Piątek, 8 styczeń 2021

¨Urząd pomoże rozwiać wątpliwości¨
¨O smogu można decydować w planie¨
¨Poślizg w formalnościach¨
¨Cyfryzacja także w decyzjach¨
¨Uproszczenia w formalnościach budowlanych¨
¨Mieszkania trzymają się mocno¨
¨Bezpieczna przystań będzie przyciągać klientów¨
¨Nie zakładaj wiecznego sukcesu¨
¨Taryfa ulgowa dla magazynów i centrów handlowych¨
¨Nowe prawo zamówień publicznych. Co się zmieniło dla wykonawców i zamawiających¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w piątkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Urząd pomoże rozwiać wątpliwości¨. Są już wskazówki do nowego prawa zamówień publicznych. Mają pomóc m.in. w analizie potrzeb i wymagań. Urząd Zamówień Publicznych opublikował wskazówki dotyczące najważniejszych obszarów zamówień, takich jak sporządzanie analiz potrzeb i wymagań, nowe tryby udzielania zamówień czy warunków, jakie musi spełnić opis potrzeb i wymagań sporządzany przy stosowaniu niektórych trybów udzielania zamówień. Analiza potrzeb i wymagań to nowość w prawie zamówień publicznych. Będzie teraz często obowiązkowym elementem planowania i przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza ma obejmować m.in. takie zagadnienia, jak identyfikacja potrzeb zamawiającego, badanie możliwości ich zaspokojenia z wykorzystaniem zasobów własnych, a także poprzez udzielenie zamówienia. Nie może też zabraknąć analizy wariantów oraz zasadności podziału zamówienia na części, wyboru trybu zamówienia czy identyfikacji ryzyk. Łączna wartość zamówień publicznych nieprzekraczających 30 tys. euro wyniosła w ub.r. 35,3 mld zł. Z kolei w 2019 r. udzielono zamówień na łączną kwotę 202,1 mld zł- czytamy na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.01.2021.).

Niżej ¨Prawo co dnia¨ zauważa: ¨O smogu można decydować w planie¨. Poznańscy radni mogli zakazać w aktach prawa miejscowego montowania nowych pieców węglowych. Do takich wniosków doszedł NSA w czterech sprawach. Dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zawierają one zakazy stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w nowo wybudowanych lub gruntownie przebudowanych budynkach na terenach objętych tymi planami. Wojewoda wielkopolski unieważnił jednak zapisy miejscowych planów mówiące o zakazie używania określonych źródeł ciepła. Uznał, że tego rodzaju regulacje mogły znaleźć się wyłącznie w tzw. uchwale antysmogowej sejmiku województwa. Miasto broniło się, wskazując, że w uchwale sejmiku wprowadzono ograniczenia i zakazy dotyczące eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W miejscowych planach zawarto natomiast zakaz montowania nowych pieców, umożliwiających spalanie paliw stałych. Zatem zapisy miejscowych planów nie wkraczają w materię regulowaną w uchwale antysmogowej. WSA orzekał różnie. NSA przyznał jednak rację Poznaniowi- czytamy. Więcej- także na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.01.2021.).

Dodatek ¨Rz¨ ¨Nieruchomości Komercyjne i Mieszkaniowe¨ obszernie informuje z kolei: ¨Poślizg w formalnościach¨. O pozwolenie na użytkowanie nie tak prosto. Obecnie czeka się nawet kilka miesięcy na weryfikację map. Inwestorzy biją na alarm. Dłużej muszą czekać na załatwienie końcowych formalności budowlanych. Ich zdaniem winna jest nie tylko pandemia, ale również ostatnie zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Dołożyły one nowy biurokratyczny wymóg. Nie wszyscy jednak tak uważają. Dla głównego geodety kraju zarzuty są zdecydowanie krzywdzące. A ostatnie zmiany wcale nie dołożyły nowych obowiązków, a jedynie zaprowadziły porządek. Nowe przepisy przewidują, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor musi dołączyć dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, opatrzoną klauzulą urzędową, potwierdzającą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Problem w tym, że na ¨klauzulę urzędową¨ czeka się teraz od jednego do trzech miesięcy. Sprawa jest znana deweloperowi, który pierwszą swoją inwestycję oddał w 1994 r. Wtedy na pozwolenie budowlane czekało się miesiąc lub dwa, teraz przygotowanie inwestycji zajmuje już co najmniej rok. A każda kolejna zmiana mająca usprawnić formalności, na ogół wydłuża czas ich załatwiania. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.01.2021.).

¨Nieruchomości…¨ przypominają w innym miejscu: ¨Cyfryzacja także w decyzjach¨. W 2021 r. można oczekiwać e- pozwoleń na budowę i ¨odmrożenia¨ obrotu państwowymi gruntami rolnymi do 5 ha. Nowy rok zapowiada się ciekawie. Rząd planuje dalszą cyfryzację formalności budowlanych. W połowie stycznia wejdzie w życie społeczna część pakietu mieszkaniowego. Trwają też prace nad jego częścią rynkową. Właścicielom nieruchomości grozi podatek od deszczu. Prawdopodobnie zostanie też przedłużony zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej, ale jednocześnie spod zakazu zostanie wyjęty grunt o znacznie większym niż dotąd areale. Na początku 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, czyli tzw. część społeczną pakietu mieszkaniowego. Większość przepisów wejdzie w życie 19 stycznia. Dzięki pakietowi będzie możliwa dalsza cyfryzacja procedur budowlanych. Inwestor będzie korzystał ze specjalnego serwisu e- budownictwo (tzw. generatora) udostępnionego na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Pakiet mieszkaniowy zawiera również wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały przez pandemię. Z pomocy skorzystają najemcy wszystkich typów mieszkań, którzy wystąpią o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W pakiecie znajdziemy też rozwiązania dla budownictwa komunalnego i TBS- ów. Będą granty na budowę mieszkań komunalnych w wysokości 50 proc. kosztów inwestycji. Zwiększy się wsparcie na lokale w TBS. Wyniesie ono nie tak, jak obecnie 20, lecz 35 proc. kosztów inwestycji. Środki mają pochodzić z Funduszu Dopłat BGK. Więcej szczegółów o wprowadzanych zmianach- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.01.2021.).

Niżej ¨Nieruchomości…¨ informują ponownie: ¨Uproszczenia w formalnościach budowlanych¨. Pozwolenie na budowę czy użytkowanie można podważać tylko przez pięć lat od ich wydania. To jedna z kilku noweli prawa, które weszły w życie w 2020 r. 19 września zaczęła obowiązywać nowela prawa budowlanego. Wprowadza ona pięcioletni termin na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i użytkowanie. Wcześniej nieważność tych decyzji można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany. Nowe przepisy odchudziły również projekt budowlany. Teraz dzieli się go na: zagospodarowanie działki lub terenu, projekt architektoniczno- budowlany i techniczny. Pierwsze dwa są obowiązkowymi załącznikami do wniosku o pozwolenie na budowę, ostatni otrzymał charakter czysto techniczny. Zmniejszyła się też liczba wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku z czterech do trzech. Nowe przepisy ograniczyły również liczbę stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Zmieniła się bowiem definicja obszaru oddziaływania obiektu. Co jest korzystne dla inwestorów, ale już niekoniecznie dla właścicieli (użytkowników wieczystych) sąsiednich nieruchomości. Nowelizacja wprowadziła też abolicję dla starych samowoli budowlanych. Inwestorzy, którzy przed 20 laty postawili nielegalnie budynek, mogą teraz wyprostować jego sytuację- bez sankcji czy dodatkowych kosztów- czytamy także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.01.2021.).

¨Nieruchomości…¨ zauważają też: ¨Mieszkania trzymają się mocno¨. Ceny lokali w 2020 r. wciąż rosły, choć nie tak szybko jak wcześniej. Na wysokim poziomie utrzymywali je inwestorzy. Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie to 9,8 tys. zł za mkw. Od stycznia do listopada ceny wzrosły o 8 proc.- podaje firma Emmerson Evaluation. 8- proc. zmiany firma odnotowała również w Krakowie (mediana: 8 tys. zł za mkw.), Poznaniu (6,7 tys. zł) i Katowicach (5 tys. zł). O 9 proc. (do 7.2 tys. zł) drożały lokale we Wrocławiu, Gdańsku (8 tys. zł) i Gdyni (7,5 tys. zł). Najmniejsze, 7- proc. zmiany widać w Sopocie (10,3 tys. zł za mkw.), największe, 12- proc., w Łodzi (5,1 tys. zł). W 2019 r. ceny na rynku wtórnym rosły od 8 proc. (Poznań) do 20 proc. (Sopot). W ocenie analityków, pandemia wywarła istotny wpływ na rynek nieruchomości, ale nie taki jak wielu wieszczyło na jej początku. Zamiast prognozowanych gwałtownych spadków cen i wyprzedaży mieszkań, stawki są dość stabilne- urosły nieco wolniej niż rok wcześniej, ale wciąż zachowują potencjał wzrostu. Choć w 2020 r, bywało trudniej o kredyt hipoteczny, na rynku pojawili się klienci gotówkowi, którzy chcieli obronić swoje oszczędności przed inflacją, inwestując w nieruchomości. W czasie pandemii ceny windowały więc zakupy inwestycyjne. Eksperci ostrzegają natomiast, że ten stan nie będzie trwał wiecznie. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.01.2021.).

Niżej czytamy w ¨Nieruchomościach…¨: ¨Bezpieczna przystań będzie przyciągać klientów¨. Druga fala pandemii nie odstraszyła już Polaków. Mieszkania kupowane są, by chronić kapitał. Niskie stopy będą dalej wspierać popyt. Deweloperzy z rynku kapitałowego rozpoczęli publikację wyników sprzedaży mieszkań w IV kwartale ub.r., która pozwoli ocenić, czy odbicie zanotowane w III kw. po zmrożonym lockdownem II kw. było chwilowym impulsem, czy wyznaczyło powrót do wysokiej sprzedaży. Według szacunków firmy JLL w 2019 r. w sześciu największych aglomeracjach deweloperzy sprzedawali (licząc z rezerwacjami) średnio ponad 16 tys. mieszkań kwartalnie, by w I kw. 2020 r. wypracować wynik porównywalny z tym ze szczytu boomu, czyli IV kw. 2017 r., znajdując nabywców na 18,9 tys. lokali. W II kw. lockdown spowodował masowe zamknięcie biur sprzedaży i anulowanie umów rezerwacyjnych, co sprowadziło sprzedaż do poziomu zaledwie 6,9 tys. mieszkań. Z kolei w III kw. zawarto 13,3 tys. umów, a więc nastąpiło odbicie, jednak wynik jest wyraźnie niższy od kwartalnej średniej z ostatnich lat. Podaż lokali została dość szybko odbudowana. Według danych GUS w ¨zdrowym¨ I kw. deweloperzy w całej Polsce ruszali z budową 10,6 tys. lokali miesięcznie, w kwietniu i maju statystyka skurczyła się do 6,2 tys., by w kolejnych miesiącach odbijać, aż do nowego rekordu 17 tys. we wrześniu. W październiku i listopadzie gorączka zmalała, ale wciąż wskaźniki notowane są na poziomie sprzed epidemii. W ciągu jedenastu miesięcy rozpoczęto budowę 118 tys. lokali, o 9 proc. mniej niż w 2019 r.- czytamy. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.01.2021.).

¨Nieruchomości…¨ radzą w innym miejscu: ¨Nie zakładaj wiecznego sukcesu¨. Najem krótkoterminowy padł, ale to nie koniec tego rynku- mówi Tomasz Lebiedź, pośrednik i doradca. Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego szacuje, że przed pandemią rynek oferował ok. 50 tys. lokali. Oferta zmniejszyła się obecnie o co najmniej 20 proc. Część trafiła na rynek najmu długoterminowego. To rozsądna droga ratunku dla tych, którzy są właścicielami lokali, ale może nie uratować tych, którzy sami je wynajęli, by podnajmować innym. Rosnąca podaż lokali na wynajem długoterminowy wymusiła przy tym spadek stawek. W wielu miejscowościach czynsze spadają o 10- 20 proc.. Gdzieniegdzie nie ma zmian.  Rozmówca ¨Rz¨ ocenia: Dla wielu ten biznes okazał się nieopłacalny, ale to nie oznacza jego końca. Rynek kiedyś przecież ruszy. Wtedy może okazać się, że ograniczona podaż lokali na doby nie nadąży za popytem. Generalnie to będzie ciekawy rok- rok dla odważnych… Całość rozmowy- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.01.2021.).

¨Nieruchomości…¨ informują też: ¨Taryfa ulgowa dla magazynów i centrów handlowych¨. Użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa mogą liczyć na wsparcie finansowe. Pod warunkiem jednak, że wniosek w tej sprawie złożą do końca stycznia. Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje, że użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa mogą liczyć na częściowe umorzenie rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Chodzi o podmioty prowadzące działalność gospodarczą na państwowych gruntach, np. centra handlowe, firmy transportowe czy magazyny. Muszą one tylko pamiętać o złożeniu wniosku do 31 stycznia 2021 r. Przepisy przewidują kilka warunków, które musi spełnić użytkownik. Przede wszystkim powinno się zgłosić wniesienie opłaty w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu Covid- 19. W praktyce więc obniżka wyniesie ok. 80 proc. Ponadto użytkownik wieczysty nie może mieć zaległości w podatkach i innych świadczeniach publiczno- prawnych i musi korzystać z nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej. Spadek obrotów musi wynosić co najmniej 15 proc. w dowolnych dwóch kolejnych miesiącach lub 25 proc. w ciągu dowolnego miesiąca 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.- czytamy. Więcej- także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.01.2021.).

¨Poradnik Gazety Prawnej¨ w całości zajmuje się natomiast przepisami nowego prawa zamówień publicznych. W tekście wprowadzającym ¨Nowe prawo zamówień publicznych. Co się zmieniło dla wykonawców i zamawiających¨ czytamy: Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe prawo zamówień publicznych. To największa od 16 lat zmiana, którą można nazwać rewolucją. Nowa ustawa aż w 623 artykułach kompleksowo reguluje zasady udzielania zamówień publicznych- począwszy od planowania, poprzez przygotowanie postępowania, procedurę wyboru wykonawcy, aż po realizację zawartej umowy. Zmiany mają usprawnić proces zakupów przez instytucje publiczne, zwiększyć efektywność systemu zamówień i zachęcić przedsiębiorców do udziału w postępowaniach. Co istotne, nowe przepisy stosuje się dopiero w sytuacji, gdy postępowanie zostało wszczęte po 1 stycznia 2021 r.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.01.2021.).

W ¨Poradniku¨ znajdziemy zatem  obszerny tekst: ¨30 najważniejszych dla zamawiających i wykonawców zmian w nowym prawie zamówień publicznych¨. Wprowadzenie zupełnie nowej procedury podstawowej w postępowaniach krajowych, obowiązek stosowania zaliczek dla wykonawców, obniżenie poziomów wadiów, nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia, a także pełna elektronizacja- to tylko część zmian, jakie weszły w życie z początkiem tego roku. Przegląd najbardziej istotnych nowości- na 2- 4 stronie ¨Poradnika¨. Dalej czytamy: ¨Rewolucja w zamówieniach krajowych: ma być prościej¨. W postępowaniach poniżej progów unijnych zdecydowano się m.in. na wprowadzenie całkowicie nowego trybu podstawowego. Występuje on w trzech wariantach, co daje zamawiającym sporą dozę elastyczności. Szczegóły- na 5- 6 stronie. ¨Poradnik¨ zauważa też: ¨Powyżej progu unijnego też sporo zmian istotnych dla firm¨. Złą wiadomością dla przedsiębiorców jest skrócenie w praktyce czasu na składanie ofert. Ale za to pojawia się szansa na wcześniejsze odzyskanie wadium. Ponadto dłuższy będzie termin związania ofertą. Lektura obowiązkowa- na siódmej stronie dodatku. Dalej kolejny tekst: ¨Składanie ofert w formie papierowej odchodzi do lamusa¨. Postępowania przenoszą się do w pełni cyfrowego świata, przy czym sposoby uwierzytelniania w zamówieniach krajowych i unijnych się różnią. Tekst na 10 stronie ¨Poradnika¨ wyjaśnia, w jakie rodzaje podpisów elektronicznych trzeba będzie się zaopatrzyć. Obok czytamy: ¨Żądanie wadium leży już tylko w gestii zamawiającego¨. Nowe przepisy modyfikują regulacje dotyczące tych zabezpieczeń wnoszonych przez wykonawców, a także zasady ich zwrotów. Istotnie zmieniono też zasady związania złożoną ofertą. Więcej szczegółów- na 11 stronie dodatku. ¨Poradnik¨ zamieszcza również tekst: ¨Konkursy lepiej dostosowane do przetargowych realiów¨. Dotychczas ta procedura była używana marginalnie ze względu na sztywne wymogi i długotrwałość. Nowa ustawa umożliwia jej skrócenie, a na dodatek umowę można zawrzeć nie tylko ze zwycięzcą konkursu- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na 12 stronie dodatku. Obok czytamy: ¨Umowy uporządkowane i umieszczone w nowym dziale prawa zamówień publicznych¨. Intencjami ustawodawcy przy formułowaniu zapisów dotyczących kontraktów było dążenie do równoważenia pozycji stron i przeciwdziałanie drastycznej asymetrii między zamawiającym a wykonawcą. Całość- na 13 i 14 stronie dodatku. Formę zwieńczenia cyklu  stanowi tekst: ¨Wzmocnienie roli KIO, czyli więcej możliwości w procedurze odwoławczej¨. Obecnie można już kwestionować niezgodne z prawem klauzule bez względu na to, czy mają istotny wpływ na wynik postępowania. Co więcej, prawo to przysługuje niezależnie od wartości zamówienia- czytamy na 15 stronie dodatku. Przedstawione i omówione w szczegółach najważniejsze zmiany na łamach ¨Poradnika¨ warto więc  zabezpieczyć, mieć pod ręką i zachować.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.01.2021.).

¨Głos Szczecina¨ krótko: ¨Kamienica na deptaku odzyska blask¨. Kolejna kamienica na deptaku Bogusława odzyska dawną świetność. Tym razem kompleksowej renowacji doczeka się narożny budynek przy ul. Ks. Bogusława X 52. Remontu podjęło się TBS. Budynek pochodzi z 1890 r., a przed laty działała tam Cukiernia Duet. Oprócz odnowienia elewacji i zdobień, zakres remontu obejmuje także renowacje balkonów i wymianę dachu. Ostateczny kolor elewacji zostanie uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków w oparciu o odkrywki warstw malarskich. W kamienicy powstanie 12 lokali użytkowych oraz 7 mieszkalnych- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨/ ¨Głos Szczecina¨– 08.01.2021.).

Zobacz również