Poniedziałek, 11 kwietnia 2022

¨Hałaśliwe lotnisko nie da odszkodowania¨
¨Rozliczenie za 2022 rok będzie wyzwaniem¨
¨Uchodźcy: 90 dni na legalizację pobytu¨
¨Bicia samorządów podatkami ciąg dalszy¨
¨Idzie fala egzekucji z nieruchomości¨
¨Punktowe ułatwienia i dalsza elektronizacja procedur¨
¨Spłata starego kredytu w 2021 r. też uprawnia do ulgi¨
¨<> także dla samorządów powiatowych¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Hałaśliwe lotnisko nie da odszkodowania¨. Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania nie jest samodzielną podstawą roszczenia o rekompensatę za obniżenie wartości nieruchomości. To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, być może wyjaśniający nieco spór o granice odpowiedzialności za hałas wywołany ruchem lotniczym. A być może o inne zakłócenia spokojnego środowiska. Kwestia ta wynikła w sprawie małżonków, właścicieli nieruchomości z domkiem pod Poznaniem położonej w strefie ograniczonego korzystania wokół portu lotniczego Poznań- Ławica. Wystąpili oni o zasądzenie na ich rzecz 154 tys. zł odszkodowania z powodu spadku wartości ich nieruchomości w związku z ustanowieniem tej strefy. Lotnisko było przeciwne. Argumentowało, że powodowie nie ponieśli z tego powodu żadnej szkody. Sąd okręgowy zasądził im jednak 104 tys. zł, wskazując, że sam fakt ustanowienia takiej strefy z powodu ponadnormatywnego hałasu wpływa na obniżenie cen nieruchomości w ocenie potencjalnych nabywców. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.04.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Rozliczenie za 2022 rok będzie wyzwaniem¨. W jednym zeznaniu trzeba będzie uwzględnić trzy różne systemy. Niektórzy podatnicy powinni się liczyć z dopłatą PIT po rozliczeniu rocznym. Od 1 lipca podatników czeka reforma PIT. Mimo że nowelizacja jest oczekiwana i pomoże uporządkować system podatkowy, to jej wdrożenie sprawi wiele trudności. Będzie to już trzecia w tym roku zmiana. Rodzi się dużo wątpliwości, jak stosować przepisy w okresie przejściowym i jak prawidłowo złożyć zeznanie za 2022 r. Szczegóły- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.04.2022.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Uchodźcy: 90 dni na legalizację pobytu¨. Uciekinierom z Ukrainy łatwiej będzie uzyskać PESEL. Będą  mieli też na to więcej czasu. Samorządowcy przyjmą dodatkowe osoby do obsługi ich wniosków. Firmy zatrudniające uchodźców muszą się liczyć z kontrolami. Przez parlament w błyskawicznym tempie przechodzi druga nowelizacja specustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przewiduje liczne zmiany ułatwiające procedury związane z obecnością w Polsce nawet 2 mln uciekinierów przed rosyjską agresją na Ukrainę. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

¨Życie Regionów¨ w ¨Rz¨ odnotowuje: ¨Bicia samorządów podatkami ciąg dalszy¨. Po tym, jak w budżety lokalne uderzyła najpierw pandemia, a potem Polski Ład, rząd zapowiedział kolejne zmiany przepisów, które je uszczuplą. Rząd próbuje naprawiać Polski Ład. Jednym z pomysłów jest obniżenie od początku lipca dolnej stawki podatku PIT z 17 do 12 proc. Zapowiedź ta wywołała jednak poważne zaniepokojenie władz samorządów. To dlatego, że mają one udział w dochodach państwa z PIT. Tymczasem rząd oszacował skutki najnowszych zmian w tym podatku, przede wszystkim obniżki jego dolnej stawki do 12 proc., na przeszło 15 mld zł rocznie. Tyle mniej ma trafić do budżetu państwa. Łączny ubytek PIT dla wszystkich samorządów oszacowano na przeszło 7,8 mld zł w 2023 r. Rząd chce im to zrekompensować poprzez zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.04.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zapowiada z kolei: ¨Idzie fala egzekucji z nieruchomości¨. Po dwóch latach rząd doszedł do wniosku, że ograniczenia nie mają sensu. Sejm po cichu uchylił wadliwe przepisy w ramach… ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakaz eksmisji miał obowiązywać w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, a zakaz przeprowadzania licytacji nieruchomości służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika nawet 90 dni po odwołaniu ostatniego z tych stanów. Choć po zniesieniu większości obostrzeń sanitarnych sytuacja wróciła prawie do normalności, to formalnie stan epidemii wciąż obowiązuje. Teraz regulacje z zaskoczenia uchylono za pomocą błyskawicznie przeprowadzonej nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej. Podczas prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych Sebastian Kaleta, poseł, a zarazem wiceminister sprawiedliwości, złożył poprawki, które uchylały par. 5 w art. 9521 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 15zzu specustawy covidowej. Czyli odpowiednio zakaz przeprowadzenia licytacji nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika oraz zakaz wykonywania eksmisji. Warto zaznaczyć, że Sejm wprowadził zakaz licytacji do k.p.c. w czasie, gdy już obowiązywał wprowadzony specustawą covidową zakaz eksmisji. Skutki zamrożenia egzekucji z nieruchomości lokali, w których mieszkali dłużnicy, widać w statystykach. W 2019 r. w drodze licytacji sprzedano 7595 nieruchomości, a w 2020 r. już tylko 5397. Z kolei wartość wyegzekwowanych w ten sposób wierzytelności spadła z 839 mln zł w 2019 r. do 770 mln zł w 2020 r.  Zakaz przeprowadzenia licytacji nie rozwiązał żadnego problemu, bowiem w tym czasie długi osób, które były nim chronione, tylko rosły. Może się okazać, że o ile kiedyś sprzedaż mieszkania w pełni zaspokoiłaby dochodzone roszczenie, to na skutek dwuletniego przyrostu odsetek tak już nie będzie ? wskazuje dr Rafał Łyszczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.04.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Punktowe ułatwienia i dalsza elektronizacja procedur¨. W cyfrowej postaci będzie można złożyć m.in. coroczne sprawozdania z działalności fundacji czy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Poszerzenie stosowania postępowania uproszczonego z lub bez milczącego trybu załatwienia sprawy, co ma skrócić oczekiwanie na rozstrzygnięcie ? to jedno z założeń projektu nowelizacji niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W zeszły czwartek resort rozwoju skierował go do konsultacji. Postępowanie o charakterze uproszczonym to jeden z kluczowych zapisów nowelizacji kodeksu postępowania administracyjne#go z 2017 r. Celem było ograniczenie formalności i skrócenie czasu załatwiania sprawy- czytamy na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.04.2022.).

¨DGP¨ przypomina w innym miejscu: ¨Spłata starego kredytu w 2021 r. też uprawnia do ulgi¨. W wydanej właśnie interpretacji ogólnej minister finansów potwierdził, że spłata kredytu zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość była wydatkiem na własny cel mieszkaniowy także przed 2022 r. Od 1 stycznia br. nie ma już co do tego wątpliwości, bo przepisy się zmieniły. Nadal jednak toczą się spory o stan prawny sprzed 2022 r. Teraz, po wydaniu przez ministra interpretacji ogólnej  podatnicy zyskali więc dodatkowy argument przemawiający na ich korzyść. Od lat trwały spory, czy pieniądze ze sprzedaży dotychczasowej nieruchomości można przeznaczyć tylko na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowego lokalu, czy może być to również kredyt zaciągnięty na zakup poprzedniego (zbywanego) mieszkania lub domu. Obecnie nie ma już wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 30a ustawy o PIT, wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe obejmują także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe, w tym także gdy odpowiadają one równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia. Dodatkowo w interpretacji ogólnej minister finansów potwierdził, że  do 31 grudnia 2021 r. wydatek na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe, w tym kredytu konsolidacyjnego i refinansowego, oraz odsetek od niego, był również wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨<<Lokal za grunt>> także dla samorządów powiatowych¨. Mimo że skala inwestycji z udziałem nieruchomości powiatowych może być niewielka, inwestycje te mogą się przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców. Tak Ministerstwo Rozwoju i Technologii argumentuje złożenie autopoprawki do procedowanego w Sejmie projektu zmian niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Dzięki autopoprawce powiaty będą mogły zbywać nieruchomości z rozliczeniem ¨lokal za grunt¨. Obecnie jest to rozwiązanie zarezerwowane dla gmin. Resort ocenia, że dzięki temu powiaty będą mogły rozwijać infrastrukturę społeczną, np. powiatowe ośrodki pomocy rodzinie, szkoły średnie, biblioteki lub muzea. Proponowane zmiany to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez powiaty w ramach prac w komisji rządu i samorządu terytorialnego. Ponadto ? jako uzupełnienie ? MRiT chce, aby powiaty mogły ubiegać się o bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat na budowę (lub przebudowę) infrastruktury technicznej lub społecznej. Obecnie ten instrument wspierający infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu dotyczył wyłącznie gmin i związków gminnych. Jednak powiaty będą mogły otrzymać finansowe wsparcie na przedsięwzięcie infrastrukturalne tylko wtedy, gdy ta infrastruktura będzie połączona z inwestycją ¨lokal za grunt¨ lub przedsięwzięciem finansowanym z Funduszu Dopłat, w ramach którego powiat realizuje mieszkania chronione. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 11.04.2022.).

Zobacz również