Poniedziałek, 12 październik 2020

¨Papierowa deska ratunku¨
¨Intencje prezydenta Zamościa rozbiły się o przepisy¨
¨Rozliczenie najmu zależy od terminu¨
¨Napływ gotówki na rynek mieszkań mocno zwolnił¨
¨Cesja umowy deweloperskiej jest z 8- proc. VAT¨
¨Preferencja mieszkaniowa nie na każdy kredyt¨
¨Termomodernizacja¨
¨Budynki bardziej energooszczędne¨
¨Czy nowe wymogi to dla branży budowlanej skok na głęboką wodę?¨

Więcej poniżej.

¨Rzeczpospolita¨ w dodatku ¨Życie Regionów¨ odnotowuje: ¨Papierowa deska ratunku¨. Obligacje komunalne mogą stanowić sposób na podratowanie lokalnych finansów w czasie pandemii. Przekonuje się do niego coraz więcej samorządów. COVID- 19 mocno uszczupla finanse samorządów. Dane Związku Miast Polskich zebrane ze 130 miast wskazują na wyraźny spadek  wpływów z PIT, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego czy komunikacji miejskiej. Tylko w czerwcu udziały w PIT były o 6 proc. niższe niż przed rokiem, podczas gdy w czerwcu 2019 r. wzrosły aż o 24 proc. w porównaniu z czerwcem 2018 r. Nieco mniejsze, ale wciąż jednak straty, widać we wpływach z podatków lokalnych- czytamy w ramach wstępu. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.10.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa natomiast: ¨Intencje prezydenta Zamościa rozbiły się o przepisy¨. Wszelkie zmiany w gminnej ewidencji zabytków muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Niezależnie od siebie, wojewoda lubelski oraz wojewódzki konserwator zabytków zaskarżyli do WSA w Lublinie zarządzenie prezydenta Zamościa o wyłączeniu 75 obiektów z gminnej ewidencji miasta Zamość. Były wśród nich budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe oraz stanowiska archeologiczne. Właścicielami nieruchomości wymienionych w zarządzeniu prezydenta są często emeryci, których nie stać na remont zgodny z wytycznymi konserwatorskimi. A także osoby młode, które odziedziczyły nieruchomości z nienadającymi się do zamieszkania budynkami, na których rozebranie nie wyraża zgody konserwator. Większość obiektów wykreślonych z ewidencji zabytków jest w ruinie, bądź są opuszczone od kilkudziesięciu lat. Kwestia pozytywnego społecznego charakteru zaskarżonego zarządzenia nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na ocenę legalności tego aktu- zaakcentował WSA, stwierdzając jego nieważność. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.10.2020.).

¨Rz¨ w dodatku ¨Podatki o księgowość¨ zauważa z kolei: ¨Rozliczenie najmu zależy od terminu¨. Zdaniem NSA, ustalenie terminu uiszczenia zaliczki za najem nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w tej dacie. Najem i podobne do niego usługi (dzierżawa lub leasing) charakteryzują się szczególnym sposobem ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, a także terminem na wystawienie faktury. W tym przypadku nie liczy się bowiem, zasadniczo, chwila wykonania usługi (co jest regułą w VAT), ale ustalony termin płatności. Regulacje odnoszące się do tej kwestii mogą budzić wątpliwości, zwłaszcza gdy chodzi o sytuacje, w których strony przyjęły nietypowy sposób uiszczania zapłaty- czytamy na wstępie. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.10.2020.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Napływ gotówki na rynek mieszkań mocno zwolnił¨. Choć w czasie pandemii Polacy wycofali z lokat 65 mld zł, nie rzucili się do zakupu mieszkań. Przyczyniły się do tego obawy o wpływ Covid- 19 na gospodarkę. W II kwartale udział zakupów mieszkań z wykorzystaniem środków własnych spadł do 31 proc- wynika z  danych NBP. To duża zmiana, bo w poprzednich dwóch kwartałach wskaźnik ten sięgał ponad 70 proc., a rok temu ok. 65 proc. Dane te dotyczą rynku pierwotnego siedmiu największych miast Polski. NBP tłumaczy, że spadek szacowanego udziału zakupów mieszkań za gotówkę wiąże się z bardzo niską sprzedażą mieszkań w tym okresie. Łączna wartość wszystkich transakcji w omawianej grupie na rynku pierwotnym była warta w II kwartale tylko 3,24 mld zł wobec ponad 9 mld zł w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Jednocześnie wartość udzielanych hipotek wciąż była całkiem wysoka. Niżej znajdziemy kolejny tekst, gdzie dowiemy się, że po objętym lockdownem II kwartale br. w okresie lipiec- wrzesień deweloperzy związanie z rynkiem kapitałowym odnotowali odbicie w sprzedaży. Skala poprawy może robić wrażenie, ponieważ wzrost kwartał do kwartału sięgnął 44 proc. Więcej- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.10.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Cesja umowy deweloperskiej jest z 8- proc. VAT¨. Umowa deweloperska oraz cesja tej umowy mają ten sam cel ekonomiczny, czyli dostawę lokalu mieszkalnego. Dlatego powinny być opodatkowane według tej samej stawki- orzekł WSA w Szczecinie. Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Zawiera z deweloperami umowy deweloperskie, wpłaca zaliczki, a następnie, po przeniesieniu własności lokali sprzedaje je z zyskiem. Zdarza się, że znajdzie klienta, zanim jeszcze sam stanie się właścicielem mieszkania. W takich przypadkach podpisuje cesję umowy deweloperskiej. Spór dotyczył tego, jaka stawka VAT ma zastosowanie. O szczegółach- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.10.2020.).

¨DGP¨ przypomina w innym miejscu: ¨Preferencja mieszkaniowa nie na każdy kredyt¨. Wydatek ujęty w kosztach uzyskania przychodów  nie może być dodatkowo objęty zwolnieniem z PIT, bo wtedy korzyść byłaby podwójna- orzekł NSA. Chodziło o możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej w odniesieniu do dochodu przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywane mieszkanie. Podatnik kupił je w maju i sprzedał we wrześniu tego samego roku, więc musiał się liczyć z obowiązkiem zapłaty od dochodu ze sprzedaży. Wyjściem jest ulga mieszkaniowa. Więcej dla zainteresowanych- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Żródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.10.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ ma dla nas z kolei wkładkę: ¨Termomodernizacja¨. W tekście wprowadzającym czytamy: ¨Budynki bardziej energooszczędne¨. 1 stycznia 2021 r.w Polsce zaczną obowiązywać zaostrzone wymogi efektywności energetycznej budynków. Czy zatem nowe mieszkania będą droższe? Dowiemy się o tym z lektury wnikliwej analizy- na pierwszej i drugiej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 12.10.2020.).

W innym miejscu wkładki ¨Gazeta¨ zastanawia się: ¨Czy nowe wymogi to dla branży budowlanej skok na głęboką wodę?¨. Kolejny krok we wprowadzaniu nowych warunków technicznych, który będzie miał miejsce od 1 stycznia przyszłego roku, nie jest niczym nowym. Czy nowe warunki to rewolucja? Stowarzyszenie MIWO dołączyło do  17 organizacji branży budowlanej, które podpisały się pod listem skierowanym do Ministerstwa Rozwoju przez Związek Zawodowy ¨Budowlani¨. Zwracają oni uwagę, że cała branża budowlana miała czas na przygotowanie się do zmian, szczególnie że następowały one stopniowo, począwszy od 2013 r. Całość tekstu na stronie drugiej opłaconej wkładki…

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 12.120.2020.).

Zobacz również