Piątek, 6 październik 2017

Galerie handlowe inwestują w przyciąganie klientów, Rzeczpospolita
Księga wieczysta nie zawsze prawdę ci powie, Rzeczpospolita
Służewiec przyciąga wciąż inwestorów i najemców, Rzeczpospolita
Więcej i wyżej w segmencie biurowym, Rzeczpospolita
Banki nie wszystko chętnie finansują, Rzeczpospolita
NSA: prezydent stolicy nie miała racji, Rzeczpospolita
Obrót ziemią: kolejne wątpliwości, Rzeczpospolita
Dekret Bieruta już nie obowiązuje, Rzeczpospolita
Matka specustaw dla inwestorów i samorządów, Rzeczpospolita
Niby – eksmisje bez opłat, Gazeta Wyborcza
Prawdy i mity o wkładzie własnym, Gazeta Wyborcza
Rozbiorą, a potem zbudują, Głos Stargardzki

Więcej poniżej.

 

Piątkowa "Rzeczpospolita" w dodatku "Nieruchomości komercyjne" zamieszcza tekst: "Galerie handlowe inwestują w przyciąganie klientów". W czasach dynamicznie rozwijającego się e- handlu centra handlowe bardziej niż kiedykolwiek kładą nacisk na inne aspekty niż umożliwianie klientom zakupów. Dziś galerie to miejsca spędzania czasu, inwestorzy starają się przyciągnąć konsumentów szeroką ofertą rozrywkowo- gastronomiczną. Jak wskazują analitycy Coliers, klienci polskich centrów handlowych zadeklarowali, że najczęściej korzystają z kina i oferty gastronomicznej. Korzystanie z oferty pozahandlowej w towarzystwie członków rodziny zadeklarowało 70 proc. respondentów. Dla właścicieli oznacza to wyzwania związane z kosztami utrzymywania powierzchni wspólnych- czytamy. W tekście przypomniano, że 11,2 mln mkw. mają centra handlowe w Polsce. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Nieruchomości…" przypominają też: "Księga wieczysta nie zawsze prawdę ci powie". Nie ruszając się z pracy lub domu za pomocą komputerowej myszki można załatwić formalności lub przejrzeć księgę wieczystą nieruchomości z drugiego końca Polski. Trzeba jednak pamiętać, że wpisy nie zawsze są aktualne. Wpis on- line ma gwarantować bezpieczeństwo obrotu prawnego. Gdy bowiem wpłynie wniosek do sądu, w księdze automatycznie pojawi się o nim wzmianka. Dłużnik nie sprzeda np. szybko nieruchomości, co do której komornik wszczął egzekucję. Warto jednak pamiętać, że księgi wieczyste nie zawsze są aktualne. Co wtedy? Bezpieczeństwo zapewnia instytucja rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza to, że nabywcę nieruchomości, który w dobrej wierze działa w oparciu o treść księgi wieczystej, chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zatem kupując nieruchomość od osoby wpisanej w księdze, stajemy się jej właścicielem, nawet jeśli w rzeczywistości osoba ta nie miała do niej pełnych praw- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Nieruchomości…" informują również: "Służewiec przyciąga wciąż inwestorów i najemców". Nagromadzenie biur, spadające czynsze, rosnąca liczba pustostanów, korki, a do tego gigantyczny poślizg w remoncie linii tramwajowej- tak postrzegany jest warszawski Służewiec, nazywany przez 100 tys. pracowników tutejszych biur Mordorem. Jako przeciwieństwo wskazywana jest prężnie rozwijająca się Wola, położona tuż przy ścisłym centrum stolicy i zabudowywana w sposób bardziej zróżnicowany. Wola i Śródmieście są przykładem na to, że oprócz atrakcyjnej lokalizacji liczy się odpowiednia infrastruktura. Pod tym względem Służewiec przegrywa, dlatego firmy zaczęły przenosić swoje siedziby w inne rejony stolicy. Niemniej Służewiec wciąż jest atrakcyjny dla firm szukających siedziby. Nowe inwestycje, a zwłaszcza te spełniające najbardziej wyśrubowane wymagania w dziedzinie ekonomii i ekologii, zawsze przyciągają najemców. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Nieruchomości…" także krótko: 5,16 mln- tyle mkw. liczyły na koniec czerwca zasoby powierzchni biurowej w Warszawie według szacunków Coliers. W tym czasie deweloperzy w stolicy budowali 720 tys. mkw. lokali. Drugim co do wielkości rynkiem jest Kraków, gdzie podaż wynosiła 0,99 mln mkw., a 0,29 mln było w budowie. Trzecią lokatę zajmuje Wrocław, gdzie zbudowano 0,87 mln mkw., a w trakcie realizacji były projekty o łącznej powierzchni 0,26 mln mkw.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Nieruchomości…" informują też: "Więcej i wyżej w segmencie biurowym". Rynek nieruchomości biurowych dynamicznie rośnie, nie tylko w Warszawie, ale i w pozostałych aglomeracjach. Na koniec czerwca całkowite zasoby biurowe w naszym kraju sięgały 9,3 mln mkw., a budowie było ponad 1,7 mln mkw. Kolejne budynki wyrastają jak grzyby po deszczu. Analitycy firmy doradczej Walter Herz zidentyfikowali trendy charakteryzujące ten segment nieruchomości komercyjnych. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Nieruchomości…" zauważają w innym miejscu: "Banki nie wszystko chętnie finansują". Kluczowe dla oceny projektu są lokalizacja i umowy przedwstępne. Niektórzy inwestorzy skarżą się, że banki niechętnie udzielają im kredytów na budowę nieruchomości komercyjnych. Umowy przedwstępne pokazują, jakie inwestor może osiągnąć stawki najmu. Dla banków najlepsze są tzw. twarde umowy najmu, gdy klient zobowiązuje się płacić ustaloną kwotę przez pięć lub więcej lat. Często jednak klienci negocjują z inwestorami zapisy zmiękczające, które pozwalają rozwiązać umowę wcześniej, czy też uzależniają czynsz od obrotów. Gdy w umowach pojawia się więcej warunków, banki domagają się wyższego wkładu własnego i podnoszą marżę, widząc większe ryzyko projektu. Szczegóły- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Nieruchomości…" informują również: "Oferta specjalna dla dzieci". Z roku na rok przybywa hoteli dla rodzin z dziećmi. W nadchodzących latach ten trend raczej się nie zmieni. Coraz więcej Polaków oraz cudzoziemców szuka możliwości spędzenia wolnego czasu w Polsce. Więcej szczegółów- na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Prawo co dnia" obszernie: "NSA: prezydent stolicy nie miała racji". Komisja weryfikacyjna to administracja rządowa. NSA oddalił wnioski prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji. Postanowienie to może mieć dalekosiężne skutki. NSA orzekł, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż doszło do sporu kompetencyjnego. Chodzi tu bowiem o dwa różne postępowania, prowadzone na podstawie odrębnych kompetencji, przypisanych przez ustawodawcę dwóm różnym organom. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Obrót ziemią: kolejne wątpliwości". Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy można sprzedać grunt rolny na starych, korzystniejszych zasadach, jeżeli do zawarcia umowy przedwstępnej doszło przed zaostrzeniem przepisów. Z pytaniem prawnym do SN wystąpił Sąd Okręgowy w Toruniu. Trafiła do niego sprawa sprzedaży ziemi rolnej. Chciało je sprzedać małżeństwo z Suwałk osobie z Mrągowa. W tym celu zawarli u notariusza warunkową umowę przedwstępną. Działka była bowiem objęta prawem pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych- od 1 września zastąpił ją Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Notariusz musiał więc zaczekać na odpowiedź agencji, czy chce z tego prawa skorzystać, ta odpowiedziała przecząco. Pech chciał, że umowę warunkową zawarto przed 30 kwietnia 2016 r., czyli przed zmianą zasad obrotu nieruchomościami rolnymi- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Prawo co dnia" zamieszcza również obszerny teksy: "Dekret Bieruta już nie obowiązuje". Skoro już nie, to nie można wydawać na jego podstawie decyzji o "przyznaniu prawa do wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym", a te już wydane mogą być nieważne- przekonuje prokurator. W tekście przypomniał najpierw, że aktualnie w prokuraturach prowadzonych jest ponad sto postępowań przygotowawczych w sprawach tzw. reprywatyzacji gruntów warszawskich. Więcej szczegółów- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Matka specustaw dla inwestorów i samorządów". Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych projekt tzw. ustawy inwestycyjnej, która ma uprościć proces inwestycyjno- budowlany. Cel jest jasny: resort chce zachęcić podmioty prywatne i publiczne do realizowania inwestycji, których poziom wciąż nie wrócił do tego sprzed 2015 r., a przy okazji przygotować regulacyjny grunt pod sztandarowe projekty infrastrukturalne rządu. Do nowych i niewątpliwie najciekawszych rozwiązań ustawy inwestycyjnej należy nowy instrument planistyczny, jakim będzie obszar zorganizowanego inwestowania (OZI), który pojawi się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe narzędzie ma za zadanie zacieśnić współpracę gmin z inwestorami przy przygotowaniu "wielkoformatowych" projektów inwestycyjnych, a równocześnie znacznie je przyspieszyć dzięki możliwości pominięcia procedury modyfikacji studium czy planu miejscowego. OZI ma być zatem przejawem swoistego partnerstwa publiczno- prywatnego (także finansowego) na najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego, czego obowiązujące przepisy w istocie nie przewidują- czytamy na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.10.2017.).

 

"Gazeta Wyborcza" informuje: "Niby- eksmisje bez opłat". Komornik nie będzie mógł pobierać już wysokich opłat za "przeprowadzenie eksmisji" w sytuacji, kiedy dłużnik sam się wyprowadzi z nieruchomości, a czynności komornika sprowadzały się do wysłania nakazu wyprowadzki. Sejm wreszcie wykonał orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i znowelizował przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Szczegóły- na 13 stronie "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 06.10.2017.).

 

"Gazeta" w dodatku "Dom" publikuje "Prawdy i mity o wkładzie własnym". Od kwietnia do czerwca banki udzieliły niemal 50 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę blisko 12 mld zł, czyli o 6 proc. więcej niż w poprzednim kwartale tego roku. Jeszcze kilka lat temu banki udzielały kredytów hipotecznych nawet w wysokości 130 proc. nieruchomości. Ta zasada przestała obowiązywać wraz z nałożeniem przez KNF wymogu posiadania przez kredytobiorcę minimalnego wkładu własnego. Zgodnie z wprowadzoną Rekomendacją S rósł on o 5 proc. rocznie od 2014 r. do poziomu 20 proc., który wymagany jest od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że przy obecnych cenach i metrażach lokali, starając się o kredyt, trzeba dysponować środkami w wysokości od 30 do 80 tys. zł. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 06.10.2017.).

 

"Głos Stargardzki" odnotował: "Rozbiorą, a potem zbudują". Stargardzkie Centrum Nauki, nazywane przez STBS Multicentrum Naukowym, w najbliższych latach ma powstać w Stargardzie. To miejsce dla uczniów, by w ciekawy sposób zdobywali wiedzę. O kamienicy przy ul. Chrobrego, w której niegdyś siedzibę miały różne stargardzkie stowarzyszenia, była mowa na ostatniej sesji rady miejskiej. To właśnie w tym miejscu Starego Miasta ma w przyszłości działać Stargardzkie Centrum Nauki. Nie ma wyznaczonego terminu, kiedy zacznie działać. Miejscy urzędnicy mówią, że będzie to możliwe dopiero po zakończeniu wszystkich prac przy ul. Chrobrego 21, to jest w latach 2020- 2021. W ramach prac planowana jest rozbiórka i budowa nowej kamienicy- informuje Dariusz Gołuchowski, wiceprezes Stargardzkiego TBS. Koszt robót budowlanych wynosi 5 mln 473 tys. zł brutto. TBS informuje, że obecnie trwają uzgodnienia dotyczące realizacji budynku Multicentrum Naukowego. Miasto planuje pozyskać środki z RPO na lata 2014- 2020. Urząd Marszałkowski planuje ogłoszenie konkursu 31 października tego roku- czytamy na piątej stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Stargardzki"- 06.10.2017.).

 

 

 

Zobacz również