale ma to być okupione ogromnym przyrostem długu. Wraz z rekordowymi inwestycjami, które uznano za najlepszą metodę walki z gospodarczym spowolnieniem, w lokalnych budżetach na 2021 r. może się jednak pojawić wyjątkowo duży deficyt, wynoszący łącznie 30 mld zł. W Warszawie ma on sięgnąć ponad 2 mld zł, Poznaniu- ponad 1 mld zł, w Krakowie- 760 mln zł, w Gdańsku- 680 mln zł, a w Szczecinie- prawie 600 mln zł- wynika z analizy ¨Życia Regionów¨. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.06.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Dramatyczny skok cen drewna bije w meble i tartaki¨. Właściciele 2,5 tys. polskich tartaków są w szoku. Słono płacili za drewno już w styczniu, a dziś na wolnym rynku muszą zapłacić wielokrotność tej kwoty. W styczniu, w środku covidowego kryzysu, średnia cena surowca 250 zł za m sześc. wydawała się przedsiębiorcom wygórowana. W czerwcu, gdy sięgnęła miejscami 400 zł, narzekania na drożyznę zastąpił lęk i niepewność. Piotr Wójcik, jeden z największych producentów mebli w kraju, w niedawnym wywiadzie dla ¨Rz¨ ostrzegał przed skutkami bezprecedensowych podwyżek cen drewna i innych surowców, które dotknęły jego przedsiębiorstwo. Dziś klientów i użytkowników polskich mebli uprzedza, że taniej nie będzie, a w najbliższym czasie znaczący wzrost cen sprzętów jest raczej nieunikniony. Dalej w tekście cytowana jest opinia, zgodnie z którą brak ograniczeń eksportowych na nieprzetworzone drewno okrągłe dewastuje polski rynek i dodatkowo nakręca ceny, bo dostępny kiedyś w kraju surowiec znika. Oprócz globalnych czynników windujących ceny drewna nie mniej istotne znaczenie ma koniunktura w polskim budownictwie. W sporej części zawdzięczamy ją niepewnym czasom pandemii. Ludzie zamykani w czterech ścianach remontują własne mieszkania, inwestują w letnie domki, szukają pewniejszej lokaty dla zjadanej przez inflację gotówki. Nic dziwnego, że ceny drewna poszybowały w zawrotnym tempie- czytamy. Więcej- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.06.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa natomiast: ¨Firma łatwiej pozyska pomoc publiczną¨. Przez najbliższe trzy lata najwięksi i średni przedsiębiorcy będą mogli ponosić mniejsze niż dotychczas nakłady, by otrzymać wsparcie nowych inwestycji. Zniknie też wiele wątpliwości związanych z brzmieniem przepisów o państwowej pomocy. Tak wynika z opublikowanego w ubiegłym tygodniu projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. To już drugi dokument dotyczący tej tematyki opublikowany w ubiegłym tygodniu. Wcześniejszy dotyczył nowej unijnej mapy pomocy regionalnej na lata 2022- 2027 (zamieszczony w ¨DGP¨ nr 108/2021). Najnowszy projekt autorstwa resortu rozwoju, pracy i technologii jest pomysłem stricte krajowym. Zgodnie z jego zapisami minimalne nakłady, które będzie musiał ponieść inwestor starający się o państwowe wsparcie, mają wynosić 10 mln zł. Inwestycja musi się znajdować w średnim mieście tracącym swoje funkcje społeczno- gospodarcze albo w gminach graniczących z takim miastem lub gminą, w której jest ono położone. Wsparcie nie będzie też uzależnione od przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się takie miasto. Oznacza to, że lista gmin, których pomoc może dotyczyć, zostanie rozszerzona- czytamy na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.06.2021.).

¨DGP¨ zauważa również: ¨Klimatyzacja z pompą ciepła  też z ulgą¨. Koszty montażu systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania, działającego jak pompa ciepła powietrze- powietrze, można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Gdy jednak klimatyzacja nie ma pompy cieplnej, a ma tylko funkcje grzewcze, preferencja się nie należy. Wyjaśnił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 maja 2021 r. Skoro- jak stwierdził- system klimatyzacji z funkcją grzania nie jest wyposażony w pompę ciepła powietrze- powietrze, to poniesione wydatki na jej zakup i montaż nie podlegają preferencji. Prawo do ulgi na zakup klimatyzacji z funkcją ogrzewania potwierdził natomiast w wielu licznych interpretacjach. O jedną z nich wystąpił współwłaściciel domu jednorodzinnego, w którym był już zamontowany piec gazowy oraz kominek opalany drewnem. Podatnik wyjaśnił, że po zainstalowaniu klimatyzacji z funkcją grzania znacznie zmniejszyło się zużycie gazu ziemnego oraz ilość spalanego drewna. Dodał, że pompa ciepła powietrze- powietrze stanowi integralną część zamontowanego systemu klimatyzacji z funkcją grzania. Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki na taki system można odliczyć na podstawie opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.06.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Firma musi mieć prawo przedstawić swoje argumenty¨. Nie wolno automatycznie wykluczać z przetargu firmy, której partner skłamał w swym oświadczeniu- uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. W omawianej sprawie (włoska firma zataiła przed wykonawcą korzystającym z jej potencjału- we Włoszech przedsiębiorstwa pomocniczego- że ciąży na niej wyrok za łamanie praw pracowniczych). W tej sytuacji zamawiający uznał  to za powód wykluczenia z przetargu. Włoski sąd, do którego odwołała się firma, nabrał wątpliwości, kierując pytanie prejudycjalne do TSUE. Luksemburski trybunał w swym orzeczeniu podkreślił, że prawo unijne nie pozwala na automatyczne wykluczanie firm w takich sytuacjach. Choćby z tego względu, że mogą one przedstawić dowody potwierdzające samooczyszczenie. Co więcej, jeśli wykonawca polega na podmiotach trzecich i któryś z nich nie spełnia warunków przetargu, to można go podmienić na inny. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.06.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Odsetki należą się tylko od precyzyjnie wskazanej należności¨. Gdy właściciel nieruchomości położonej w strefie ograniczonego  użytkowania wokół lotniska żąda odsetek od odszkodowania za obniżenie wartości gruntów i budynków, musi wykazać, że w wezwaniu do zapłaty precyzyjnie określił wysokość należności. Przypomniał o tym Sąd Najwyższy w jednym z najnowszych wyroków. Sprawa dotyczyła odszkodowania oraz zwrotu kosztów remontu- adaptacji akustycznej dwóch budynków należących do małżeństwa M., a położonych w strefie ograniczonego użytkowania lotniska Poznań- Ławica. Gdy w 2012 r. weszły w życie uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego w sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, obie nieruchomości znalazły się w tej strefie. W związku z tym już w kwietniu 2013 r. właściciele budynków wystąpili o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości oraz o zwrot kosztów koniecznych adaptacji i remontów. Już w I instancji właściciele nieruchomości wywalczyli ponad 136 tys. zł odszkodowania oraz ok. 105 tys. zł tytułem zwrotu kosztów remontów. Na tym jednak spór się nie kończył, gdyż dalsza batalia sądowa dotyczyła wypłaty odsetek, których zażądali właścicieli. Szczegóły- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.06.2021.).

¨DGP¨ także krótko: ¨Prezydent podpisał nowelizację k.p.c.¨. Andrzej Duda nie posłuchał apeli o zawetowanie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i podpisał ustawę, która obok elektronizacji licytacji nieruchomości ogranicza jawność postępowań cywilnych. Zmiany w samym k.p.c. co do zasady nie tylko nie wywołują istotnych kontrowersji, ale wręcz są pożądane. Sprzedaż nieruchomości w drodze e- licytacji jest wygodniejsza z punktu widzenia potencjalnych nabywców, którzy mogą brać udział w przetargu nie wychodząc z domu, ale też powinna się przełożyć na zwiększenie kwot uzyskiwanych z tego tytułu, poprzez poszerzenie kręgu potencjalnych nabywców. To z kolei będzie korzystne i dla wierzycieli, i dla dłużników. Przeniesienie przetargów z sal sądowych do rzeczywistości wirtualnej ma również wyeliminować patologie związane z zastraszaniem chętnych do wzięcia udziału w licytacji i zmowami uczestników- czytamy na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.06.2021.).

¨DGP¨ natomiast bardziej obszernie: ¨Kolejna rewolucja w śmieciach¨. Obniżenie kosztów gospodarki odpadami to główny cel proponowanych w projekcie zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyczyni się do tego podniesiona opłata maksymalna za odpady z firm czy możliwość odejścia od zbiórki odpadów do pięciu pojemników. Projekt od kilku miesięcy widnieje na stronach rządowego centrum legislacji, jednak resort w ostatnich dniach wprowadził do niego dwie ważne i jednocześnie kontrowersyjne zmiany. To możliwość dopłacania przez gminy do systemu gospodarki odpadami oraz ograniczenia wysokości opłaty śmieciowej w metodzie od zużycia wody, którą ostatnio wprowadziła m.in. Warszawa. ¨DGP¨ przedstawia najważniejsze propozycje, które wymuszą kolejne zmiany w gminnych systemach gospodarki odpadami. Większość przepisów miałaby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Tabela szczegółowych zmian- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 14.06.2021.).

Zobacz również