Pismo do Parlamentarzystów województwa Zachodniopomorskiego

Dyskusja Stowarzyszenia Zachodniopomorskie TBSy nt : ?Główne problemy cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku? przygotowane przez Rząd w odpowiedzi na rezolucję Sejmu z 19 lutego ubiegłego roku oraz poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 13.12.2010 roku

Zobacz również